Anda di halaman 1dari 36

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Diri saya, Nama, Umur, Hobi Objektif : Pada akhir

pelajaran murid dapat:1. menyebut perkataan yang mengandungi diagraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. 2. membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.0 Aras 1(i) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas, ayat tunggal, ejaan Kosa Kata : Aiman, membaca, melukis, Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang,sopan santun KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai,kontekstual BBM : Gambar Aktiviti : 1. Murid menyatakan biodata diri. 2. Murid mengeja dan menulis biodata diri. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Diri saya, Nama, Umur, Hobi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menyebut perkataan yang mengandungi diagraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. 2. membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.0 Aras 1(i) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas, ayat tunggal, ejaan Kosa Kata : Aiman, membaca, melukis, Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang,sopan santun KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai,kontekstual BBM : Gambar Aktiviti : 1. Murid menyatakan biodata diri. 2. Murid mengeja dan menulis biodata diri. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Diri saya, Nama, Umur, Hobi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menggunakan kata panggilan dan ganti nama yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 2. Membaca dan menulis ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.0 Aras 3(i) Fokus Sampingan :5.1 Aras 3(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas, ayat tunggal, ejaan Kosa Kata : Aiman, membaca, melukis, Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang,sopan santun KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai,kontekstual BBM : Gambar Aktiviti : 1. Menerangkan tentang kata nama khas. 2.Murid mengeja dan menulis kata nama khas. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Diri saya, Nama, Umur, Hobi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.1 Aras 1(i) Fokus Sampingan :5.1 Aras 2 Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas, ayat tunggal, ejaan Kosa Kata : Aiman, membaca, melukis, Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang,sopan santun KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai,kontekstual BBM : Gambar Aktiviti : 1. Menerangkan tentang kata nama khas. 2.Murid mengeja dan menulis kata nama khas. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Diri saya, Nama, Umur, Hobi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.1 Aras 1(i) Fokus Sampingan :5.1 Aras 2 Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas, ayat tunggal, ejaan Kosa Kata : Aiman, membaca, melukis, Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang,sopan santun KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai,kontekstual BBM : Gambar Aktiviti : 1. Menerangkan tentang kata nama khas. 2. Murid mengeja dan menulis kata nama khas. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Keluarga Saya, Bilangan ahli, Nama ahli keluarga Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Memberitahu tentang bilangan dan nama ahli keluarga masing-masing. 2. Membaca dan menulis nama ahli keluargal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.0 Aras 1(i) Fokus Sampingan :1.2 Aras 1(ii) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,penjodoh bilangan, simpulan bahasa Kosa Kata : kakak, abang, datuk, nenek Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Menghormati KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai,kontekstual BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga. 2.Murid mengeja dan menulis nama ahli keluarga. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Keluarga Saya, Bilangan ahli, Nama ahli keluarga Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Memberitahu tentang bilangan dan nama ahli keluarga masing-masing. 2. Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.0 Aras 1(i) Fokus Sampingan :1.2 Aras 2(ii) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,penjodoh bilangan, simpulan bahasa Kosa Kata : kakak, abang, datuk, nenek Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Menghormati KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai,kontekstual BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga. 2. Murid melengkapkan ayat tunggal. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Keluarga Saya, Bilangan ahli, Nama ahli keluarga Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Memberitahu tentang bilangan dan nama ahli keluarga masing-masing. 2. Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.0 Aras 1(i) Fokus Sampingan :1.2 Aras 2(ii) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,penjodoh bilangan, simpulan bahasa Kosa Kata : kakak, abang, datuk, nenek Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Menghormati KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai,kontekstual BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga. 2.Murid melengkapkan ayat tunggal. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Keluarga Saya, Bilangan ahli, Nama ahli keluarga Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.0 Aras 1(i) Fokus Sampingan :1.2 Aras 2(ii) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,penjodoh bilangan, simpulan bahasa Kosa Kata : kakak, abang, datuk, nenek Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Menghormati KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai,kontekstual BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid dengan spontan. 2.Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Rakan dan rakan sebaya , jiran Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menulis ayat tunggal dengan dengan cara yang betul dan kemas. 2. Membina ayat tunggal dengan betul . Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.2 Aras 2(i) Fokus Sampingan :8.1 Aras 1(ii) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, tanda baca, ayat tanya Kosa Kata : nama, hobi, umur Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid dengan spontan. 2.Murid menulis ayat tunggal dengan betul. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Rakan dan rakan sebaya , jiran Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Menjawab soalan secara bertatasusila. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.2 Aras 1(i) Fokus Sampingan :8.1 Aras 1(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, tanda baca, ayat tanya Kosa Kata : nama, hobi, umur Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid dengan spontan. 2.Murid menulis tentang rakan sebaya. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Rakan dan rakan sebaya,jiran Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menulis ayat tunggal dengan dengan cara yang betul dan kemas. 2. Membina ayat tunggal dengan betul . Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.2 Aras 2(i) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, tanda baca, ayat tanya Kosa Kata : nama, hobi, umur Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Membaca ayat dengan sebutan yang betul. 2.Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang diberikan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Rakan dan rakan sebaya,jiran Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1.menyebut perkataan yang mengandungi diagraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. 2.membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.0 Aras 2 Fokus Sampingan :8.1 Aras 2(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, tanda baca, ayat tanya Kosa Kata : nama, hobi, umur Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Membaca ayat majmuk dengan sebutan yang betul. 2.Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang diberikan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Sekolah Saya Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menyatakan arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 2. membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.3 Aras 1( ii ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, kata kerja Kosa Kata : nama sekolah, alamat sekolah, peraturan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Menyatakan arahan dengan teliti . 2.Murid menulis ayat tunggal dengan perkataan yang diberikan. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Sekolah Saya Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menyatakan arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 2. membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.3 Aras 2( ii ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, kata kerja Kosa Kata : nama sekolah, alamat sekolah, peraturan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanani . 2.Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang diberikan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Sekolah Saya Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 2. membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.3 Aras 1( i ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, kata kerja Kosa Kata : nama sekolah, alamat sekolah, peraturan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Mendengar arahan dengan teliti . 2.Murid menulis ayat tunggal dengan perkataan yang diberikan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Sekolah Saya Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 2. membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.1 Aras 1( ii ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, kata kerja Kosa Kata : nama sekolah, alamat sekolah, peraturan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanani . 2.Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang diberikan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Persekitaran Tajuk : Rumah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 2. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.2 Aras 1( ii ) Fokus Sampingan :5.0 Aras 1(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am,kata adjektif, penjodoh bilangan,frasa nama, ayat tunggal Kosa Kata : nama rumah, bahagian rumah, peralatan rumah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang rumah murid . 2.Murid membaca kuat dengan kelancaran, subutan,intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Persekitaran Tajuk : Rumah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menggunakan kata panggilan yang sesuai semasa bersoal jawab. 2. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.2 Aras 3 (i) Fokus Sampingan :5.0 Aras 1(ii) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am,kata adjektif, penjodoh bilangan,frasa nama, ayat tunggal Kosa Kata : nama rumah, bahagian rumah, peralatan rumah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang rumah murid . 2.Murid mengeja dan membaca ayat majmuk. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Sekolah Saya Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 2. memberikan makna perkataan ,frasa dan ayat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.1 Aras 1( ii ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, kata kerja Kosa Kata : nama sekolah, alamat sekolah, peraturan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanani . 2.Murid memberikan makana perkataan,frasa dan ayat . Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Persekitaran Tajuk : Rumah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.2 Aras 3 (i) Fokus Sampingan :5.0 Aras 2 Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am,kata adjektif, penjodoh bilangan,frasa nama, ayat tunggal Kosa Kata : nama rumah, bahagian rumah, peralatan rumah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang rumah murid . 2.Murid mengeja dan membaca ayat majmuk. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Persekitaran Tajuk : Rumah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :9.0 Aras 2 Fokus Sampingan :5.0 Aras 3 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am,kata adjektif, penjodoh bilangan,frasa nama, ayat tunggal Kosa Kata : nama rumah, bahagian rumah, peralatan rumah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Memberikan makna perkataan,frasa dan ayat. 2.Murid mengeja dan membaca ayat majmuk. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Haiwan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 2. menulis ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.0 Aras 1 ( I ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 1 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata arah,kata adjektif, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan,habitat, zoo Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang haiwan liar. 2. Murid mengeja dan menulis ayat tunggal. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Haiwan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan. 2. membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.0 Aras 1 ( ii ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 1 (ii) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata arah,kata adjektif, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan,habitat, zoo Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang makanan haiwan liar. 2. Murid buat latihan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Haiwan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengenalpasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 2. melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai dan berpandu. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.0 Aras 3 ( i ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata arah,kata adjektif, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan,habitat, zoo Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang habitat haiwan liar. 2. Murid buat latihan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Haiwan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk. 2. Membina ayat tunggal dan majmuk dalam perenggan berdasarkan tajuk Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.2 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 3 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata arah,kata adjektif, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan,habitat, zoo Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Murid membina ayat majmuk berdasarkan tajuk. 2. Murid buat latihan dalam perenggan. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Ternakan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menamakan dan mencirikan benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. 2. mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 1 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am/khas,kata adjektif, penjodoh bilangan, tanda baca ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan, tempat tinggal,makanan haiwan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang haiwan peliharaan. 2.Murid mengeja dan menulis ayat tunggal. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Haiwan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menulis ayat tunggal berdasarkan gambar atau tajuk. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.2 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata arah,kata adjektif, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan,habitat, zoo Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang kegunaan haiwan liar. 2. Murid menulis ayat tunggal berdasarkan tajuk. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Ternakan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat betul 2. mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.1 Aras 2 Fokus Sampingan :8.1 Aras 1 (ii) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am/khas,kata adjektif, penjodoh bilangan, tanda baca, ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan, tempat tinggal,makanan haiwan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang haiwan peliharaan. 2.Murid mengeja dan menulis ayat tunggal. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Ternakan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat betul. 2. mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :9.1 Aras 2 Fokus Sampingan :8.1 Aras 2 (ii) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am/khas,kata adjektif, penjodoh bilangan, tanda baca, ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan, tempat tinggal,makanan haiwan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. 2.Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Ternakan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengambil imlak yang diperdengarkanbetul. 2. mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :9.1 Aras 2 Fokus Sampingan :8.1 Aras 2 (ii) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am/khas,kata adjektif, penjodoh bilangan, tanda baca, ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan, tempat tinggal,makanan haiwan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. 2.Melengkakan ayat tunggal dengan prkataan yang sesuai secara berpandu. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Ternakan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengambil imlak yang diperdengarkanbetul. 2. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :9.1 Aras 2 Fokus Sampingan :8.1 Aras 3 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am/khas,kata adjektif, penjodoh bilangan, tanda baca, ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan, tempat tinggal,makanan haiwan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. 2.Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Haiwan Peliharaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:3. Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 4. menulis ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.0 Aras 1 ( I ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 1 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata arah,kata adjektif, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan,habitat, zoo Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang haiwan liar. 2. Murid mengeja dan menulis ayat tunggal. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Haiwan Peliharaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:3. Mengenalpasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. 4. melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai dan berpandu. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.0 Aras 3 ( i ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata arah,kata adjektif, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan,habitat, zoo Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang habitat haiwan liar. 2. Murid buat latihan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Haiwan Peliharaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:3. Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan. 4. membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.0 Aras 1 ( ii ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 1 (ii) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata arah,kata adjektif, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan,habitat, zoo Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang makanan haiwan liar. 2. Murid buat latihan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Kehidupan Tajuk : Haiwan Peliharaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:2. Menulis ayat tunggal berdasarkan gambar atau tajuk. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.2 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata arah,kata adjektif, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : nama haiwan,habitat, zoo Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang kegunaan haiwan liar. 2. Murid menulis ayat tunggal berdasarkan tajuk. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kebersihan Tajuk : Kebersihan Diri Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 menamakan dan mencirikan benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. 2. menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :4.1 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,simpulan bahasa, kata kerja.kata seru, ayat seruan Kosa Kata : mandi, sabun, shampu, sapu sampah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kebersihan Mental Fizikal KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoaljawab dengan murid tentang kebersihan diri 2. Mengeja dan menulis tentang kebersihan diri Refleksi: BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kebersihan Tajuk : Kebersihan Diri Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 menamakan dan mencirikan benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. 2. menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :4.1 Aras 1( ii ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,simpulan bahasa, kata kerja.kata seru, ayat seruan Kosa Kata : mandi, sabun, shampu, sapu sampah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kebersihan Mental Fizikal KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoaljawab dengan murid tentang kebersihan persekitaran 2 Mengeja dan menulis tentang kebersihan persekitaran Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kebersihan Tajuk : Kebersihan Diri Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 2. menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :4.1 Aras 1( ii ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,simpulan bahasa, kata kerja.kata seru, ayat seruan Kosa Kata : mandi, sabun, shampu, sapu sampah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kebersihan Mental Fizikal KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. 2. Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kebersihan Tajuk : Kebersihan Diri Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk. 2 Membina ayat tunggal dan majmuk dalam perenggan Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.1 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :4.1 Aras2( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,simpulan bahasa, kata kerja.kata seru, ayat seruan Kosa Kata : mandi, sabun, shampu, sapu sampah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kebersihan Mental Fizikal KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 membina ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. 2 latihan Refleksi :

10

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kebersihan Tajuk : Kebersihan Diri Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk. 2 Membina ayat tunggal dan majmuk dalam perenggan berdasarkan tajuk. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.1 Aras 3 ( i ) Fokus Sampingan :4.1 Aras 3( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,simpulan bahasa, kata kerja.kata seru, ayat seruan Kosa Kata : mandi, sabun, shampu, sapu sampah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kebersihan Mental Fizikal KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan. daripada perkataan yang diberikan. 2 latihan Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Kemudahan Awam Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal kemudahan awam. 2 menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras 2 Fokus Sampingan :10.0 Aras 2( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal, ayat majmuk, kata kerja Kosa Kata : telefon awam,tandas awam, perhentian bas Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Mengeja dan menulis tentang kemudahan awam. 2 Murid mengeja dan menulis tentang kemudahan awam.. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Kemudahan Awam Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal kemudahan awam. 2 menamakan dan mencirikan benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :10.0 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal, ayat majmuk, kata kerja Kosa Kata : telefon awam,tandas awam, perhentian bas Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang kemudahan awam. 2 Murid mengeja dan menulis tentang kemudahan awam. Refleksi :

Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Kemudahan Awam Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal kemudahan awam. 2 bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras 2 Fokus Sampingan :10.0 Aras 3 Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal, ayat majmuk, kata kerja Kosa Kata : telefon awam,tandas awam, perhentian bas Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Mengeja dan menulis tentang kemudahan awam. 2 Murid memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. Refleksi :

11

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Kemudahan Awam Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal kemudahan awam. 2 bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.1 Aras 1 ( I ) Fokus Sampingan :10.0 Aras 2( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal, ayat majmuk, kata kerja Kosa Kata : telefon awam,tandas awam, perhentian bas Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. 2 Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Kemudahan Awam Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal kemudahan awam. 2 bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.1 Aras 2 ( I ) Fokus Sampingan :10.0 Aras 3( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal, ayat majmuk, kata kerja Kosa Kata : telefon awam,tandas awam, perhentian bas Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. 2 Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Sayangi Alam Sekitar Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal alam sekitar. 2 menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras 2 Fokus Sampingan :10.0 Aras 2( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal, ayat majmuk, kata kerja Kosa Kata : sungai bersih, laut indah,pemandangan cantik Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Mengeja dan menulis tentang alam sekitar. 2 Murid membina ayat tentang alam sekitar. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Sayangi Alam Sekitar Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal alam sekitar. 2 bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras 2 Fokus Sampingan :10.0 Aras 3 Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal, ayat majmuk, kata kerja Kosa Kata : sungai bersih, laut indah,pemandangan cantik Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Mengeja dan menulis tentang alam sekitar. 2 Murid memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. Refleksi :

12

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Sayangi Alam Sekitar Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal alam sekitar. 2 menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras 2 Fokus Sampingan :10.0 Aras 2( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal, ayat majmuk, kata kerja Kosa Kata : sungai bersih, laut indah,pemandangan cantik Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Mengeja dan menulis tentang alam sekitar. 2 Murid membina ayat tentang alam sekitar. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Sayangi Alam Sekitar Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal alam sekitar. 2 menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras 2 Fokus Sampingan :10.0 Aras 2( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal, ayat majmuk, kata kerja Kosa Kata : sungai bersih, laut indah,pemandangan cantik Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Mengeja dan menulis tentang alam sekitar. 2 Murid membina ayat tentang alam sekitar. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kemasyarakatan Tajuk : Sayangi Alam Sekitar Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal alam sekitar. 2 bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras 2 Fokus Sampingan :10.0 Aras 3 Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal, ayat majmuk, kata kerja Kosa Kata : sungai bersih, laut indah,pemandangan cantik Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Mengeja dan menulis tentang alam sekitar. 2 Murid memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Cuaca Tajuk : Bencana Alam Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 bersoaljawab dengan murid tentang bencana alam yang berlaku. 2 menamakan dan mencirikan benda maujud dengan perkataan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :6.0 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa namaAyat tunggal,ayat majmuk, kata hubung Kosa Kata : kemarau,ribut,banjir,gempa bumi Pengisian kurikulum Ilmu : Sains, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bacaan dengan intonasi dan sebutan yang betul. 2 bersoaljawab dengan murid tentang bencana alam. Refleksi :

13

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Cuaca Tajuk : Bencana Alam Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 bersoaljawab dengan murid tentang bencana alam yang berlaku. 2 menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras2 ( i ) Fokus Sampingan :6.0 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa namaAyat tunggal,ayat majmuk, kata hubung Kosa Kata : kemarau,ribut,banjir,gempa bumi Pengisian kurikulum Ilmu : Sains, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bacaan dengan intonasi dan sebutan yang betul. 2 latihan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Cuaca Tajuk : Bencana Alam Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.1 Aras2 ( i ) Fokus Sampingan :6.0 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa namaAyat tunggal,ayat majmuk, kata hubung Kosa Kata : kemarau,ribut,banjir,gempa bumi Pengisian kurikulum Ilmu : Sains, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bacaan dengan intonasi dan sebutan yang betul. 2 latihan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Cuaca Tajuk : Bencana Alam Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.1 Aras1 ( ii ) Fokus Sampingan :6.0 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa namaAyat tunggal,ayat majmuk, kata hubung Kosa Kata : kemarau,ribut,banjir,gempa bumi Pengisian kurikulum Ilmu : Sains, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bacaan dengan intonasi dan sebutan yang betul. 2 latihan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Cuaca Tajuk : Bencana Alam Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.1 Aras 3 ( i ) Fokus Sampingan :6.0 Aras 2( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa namaAyat tunggal,ayat majmuk, kata hubung Kosa Kata : kemarau,ribut,banjir,gempa bumi Pengisian kurikulum Ilmu : Sains, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bacaan dengan intonasi dan sebutan yang betul. 2 latihan. Refleksi :

14

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kegiatan Masa Lapang Tajuk : Hobi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Mengenal pasti hobi masing-masing. 2 bercerita tentang hobi masing-masing Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,simpulan bahasa, kata kerja.kata seru, ayat seruan Kosa Kata : membaca,melukis,menonton, berbasikal Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kerjasama,hormat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoaljawab dengan murid tentang hobi. 2 Mengeja dan membaca tentang hobi. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kegiatan Masa Lapang Tajuk : Hobi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 2 membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 2( ii ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,simpulan bahasa, kata kerja.kata seru, ayat seruan Kosa Kata : membaca,melukis,menonton, berbasikal Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kerjasama,hormat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. 2 Mengeja dan membaca ayat tunggal dengan betul Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kegiatan Masa Lapang Tajuk : Hobi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 bercerita tentang hobi masing-masing. 2 membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.1 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1( ii ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,simpulan bahasa, kata kerja.kata seru, ayat seruan Kosa Kata : membaca,melukis,menonton, berbasikal Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kerjasama,hormat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bercerita dengan murid tentang hobi. 2 Mengeja dan membaca ayat tunggal dengan betul. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kegiatan Masa Lapang Tajuk : Hobi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 melengkapkan, ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai dan berpandu. 2 membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.1 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 2( ii ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,simpulan bahasa, kata kerja.kata seru, ayat seruan Kosa Kata : membaca,melukis,menonton, berbasikal Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kerjasama,hormat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Murid membaca teks dalam buku teks. 2 Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. Refleksi :

15

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kegiatan Masa Lapang Tajuk : Hobi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 melengkapkan, ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai dan berpandu. 2 menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.1 Aras 3 ( i ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 3( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,simpulan bahasa, kata kerja.kata seru, ayat seruan Kosa Kata : membaca,melukis,menonton, berbasikal Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kerjasama,hormat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Murid membaca ayat tunggal dan majmuk dengan sebutan yang betul dan jelas. 2 menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pelancongan Tajuk : Keindahan Malaysia Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dibualkan. 2 Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara dengan bebas. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :4.1 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :10.0 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama khas,tanda baca, kata adjektif Kosa Kata : kawasan pantai,tanah tinggi,bangunan Pengisian kurikulum Ilmu : Sains, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang tempat-tempat pelancongan. 2 latihan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pelancongan Tajuk : Keindahan Malaysia Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara dengan bebas. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :4.1 Aras 1 ( ii ) Fokus Sampingan :10.0 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama khas,tanda baca, kata adjektif Kosa Kata : kawasan pantai,tanah tinggi,bangunan Pengisian kurikulum Ilmu : Sains, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang tempat-tempat pelancongan. 2 latihan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pelancongan Tajuk : Keindahan Malaysia Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menulis ayat tunggal berdasarkan gambar atau tajuk. 2 Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.2 Aras1 ( i ) Fokus Sampingan :10.0 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama khas,tanda baca, kata adjektif Kosa Kata : kawasan pantai,tanah tinggi,bangunan Pengisian kurikulum Ilmu : Sains, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 membina ayat tunggal berdasarkan tajuk.. 2 latihan. Refleksi :

16

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pelancongan Tajuk : Keindahan Malaysia Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menulis ayat tunggal berdasarkan gambar atau tajuk. 2 Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.2 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :10.0 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama khas,tanda baca, kata adjektif Kosa Kata : kawasan pantai,tanah tinggi,bangunan Pengisian kurikulum Ilmu : Sains, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 membina ayat tunggaldan majmuk dalam perenggan berdasarkan tajuk.. 2 latihan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pengangkutan Tajuk : Kenderaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal kenderaan zaman dahulu dan masa kini. 2 menyampaikan perkataan dan fakta yang sesuai untuk Menyampaikan maklumat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :5.0 Aras 1 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa nama ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : kenderaan, rakit, perahu, beca, kapal terbang,kapal selam Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang kenderaan. 2 Murid mengeja dan menulis perkataan yang diberikan Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pelancongan Tajuk : Keindahan Malaysia Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 Mendengar pandangan yang disampaikan oleh rakan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :4.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :10.0 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama khas,tanda baca, kata adjektif Kosa Kata : kawasan pantai,tanah tinggi,bangunan Pengisian kurikulum Ilmu : Sains, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bacaan dengan intonasi dan sebutan yang betul. 2 latihan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pengangkutan Tajuk : Kenderaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal kenderaan zaman dahulu dan masa kini. 2 menyampaikan perkataan dan fakta yang sesuai untuk Menyampaikan maklumat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.1 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :5.0 Aras 1 (ii) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa nama ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : kenderaan, rakit, perahu, beca, kapal terbang,kapal selam Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang kenderaan. 2 Murid mengeja dan membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Refleksi :

17

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pengangkutan Tajuk : Kenderaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal kenderaan zaman dahulu dan masa kini. 2 mengenalpasti frasa yang sesuai untuk Menyampaikan maklumat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.1 Aras 3 ( i ) Fokus Sampingan :5.0 Aras 2 Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa nama ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : kenderaan, rakit, perahu, beca, kapal terbang,kapal selam Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang kenderaan. 2 Murid mengeja dan membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pengangkutan Tajuk : Kenderaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal kenderaan zaman dahulu dan masa kini. 2 membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.0 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :5.0 Aras 3( ii ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa nama ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : kenderaan, rakit, perahu, beca, kapal terbang,kapal selam Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang kenderaan. 2 Murid membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pengangkutan Tajuk : Kenderaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengenal kenderaan zaman dahulu dan masa kini. 2 mengenalpasti frasa yang sesuai untuk Menyampaikan maklumat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.0 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :5.0 Aras 3( I ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa nama ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : kenderaan, rakit, perahu, beca, kapal terbang,kapal selam Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang kenderaan. 2 Murid membaca ayat tunggal dan majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pekerjaan Tajuk : Beruniform Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengetahui jenis pekerjaan dan tempat kerja. 2 melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang tepat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.2 Aras 1 ( Ii) Fokus Sampingan :6.0 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama am/khas,penjodoh bilangan, kata kerja Kosa Kata : doktor,hospital, hakim, mahkamah, polis,askar,bomba Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab denga murid tentang pekerjaan beruniform. 2 Murid mengeja dan menulis tentang pekerjaan beruniform. Refleksi :

Refleksi: 18

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pekerjaan Tajuk : Beruniform/tidak beruniform Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengetahui jenis pekerjaan dan tempat kerja. 2 melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang tepat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.2 Aras 1 ( Ii) Fokus Sampingan :6.0 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama am/khas,penjodoh bilangan, kata kerja Kosa Kata : doktor,hospital, hakim, mahkamah, polis,askar,bomba Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab denga murid tentang pekerjaan t/ beruniform. 2 Murid mengeja dan menulis tentang pekerjaan t/ beruniform. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pekerjaan Tajuk : Beruniform/tidak beruniform Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. 2 melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang tepat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :9.1 Aras 1 Fokus Sampingan :6.0 Aras 2( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama am/khas,penjodoh bilangan, kata kerja Kosa Kata : doktor,hospital, hakim, mahkamah, polis,askar,bomba Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. 2 latihan Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pekerjaan Tajuk : Beruniform/tidak beruniform Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 membaca ayat majmuk dengan intonasi dan sebutan yang betul. 2 melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang tepat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.2 Aras 2 (i) Fokus Sampingan :6.0 Aras 2( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama am/khas,penjodoh bilangan, kata kerja Kosa Kata : doktor,hospital, hakim, mahkamah, polis,askar,bomba Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Murid membaca ayat majmuk dengan sebutan yang betul. 2 latihan Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pekerjaan Tajuk : Beruniform/tidak beruniform Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. 2 melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang tepat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :9.1 Aras 2 Fokus Sampingan :6.0 Aras 2( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama am/khas,penjodoh bilangan, kata kerja Kosa Kata : doktor,hospital, hakim, mahkamah, polis,askar,bomba Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. 2 latihan Refleksi :

19

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pertanian Tajuk : Sayur-sayuran Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna. 2 menyebut perkataan yang mengandungi diagraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :10.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kosa kata ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : nama buah-buahan tempatan dan luar negara,dusun Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 Murid membina ayat dengan kosa kata untuk membentuk perenggan. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pertanian Tajuk : Sayur-sayuran Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 membina ayat dengan kosa kata daripada bahan rangsangan untuk membentuk perenggan. 2 membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :10.1 Aras 1 ( ii ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kosa kata ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : nama buah-buahan tempatan dan luar negara,dusun Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Murid membina ayat dengan kosa kata untuk membentuk perenggan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pertanian Tajuk : Sayur-sayuran Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna. 2 menyebut perkataan yang mengandungi diagraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :10.1 Aras 3 ( i ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 2 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kosa kata ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : nama buah-buahan tempatan dan luar negara,dusun Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 Murid menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk Membentuk perenggan Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pertanian Tajuk : Sayur-sayuran Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. 2 membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi Yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :9.0 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 2 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kosa kata ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : nama buah-buahan tempatan dan luar negara,dusun Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 Murid mengeja dan menulis perkataan yang diberikan. Refleksi :

20

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pertanian Tajuk : Sayur-sayuran Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. 2 memberikan makna perkataan, frasa dan ayat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :9.0 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 2 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kosa kata ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : nama buah-buahan tempatan dan luar negara,dusun Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Murid memberikan makna perkataan, frasa dan ayat. 2 Murid mengeja dan menulis perkataan yang diberikan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pertanian Tajuk : Buah-buahan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menamakan dan mencirikan benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. 2. menceritakan perkara yan g terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 1 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kosa kata ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : nama buah-buahan tempatan dan luar negara,dusun Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang buah-buahan luar negara. 2. Murid mengeja dan menulis ayat tunggal. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pertanian Tajuk : Buah-buahan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menamakan dan mencirikan benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. 2. menceritakan perkara yan g terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 1 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kosa kata ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : nama buah-buahan tempatan dan luar negara,dusun Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. 2. Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pertanian Tajuk : Buah-buahan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menamakan dan mencirikan benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. 2. menceritakan perkara yan g terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 1 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kosa kata ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : nama buah-buahan tempatan dan luar negara,dusun Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang buah-buahan tempatan. 2. Murid mengeja dan menulis ayat tunggal. Refleksi :

21

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pertanian Tajuk : Buah-buahan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menamakan dan mencirikan benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. 2. menceritakan perkara yan g terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.0 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 1 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kosa kata ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : nama buah-buahan tempatan dan luar negara,dusun Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti :1. membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberikan. 2. Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pertanian Tajuk : Buah-buahan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 menyebut perkataan yang mengandungi diagraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. 2 membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.1 Aras 3 ( i ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 3 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kosa kata ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : nama buah-buahan tempatan dan luar negara,dusun Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Murid memberikan makna perkataan, frasa dan ayat. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Sekolahku Rumahku Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:3. menyatakan arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 4. membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.3 Aras 1( ii ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, kata kerja Kosa Kata : nama sekolah, alamat sekolah, peraturan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Menyatakan arahan dengan teliti . 2.Murid menulis ayat tunggal dengan perkataan yang diberikan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pertanian Tajuk : Buah-buahan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menyebut perkataan yang mengandungi diagraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. 2. membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2 (i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kosa kata ,kata adjektif, tanda baca, penjodoh bilangan Kosa Kata : nama buah-buahan tempatan dan luar negara,dusun Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstruktivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Murid membina ayat majmuk dengan kata hubung yang diberikan. Refleksi :

22

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Sekolahku Rumahku Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:3. menyatakan arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 4. membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.3 Aras 2( ii ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, kata kerja Kosa Kata : nama sekolah, alamat sekolah, peraturan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanani . 2.Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang diberikan. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Sekolahku Rumahku Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:3. membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 4. membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.1 Aras 1( ii ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, kata kerja Kosa Kata : nama sekolah, alamat sekolah, peraturan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanani . 2.Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang diberikan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Sekolahku Rumahku Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:3. membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 4. memberikan makna perkataan ,frasa dan ayat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.1 Aras 1( ii ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, kata kerja Kosa Kata : nama sekolah, alamat sekolah, peraturan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanani . 2.Murid memberikan makana perkataan,frasa dan ayat . Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Sekolahku Rumahku Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 2. memberikan makna perkataan ,frasa dan ayat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.1 Aras 1( ii ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, kata kerja Kosa Kata : nama sekolah, alamat sekolah, peraturan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanani . 2.Murid memberikan makana perkataan,frasa dan ayat . Refleksi :

23

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pengalaman Sendiri Tajuk : Hari Sukan,Hari Guru,Hari Kanak-kanak Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah dan betul. 2 mengetahui hari-hari penting dalam kehidupan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :10.1 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal,ayat majmuk, kata kerja.tanda baca Kosa Kata : hari sukan.kad ucapan hari guru,persembahan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kerjasama,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang hari sukan. 2 latihan Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pengalaman Sendiri Tajuk : Hari Sukan,Hari Guru,Hari Kanak-kanak Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah dan betul. 2 mengetahui hari-hari penting dalam kehidupan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :10.1 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal,ayat majmuk, kata kerja.tanda baca Kosa Kata : hari sukan.kad ucapan hari guru,persembahan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kerjasama,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang hari Kanak-kanak. 2 latihan Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pengalaman Sendiri Tajuk : Hari Sukan,Hari Guru,Hari Kanak-kanak Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah dan betul. 2 mengetahui hari-hari penting dalam kehidupan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.1 Aras 1 ( ii ) Fokus Sampingan :10.1 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal,ayat majmuk, kata kerja.tanda baca Kosa Kata : hari sukan.kad ucapan hari guru,persembahan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kerjasama,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang Hari Guru. 2 latihan Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pengalaman Sendiri Tajuk : Hari Sukan,Hari Guru,Hari Kanak-kanak Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah dan betul. 2 mengetahui hari-hari penting dalam kehidupan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.1 Aras31 ( i ) Fokus Sampingan :10.1 Aras 2( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal,ayat majmuk, kata kerja.tanda baca Kosa Kata : hari sukan.kad ucapan hari guru,persembahan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kerjasama,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bacaan dengan intonasi dan sebutan yang betul. 2 latihan Refleksi :

24

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Pengalaman Sendiri Tajuk : Hari Sukan,Hari Guru,Hari Kanak-kanak Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai dan berpandu. 2 menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :8.1 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :10.1 Aras 2( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal,ayat majmuk, kata kerja.tanda baca Kosa Kata : hari sukan.kad ucapan hari guru,persembahan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Muzik Nilai murni :Kerjasama,baik hati KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bacaan dengan intonasi dan sebutan yang betul. 2 latihan Refleksi :

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Patriotisme Tajuk : Hari Kebangsaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.1 Aras 1 ( ii ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama khas,tanda baca, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : Kebangsaan, kemerdekaan, Gemilang, Pahlawan melayu. Pengisian kurikulum Ilmu : Sejarah, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,Taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang Hari Kebangsaan 2 Bacaan Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Patriotisme Tajuk : Hari Kebangsaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama khas,tanda baca, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : Kebangsaan, kemerdekaan, Gemilang, Pahlawan melayu. Pengisian kurikulum Ilmu : Sejarah, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,Taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang Hari Kebangsaan 2 latihan.

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Patriotisme Tajuk : Hari Kebangsaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :4.1 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 3( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama khas,tanda baca, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : Kebangsaan, kemerdekaan, Gemilang, Pahlawan melayu. Pengisian kurikulum Ilmu : Sejarah, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,Taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Mendengar pandangan yang disampaikan oleh rakan. 2 Bacaan

25

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Patriotisme Tajuk : Hari Kebangsaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :4.1 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 3( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama khas,tanda baca, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : Kebangsaan, kemerdekaan, Gemilang, Pahlawan melayu. Pengisian kurikulum Ilmu : Sejarah, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,Taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Menyatakan pandangan secara bebas. 2 Bacaan Refleksi :

BAHASA MEL BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Alam Persekitaran Tajuk : Sekolahku Rumahku Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 2. memberikan makna perkataan ,frasa dan ayat. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.1 Aras 1( ii ) Fokus Sampingan :8.1 Aras 2(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama khas,kata adjektif, kata kerja Kosa Kata : nama sekolah, alamat sekolah, peraturan Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Kajian Tempatan Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),interpesonal BBM : Gambar Aktiviti : 1. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanani . 2.Murid memberikan makana perkataan,frasa dan ayat . Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Patriotisme Tajuk : Hari Kebangsaan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :4.1 Aras 3 ( i ) Fokus Sampingan :5.1 Aras 3( ii ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata nama khas,tanda baca, kata kerja, ayat tunggal Kosa Kata : Kebangsaan, kemerdekaan, Gemilang, Pahlawan melayu. Pengisian kurikulum Ilmu : Sejarah, Kajian Tempatan Nilai murni :Menghargai,Taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),konstivisma BBM : Gambar Aktiviti : 1 Menyatakan pandangan secara bebas. 2 Memberikan makna perkataan, frasa dan ayat. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Sains dan Teknologi Tajuk : Teknologi Maklumat dan Komunikasi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 3.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :9.1 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa nama,Ayat majmuk, Kosa kata Kosa Kata : computer, internet, e-mel, Pengisian kurikulum Ilmu : Sains dan Teknologi, Nilai murni :Menghargai,Taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Menyatakan pandangan secara bebas. 2 Bersoal jawab dengan murid tentang computer. Refleksi :

26

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Sains dan Teknologi Tajuk : Teknologi Maklumat dan Komunikasi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang betul. 2 Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 3.1 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :9.1 Aras 1( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa nama,Ayat majmuk, Kosa kata Kosa Kata : computer, internet, e-mel, Pengisian kurikulum Ilmu : Sains dan Teknologi, Nilai murni :Menghargai,Taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Menyatakan pandangan secara bebas. 2 Mengeja dan menulis tentang computer. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Sains dan Teknologi Tajuk : Teknologi Maklumat dan Komunikasi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menulis ayat tunggal yang diberikan dengan betul. 2 Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 8.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :9.1 Aras 2 Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa nama,Ayat majmuk, Kosa kata Kosa Kata : computer, internet, e-mel, Pengisian kurikulum Ilmu : Sains dan Teknologi, Nilai murni :Menghargai,Taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Mengeja dan menulis frasa dan ayat. 2 Mengeja dan menulis tentang computer. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Sains dan Teknologi Tajuk : Teknologi Maklumat dan Komunikasi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang betul. 2 Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 3.1 Aras 3 ( i ) Fokus Sampingan :9.1 Aras 2 Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa nama,Ayat majmuk, Kosa kata Kosa Kata : computer, internet, e-mel, Pengisian kurikulum Ilmu : Sains dan Teknologi, Nilai murni :Menghargai,Taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Mengeja dan menulis frasa dan ayat. 2 Mengeja dan menulis tentang computer. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Sains dan Teknologi Tajuk : Teknologi Maklumat dan Komunikasi Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menulis ayat tunggal yang diberikan dengan betul. 2 Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 8.1 Aras 3 ( i ) Fokus Sampingan :9.1 Aras 2 Sistem Bahasa : Tatabahasa : Frasa nama,Ayat majmuk, Kosa kata Kosa Kata : computer, internet, e-mel, Pengisian kurikulum Ilmu : Sains dan Teknologi, Nilai murni :Menghargai,Taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan. 2 Latihan Refleksi :

27

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Keselamatan Tajuk : Di Rumah dan Luar Rumah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan menyatakan cirri benda maujud.. 2 Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 2.0 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :10.1 Aras 1 Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Kerja,Ayat Tanya, Ayat Majmuk, Tanda baca Kosa Kata : keselamatan, rumah, luar rumah Pengisian kurikulum Ilmu : Kesihatan, Nilai murni :Menghargai, Berjimat, Sederhana KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bacaan. 2 Latihan Refleksi :

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Keselamatan Tajuk : Di Rumah dan Luar Rumah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud.. 2 Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 2.0 Aras 3 Fokus Sampingan :10.1 Aras 2 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Kerja,Ayat Tanya, Ayat Majmuk, Tanda baca Kosa Kata : keselamatan, rumah, luar rumah Pengisian kurikulum Ilmu : Kesihatan, Nilai murni :Menghargai, Berjimat, Sederhana KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang keselamatan di luar rumah 2 Latihan Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Keselamatan Tajuk : Di Rumah dan Luar Rumah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 melengkapkan, ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai dan berpandu. 2 menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan Hasil pembelajaran : Fokus Utama 8.1 Aras 1 Fokus Sampingan :10.1 Aras 2 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Kerja,Ayat Tanya, Ayat Majmuk, Tanda baca Kosa Kata : keselamatan, rumah, luar rumah Pengisian kurikulum Ilmu : Kesihatan, Nilai murni :Menghargai, Berjimat, Sederhana KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai. 2 Latihan

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Keselamatan Tajuk : Di Rumah dan Luar Rumah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan menyatakan cirri benda maujud.. 2 Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 2.0 Aras 2 Fokus Sampingan :10.1 Aras 2 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Kerja,Ayat Tanya, Ayat Majmuk, Tanda baca Kosa Kata : keselamatan, rumah, luar rumah Pengisian kurikulum Ilmu : Kesihatan, Nilai murni :Menghargai, Berjimat, Sederhana KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang keselamatan di rumah 2 Latihan

28

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Keselamatan Tajuk : Di Rumah dan Luar Rumah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 melengkapkan, ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai dan berpandu. 2 menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan Hasil pembelajaran : Fokus Utama 8.1 Aras 1 Fokus Sampingan :10.1 Aras 2 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Kerja,Ayat Tanya, Ayat Majmuk, Tanda baca Kosa Kata : keselamatan, rumah, luar rumah Pengisian kurikulum Ilmu : Kesihatan, Nilai murni :Menghargai, Berjimat, Sederhana KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Melengkapkan ayat majmuk dalam bentuk perenggan. 2 Latihan Refleksi :

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Perayaan Keagamaan Tajuk : Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Krismas Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 3.0 Aras 2 Fokus Sampingan :7.1 Aras 1 ( ii ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Kerja,Ayat Tanya, Ayat Majmuk, Kata nama Khas Kosa Kata : Aidilfitri, Puasa, kuih bulan, maruku, hadiah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Agama Islam Nilai murni :Hormat, taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 bersoal jawab dengan murid tentang lambing dan simbol. 2 Latihan Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Perayaan Keagamaan Tajuk : Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Krismas Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 3.0 Aras 1 Fokus Sampingan :7.1 Aras 1 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Kerja,Ayat Tanya, Ayat Majmuk, Kata nama Khas Kosa Kata : Aidilfitri, Puasa, kuih bulan, maruku, hadiah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Agama Islam Nilai murni :Hormat, taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang perayaan di Malaysia. 2 Latihan

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Perayaan Keagamaan Tajuk : Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Krismas Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 3.0 Aras 3 Fokus Sampingan :7.1 Aras 1 ( ii ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Kerja,Ayat Tanya, Ayat Majmuk, Kata nama Khas Kosa Kata : Aidilfitri, Puasa, kuih bulan, maruku, hadiah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Agama Islam Nilai murni :Hormat, taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Menerangkan kepada murid tentang frasa yang sesuai Untuk menyampaikan maklumat. 2 Latihan

29

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Perayaan Keagamaan Tajuk : Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Krismas Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 10.1 Aras 1 Fokus Sampingan :7.1 Aras 2 Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Kerja,Ayat Tanya, Ayat Majmuk, Kata nama Khas Kosa Kata : Aidilfitri, Puasa, kuih bulan, maruku, hadiah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Agama Islam Nilai murni :Hormat, taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Membina ayat dengan kosa kata untuk membentuk perenggan. 2 Latihan Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Percutian Tajuk : Berkelah, balik kampung Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan mencirikan benda maujud dengan Perkataan dan ayat yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 2.1 Aras 1 Fokus Sampingan :10.1 Aras 1 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : berkelah, balik kampung, pantai, tanah tinggi Pengisian kurikulum Ilmu : Kajian Tempatan Nilai murni :Kebersihan, menghargai KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang tempat-tempat percutian 2 Bacaan Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Perayaan Keagamaan Tajuk : Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Krismas Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 10.1 Aras 2 Fokus Sampingan :7.1 Aras 2 Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Kerja,Ayat Tanya, Ayat Majmuk, Kata nama Khas Kosa Kata : Aidilfitri, Puasa, kuih bulan, maruku, hadiah Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral, Agama Islam Nilai murni :Hormat, taat KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. 2 Latihan Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Percutian Tajuk : Berkelah, balik kampung Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan mencirikan benda maujud dengan Perkataan dan ayat yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 2.1 Aras 1 Fokus Sampingan :10.1 Aras 1 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : berkelah, balik kampung, pantai, tanah tinggi Pengisian kurikulum Ilmu : Kajian Tempatan Nilai murni :Kebersihan, menghargai KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bersoal jawab dengan murid tentang tempat-tempat percutian 2 Mengeja dan menulis tempat-tempat percutian

30

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Percutian Tajuk : Berkelah, balik kampung Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan mencirikan benda maujud dengan Perkataan dan ayat yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 2.1 Aras 2 Fokus Sampingan :10.1 Aras 2 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : berkelah, balik kampung, pantai, tanah tinggi Pengisian kurikulum Ilmu : Kajian Tempatan Nilai murni :Kebersihan, menghargai KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan 2 Mengeja dan menulis tempat-tempat percutian Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Percutian Tajuk : Berkelah, balik kampung Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan mencirikan benda maujud dengan Perkataan dan ayat yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama 2.1 Aras 3 Fokus Sampingan :10.1 Aras 2 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : berkelah, balik kampung, pantai, tanah tinggi Pengisian kurikulum Ilmu : Kajian Tempatan Nilai murni :Kebersihan, menghargai KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Memberikanmakna-makna perkataan, frasa dan ayat 2 Latihan Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Percutian Tajuk : Berkelah, balik kampung Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan mencirikan benda maujud dengan Perkataan dan ayat yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :7.0 Aras 3 Fokus Sampingan :10.1 Aras 2 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : berkelah, balik kampung, pantai, tanah tinggi Pengisian kurikulum Ilmu : Kajian Tempatan Nilai murni :Kebersihan, menghargai KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Menyatakan maksud lambang dan symbol bagi gambar Yang diberikan. 2 Latihan Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Percutian Tajuk : Berkelah, balik kampung Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan mencirikan benda maujud dengan Perkataan dan ayat yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :7.0 Aras 3 Fokus Sampingan :10.1 Aras 2 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : berkelah, balik kampung, pantai, tanah tinggi Pengisian kurikulum Ilmu : Kajian Tempatan Nilai murni :Kebersihan, menghargai KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bacaan teks. 2 Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks. 3 Latihan

31

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kebudayaan Tajuk : Pakaian Tradisional, Harian Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan mencirikan benda maujud dengan Perkataan dan ayat yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.1 Aras 1 Fokus Sampingan :9.1 Aras 1 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata hubung, Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : kebudayaan. Tradisional, sari, kurung, simfu,dhoti Pengisian kurikulum Ilmu : Kajian Tempatan Nilai murni :Kebersihan, menghargai KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bacaan teks. 2 Bersoaljawab dengan murid tentang pakaian mengikut kaum Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kebudayaan Tajuk : Pakaian Tradisional, Harian Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan mencirikan benda maujud dengan Perkataan dan ayat yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.1 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :9.1 Aras 1 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata hubung, Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : kebudayaan. Tradisional, sari, kurung, simfu,dhoti Pengisian kurikulum Ilmu : Kajian Tempatan Nilai murni :Kebersihan, menghargai KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bacaan teks. 2 Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kebudayaan Tajuk : Pakaian Tradisional, Harian Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan mencirikan benda maujud dengan Perkataan dan ayat yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :3.1 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :9.1 Aras 2 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata hubung, Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : kebudayaan. Tradisional, sari, kurung, simfu,dhoti Pengisian kurikulum Ilmu : Kajian Tempatan Nilai murni :Kebersihan, menghargai KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Bacaan teks. 2 Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kebudayaan Tajuk : Pakaian Tradisional, Harian Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan mencirikan benda maujud dengan Perkataan dan ayat yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :10.1 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :9.1 Aras 2 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata hubung, Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : kebudayaan. Tradisional, sari, kurung, simfu,dhoti Pengisian kurikulum Ilmu : Kajian Tempatan Nilai murni :Kebersihan, menghargai KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Membina ayat dengan kosa kata untuk membina perenggan. 2 Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan

32

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kebudayaan Tajuk : Pakaian Tradisional, Harian Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Menamakan dan mencirikan benda maujud dengan Perkataan dan ayat yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :10.1 Aras 3 ( i ) Fokus Sampingan :9.1 Aras 3 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata hubung, Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : kebudayaan. Tradisional, sari, kurung, simfu,dhoti Pengisian kurikulum Ilmu : Kajian Tempatan Nilai murni :Kebersihan, menghargai KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : Gambar Aktiviti : 1 Membina ayat dengan kosa kata untuk membina perenggan. 2 Menulis ayat berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kesenian Tajuk : Pantun teka teki, nasihat, kanak-kanak Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.2 Aras 1 ( i ) Fokus Sampingan :10.1 Aras 1 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata hubung, Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : pantun.rima, naratif, puisi, Pengisian kurikulum Ilmu : sastera ( puisi ) Nilai murni :hormat, sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : puisi Aktiviti : 1 Bacaan teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 Bersoal jawab dengan murid tentang pantun.

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kesenian Tajuk : Pantun teka teki, nasihat, kanak-kanak Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.2 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :10.1 Aras 1 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata hubung, Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : pantun.rima, naratif, puisi, Pengisian kurikulum Ilmu : sastera ( puisi ) Nilai murni :hormat, sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : puisi Aktiviti : 1 Bacaan teks informative dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 Murid melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul.. Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kesenian Tajuk : Pantun teka teki, nasihat, kanak-kanak Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :5.2 Aras 2 ( i ) Fokus Sampingan :10.1 Aras 2 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata hubung, Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : pantun.rima, naratif, puisi, Pengisian kurikulum Ilmu : sastera ( puisi ) Nilai murni :hormat, sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : puisi Aktiviti : 1 membaca lancar teks kreatif dan informative dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.

33

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kesenian Tajuk : Pantun teka teki, nasihat, kanak-kanak Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :9.1 Aras 1 Fokus Sampingan :10.1 Aras 2 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata hubung, Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : pantun.rima, naratif, puisi, Pengisian kurikulum Ilmu : sastera ( puisi ) Nilai murni :hormat, sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : puisi Aktiviti : 1 Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. 2 Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kesenian Tajuk : Majlis Perkahwinan Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat tunggal serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.1 Aras 1( i ) Fokus Sampingan :10.1 Aras 1 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata tanya, Ayat Majmuk, Tanda baca, Kata kerja Kosa Kata : pantun.rima, naratif, puisi, Pengisian kurikulum Ilmu : sastera ( puisi ) Nilai murni :kerjasama KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : puisi Aktiviti : 1 Bacaan. 2 Bersoal jawab dengan murid tentang majlis perkahwinan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Kesenian Tajuk : Pantun teka teki, nasihat, kanak-kanak Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. 2 Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :9.1 Aras 1 Fokus Sampingan :10.1 Aras 2 ( i ) Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kosa kata,Kata hubung, Kata ganda, Ayat Majmuk, Sinonim Kosa Kata : pantun.rima, naratif, puisi, Pengisian kurikulum Ilmu : sastera ( puisi ) Nilai murni :hormat, sayang KBT: Kemahiran Masa depan(KMD),BCB BBM : puisi Aktiviti : 1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkanmenggunakan tanda baca yang betul. 2 Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Benda Maujud Tajuk : alat tulis Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menamakan dan mencirikan benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. 2. menceritakan perkara yan g terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.1 Aras 1(i) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am, penjodoh bilangan, kata adjektif Kosa Kata : pensel, pembaris, pemadam Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai BBM : Gambar tunggal Aktiviti : 1.Murid mengenal dan menyebut alat tulis. 2. Murid mengeja dan menulis alat tulis .

34

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Benda Maujud Tajuk : alat tulis Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menamakan dan mencirikan benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. 2. menceritakan perkara yan g terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.1 Aras 1(i) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am, penjodoh bilangan, kata adjektif Kosa Kata : pensel, pembaris, pemadam Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai BBM : Gambar tunggal Aktiviti : 1.Murid melukis gambar alat tulis yang ditunjukkan oleh guru. 2. Murid mengeja dan menulis alat tulis . Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Benda Maujud Tajuk : Benda dalam darjah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menyebut perkataan yang mengandungi diagraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. 2. membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.2 Aras 2(i) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am, penjodoh bilangan,kata adjektif Kosa Kata : kipasl, lampu, papan hitam Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai BBM : Gambar tunggal Aktiviti : 1. Murid mengenal dan menyebut benda di dalam kelas. 2.Murid mengeja dan menulis benda di dalam kelas . Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Benda Maujud Tajuk : Benda dalam darjah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menyebut perkataan yang mengandungi diagraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. 2. membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.2 Aras 1(i) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am, penjodoh bilangan, lata adjektif Kosa Kata : pensel, pembaris, pemadam Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai BBM : Gambar tunggal Aktiviti : 1.Murid menamakan benda berdasarkan gambar. 2 Murid mewarnakan gambar . Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Benda Maujud Tajuk : Benda dalam darjah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menyebut perkataan yang mengandungi diagraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. 2. membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.2 Aras 2(i) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am, penjodoh bilangan,kata adjektif Kosa Kata : kipasl, lampu, papan hitam Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai BBM : Gambar tunggal Aktiviti : 1.Murid mengenal dan menyebut benda di dalam kelas. 3. Murid mengeja dan menulis benda di dalam kelas .

35

Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Benda Maujud Tajuk : Benda dalam darjah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menyebut perkataan yang mengandungi diagraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. 2. membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :1.2 Aras 1(i) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am, penjodoh bilangan, lata adjektif Kosa Kata : pensel, pembaris, pemadam Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai BBM : Gambar tunggal Aktiviti : 1.Murid menamakan benda berdasarkan gambar. 2 Murid mewarnakan gambar . Refleksi : BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Benda Maujud Tajuk : Benda luar darjah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menamakan dan mencirikan benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul. 2. menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.1 Aras 1(i) Fokus Sampingan :5.1 Aras 1(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am, penjodoh bilangan, kata adjektif Kosa Kata : pokok, daun, kereta Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai BBM : Gambar tunggal Aktiviti : 1. Murid menamakan benda berdasarkan gambar. 2. Murid mengeja dan menulis benda di luar kelas . Refleksi :

BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tema : Benda Maujud Tajuk : Benda luar darjah Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menyebut perkataan yang mengandungi diagraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. 2. membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hasil pembelajaran : Fokus Utama :2.1 Aras 1(i) Fokus Sampingan :5.1 Aras 3(i) Sistem Bahasa : Tatabahasa : kata nama am, penjodoh bilangan, kata adjektif Kosa Kata : pokok, daun, kereta Pengisian kurikulum Ilmu : Pendidikan muzik Nilai murni :Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( banding beza ),kecerdasan pelbagai BBM : Gambar tunggal Aktiviti : 1. Murid mengeja dan menyebut benda berdasarkan gambar. 2 Murid mengeja dan menulis benda di luar kelas . Refleksi :

36