Anda di halaman 1dari 4

AMALI 2 : DAYA & GERAKAN

Tujuan :

Untuk mengukur pecutan bagi suatu jasad yang jatuh bebas.

Bahan / peralatan :
1. Jangkamasa detik 3. Pengapit G 5. Dawai penyambung 7. Pemberat 50g, 100g, 150g 2. Pita detik 4. Bekalan kuasa 6. Pita pelekat

Prosedur :
1. Jangkamasa detik diapit dan diletak di atas bahagian bangku kemudian disambungkan dengan bekalan kuasa menggunakan dawai penyambung.

2. Pita detik (panjang 1.5 m) dipasang pada jangkamasa detik dan dilekatkan pada pemberat 50 g. 3. Suis dipasang dan pemberat dibiarkan jatuh bebas ke bawah. 4. Pita detik dipotong untuk setiap 2 detik dan disusun membentuk graf pita detik. 5. Langkah 2 dan langkah 3 diulang untuk pemberat 100g dan 150g. 6. Pecutan bagi setiap pemberat jatuh bebas ditentukan mengunakan graf pita detik yang telah dibina. 7. Pecutan-pecutan diperolehi ditentukan dalam jadual.

Keputusan :

Jisim (g) 50 g 100 g 150 g

Panjang pita detik awal (cm) 8.5 cm 7.5 cm 8.5 cm

Halaju awal 213 cms-1 188 cms-1 213 cms-1

Panjang pita detik akhir (cm) 12.8 cm 12.0 cm 13.5 cm

Halaju akhir 320 cms-1 300 cms-1 338 cms-1

Pecutan :

Beban 50 g 100 g 150 g

Pengiraan 320 - 213 / 4-1 (0.04) 300 188 / 4-1 (0.04) 338 213 / 4-1 (0.04)

Pecutan 892 cms-2 / 8.92 ms-2 933 cms-2 / 9.33 ms-2 1041 cms-2 / 10.4 ms-2

Kesimpulan :
Tolok skru mikrometer mempunyai kejituan dan kepersisan yang terbaik dalam mengukur panjang sesuatu objek. Manakala, neraca elektronik mempunyai kejituan dan kepersisan yang baik dalam menyukat objek.

Langkah berjaga-jaga :

1. Mengelakkan ralat paralaks. 2. Mengelakkan ralat sifar. 3. Mengambil beberapa kali bacaan ulangan untuk mendapatkan bacaant erbaik. 4. Mematikan kipas kerana tiupan angin boleh mempengaruhi bacaan neraca.

SOALAN : 1) Adakah pecutan untuk ketiga-tiga pemberat mencatakan nilai yang sama dan apakah ia menyamai nilai pecutan graviti bumi ? Jelaskan. Pecutan bagi ketiga-tiga pemberat adalah tidak sama. Pecutan itu juga tidak sama dengan nilai sebenar graviti bumi iaitu 10 ms-2 iaitu lebih kecil. Ini kerana berlaku geseran antara pita detik dengan jangka masa detik dan menimbulkan unsur untuk mempengaruhi nilai pecutan menjadi kecil. Rintangan udara pada pergerakkan jisim juga mengurangkan pecutan graviti.

2) Apakah rumusan yang dapat anda buat tentang daya yang bertindak ke atas jasad yang jatuh bebas ? Daya berat ke atas objek yang jatuh secara bebas ke bawah adalah lebih kecil berbanding dengan graviti sebenar bumi. Ini kerana dipengaruhi bebarapa unsure seperti geseran dan rintangan udara. Semasa eksperiman objek mestlah diletakkan di tempat yang lebih tinggi supaya memperolehi pita detik yang panjang untuk memastikan nilai yang tepat.

REFLEKSI Saya memahami objek bebas yang jatuh ke bawah akan mencapai pecutan yang lebih kecil berbanding graviti bumi iaitu 10ms-2 kerana dipewngaruhi unsur seperti geseran dan rintangan udara. Saya juga jelas cara untuk menggunakan jangka masa detik dengan jelas dan mahir dalam mengira pecutan graviti.

KESIMPULAN Pecutan graviti tidak bergantung pada jisim objek yang jatuh. Jadi, hipotesis telah diterima.