Anda di halaman 1dari 9

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KEMAHIRAN IKHTISAS OLAHRAGA (PADANG) Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat : FSSK : Sains Senam : Dua (2) : 2013/2014 : Sukan Berpasukan : QGJ3063 : 3 jam : Tiada

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mail Nombor Telefon No.bilik SINOPSIS KURSUS Melalui kursus ini pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran asas dalam permainan sukan berpasukan seperti bola baling, bola sepak, dan hoki. Pelajar akan mendalami dan menguasai kemahiran asas, peraturan pertandingan, pengurusan dan pengelolaan pertandingan sukan berpasukan. Kursus ini memerlukan pelajar mengaplikasikan teori, prinsip, undang-undang serta strategi dalam permainan sukan berpasukan. : Dr. Gunathevan Elumalai : gunathevan@fsskj.upsi.edu.my : 05-4506012 : T2 - 141

RASIONAL KURSUS Pendedahan tentang kemahiran dan pengetahuan dalam pelbagai sukan berpasukan yang dilaksanakan di sekolah rendah.

HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. Mempamerkan kemahiran-kemahiran asas dalam permainan sukan berpasukan dengan teknik yang betul. (P4, CT2) Berkomunikasi secara efektif semasa menunjukcara kemahiran dan bekerjasama dalam pasukan. (A3, CS3) Membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan undang-undang permainan sukan berpasukan. (C5, EM2) Mengamalkan nilai-nilai murni dan bekerjasama dalam setiap sukan berpasukan yang dilaksanakan. (A4)

KEMAHIRAN YANG BOLEH DIPINDAHKAN 1. Kemahiran teknik balingan, hantaran, terima dan Lontaran bola yang berkesan. 2. Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. 3. Kemahiran Mengurus maklumat dan penyelesaian masalah. 4. Kemahiran komunikasi RUJUKAN Watt, C.D. (2003). Sports management and administration. London: Routledge. Zakrajsek, B.D., Carnes, L.A, & Pettigrew, E.F. (2005). Quality lessons plans for field hockey. Champaign, IL: Human Kinetics. Luxbacher. J (2003). Soccer Practice Games. Illinois, Champaign: Human Kinetics Yarrow, P. (2002). Handball steps to success. Champaign, IL: Human Kinetics. Didiers Millet. (2008). The encyclopedia of Malaysia: Sports and recreation. Kuala Lumpur: Editions Didier Millet Puleo.J. & Milroy.Pactrick. (2010), Running anatomy. USA, Human Kinetics. Bompa, T. (1999). Periodization: Theory and Methodology of Training. York University. Human Kinetics. Carr, G. (1997). Mechanics of Sport. Champaign, Illinois. Human Kinetics. Mosston, M., & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education. (5th Ed). New York: Benjamin Cummings.

KAEDAH PENERAPAN KI : AKTIVITI / KI Kuliah KOM / / / KBPM / / / / PSK / / PBPM PIM / /

/
/ /

Amali
Pembentangan

Ujian Kemahiran

ETIK -

KU -

Petunjuk : KOM Kemahiran Berkomunikasi KBPM Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK Kemahiran Kerja Berpasukan PIM Kemahiran Kepimpinan ETIK Etika Profesional KU Kemahiran Keusahawanan PENTAKSIRAN: Penilaian Tugasan Peratus 30% 20% 10% 40% 100%

Tugasan 1 - Manual latihan kemahiran asas Tugasan 2 Ujian pertengahan Tugasan 3 Menjawab Forum

Peperiksaan Akhir Jumlah

PENILAIAN GRED KURSUS UPSI

Gred
A AB+ B BC+ C CD+ D F

Julat Markah
80 100 75 79 70 74 65 69 60 64 55 59 50 54 45 49 40 44 35 39 0 34

PNG(S/K)
4.00 3.75 3.50 3.00 2.75 2.50 2.00 1.75 1.50 1.00 0.00

PENGGREDAN KI : SKALA 4 3 2 1 KRITERIA Cemerlang Baik Sederhana Lemah

MINGGU

JAM

TAJUK Pengenalan Kursus dan menerangkan RI

HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan Sejarah dan perkembangan sukan berpasukan

AKTIVITI P&P Teori Interaksi online

KI KOM ETIK KBPM

1 Sejarah dan Perkembangan sukan berpasukan

RUJUKAN Watt, C.D. (2003).Sports management and administration. London: Routledge.

Pengenalan TGFU 2 1

Pendedahan dan pengamalan Teaching Games For Memperkenalkan konsep asas Understanding (TGFU) yang perlu dikuasai oleh pelajar mengikut standard pembelajaran sekolah rendah.

KOM Teori Interaksi online PBPM KBPM

Griffin, L., Mitchell, S., & Oslin, J. (1997). Teaching Sport Concepts And Skills: A Tactical Games Approach. Champaign, IL: Human Kinetics. Elizabeth, A. (2008). Field hockey steps to success. Champaign, IL: Human Kinetics.

Permainan Hoki 3 1

Kemahiran asas Permainan Hoki dan undang-undang permainan.

Interaksi online Teori dan Amali

KOM PBPM

.
Permainan Bolasepak 4 1 Kemahiran asas Permainan Hoki dan undang-undang permainan. Interaksi online Teori dan Amali KOM KBPM PBPM PSK Drewett, J. (2008). How to improve at soccer. New York: Crabtree Pub. Kirkendall, D. T. (2011). Soccer anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics.

Permainan Bola Jaring 5 1

Kemahiran asas Permainan bola jaring dan undang-undang permainan.

Teori dan Amali Interaksi online

KOM PSK

Woodland, J. (2006). The Netball Handbook. Champaign, IL: Human Kinetics.

Permainan Bola Baling 6 1

Kemahiran asas Permainan bola baling dan undang-undang permainan

Teori dan Amali Interaksi online

KOM KBPM ETIK

Yarrow, P. (2002). Handball steps to success. Champaign, IL: Human Kinetics.

Permainan Sofbol 7 1

Kemahiran asas Permainan sofbol dan undang-undang permainan

Teori dan Amali Interaksi online

KOM ETIK PSK PIM

American Sport Education Program. (2009). Coaching softball technical and tactical skills. Champaign, IL: Human Kinetics. Biscombe, T. & Drewett, P. (2010). Rugby steps to success. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics. Krause, J. & Meyer, D. (2008). Basketball skills & drills. 3rd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2008

Permainan Ragbi Sentuh 8 1

Kemahiran asas Permainan Teori dan ragbi sentuh dan undang- Amali Interaksi undang permainan online

KOM ETIK PSK

Permainan Bola Keranjang 9 1

Kemahiran asas Permainan bola keranjang dan undang-undang Teori dan Amali permainan Interaksi online

KOM ETIK PSK

Permainan Bola Tampar 10 1

Kemahiran asas Permainan bola Teori dan tampar dan undang-undang Amali Interaksi permainan online

KOM ETIK PSK

American Sport Education Program. (2007). Coaching youth volleyball. 4th ed. Champaign, IL: Human Kinetics.

Permainan Sepak Takraw 11 1 Ulangkaji 12 1 Ulangkaji 13 1

Kemahiran asas Permainan Teori dan Sepak Takraw dan undang- Amali Interaksi undang permainan online Perbincangan sejarah dan perkembangan sukan di Malaysia, kemahiran asas, undang-undang permainan dan isu-isu dalam sukan berpasukan. Perbincangan sejarah dan perkembangan sukan di Malaysia, kemahiran asas, undang-undang permainan dan isu-isu dalam sukan berpasukan. Perbincangan sejarah dan perkembangan sukan di Malaysia, kemahiran asas, undang-undang permainan dan isu-isu dalam sukan berpasukan. Teori dan Amali Interaksi online Teori dan Amali Interaksi online

KOM ETIK KOM ETIK

Ahmad Wafi Mohamad. (1996). Sepak takraw. Shah Alam: Fajar Bakti, 1996.

KOM ETIK PSK

Ulangkaji 14 1

PIM Teori dan KOM Amali Interaksi ETIK online PSK PIM