Anda di halaman 1dari 41

BAB 1 : Tajuk :

KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Tamadun Mesopotamia

Soalan Struktur
Petempatan awal di Lembah Mesopotamia telah berkembang secara evolusi kepada bandar dan negara kota sehingga membentuk tamadun terawal di dunia yang memberikan sumbangan besar kepada peradaban manusia sejagat. (a) Apakah ciri-ciri sesebuah negara kota di Mesopotamia. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 11 12) (b) Terbahagi kepada pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan Di dalam kota terdapat istana, rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar Terdapat jalan raya yang lurus Tembok kota mempunyai kubu pertahanan dan pintu gerbang Terdapat sungai Terdapat kawasan tanah pamah [6 x 1m = Mak. 2 markah]

Nyatakan kedudukan raja dalam sistem pemerintahan teokrasi di Mesopotamia. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 12 - 13) Raja sebagai ketua pentadbir Berkuasa dalam soal tanah, cukai serta hasil pertanian dan perniagaan Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan Sebagai ketua tentera Sebagai ketua pendeta Sebagai ketua agama Menentukan pentadbiran ziggurat Berkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di ziggurat [8 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Sebutkan ciri-ciri Kod Undang-Undang Hammurabi (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 14) Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan Hukuman setimpal dengan kesalahan Hukuman berbeza mengikut susun lapis masyarakat Mengandungi 282 undang-undang Dipahat pada tembok dan tiang besar Dijadikan dasar perundangan Mesopotamia [6 x 1m = Mak. 2 markah]

(d)

Senaraikan faedah-faedah penggunaan sistem tulisan terhadap perkembangan tamadun Mesopotamia. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 15) Mewujudkan sistem pendidikan Lahirnya jurutulis Membolehkan urusan pentadbiran dan soal keagamaan dicatat Penggunaan resit, nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan Melahirkan tradisi kesusasteraan Terhasilnya epik Gilgamesh Membawa kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri Perkembangan dalam ilmu perubatan Ubat-ubatan dapat dikatalogkan Cara mengubati penyakit dan cara menggunakan ubatan dapat dicatat [10 x 1m = Mak. 3 markah]

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Tamadun Mesopotamia

Galurkan proses sejarah pembentukan dan pertumbuhan tamadun Mesopotamia. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 11) Orang Sumeria berhijrah ke wilayah selatan iaitu di Sumer Membina petempatan kekal Mereka menjalankan aktiviti pertanian dengan menebus guna tanah dan membina sistem pengairan Membawa kepada lebihan penghasilan makanan Mampu menampung keperluan penduduk yang ramai Perkampungan berkembang menjadi bandar Membentuk negara kota [7 x 2m = Mak. 8 markah]

Sumer Kekal Pertanian Lebihan Penduduk Bandar Kota

(b)

Huraikan sumbangan tamadun Mesopotamia terhadap peradaban manusia sejagat. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 14 - 16) Melahirkan Kod Undang-Undang Hammurabi yang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan Mewujudkan sistem pendidikan Kewujudan sistem tulisan membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat Mempelopori urusan perniagaan yang disertakan resit, nota dan surat kredit Melahirkan tradisi kesusasteraan Penghasilan epik Gilgamesh yang menjadi rujukan Menyumbang kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri Perkembangan dalam ilmu perubatan. Ubat-ubatan dikatalogkan / cara mengubati penyakit dan penggunaan ubat-ubatan dicatat Sumbangan dalam penciptaan roda Menghasilkan kereta kuda untuk tujuan peperangan dan pengangkutan Penciptaan kincir air untuk pertanian Penciptaan kapal layar Memperkenalkan cara membuat batu-bata daripada tanah liat Mencipta arca dan tiang batu Merintis pembentukan empayar [16 x 2m = Mak. 12 markah]

Undang-Undang Pendidikan Tulisan Perniagaan Kesusasteraan Gilgamesh Astronomi Perubatan Katalog Roda Kereta kuda Kincir Layar Batu-bata Arca Empayar -

Tajuk :

Tamadun Mesir Purba

Soalan Struktur
Tamadun Mesir yang dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil berkembang dengan ciri-ciri tersendiri dan tanda kewujudan tamadun yang agung itu dapat dihayati melalui tinggalan warisan serta khazanah bangsanya. (a) Apakah sebab Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 17) Tamadun Mesir lahir di lembah ini Limpahan air sungai Nil menukar bentuk bumi yang tandus kepada kawasan yang subur Lanar yang dibawa membentuk delta yang subur Delta sesuai untuk kegiatan pertanian Delta sesuai untuk petempatan kekal [5 x 1m = Mak. 2 markah]

(b)

Sebutkan amalan kepercayaan masyarakat Mesir Purba ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.20) Percaya kepada konsep politeisme Tuhan orang Mesir dikaitkan dengan unsur alam Mempercayai kehidupan selepas mati Mayat disimpan dan dijaga dengan baik Keperluan selepas mati ditanam bersama mayat Mayat disolek dan dipakaikan alat kebesaran [6 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Nyatakan sistem pendidikan dalam tamadun Mesir Purba (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 22) Pendidikan dikhususkan kepada anak golongan atasan Kanak-kanak diberi pendidikan sejak kecil Pendidikan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan Pendidikan dijalankan oleh rumah ibadat Pendidikan bertujuan untuk melahirkan pegawai terlatih Ilmu yang diajar ialah geometri, matematik dan sains [6 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Berikan kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh masyarakat Mesir Purba hasil penguasaan mereka dalam bidang matematik dan astronomi ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 22) Dapat mengawal banjir sungai Nil Mencipta sistem pengairan Menukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian Memperkenalkan kalendar 365 hari berdasarkan 12 bulan setahun [4 x 1m = Mak. 2 markah]

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Tamadun Mesir Purba

Huraikan struktur pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Mesir Purba. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.19 - 20) Sistem pemerintahan diterajui oleh Firaun. Firaun menjadi ketua pemerintah Firaun menjadi ketua pendeta, ketua hakim dan ketua pahlawan Firaun dibantu oleh golongan bangsawan, rahib dan jurutulis. Golongan bangsawan menjalankan pentadbiran, menjaga keamanan dan menguruskan pengagihan bekalan makanan Golongan bangsawan terdiri daripada pegawai, penasihat dan gabenor wilayah Rahib menguruskan hal keagamaan Jurutulis membantu pentadbiran dengan menulis rekod kerajaan [8 x 2m = Mak. 8 markah]

Firaun Pemerintah Ketua Bantu Pentadbiran Bangsawan Rahib Jurutulis

(b)

Nyatakan sumbangan utama tamadun Mesir Purba kepada ketamadunan manusia. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 21 - 22) Dalam senibina piramid Teknik pembinaan bangunan menggunakan batu-bata Penciptaan kertas daripada pokok papyrus untuk menulis Penyimpanan rekod menggunakan kertas Menggunakan tulisan yang cantik sebagai suatu hasil seni Memulakan pendidikan di peringkat umur yang rendah Sistem pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat Sistem pendidikan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan Sistem pendidikan bertujuan melahirkan pegawai kerajaan terlatih Pengajaran ilmu geometri, matematik dan sains dalam pendidikan Memumiakan mayat Pengawalan banjir menggunakan ilmu matematik Penciptaan sistem pengairan Menebus guna kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian Memperkenalkan kalendar 365 hari dalam setahun [15 x 2m = Mak. 12 markah]

Piramid Batu-bata Kertas Rekod Tulisan Rendah Urus Kerajaan Pegawai Ajar Mumia Banjir Pengairan Tebus guna Kalendar

BAB 2 : Tajuk :

PENINGKATAN TAMADUN Pemerintahan dan Pentadbiran

Soalan Struktur
Peningkatan tamadun manusia dalam bidang politik dapat dikesan melalui idea-idea baru yang diperkenalkan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran yang bertujuan menambahbaikkan lagi sistem yang sedia ada. (a) Apakah ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan di Athens, Yunani. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 43) Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis Warganegara lelaki dewasa berpeluang menjadi ahli Dewan Perhimpunan Tempoh menjadi ahli Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali sebulan Ahli Dewan Perhimpunan mencadangkan dasar kerajaan Keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis Dewan Perhimpunan bertanggungjawab melantik ahli Majlis, Majistret dan Juri. Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa terhadap Majlis, majistret dan Juri. [8 x 1m = Mak. 3 markah] (b) Sebutkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Julius Caesar terhadap sistem pemerintahan Rom (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 44) (c) Menjalankan pemerintahan bercorak empayar Membentuk pemerintahan berpusat Menyatukan wilayah kecil yang ditaklukinya Menamatkan pemerintahan republik Menguasai angkatan tentera dan Senat Mengisytiharkan dirinya sebagai diktator Menggunakan gelaran maharaja [7 x 1m = Mak. 3 markah] Berikan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Asoka untuk memantapkan kerajaan Maurya di India. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 45) Menamatkan perang saudara selepas keamtian ayahnya Menakluki negeri Kalinga Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial Meninggalkan dasar penaklukan melalui ketenteraan Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha Menjalankan pentadbiran secara birokrasi [6 x 1m = Mak. 2 markah] (d) Senaraikan ciri-ciri sistem birokrasi awam pada zaman Dinasti Chin di China. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 45) Pegawai pentadbiran awam dilantik oleh maharaja Perlantikan dijalankan oleh sebuah jawatankuasa dalam perkhidmatan awam Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian dalam peperiksaan awam [3 x 1m = Mak. 2 markah]

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Pemerintahan dan Pentadbiran

Huraikan perubahan yang berlaku kepada bentuk pemerintahan di negara kota Athens, Yunani sehingga munculnya sistem pemerintahan bercorak demokrasi. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 42 - 43) Pada mulanya Athens mengamalkan pemerintahan beraja. Raja berperanan sebagai ketua hakim, ketua tentera dan ketua agama. Raja dibantu oleh konsul dalam menjalankan pentadbiran. Apabila konsul semakin kuat, kuasa raja menjadi lemah. Pemerintahan oleh konsul melahirkan pemerintahan oligarki. Dari kalangan konsul lahirnya golongan aristokrat yang membolot kuasa. Pemerintahan ini dikenali sebagai aristokrasi. Rakyat yang tidak berpuas hati dengan pemerintahan aristokrasi dipimpin oleh golongan kaya / tentera merampas kuasa . Pemimpin yang menggelarkan dirinya sebagai diktator melahirkan pemerintahan tirani. Pemerintahan demokrasi muncul apabila golongan aristokrat menentang pemerintahan diktator [10 x 2m = Mak. 10 markah]

Beraja Ketua Bantu Konsul Oligarki Bolot Aristokrasi Rampas Tirani Demokrasi

(b)

Bagaimanakah amalan sistem republik dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran Rom. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 43 44) Tiada pemerintah berkuasa mutlak Kuasa tertinggi terletak di tangan dua orang konsul. Perlantikan dua orang konsul bertujuan mengimbangkan kuasa Konsul dilantik oleh Dewan Senat. Dewan Senat membantu konsul dalam pentadbiran. Dewan Senat dianggotai oleh golongan bangsawan. Dewan Senat membincangkan hal pentadbiran dan merangka undang-undang. Ahli Dewan Senat boleh dilantik menjadi konsul dengan syarat menjadi praeotor / pemeriontah tentera terlebih dahulu. Dewan Senat dibantu oleh Dewan Perhimpunan. Dewan Perhimpunan diwakili oleh semua rakyat Rom. Dewan Perhimpunan bertanggungjawab meluluskan keputusan yang dibuat oleh Dewan [11 x 2m = Mak. 10 markah]

Mutlak Konsul Imbang Lantik Senat Bangsawan Undang-undang Praeotor Perhimpunan Rakyat Lulus Senat. -

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Perundangan

Terangkan tentang undang-undang bertulis yang terdapat dalam tamadun Rom. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 46) Undang-undang Rom pertama ialah Hukum Kanun Dua Belas. Undang-undang ini dipahat pada kayu dan dikenali sebagai Papan Dua Belas. Diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. Undang-undang Rom terdiri daripada tiga cabang iaitu Undang-Undang Sivil, UndangUndang Jenayah dan Undang-Undang Natural. Prinsip undang-undang Rom ialah semua manusia sama di sisi undang-undang. Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Setiap individu berhak mendapat keadilan. Hukuman berasaskan bukti yang cukup. Maharaja Justinian mengumpul dan membukukan undang-undang Rom. Kod undang-undang Rom ini dikenali sebagai Undang-Undang Justinian. [10 x 2m = Mak. 12 markah]

Dua belas Papan Awam Cabang Prinsip Bersalah Keadilan Bukti Kumpul Justinian

(b)

Huraikan perkembangan sistem perundangan yang terdapat di India pada zaman peningkatan tamadun. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 46 - 47) Kitab Dharma Sastra menjadi kitab undang-undang Hindu yang tertua dalam tamadun India Raja dipertanggungjawabkan memelihara kesucian dan kedaulatan undang-undang. Segala kesalahan dikenakan tindakan. Denda bergantung kepada keseriusan kesalahan. Golongan Brahmin dominan dalam bidang undang-undang kerana mereka mahir tentang hukum agama. Pada zaman Dinasti Maurya, titah raja adalah undang-undang. Segala titah raja diukir dan dipahat pada tiang. Tiang didirikan di tepi jalan supaya dapat dibaca oleh rakyat. Tiang ini dikenali sebagai Tiang Asoka. [9 x 2m = Mak. 8 markah]

Dharma Raja Kesalahan Denda Brahmin Titah Tiang Diri Asoka

Tajuk :

Perluasan Kuasa

Soalan Struktur
Setelah seseorang pemerintah itu berjaya menubuhkan kerajaan yang kuat dan stabil, beliau akan berusaha untuk meluaskan kawasan pemerintahannya melalui penaklukan dan pembukaan kawasan baru.

(a)

Apakah sumbangan Alexander The Great terhadap perluasan pengaruh empayar (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 48) Meneruskan usaha penyatuan kerajaan Macedonia dan Yunani Meluaskan lagi jajahan takluk Yunani. Menakluki empayar Parsi Menguasai seluruh kawasan Laut Mediterranean Menyebarkan kebudayaan Hellenistik

Yunani.

[5 x 1m = Mak. 2 markah]

(b)

Nyatakan peranan Chandragupta Maurya dalam pembentukan empayar Maurya. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 49) Menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India Mengubah status raja kepada maharaja Meluaskan empayar meliputi Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush Menjadikan Pataliputra sebagai ibu negara [4 x 1m = Mak. 2 markah]

(c)

Sebutkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Asoka dalam mengukuhkan empayar Maurya pada zaman pemerintahannya. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 45) Menamatkan perang saudara selepas kematian ayahnya Menakluki negeri Kalinga Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial Meninggalkan dasar penaklukan melalui ketenteraan Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha Membentuk pentadbiran bercorak birokrasi untuk menjalankan pemerintahannya [6 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Senaraikan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Shih Huang Ti dalam pembentukan empayar Dinasti Chin. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 49 - 50) Menyatukan kerajaan kecil di China Memerintah secara autokratik Menghapuskan kuasa golongan bangsawan Melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir Membina Tembok Besar China [5 x 1m = Mak. 3 markah]

Tajuk :

Peningkatan Sosial (Pendidikan)

Soalan Struktur
Pendidikan merupakan asas pembinaan dan peningkatan tamadun manusia kerana pendidikan membantu meningkatkan tahap intelektual yang membawa kepada peningkatan dalam bidang-bidang lain. (a) Apakah falsafah pendidikan Athens ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 53) Bertujuan menghasilkan manusia seimbang dari segi rohani dan jasmani Manusia yang cemerlang dapat memberikan sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat Menitikberatkan kemahiran semua aspek [3 x 1m = Mak. 2 markah] tamadun Yunani.

(b)

Berikan dua kesan daripada perkembangan pendidikan pada zaman peningkatan (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 54) Berkembangnya sekolah-sekolah falsafah Athens menjadi pusat cendekiawan Lahirnya ramai sejarawan Lahirnya pemikir-pemikir dalam bidang sains dan teknologi

[4 x 1m = Mak. 2 markah] (c) Senaraikan ciri-ciri pendidikan dalam tamadun India pada Zaman Vedik. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 54) Mementingkan ilmu keagamaan Pendidikan berteraskan agama Hindu Pendidikan didominasikan oleh kaum lelaki Tidak memberi ruang kepada kaum wanita Menumpukan kepada kitab-kitab Veda Bahasa Sanskrit menjadi medium pengajaran Kaedah pembelajaran ialah kaedah hafalan [7 x 1m = Mak. 3 markah] (d) Nyatakan kemahiran yang ditekankan dalam sistem pendidikan pada zaman peningkatan China. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 55) (i). (ii) (iii) Peringkat rendah Mengenal tulisan ideogram Menghafal tulisan ideogram Menghafal sembilan buah buku suci [3 x 1m = Mak. 1 markah] Peringkat menengah Menulis karangan Mempelajari sastera [2 x 1m = Mak. 1 markah] Peringkat tinggi Menterjemah buku suci [1 markah] tamadun di

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Peningkatan Sosial (Pendidikan)

Huraikan perkembangan bidang pendidikan pada zaman peningkatan tamadun di India. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 54 - 55) Peningkatan bidang pendidikan bermula pada zaman Vedik Agama Hindu menjadi teras pendidikan Pendidikan didominasikan oleh kaum lelaki sahaja. Golongan wanita tidak berpeluang mendapat pendidikan. Perhatian diberikan kepada pembelajaran kitab Veda. Bahasa Sanskrit menjadi medium pengajaran. Kaedah hafalan digunakan dalam pembelajaran. Pendidikan kemudiannya berkembang kepada pembelajaran yang berteraskan agama Hindu dan Buddha. Bertujuan supaya mereka dapat hidup sempurna dan bersedia menghadapi hari selepas mati. Pendidikan dijalankan di rumah dan di istana. Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahman. Pada abad ke-4 Masehi lahirnya Universiti Nalanda untuk mendalami agama Buddha. Pendidikan tinggi bertujuan melahirkan Brahmin yang berpendidikan. Disamping menghafal buku-buku agama, mereka mempelajari karya sains dan falsafah. [14 x 2m = Mak. 10 markah]

Vedik Hindu Lelaki Wanita Veda Sanskrit Hafalan Buddha Sempurna Rumah Kolej Universiti Brahmin Sains

(b)

Bagaimanakah peperiksaan awam pada zaman peningkatan tamadun China dilaksanakan ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 55) Dilaksanakan dalam tiga tahap iaitu tahap pertama / Hsiu Tai, tahap kedua / Chun-Jen dan tahap ketiga / Chin Shih. Tahap pertama setaraf dengan ijazah pertama, tahap kedua setaraf ijazah sarjana dan tahap ketiga setaraf ijazah doktor falsafah. Peperiksaan tahap pertama dijalankan di daerah. Peperiksaan tahap kedua dijalankan di ibu kota daerah. Peperiksaan tahap ketiga dijalankan di istana di hadapan maharaja. Peperiksaan dikendalikan dengan ketat. Mereka yang didapati meniru dikenakan hukuman mati. Pemeriksa dikurung sebelum tiba hari peperiksaan. Calon peperiksaan ditempatkan di dalam bilik selama tiga hari untuk menjawab peperiksaan. Peperiksaan tahap pertama diadakan dua kali dalam tempoh tiga tahun manakala peperiksaan tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali. Lulusan peperiksaan tahap pertama layak menjadi pegawai kerajaan. Lulusan peperiksaan tahap ketiga layak menjadi pendidik. [12 x 2m = Mak. 10 markah]

Tahap Taraf Pertama Kedua Ketiga Ketat Meniru Pemeriksa Calon Peperiksaan Pegawai Pendidik

10

BAB 3 : Tajuk :
Soalan Struktur

TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA Kerajaan Agraria

Salah satu bentuk kerajaan yang muncul dalam tamadun awal di Asia Tenggara dikategorikan sebagai kerajaan agraria berdasarkan kedudukan geografi dan sosioekonomi masyarakatnya. (a) Apakah maksud kerajaan agraria ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 75) Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, penternakan dan memungut hasil hutandan sungai. Terbentuk di kawasan pertanian yang subur seperti di lembah sungai dan di lereng gunung berapi [2 markah] (b) Senaraikan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat tersebut. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 75 - 76) Menanam padi sawah atau padi huma Menanam tanaman sampingan Menghasilkan pelbagai jenis rempah Mengumpulkan hasil hutan Mengambil sarang burung dari gua Menangkap ikan di sawah, paya dan sungai. Mendapatkan kulit kura-kura Menternak binatang Memasarkan hasil lebihan ternakan dan tanaman kepada masyarakat maritim [9 x 1m = Mak. 3 markah] (c) Berikan tiga faktor yang meyumbang kepada kemajuan pertanian kerajaan agraria (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 76 - 77) Pembinaan sistem pengairan yang baik Sistem pengairan yang bersumberkan sungai dan tasik Pembinaan sistem pengairan dilaksanakan oleh raja Sistem pengairan diuruskan oleh kerajaan Terletak di lembah sungai yang subur Iklim panas dan lembap sepanjang tahun [6 x 1m = Mak. 3 markah] (d) Nyatakan kepentingan Tasik Tonle Sap kepada kehidupan masyarakat Angkor. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 77) Membekalkan sumber air minuman Membekalkan sumber ikan air tawar Punca untuk mengairi sawah Mendapan Lumpur menyuburkan kawasan sekitar [4 x 1m = Mak. 2 markah]

11

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Kerajaan Agraria & Kerajaan Maritim

Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan Srivijaya muncul sebagai sebuah kerajaan maritim yang terulung di Asia Tenggara. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 80 81) Memiliki bala tentera yang besar. Tentera mengawal perdagangan dan keselamatan kerajaan Memiliki pelabuhan yang baik. Kedudukan pelabuhannya strategik iaitu di Selat Melaka. Menjadi persinggahan pedagang dari China dan India. Wilayah taklukannya membekalkan hasil dan barangan perdagangan. Mampu menghasilkan kapal besar. Mempunyai hubungan dengan pelabuhan Kedah Tua. [8 x 2m = Mak. 12 markah]

Tentera Kawal Pelabuhan Strategik Persinggahan Wilayah Kapal Hubungan

(b)

Mengapakah kerajaan maritim dan kerajaan agraria di Asia Tenggara saling bergantung antara satu sama lain ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 83) Kerajaan agraria membekalkan beras kepada kerajaan maritim. Beras menjadi barang dagangan utama antara kedua-dua kerajaan. Kerajaan agraria bergantung kepada kerajaan maritim untuk mendapatkan barangan mewah dari luar. Kerajaan agraria membekalkan hasil hutan kepada kerajaan agraria sebagai tukaran dalam perdagangan. Gajah untuk kenderaan raja diperolehi daripada kerajaan agraria. Tukang kayu dan tukang batu yang mahir dibekalkan oleh kerajaan agraria. [6 x 2m = Mak. 8 markah]

Beras Dagangan Mewah Hutan Gajah Tukang

12

Tajuk :

Kerajaan Maritim

Soalan Struktur
Kerajaan Champa, Kedah Tua, Langkasuka dan Srivijaya yang bermula sebagai petempatan di lembah sungai di kawasan pesisir pantai telah berkembang sebagai tempat berdagang hingga membentuk kerajaan maritim yang berperanan sebagai pelabuhan entreport. (a) Nyatakan ciri-ciri utama kerajaan maritim. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 78 - 79) Terletak di lembah sungai di kawasan pesisir pantai dan kepulauan Masyarakatnya menjalankan kegiatan menangkap ikan dan memungut hasil laut. Mempunyai pelabuhan sebagai tempat berdagang. Berperanan sebagai pelabuhan entreport. [4 x 1m = Mak. 3 markah]

(b)

Apakah yang dimaksudkan dengan pelabuhan entreport ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.79) Pelabuhan yang berperanan membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan taklukannya kepada pedagang antarabangsa yang berdagang di pelabuhannya. Pelabuhan nini juga berperanan membeli barangngan daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkannya pedagang yang datang dari pelabuhan sekitarnya. [ 2 markah]

(c)

Senaraikan faktor-faktor yang mendorong perkembangan Kedah Tua sebagai pelabuhan entreport. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 79) Berperanan sebagai pelabuhan pembekal Terletak di Selat Melaka Kedudukannya di laluan perdagangan di antara China dengan India Menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti China dan India Mempunyai hasil buminya sendiri seperti logam, hasil hutan dan hasil laut. Mempunyai hasil yang dibekalkan oleh kerajaan lain. Mempunyai pelabuhan yang lengkap dengan kemudahan. [7 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Berikan sebab-sebab orang Melayu merupakan pelaut, pedagang dan peneroka yang terulung di Asia Tenggara. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 79 - 80) Bahasa Melayu dijadikan lingua franca Mempunyai pelabuhan yang lengkap dengan kemudahan. Semangat masyarakat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat di luar. Memiliki kemahiran membuat perahu dan kapal layar. Mengetahui kaedah pelayaran. [5 x 1m = Mak. 3 markah]

13

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal

Bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha tersebar di Asia Tenggara pada zaman kerajaan awal ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 84 - 85) Dibawa oleh golongan ksyatria / tentera. Disebarkan oleh golongan penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan. Dibawa oleh golongan pedagang / vaisya Dibawa oleh golongan Brahmin / pendeta Pengambilan aspek kebudayaan India yang menarik dan disesuaikan dengan budaya tempatan. [5 x 2m = Mak. 8 markah]

Ksyatria Penakluk Vaisya Brahmin Budaya

(b)

Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha terhadap sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 85 - 86) Penggunaan gelaran raja Strukur pemerintahan di pengaruhi oleh sistem beraja di India. Raja berada di puncak pemerintahan dan dibantu oleh golongan bangsawan dan pembesar. Raja berkuasa mutlak. Perintah raja adalah undang-undang. Melanggar titah raja adalah derhaka. Raja dianggap bayangan tuhan / dewaraja. Raja mempunyai kesaktian. Adat istiadat diwujudkan untuk mengukuhkan kedudukan raja seperti adatistiadat pertabalan. Brahmin memimpin upacara pertabalan. Pembinaan kota yang melambang orde kosmos. [11 x 2m = Mak. 12 markah]

Gelaran Beraja Puncak Mutlak Perintah Derhaka Dewaraja Sakti Adat Brahmin Orde

14

Tajuk :

Pengaruh Hindu dan Buddha dalam Kesenian dan Kesusasteraan

Soalan Struktur
Antara warisan kesenian tinggalan kerajaan awal di Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh Hindu dan Buddha ialah monumen dan batu bersurat. (a) Apakah maksud monumen ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.88) Monumen ialah binaan atau bangunan yang dibuat daripada batu dengan tujuan memperingati orang ternama, atau peristiwa penting. Monumen boleh berupa candi / kuil / wat / stupa, arca dan patung. [2 markah]

(b)

Senaraikan fungsi candi sebagai monumen keagamaan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 88 - 89) Berperanan sebagai rumah ibadat Sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya. Tempat menyimpan patung dewa utama Menjadi lambang keagungan pemerintah Melambangkan orde kosmos [5 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Nyatakan ciri-ciri binaan Angkor Wat. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 90 - 91) Tingginya 213 meter Keluasan kawasannya ialah 208 hektar Mempunyai tempat pemujaan di bahagian tengahnya Tempat pemujaan berbentuk teres bertingkat empat setinggi 39 meter. Setiap sudut mempunyai menara. Di bahagian luarnya terdapat tembok. Tembok dibuat daripada batu dengan ukuran 850 meter lebar dan 1 000 meter panjang. Terdapat ukiran epik Ramayana dan Mahabharata di dinding tembok. [8 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Berikan tiga kegunaan batu bersurat dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 92 - 93) Mencatat keturunan raja Menulis maklumat berkaitan agama Buddha Mencatat perkara yang berkaitan dengan pemerintahan Mencatat amaran raja kepada rakyat [4 x 1m = Mak. 2 markah]

15

BAB 4 : Tajuk :

KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Masyarakat Arab Jahiliah

Soalan Struktur
Jangka masa 300 M 610 M merupakan Zaman Jahiliah dan zaman ini dianggap sebagai zaman kegelapan di Semenanjung Tanah Arab. (a) Apakah maksud jahiliah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 99 - 100) Jahiliah bermaksud jahil dan tidak mengetahui Masyarakatnya tidak mempunyai ilmu pengetahuan. [2 markah] (b) Berikan sesbab-sebab zaman ini dianggap sebagai zaman kegelapan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 100) Tidak menyembah Allah Menyembah berhala Mempercayai animisme Kehidupan masyarakatnya kucar-kacir Tiada nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Akhlak yang rendah. [6 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Nyatakan kegiatan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat Arab Jahiliah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 100 - 101) Perniagaan yang berasaskan riba dan penindasan Sikap mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata Merompak dan merampas barangan Mengeksploitasi golongan miskin. [4 x 1m = Mak. 2 markah]

(d)

Senaraikan kesan-kesan negatif daripada amalan Sistem Kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 101 - 102) Hidup berasaskan puak Taksub dan fanatik kepada kabilah Semangat kesukuan yang melampau Peperangan dan persengketaan dalam masyarakat Struktur system yang berasaskan keturunan Terlalu terikat kepada peraturan yang ditetapkan oleh kabilah Sanggup menuntut bela untuk mempertahankan maruah kabilah [7 x 1m = Mak. 3 markah]

16

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W

Huraikan pengalaman Nabi Muhammad s.a.w dalam bidang perdagangan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 104 - 105) Pengalaman diperoleh semasa baginda berusia 12 tahun Mengikuti rombongan bapa saudara baginda ke Syam. Giat berdagang semasa berusia 20 tahun. Berniaga secara berseorangan. Baginda Berkongsi berniaga dengan temannya. Menguruskan perniagaan Khadijah bersama Maisarah. Memperoleh modal yang besar daripada Khadijah untuk diuruskan oleh baginda. Memperolehi keuntungan berlipat-ganda. [8 x 2m = Mak. 8 markah]

Pengalaman Rombongan Giat Berseorangan Kongsi Urus Modal Untung

(b)

Jelaskan keperibadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad s.a.w. sehingga baginda layak mendapat gelaran al-Amin. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 105 - 107) Memiliki empat sifat terpuji iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Perbuatan baginda dipercayai. Sentiasa bercakap benar dan tidak berbohong. Amanah dalam menguruskan pernbiagaan Khadijah. Bersungguh-sungguh menyampaikan ajaran Islam walaupun menghadapi pelbagai rintangan. Bijaksana dalam menyelesaikan isu perletakan Hajarul Aswad. Pengasih dalam melayan / memberi pendidikan anak-anak. Bertimbang rasa membantu isteri dalam urusan rumah tangga. Merendah diri dalam pergaulan. Bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Bjaksana dan berpandangan jauh semasa menandatangani Perjanjian Hudaibiyah. Selalu memikirkan tentang kehidupan masyarakat. [12 x 2m = Mak. 12 markah]

Terpuji Percaya Benar Amanah Bersungguh Bijaksana Pengasih Bertimbang rasaMerendah Bergaul Jauh Masyarakat -

17

Tajuk :

Penyebaran Islam

Soalan Struktur
Walaupun penyebaran Islam di Makkah pada mulanya dijalankan secara rahsia, namun pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w. telah disambut baik oleh sebahagian masyarakat Arab. (a) Apakah maksud dakwah secara rahsia ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 108 - 109) Dakwah secara rahsia bermaksud penyebaran Islam secara sulit / sembunyi Dakwah ini ditujukan kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat. [ 2 markah]

(b)

Senaraikan tokoh-tokoh yang memeluk Islam melalui dakwah tersebut. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 109) Khadijah binti Khuwailid Ali bin Abu Talib Zaid bin Harithah Abu Bakar As-Siddiq Uthman bin Affan Zubair bin Awwam Arqam bin Abi Al-Arqam [7 x 1m = Mak. 2 markah]

(c)

Nyatakan sebab-sebab Rasulullah s.a.w. memilih dakwah secara rahsia pada peringkat awal penyebaran Islam. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 110) Islam baru dikenali Bilangan penganut Islam masih sedikit Mengelakkan penentangan orang Qurqisy Menjaga asas Islam daripada dihancurkan Kebanyakan penganut Islam adalah golongan bawahan [5 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Berikan tiga pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w dalam menyampaikan dakwah Islamiyah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 110 - 111) Secara lemah lembut dan berhikmah Tidak memaksa/ Memujuk dengan menggunakan akal Membandingkan akhlak Jahiliah dengan akhlak yang dianjurkan oleh Islam Membacakan ayat-ayat suci al-Quran untuk menjawab pertanyaan. Memberi penerangan Menunjukkan teladan yang baik. [6 x 1m = Mak. 3 markah]

18

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Reaksi Masyarakat Arab

Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran Islam disambut baik oleh (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 111) -

masyarakat Arab.

Murni Bijaksana Lembut Banding Ayat Terang Teladan Iman Peribadi Kesungguhan

Kemurnian ajaran Islam Kebijaksanaan Rasulullah dalam berdakwah. Berdakwah secara lemah lembut. Membandingkan akhlak pada zaman Jahiliah dengan akhlak yang dianjurkan oleh Islam. Menyampaikan ayat-ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan. Memberi penerangan. Menunjukkan teladan yang baik. Menanam keimanan yang kuat kepada pengikut, Keperibadian Rasulullah yang bersifat mulia. Kesungguhan Rasulullah menyampaikan dakwah. [10 x 2m = Mak. 10 markah]

(b)

Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 11 - 1131) Perbezaan kepercayaan. Ajaran Islam menolak amalan menyembah berhala dan mempercayai animisme. Prinsip persamaan taraf bertentangan dengan amalan mereka yang mementingkan darjat. Konsep persaudaraan bertentangan dengan amalan sistem kabilah. Amalan tidak bermoral dilarang oleh Islam. Mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi. Menganggap jika menerima Islam mereka terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi. Penyebaran Islam boleh menggugat kedudukan dan pengaruh orang tertentu. Menggugat peluang orang tertentu untuk menjadi pemimpin. Menjejaskan perusahaan mengukir patubg berhala, [10 x 2m = Mak. 10 markah]

Kepercayaan Berhala Taraf Persaudaraan Moral Tanggapan Tunduk Kedudukan Pemimpin Ukir

19

BAB 5 : Tajuk :

KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Hijrah

Soalan Struktur
Oleh sebab penyebaran dakwah Islamiyah di Makkah menghadapi pelbagai rintangan dan mendapat tentangan daripada orang Arab Quraisy, Perjanjian Aqabah telah memberi ruang kepada Nabi Muhammad s.a.w membuat keputusan untuk berhijrah ke Madinah. (a) Nyatakan bentuk penentangan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy terhadap dakwah Islamiyah di Makkah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 111 113) Mencemuh Nabi Muhammad s.a.w Mengganggu Nabi Muhammad s.aw semasa beribadat Mengejek ajaran Islam melalui puisi Memujuk Nabi Muhammad s.a.w meninggalkan dakwah Islamiyah dengan pelbagai tawaran Memulau Nabi Muhammad s.a.w dan keluarga baginda Merancang membunuh Nabi Muhammad s.a.w [6 x 1m = Mak. 2 markah]

(b)

Berikan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.w dan orang-orang Islam berhijrah ke Madinah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 113 dan ms 121) Mengatasi ancaman orang Quraisy terhadap orang Islam Meneruskan dakwah Islamiyah Menerima perintah Allah Memenuhi jemputan suku Aus dan Khazraj Mahu mendirikan sebuah kerajaan Islam Bertujuan mendamaikan masyarakat Madinah yang bermusuhan [6 x 1m = Mak. 3 Markah]

(c)

Sebutkan dua isi Perjanjian Aqabah Kedua. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 118 - 119) Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w Suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam berhijrah ke Madinah. Mereka menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan orang Islam serta bersedia mempertahankan Islam [3 x 1m = Mak. 2 markah]

(d)

Apakah hujah bagi menyangkal tuduhan orientalis Barat yang mengatakan bahawa hijrah adalah pelarian ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 120) Penghijrahan orang Islam adalah kerana jemputan orang Arab Madinah Ketibaan orang Islam disambut dengan rela dan meriah Orang Islam diberikan tempat tinggal Mereka dijamin keselamatannya Nabi Muhammad s.a.w dilantik sebagai pemimpin Madinah Baginda diterima oleh semua golongan masyarakat Madinah. [6 x 1m = Mak. 3 markah]

20

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Hijrah / Piagam Madinah

Hijrah mempunyai nilai yang sangat penting kepada peningkatan tamadun masyarakat Arab pada masa itu dan masyarakat Islam pada masa ini. Jelaskan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 122 - 124) Selepas Hijrah, dakwah Islamiyah dilaksanakan secara terbuka. Nabi Muhammad s.a.w berjaya mendamaikan suku Aus dan Khazraj melalui semangat persaudaraan Islam. Hijrah telah menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah. Hijrah mewujudkan perpaduan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya dan agama. Hijrah melahirkan kehidupan yang harmoni di Madinah. Nabi Muhammad telah membina Masjid al-Nabawi. Masjid berfungsi sebagai tempat beribadat, belajar, membincangkan masalah serta mengadakan aktiviti harian. Sempena Hijrah, wujud kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam. Nama Yathrib ditukar kepada Madinah al-Munawwarah. Madinah menjadi pusat tamadun Islam. Agama Islam menjadi budaya hidup dalam semua bidang. Hijrah memperlihatkan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi dan golongan wanita . Hijrah menampakkan kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w mengatur strategi perjuangan. Hijrah membolehkan penubuhan sebuah negara Islam. Lahirnya sebuah perlembagaan Islam iaitu Piagam Madinah. [15 x 2m = Mak. 12 markah]

Dakwah Damai Persaudaraan Perpaduan Harmoni Masjid Fungsi Takwim Madinah Tamadun Budaya Pengorbanan Bijaksana Negara Piagam

(b)

Buat satu rumusan tentang kandungan Piagam Madinah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 124 - 129) Mengandungi 47 fasal iaitu 23 fasal berkaitan orang Islam dan 24 fasal tentang tanggungjawab orang bukan Islam. Nabi Muhammad sebagai pemimpin bagi kerajaan Madinah. Baginda berperanan sebagai ketua hakim. Masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing. Setiap individu mestilah menghormati agama yang dianuti oleh individu lain. Masyarakat Madinah merupakan satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara. Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri. Undang-undang Islam diguna pakai secara menyeluruh tetapi peraturan kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam. Kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi memajukan ekonomi negara Unsur riba dan penipuan dihapuskan dalam perniagaan. Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah daripada ancaman luar. Keselamatan orang Yahudi terjamin selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah. [12 x 2m = Mak. 8 markah]

Fasal Pemimpin Hakim Agama Hormat Ummah

Bermusuhan Undang-Undang Ekonomi Riba Pertahanan Yahudi -

21

Tajuk :

Perjanjian Hudaibiyah

Soalan Struktur
Kunjungan orang Islam Madinah ke kota Makkah pada tahun 628 M telah disekat oleh orang Arab Quraisy dan menimbulkan konflik hingga membawa kepada termeterainya Perjanjian Hudaibiyah. (a) Nyatakan tujuan orang-orang Islam Madinah mengunjungi kota Makkah. Bercadang menziarahi Makkah Mengunjungi Kaabah yang menjadi pusat ibadat bagi orang Islam Mengerjakan umrah [3x 1m = Mak. 2 markah] (b) Berikan sebab-sebab Usman bin Affan dipilih sebagai wakil untuk menerangkan kepada orang Arab Quraisy tentang tujuan kunjungan orang Islam. Usman mempunyai ramai saudara mara di Makkah. Merupakan sahabat yang matang berbanding sahabat lain. Sifatnya yang lembut / bertolak ansur [3 x 1m = Mak. 2 markah] (c) Sebutkan kandungan Perjanjian Hudaibiyah. Bersetuju mengadakan gencatan sebjata selama 10 tahun Kabilah Arab bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Qurqisy Makkah. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan. Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula. Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (7H) [5 x 1m = Mak. 3 markah] (d) Apakah pengajaran yang dapat diambil daripada perjanjian tersebut ? Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya. Orang Islam bebas memasuki kota Makkah / beribadat di Kaabah Orang Arab bebas menganut sebarang agama Islam berkembang meluas Bilangan penganut Islam meningkat Pengislaman tokoh panglima Arab Quraisy Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad s.a.w Orang Quraisy Makkah mengiktiraf kerajaan Islam Madinah Perintis pembukaan semula kota Makkah [9 x 1m = Mak. 3 markah]

22

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Pembukaan Semula Kota Makkah

Mengapakah Nabi Muhammad bertindak menguasai semula kota Makkah pada tahun 630 M bersamaan tahun 8 Hijrah ? Pihak Arab Quraisy melanggar syarat Perjanjian Hudaibiyah. Mereka membunuh beberapa orang Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. Sebagai strategi untuk meneruskan penyebaran Islam. Dengan menguasai Makkah, kedudukan kerajaan Islam Madinah menjadi lebih mantap. [4 x 1m = Mak. 5 markah}

Langgar Bunuh Strategi Mantap

(b)

Apakah strategi yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk menguasai semula kota Makkah? Berpegang kepada prinsip aman tanpa kekerasan. Menyediakan empat pasukan tentera yang terdiri daripada 10, 000 orang yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad bin Ubadah dan Zubair al-Awwam. Memasuki kota Makkah menerusi empat arah yang berlainan. Orang Quraisy dikepung dengan rapi. [4 x 2m = Mak. 5 markah]

Aman Tentera Arah Kepung

(c) Tokoh

Huraikan kepentingan pembukaan semula kota Makkah terhadap perkembangan Islam. Pengislaman tokoh Quraisy Abu Sufian dan Ababs menyebabkan orang Quraisy turut memeluk Islam. Menekankan kepentingan perpaduan dalam sesebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Sifat nabi Muhammad s.a.w yang memaafkan orang Quraisy menyebabkan Islam tersebar dengan meluas. Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah. Agama menyembah berhala masyarakat Arab Quraisy telah digantikan dengan Islam. Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam. Kota Makkah menjadi kota suci umat Islam. Pembukaan semula kota Makkah membuktikan bahawa negara Islam Madinah begitu kukuh. Pembukaan kota Makkah menjadi perintis ke arah penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab. Penguasaan terhadap Makkah telah mewujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat. [10 x 2m = Mak. 10 markah]

Perpaduan Sebar Kaabah Agama Ilmu Kota Kukuh Perintis Pusat

23

BAB 6 : Tajuk :

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA Khalifah

Soalan Struktur
Selepas Nabi Muhammad s.a.w wafat pada tahun 632 M, sistem pemerintahan kerajaan Islam telah diteruskan melalui sistem pentadbiran yang diketuai oleh khalifah. (a) Apakah maksud khalifah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 143) Khalifah bermaksud pengganti yang melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w Dalam konteks agama Khalifah bermaksud tanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam dan mengekalkan keharmonian umat Islam. [2 markah]

(b)

Senaraikan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk seseorang itu dicalonkan sebagai Khalifah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 143) Lelaki yang merdeka Beragama Islam Memilki pengetahuan tentang Islam Mematuhi perintah Allah Sanggup melaksanakan hukum Allah Bersifat adil Mempunyai akhlak yang baik Tubuh yang sihat dan sempurna Berfikiran cerdas Warak Pandai mentadbir kerajaan [11 x 1m = Mak. 3 markah]

c)

Berikan dua kaedah pemilihan Khalifah yang diamalkan dalam Islam. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 143) Melalui musyawarah / syura Cadangan satu nama sahaja daripada khalifah terdahulu Pemilihan daripada beberapa orang calon Pencalonan oleh sekelompok masyarakat [4 x 1m = Mak. 2 markah]

(d)

Nyatakan tugas-tugas Khalifah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 144) Memelihara kedudukan agama Islam Mentadbir negara mengikut hukum syariah berpandukan al-Quran dan Sunnah Menitikberatkan keseimbangan antara keperluan rohaniah dan jasmaniah Memastikan kelicinan pentadbiran negara Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh Melantik / melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara Menjaga kebajikan rakyat Menjaga dan meneruskan najaran Allah Mengekalkan perpaduan ummah Memantapkan sistem perundangan Islam Menguruskan kewangan negara Mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat. [12 x 1m = Mak. 3 markah]

24

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Sumbangan Khulafa al-Rasyidin

Bagaimanakah Khalifah Abu Bakar as-Siddiq menyelesaikan cabaran yang dihadapi oleh umat Islam semasa beliau menjadi Khalifah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 144 - 146) Mengambil tindakan tegas terhadap orang Islam yang murtad. Memerangi golongan ar-Riddah yang menyalahtafsirkan ayat-ayat al-Quran hingga enggan membayar zakat. Mempertahankan Madinah daripada ancaman Parsi dan Rom. Menghantar Khalid bin al-Walid menghadapi tentera Parsi dan Usamah bin Zaid ke Ghassan. Membahagikan tanah Arab kepada 10 wilayah untuk melicinkan pentadbiran. Melantik amir untuk mentadbir setiap wilayah. Memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera. Menjaga hak rakyat golongan mawali Mengumpulkan dan menyalin semula tulisan al-Quran. [9 x 2m = Mak. 8 markah]

Murtad Ar-Riddah Ancaman Tentera Wilayah Amir Gaji Mawali Al-Quran

(b)

Apakah pembaharuan dan perubahan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar al-Khattab sehingga zaman pemerintahannya dikenali sebagai zaman keemasan kerajaan Islam di Madinah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 146 147) Memperkenalkan dasar pentadbiran dan perlantikan pegawai. Menubuhkan Majlis Syura yang dianggotai oleh golongan Ansar dan Muhajirin. Melantik Gabenor sebagai ketua pentadbir awam. Melantik panglima tentera. Menubuhkan beberapa jabatan seperti Jabatan Tentera, Jabatan Polis, Jabatan Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Negara. Jawatan Setiausaha diwujudkan untuk mengetuai jabatan. Jabatan Kehakiman dipisahkan daripada jabatan-jabatan lain. Hakim dibayar gaji lumayan. Mengembangkan pengajaran al-Quran dengan menyediakan tempat pembelajaran di masjid. Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk mengembangkan pendidikan. Memperkenalkan kalendar Hijrah. Menyusun sistem angkatan tentera dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarela. Membina markas tentera dan kubu pertahanan. Tentera diberi pakaian seragam Membina terusan untuk tujuan pertanian Meneroka tanah baru dan mengusahakan tanah terbiar. Memperkenalkan pelbagai jenis cukai. Mendirikan Baitulmal. [18 x 2m = Mak. 12 markah]

Dasar Syura Gabenor Panglima Jabatan Setiausaha Kehakiman Gaji Pengajaran Guru Kalendar Susun Markas Seragam Terusan Teroka Cukai Baitulmal

25

Tajuk :

Kerajaan Turki Uthmaniyah / Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain di Dunia

Soalan Esei
(a) Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyebarkan Islam ke Eropah Timur. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 162 - 163) Penaklukan Constantinople oleh tentera-tentera Islam. Pegangan akidah yang kukuih dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. Tentera Islam mempunyai semangat ghazi. Sistem ketenteraan yang tersusun dan peralatan senjata moden. Kerajaan Turki Uthmaniyah mempunyai tentera elit Janissari. Memilki armada tentera laut yang kuat. Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah akibat peperangan di kalangan kerajaan kecil. Kejatuhan empayar Byzantine memberi laluan kepada penyebaran Islam. Gereja Greek Ortodoks tidak lagi berfungsi sebagai pelindung masyarakat Kristian. Dasar keagamaan kerajaan Turki Uthmaniyah yang bersifat terbuka. Dasar sosial Islam yang berasaskan kecemerlangan individu menarik minat orang Kristian memeluk Islam. Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan. Ahli sufi memainkan peranan menyebarkan Islam. [13 x 2m = Mak. 12 markah]

Constantinople Akidah Ghazi Tentera Janissari Armada Politik Byzantine Gereja Terbuka Sosial Hijrah Sufi

(b)

Bagaimanakah berlakunya pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 164) Perdagangan dan perniagaan menjadi alat pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain. Orang Islam menetap dan berdagang di Canton membolehkan tamadun Islam bertembung dengan tamadun China. Peneroka Islam membuat hubungan diplomatik dengan petempatan orang bukan Islam di Cordova, Valencia dan Rhonda. Hubungan diplomatik membolehkan pemahaman tentang cara hidup dan pentadbiran. Tamadun Islam tersebar melaui penaklukan dan ketenteraan. Apabila tentera Islam menakluki Iraq dan Iran, tamadun Islam bertembung dengan tamadun Parsi. Apabila tentera Islam menguasai Mesir dan Afrika Utara tamadun Islam bertembung dengan tamadun Eropah / Rom. Pertembungan tamadun berlaku kerana wujudnya pertembungan kebudayaan Islam dengan kebudayaan lain. Kemasukan Islam ke Sepanyol membawa kepada kemunculan golongan Mozarab / orang tempatan Kristian yang mengamalkan kebudayaan Islam dan berbahasa Arab. Pertembungan tamadun berlaku dengan cara pertembungan intelektual. Ilmuan Islam mendalami ilmu tamadun Eropah dan memperkembangkan menurut pandangan intelektual Islam. [11 x 2m = Mak. 8 markah]

Perdagangan China Diplomatik Cara hidup Penaklukan Parsi Eropah Kebudayaan Mozarab Intelektual Ilmu

26

BAB 7 : Tajuk : Soalan Esei

ISLAM DI ASIA TENGGARA Kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

Nyatakan teori-teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dan huraikan bukti-bukti yang dikemukakan oleh sejarawan bagi menyokong teori mereka itu. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 174 - 178) (i) Teori Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab Islam berkembang di Asia Tenggara dari Semenanjung Arab. Dikemukakan oleh John Crawford dan disokong oleh Profesor Syed Muhammad Naquib alAttas. Catatan China mengatakan orang Arab dan Parsi mempunyai petempatan di Canton. Sejak awal lagi pedagang Arab menguasai perdagangan dari Mesir hingga ke China. Pedagang Arab yang berdagang ke China singgah di pelabuhan Asia Tenggara. Wujud sebuah perkampunga Islam di Utara Sumatera pada 650 M. Wujud persamaan bahan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Semenanjung Tanah Arab. Karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Semenanjung Tanah Arab.

Arab Crawford Canton Perdagangan Singgah Kampung Kesusasteraan Syeikh

(ii) China Eredia Peniaga Sebar Pindah Batu

Teori Islam datang dari China Islam tersebar di Asia Tenggara menerusi China. Dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia dan S.Q. Fatimi. Bukti yang dikemukakan ialah Peniaga Arab mengembangkan Islam di kalangan peniaga China di Canton. Apabila peniaga China Islam berdagang ke Asia Tenggara, mereka menyebarkan Islam kepada masyarakat Asia Tenggara. Berlakunya perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton ke Asia Tenggara sekitar tahun 876 M. Penemuan Batu Bersurat Terengganu yang ditemui di Sungai Tersat, Keala Berang mencatatkan wujudnya hubungan perdagangan antara Terengganu dengan China. Unsur-unsur seni bina masjid di nusantara mempunyai persamaan dengan unsur seni bina China.

Seni bina

(ii)

Teori Islam datang dari India Islam berkembang di Asia Tenggara menerusi India. Dikemukakan oleh Snouck Hungronje. Hubungan perdagangan telah lama wujud antara India dengan Asia Tenggara. Batu nisan Malik Ibrahim di Gerisik, Jawa dan Malik al-Salih di Pasai mempunyai ciri buatan India. Wujudnya unsur kebudayaan India di Asia Tenggara [20 x 2m = Mak. 20 markah]

India Hungronje Hubungan Nisan Kebudayaan

27

Tajuk :

Penyebaran Islam di Asia Tenggara.

Soalan Struktur
Sejarawan bersetuju bahawa kedatangan Islam ke rantau Asia Tenggara telah dibawa oleh pedagang Islam dan penyebarannya telah dikembangkan oleh para ulama hingga wujudnya kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam di rantau ini. (a) Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 179 - 180) Menjadikan kepercayaan dan amalan Islam sebagai tajuk perbualan. Mengamalkan sikap dan tingkah laku Islam untuk dijadikan ikutan penduduk setempat Perkampungan pedagang Islam menjadi pusat perbincangan tentang agama Islam. Pedagang-pedagang berdakwah menyebarkan Islam. Sambil berdagang, pedagang membawa ulama untuk menyebarkan Islam. Pedagang mengadakan hubungan baik dengan pemerintah tempatan. Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk berdakwah. Pedagang yang dianugerahkan jawatan Syahbandar menggunakan peranan tersebut untuk menyebarkan Islam. [8 x 1m = Mak. 3 markah]

(b) Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan Islam untuk menyekat perkembangan agama Kristian di Asia Tenggara ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 181) Johor-Riau berusaha menawan kembali Melaka daripada Portugis. Acheh menaungi beberapa negeri kecil di Sumatera Utara Acheh menakluki negeri-negeri di Tanah Melayu. [3 x 1m = Mak. 2 markah] (c) Sebutkan peranan pusat kebudayaan di Asia Tenggara sebagai pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 182 - 183) Menjadi pusat penterjemahan Ulama-ulamanya menjadi pakar rujuk kepada para ulama dari luar Sebagai pusat penulisan kesusasteraan saduran Arab Tempat penghasilan puisi Islam Menghasilkan karya Islam [5 x 1m = Mak. 2 markah] (d) Berikan usaha yang dilakukan oleh mubaligh dalam menjalankan dakwah Islamiyah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 183) Mengajar asas Islam secara tidak formal. Mengajar Islam secara formal Menjadikan masjid, istana dan rumah mereka sebagai pusat mempelajari ilmu Islam Mendirikan pondok / pesantren sebagai pusat pendidikan. Menasihati raja dalam pentadbiran Mempraktikkan Islam dalam politik dan pentadbiran. Menjadikan masjid sebagai markas dakwah Islamiyah. [7 x 1m = Mak. 3 markah]

28

Tajuk : SoalanEsei
(a)

Pengaruh Islam di Asia Tenggara.

Apakah unsur-unsur baru yang diperkenalkan oleh Islam dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran kerajaan di Asia Tenggara ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 185 - 187)

Institusi Ketua Mufti Pegawai Sultan Gelaran Agama Khalifah Pentadbiran Nama Syariah Praktik Jihad

Institusi kesultanan yang diwarisi daripada kerajaan Abbasiyah dan kerajaan Turki Uthmaniyah diperkenalkan. Sultan diletakkan sebagai ketua negara. Mufti dilantik sebagai penasihat sultan. Pegawai dan petugas seperti kadi, khatib, bilal, pemungut zakat, penyelia baitulmal dan penjaga harta wakaf diwujudkan. Pemerintah menggunakan gelaran Sultan. Raja-raja diberi gelaran Khaliful Mukminin dan Zilullah fil Alam. Islam dijadikan agama rasmi oleh kerajaan Islam. Sultan dianggap khalifah Allah dan harus memerintah dengan adil. Sultan menerapkan unsur-unsur Islam dalam pentadbiran. Nama raja juga menggunakan nama Islam. Kerajaan Islam memperkenalkan undang-undang syariah. Undang-undang Islam dipraktikkan dengan tegas. Islam menggerakkan semangat jihad menentang penjajah. [13 x 2m = Mak. 12 markah]

(b)

Bagaimanakah pengaruh Islam memberi kesan terhadap perkembangan sistem pendidikan di Asia Tenggara? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 187 - 188)

Peluang Sikap Formal Terjemah Pondok Sistematik Luar Wanita

Peluang mendapat pendidikan terbuka kepada golongan awam. Sikap mementingkan ilmu pengetahuan dapat ditanam ke dalam jiwa masyarakat. Wujudnya istitusi pendidikan formal seperti istana, pondok, pesantren, madrasah dan surau. Munculnya pusat penterjemahan karya agama. Pendidikan pondok meluas di negara-negara Asia Tenggara. Wujudnya sistem pendidikan yang lebih sistematik yang berasaskan peringkat pendidikan. Institusi pendidikan di Asia Tenggara menerima pelajar dari luar. Wanita mendapat peluang belajar dan memegang jawatan. [8 x 2m = Mak. 8 markah]

29

BAB 8 : Tajuk :
Soalan Struktur

PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT Pengaruh Islam Terhadap Sosiobudaya Masyarakat Tanah Melayu

Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah membawa kesan terhadap aspek pendidikan hingga wujudnya dua jenis pendidikan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu, iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan tidak formal ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 201) Pendidikan tidak formal adalah asuhan dalam keluarga yang menekankan pengajaran nilai-nilai moral melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian. [2 markah]

(b)

Sebutkan kaedah yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menyampaikan nilai-nilai murni dan pengajaran. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 201) Menerapkan melalui cerita. Melalui pergaulan sosial Menerapkan melalui pantun, peribahasa, teka-teki, pepatah dan lain-lain. [3 x 1m = Mak. 2 markah]

(c)

Senaraikan peranan istana sebagai pusat pendidikan formal. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 201 - 202) Sebagai pusat pengajian agama Tempat ulama mengajar Tempat perbincangan ulama daripada pelbagai bangsa Tempat mengembangkan ilmu tasawuf Tempat menyimpan buku-buku hikayat Pusat pendidikan ilmu politik dan pentadbiran [6 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Berikan ciri-ciri sistem pendidikan pondok. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 202 - 203) Memberi penekanan kepada ilmu agama Menyediakan pelajar untuk bertugas sebagai guru agama Menyediakan pelajar yang dapat bertugas untuk masyarakat Tiada batasan waktu Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian [5 x 1m = Mak. 3 markah]

30

Tajuk :

Pengaruh Islam Terhadap Sosiobudaya Masyarakat Tanah Melayu (Pendidikan)

Soalan Esei
(a) Bandingkan bentuk pendidikan formal dalam masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam dengan selepas kedatangan Islam. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 201) Sebelum kedatangan Islam, pendidikan masyarakat Melayu berasaskan tradisi agama Hindu Selepas kedatangan Islam pendidikan memberi penekanan terhadap agama Islam. Sebelum kedatangan Islam, pendidikan didominasikan oleh golongan istana dan bangsawan. Selepas kedatangan Islam, pendidikan melibatkan semua golongan. Sebelum kedatangan Islam, istana adalah satu-satunya institusi pendidikan. Selepas kedatangan Islam, pendidikan formal dijalankan bukan sahaja di istana tetapi juga di institusi pendidikan seperti masjid, rumah, surau, madrasah dan pondok. Sebelum kedatangan Islam, pendidikan diajar oleh pendeta dan guru khas. Selepas Islam, pendidikan disampaikan oleh ulama dan guru agama. [8 x 2m = Mak. 12 markah]

Hindu dan Buddha. Islam Bangsawan Semua Istana Institusi Pendeta Ulama

(b)

Bagaimanakah pendidikan formal dilaksanakan di madrasah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.203) Berdasarkan sukatan pelajaran Dilaksanakan secara kelas Pendidikannya mengikut tahap iaitu tahap permulaan, tahap pertengahan dan tahap khusus. Diawasi oleh Mudir. Perjalanan madrasah diselia oleh lembaga, jawatankuasa dan sebagainya. [5 x 2m = Mak. 8 markah]

Sukatan Kelas Tahap Mudir Lembaga

31

Tajuk :

Pengaruh Islam Terhadap Sosiobudaya Masyarakat Tanah Melayu (Kesenian & Gaya Hidup)

Soalan Esei
(a) Huraikan pengaruh Islam terhadap seni persembahan muzik, nyanyian dan tarian dalam masyarakat Melayu tradisional. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 205 - 206) Seni persembahan disesuaikan dengan ajaran Islam. Pengaruh Arab berkembang dalam kesenian ini. Tarian dabus mengandungi unsur keagamaan yang dikaitkan dengan kepahlawanan Saidina Tarian Inang ditarikan dalam majlis tertentu di istana. Lahirnya nyanyian nazam yang mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w , para nabi dan para sahabat. Nyanyian nazam dipersembahkan dalam upacara bersifat keagamaan. Seni dikir dinyanyikan dengan iringan pukulan rebana dan kompang. Seni kata dikir bercampur baur antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Berkembangnya kesenian ghazal yang memuji kebesaran Allah. [9 x 2m = Mak. 8 markah]

Sesuai Arab Dabus Ali. Inang Nazam Upacara Dikir Seni kata Ghazal

(b)

Apakah kesan-kesan pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial masyarakat Melayu. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 207 - 208) Hubungan kekeluargaan sangat rapat. Ibu bapa dan orang yang lebih tua dihormati. Menggunakan panggilan tertentu untuk orang yang lebih tua. Jiran dianggap seperti keluarga sendiri. Orang muda menggunakan suara yang rendah bila bercakap dengan orang lebih tua. Orang yang datang berziarah hendaklah memberi salam. Tuan rumah bersalaman dengan tetamu. Kanak-kanak mencium tangan orang tua apabila bersalaman. Tetamu dihidangkan makanan dan minuman. Ungkapan bismillah dibaca semasa hendak makan. Majlis-majlis dijalankan secara Islam. Majlis dijalankan dengan semangat gotong-royong. Nilai-nilai perpaduan sangat diutamakan. [13 x 2m = Mak. 12 markah]

Keluarga Hormat Panggilan Jiran Suara Ziarah Bersalam Cium Hidang Bismillah Majlis Gotong-royong Perpaduan

32

BAB 9 : Tajuk :

PERKEMBANGAN DI EROPAH Zaman Gelap

Soalan Struktur
(a) Apakah ciri-ciri utama Zaman Gelap di Eropah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 215 - 216) Pentadbiran pusat yang lemah Kelembapan dalam ilmu pengetahuan Kegiatan ekonomi yang terhad. Sifat gereja yang mengongkong [4 x 1m = Mak. 2 markah] (b) Nyatakan ciri-ciri persamaan antara feudalisme di Eropah dengan ciri-ciri yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradsional. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 216) Raja menjadi penaung utama dalam negara Raja memiliki tanah secara mutlak Raja menaungi pembesar Pembesar memberi khidmat kepada raja Rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah / pembesar Terdapat golongan hamba [6 x 1m = Mak. 2 markah] (c) Nyatakan sebab-sebab kegiatan perdagangan di Eropah tidak begitu meluas pada Zaman Gelap. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 216) Gangguan orang-orang gasar Kawasan Mediterranean dikuasai oleh pedagang Islam Masyarakat Eropah menumpukan kepada kegiatan pertanian Perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian Penggunaan mata wang yang terhad Masih menggunakan sistem barter [6 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Sebutkan perubahan-perubahan yang berlaku pada Zaman Peralihan dari Zaman Gelap ke Zaman Renaissance. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 216) Gereja berperanan sebagai institusi yang universal Gereja menjadi agen penyatuan Berlaku peningkatan aktiviti pertanian Berlaku pertambahan penduduk Wujudnya kegiatan perdagangan Kemunculan bandar-bandar Munculnya golongan pertengahan Rakyat terlibat dalam urusan politik [8 x 1m = Mak. 3 markah]

33

Tajuk :

Zaman Renaissance

Soalan Struktur
Kesungguhan manusia mencari penyelesaian kepada permasalahan hidup dan kesediaan mereka untuk meneroka bidang baru telah menyebabkan Zaman Renaissance bermula di Itali dan telah meninggalkan kesannya dalam pelbagai bidang. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Renaissance ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.217) Renaissance bermaksud kelahiran semula yang merujuk kepada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dalam tamadun Yunani dan Rom. [2 markah] (b) Senaraikan ciri-ciri yang terdapat di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.217) Kemunculan bandar-bandar yang menjadi pusat perdagangan antarabangsa Berlakunya pertembungan budaya, agama dan bahasa di bandar-bandar utamanya Itali menjadi pusat perkembangan idea baru. Kemunculan pedagang yang menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar Pedagang kaya menjadi penaung (patron) kepada cendekiawan Persaingan antara bandar-bandar untuk mendapatkan tokoh cendekiawan Cendekiawan yang sering berkunjung dari bandar ke bandar membantu menyebarkan idea Renaissance Penguasa Gereja di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan [8 x 1m = Mak. 3 markah]

(c)

Sebutkan dua orang tokoh cendekiawan Itali yang muncul pada Zaman Renaissance. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.217- 219) Francesco Petrarch Niccolo Machiavelli Giovanni Bocaccio Galileo Galilei Leonardo da Vinci Raphael Michelangelo [7 x 1m = Mak. 2 markah]

(d)

Nyatakan kesan-kesan yang wujud hasil daripada Zaman Renaissance. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.219 - 220) Kemunculan monarki baru Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus Sistem perdagangan semakin berkembang Berlakunya kegiatan penjelajahan dan penerokaan Berkembangnya ilmu pengetahuan Lahirnya seniman dalam masyarakat Berlaku perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik dan saintifik. [7 x 1m = Mak. 3 markah]

34

Tajuk :

Gerakan Reformation

Soalan Esei
(a) Apakah kepincangan institusi gereja yang mendorong berlakunya gerakan Reformation di Eropah Barat pada kurun ke-16. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.221) Pihak Gereja lebih mementingkan usaha pembangunan keduniaan. Rasuah dan penyelewengan berlaku di kalangan pihak Gereja. Cara hidup penguasa Gereja tidak selari dengan kitab Bible. Penguasa Gereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan. Gaya hidup mereka tidak mencerminkan kehidupan keagamaan. Penjualan sijil indulgences. [6 x 2m =10 markah]

Keduniaan Rasuah Cara Hidup Gaya Agama Indulgences

(b)

Zaman Reformation telah menimbulkan beberapa kesan yang mendalam terhadap Eropah. Jelaskan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.222) Negara Eropah berpecah mengikut mazhab masing-masing Perbalahan agama mengakibatkan peperangan dan kemusnahan. Masyarakat Eropah dikuasai oleh banyak mazhab. Timbulnya sikap toleransi antara pelbagai mazhab untuk mempergiatkan pendidikan. Setiap mazhab berusaha menyebarkan fahaman masing-masing. Kuasa Gereja telah dicabar secara terbuka. Kuasa Gereja terhadap kerajaan semakin berkurang. Monarki Baru membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom. [8 x 2m = 10 markah]

Mazhab Peperangan Banyak Pendidikan Sebar Cabar Kuasa Monarki

35

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Penjelajahan dan Penerokaan

Huraikan faktor-faktor yang mendorong kegiatan penerokaan dan penjelajahan orang Erop[ah ke Timur. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.223 - 225)

Istanbul Barangan Sebar Raja Persaingan Tordisellas Pelaut Semangat Slogan

Penguasaan Istanbul oleh orang Islam menyebabkan orang Eropah sukar mendapat barang dagangan . Orang Eropah ingin mendapatkan sendiri barangan dari Timur. Gereja Katolik memberi galakan supaya menyebarkan Kristian. Raja Sepanyol dan Portugal memberi galakan kepada usaha penerokaan. Persaingan negara-negara Eropah untuk mendapatkan tanah jajahan. Perjanjian Tordisellas 1494 telah menetapkan pembahagian pengaruh antara Portugal dan Sepanyol. Kemunculan pelaut yang berkebolehan. Semangat yang berani dan optimistik. Dorongan slogan Gold, Gospel and Glory [9 x 2m = 8 markah]

(b)

Nyatakan kesan-kesan penjelajahan dan penerokaan terhadap masyarakat di luar Eropah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.225 - 226) Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil kuasa Eropah. Pemerintah tempatan mengiktiraf kekuatan kuasa Eropah melalui syarikat berpiagam. Negara luar Eropah menjadi pembekal barang keperluan masyarakat Eropah. Pusat emporium dunia telah dikuasai oleh kuasa Eropah. Kekayaan negeri jajahan dibolot oleh kuasa Eropah. Jalan perdagangan yang dahulunya dikuasai oleh orang Islam telah dikuasai pula oleh kuasa Eropah. Masyarakat tempatan terpengaruh dengan gaya hidup Eropah. Masyarakat peribumi menerima agama Kristian. Penghijrahan beramai-ramai orang Eropah mewujudkan sebuah masyarakat baru di wilayah Tamadun tempatan telah dihapuskan oleh kuasa Eropah. Buruh tempatan dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi kuasa Eropah. Munculnya petempatan orang Eropah di negara-negara yang ditakluki. [12 x 2m = Mak. 12 markah]

Perjanjian Syarikat Pembekal Emporium Bolot Jalan Gaya hidup Agama Masyarakat yang ditakluki. Tamadun Buruh Petempatan

36

BAB 10 Tajuk :

: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA Ekonomi Tradisional

Soalan Struktur
Kedatangan British ke Tanah Melayu pada abad ke-19 telah mengubah ekonomi Tanah Melayu dari kegiatan ekonomi tradisional yang dijalankan oleh masyarakat Melayu kepada bentuk dwiekonomi. (a) Apakah maksud dwiekonomi ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 246 247) Dwiekonomi bermaksud wujudnya dua bentuk ekonomi secara serentak iaitu ekonomi bercorak sara diri dan ekonomi dagangan. [2 markah] (b) Berikan tiga ciri ekonomi tradisional di Tanah Melayu. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 244 246) Bersifat sara diri Dalam skala kecil Menggunakan teknologi mudah / rendah Penggunaan buruh yang sedikit Pasaran yang kecil Lebihan pengeluaran digunakan semula Lebihan pengeluaran disimpan Menggunakan modal yang sedikit Tiada pengkhususan pekerjaan [9 x 1m = Mak. 3 markah] (c) Sebutkan kegiatan ekonomi tradisional yang dijalankan oleh masyarakat Melayu. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 246 247) Menanam padi Menanam tanaman sampingan Menternak binatang Menangkap ikan Mendulang / mencari bijih Mengumpul hasil hutan [5 x 1m = Mak. 2 markah] (d) Nyatakan kesan-kesan daripada wujudnya dwiekonomi di Tanah Melayu. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 247) Industri perlombongan meningkat Penekanan terhadap pertanian komersil Ekonomi dikuasai oleh pemodal Eropah. Orang Melayu kekal dalam ekonomi sara diri. Pembangunan tidak seimbang antara negeri di pantai barat dengan negeri pantai timur Tanah Melayu Taraf hidup tidak seimbang antara penduduk luar bandar dengan bandar. Kemasukan buruh asing. [7 x 1m = Mak. 3 markah]

37

Tajuk : Soalan Esei

Perusahaan Getah

Pihak British telah memperkenalkan tanaman getah di Tanah Melayu pada awal abad ke-20 tetapi penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah akhirnya menimbulkan kebimbangan kepada kerajaan penjajah British. (a) Huraikan faktor-faktor yang mendorong perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 247 250) Revolusi Perindustrian di Eropah membawa permintaan yang tinggi terhadap getah H.N.Ridley mengadakan pameran untuk meyakinkan peladang menanam getah. Beliau mengagihkan benih getah secara percuma. Berjaya menemui teknik torehan ibidem (tulang ikan kering). Kemasukan modal asing milik pelabur Eropah. Syarikat Eropah menubuhkan syarikat perwakilannya di Tanah Melayu untuk membuka ladang getah. Dasar British memberi galakan kepada pemodal asing untuk memperluaskan penanaman getah. Menyediakan kadar sewa tanah dan tarif yang rendah kepada peladang yang ingin menanam getah. Memberi dividen yang tinggi dan pengecualian cukai eksport kepada syarikat pengusaha getah. Pembinaan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan ladang dengan pelabuhan dan pusat pentadbiran. Membawa masuk buruh dari India untuk mengatasi masalah kekurangan buruh. [11 x 2m = Mak. 12 markah]

Revolusi Pameran Agih Ibidem Modal Syarikat Galakan Sewa Dividen Infrastruktur Buruh

(b)

Terangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan British di Tanah Melayu untuk menyekat penyertaan orang Melayu dalam penanaman getah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 261 262) Meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu yang melarang penanaman getah dalam kawasan Tanah Simpanan Melayu Meluluskan Enakmen Tanah Padi melarang penanaman getah di atas tanah padi Premium permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah dinaikkan Pembukaan tanah baru untuk penanaman getah dilarang Rancangan Sekatan Stevenson menghadkan pengeluaran getah oleh pekebun kecil Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa menetapkan kuota yang lebih rendah kepada pekebun kecil Bantuan teknikal dan insentif kewangan tidak ditawarkan kepada pekebun kecil [7 x 2m = Mak. 8 markah]

Akta Enakmen Premium Buka Stevenson RPGA Bantuan

38

Tajuk :

Penggunaan Tenaga Buruh Luar

Soalan Struktur
Bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh tempatan akibat kepesatan pembangunan sektor pertanian dan perlombongan, pihak British telah membawa masuk tenaga buruh dari luar untuk memenuhi keperluan aktiviti ekonomi di Tanah Melayu. (a) Apakah faktor-faktor yang mendorong buruh dari Cina dan India datang ke Tanah Melayu ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 253) Galakan kerajaan British Penghijrahan mereka tidak ditentang oleh orang Melayu Wujud hubungan tradisi antara India dengan Tanah Melayu Kepesatan ekonomi Tanah Melayu Kestabilan politik [5 x 1m = Mak. 3 markah] (b) Sebutkan cara kemasukan buruh-buruh tersebut ke Tanah Melayu. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 253-255) Buruh dari Cina Sistem tiket kredit Sistem pengambilan kakitangan Sistem pengambilan rumah kongsi [3 x 1m = Mak. 2 markah] Buruh dari India Sistem buruh bebas Sistem kontrak Sistem kangani [3 x 1m = Mak. 2 markah]

(c)

Nyatakan kesan-kesan daripada peningkatan jumlah kemasukan imigran tersebut. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 264) Pembentukan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu Wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum Penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan Tidak terdapat interaksi antara kaum Tidak ada perpaduan antara kaum [6 x 1m = Mak. 3 markah]

39

Tajuk : Soalan Esei


(a) (i)

Penggunaan Tenaga Buruh Luar

Huraikan cara kemasukan buruh dari Cina dan India ke Tanah Melayu pada abad ke-19. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 252 255) Kemasukan buruh Cina Melalui sistem tiket kredit, bakal imigran dikumpulkan oleh kheh-tau (ketua). Imigran (sin kheh) ini diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh yang dibayar oleh majikan. Golongan sin kheh perlu membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu. Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju. Tiba di pelabuhan, mereka diambil oleh pemborong buruh yang akan mendapatkan majikan untuk mereka. Melalui sistem pengambilan kakitangan, majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh. Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan. Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka sampai ke tempat majikan. Di bawah sistem pengambilan rumah kongsi, pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi.

Kredit Nakhoda Perjanjian Tiket Pemborong Kakitangan Perbelanjaan Iring Kongsi Biayai (ii) Bebas Kontrak Bekerja Kangani Wang

Kemasukan buruh India Buruh India memasuki Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas iaitu datang sendiri dengan biayaan masing-masing. Melalui sistem kontrak, majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu. Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu dengan bayaran minimum. Melalui sistem kangani, seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. Kangani diberi wang untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu. [15 x 2m = Mak. 12 markah]

(b)

Nyatakan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk mengawal wabak penyakit di Tanah Melayu pada penghujumg abad ke-19 hingga awal abad ke-20. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 269) Menubuhkan hospital kerajaan di Kuala Lumpur dan Taiping. Membina pusat kesihatan kecil Membina hospital atas sumbangan orang perseorangan seperti Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur. Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan pada tahun 1900. Institut ini membuat kajian punca penyakit dan langkah mencegah. Menitikberatkan kebersihan dan kesihatan di bandar-bandar. Menubuhkan Sanitary Board untuk menjaga kebersihan bandar Kuala Lumpur dan bandarbandar di Perak. Menubuhkan Jabatan Kesihatan untuk mengambil alih tugas Sanitary Board menjaga kesihatan. [8 x 2m = Mak. 8 markah]

Hospital Pusat Perseorangan Institut Kaji Kebersihan Sanitary Jabatan

40

Tajuk : Soalan Esei


(a)

Pembandaran

Huraikan proses perkembangan bandar-bandar baru di Tanah Melayu pada abad ke-19. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 263 264) Perkembangan pesat ekonomi di kawasan yang kaya dengan sumber semula jadi menyebabkan berlakunya proses pembandaran. Pekan berhampiran kawasan perlombongan menjadi pusat mengumpul hasil lombong. Pekan ini mengalami pertambahan penduduk. Pekan ini berfungsi menyediakan keperluan harian kepada pelombong-pelombong. Pekan ini berkembang menjadi bandar yang berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Bandar-bandar baru yang muncul dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur. Perkembangan sistem pengangkutan turut mempengaruhi kewujudan bandar-bandar baru. Kedudukan bandar yang strategik membolehkannya menjadi penghubung kepada beberapa buah bandar dan kawasan lain. Pertanian komersil mempengaruhi perkembangan bandar baru. Produk getah dan bijih timah menjadikan bandar muncul sebagai bandar pelabuhan. Pembangunan oleh kerajaan British di kawasan tertentu menyebabkan banyak bandar muncul di pantai Barat Tanah Melayu. [11 x 2m = Mak. 10 markah]

Sumber Perlombongan Penduduk Keperluan Pentadbiran Infrastruktur Pengangkutan Kedudukan Pertanian Pelabuhan Pembangunan

(b)

Huraikan perkembangan sistem perhubungan jalan raya dan jalan kereta api di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 267 269) Jalan Kereta Api Jalan kereta api yang pertama dibina menghubungkan Taiping dengan Port Weld pada 1885. Jalan kereta api yang lain turut dibina untuk menghubungkan kawasan perlombongan dengan pelabuhan. Contohnya Kuala Lumpur Port Swettenham (1889), Seremban Port Dickson (1891) dan Ipoh Telok Anson (1895) Menjelang 1904, semua kawasan perlombongan mempunyai perkhidmatan kereta api. Jalan kereta api menghubungkan Seberang Perai dengan sempadan Siam siap pada 1918. 1931 jalan kereta api menghubungkan Gemas, Pahang dan Kelantan ke Siam siap dibina. Menjelang tahun 1923, jalan kereta api di Tanah Melayu disambung hingga ke Singapura.

i.

Pertama Lain Semua Siam Gemas Singapura ii. Jalan Raya Denai Selangor Perai Perlis Hubung

Jalan denai dan jalan kereta lembu digantikan dengan jalan raya. Menjelang 1895, Selangor dan Perak mempunyai rangkaian jalan raya sepanjang 2 400 km. Pada tahun 1911 jalan raya dari Seberang Perai ke Melaka disiapkan. Antara 1911 hingga 1928 jalan raya menghubungkan Perlis dengan Singapura disiapkan. Jalan raya antara Kuala Lumpur dengan Kuantan dibuka untuk memudahkan perhubungan negeri-negeri di pantai Barat dengan pantai Timur Tanah Melayu. [11 x 2m = Mak. 10 markah]

41

Anda mungkin juga menyukai