Anda di halaman 1dari 22

ULASAN BUKU

Tajuk : Art Education and Social, Political, and Economic Changes in Morocco. Satu perbandingan dengan Perkembangan Pendidikan Seni di Malaysia Pengenalan Morocco sebuah negara yang terletak di Afrika Utara. Penduduk Morocco menamakan tanah airnya El Maghrab-elAksa yang bererti Yang Paling Barat. Morocco mempunyai keluasan 458,730 km persegi dengan penduduknya seramai 25.7 juta orang. Morocco terdiri daripada orang Barbar-Arab dan Barbar (asli). Orang Barbar mula mendiami Morocco sejak tahun 2000SM. Pada akhir abad ke-7, tentera Arab menguasai Morocco. Seterusnya menyebarkan agama Islam. Campur tangan orang Eropah di Afrika Utara bermula pada tahun 1930. Pada tahun 1912, ia menjadi tanah jajahan Perancis. Pada perang dunia kedua, Sepanyol menguasai wilayah ini tetapi dilepaskan pada tahun 1945. Pada tahun 1956, Perancis dan Sepanyol mengakui kemerdekaan dengan kedaulatan Morocco. Hampir 98 peratus penduduk Morocco beragama Islam Sunni dan mazhab Maliki. Hampir satu per tiga penduduknya tinggal di bandar-bandar utama seperti Casablanca, Rabat, Fez dan Marrakech. Jangka hayat bagi lelaki dan wanita penduduk Morocco ialah 55 tahun. Ekonomi Morocco tertumpu pada sektor pertanian, industri galian dan perjawatan. Namun tingkat pertumbuhan ekonomi secara relatifnya masih rendah. Sektor pertanian hanya menyumbang 14.2 peratus Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) tetapi mewujudkan hampir separuh tenaga kerja.

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

Dalam bidang pendidikan, kanak-kanak yang berusia 7-13 tahun diwajibkan belajar. Namun tingkat celek huruf masih lagi rendah iaitu 28 peratus sahaja. Pendidikan Seni di negara Morocco dan di negara Malaysia. Satu perbandingan.

Morocco
1930- 1950 Dalam kajian Jordi Pinto dan Khalid El Bekay mengenai Art Education and Social, Political, and Economic Changes in

Malaysia
1930, 1940 & sebelum merdeka Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan selama 4 jam sehari di sebelah pagi. Mata pelajaran yang diajar selain Bacaan,

Morocco, tidak ada catatan mengenai Tulisan Jawi/rumi, Karangan, Ilmu Alam, pendidikan seni pada masa ini. Berdasarkan sejarah Melayu, Kesihatan, termasuk juga maklumat yang dikumpul melalui bacaan, Lukisan, menganyam dan Berkebun. Mata dikenalpasti bahawa pendidikan seni di pelajaran seperti anyaman dan berkebun negara Morocco bermula pada tahun sekitar diajar untuk memenuhi keperluan suasana 1960. kampung pada masa itu. Negeri-negeri Selat ditubuhkan Sekolah Perempuan Melayu dan mengajar Bacaan, Tulisan dan Rencana Rumi, Kerja Mengait dan Kerjatangan seperti membuat model dari kertas, membuat renda dan lukisan corakcorak. Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri- negeri Melayu Bersekutu) mensifatkan lukisan

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

sebagaiLatihan yang amat baik dalam memerhati alam. Melalui aktiviti lukisan dapat melatih murid-murid tentang

ketepatan dan kecermatan supaya dapat menyesuaikan mereka dengan kerja-kerja sebagai mandur. Ia telah diwajibkan dalam darja 3 dan 4. Perkerjaan tangan merupakan pelajaran yang ada di Maktab Perguruan Sultan Idris. Seminggu 2 waktu iaitu 45 minit. Penuntut tahun 1 dan 2 belajar 3 waktu. Pelajar belajar membuat raga kerana ia merupakan seni pertukangan asli. Bahan-bahan

keperluan mudah disediakan dan sebahagian ditanam di sekitar maktab. Buku teks yang digunakan Olaguera. adalah penulisan Mr. W.

1960-1975 Politik Tiada kebebasan untuk berucap, dan

1960-1975 Politik Negara telah mencapai kemerdekaan.

hanya 2 peratus daripada jumlah penduduk Pada masa itu tidak terdapat dalam apa Morocco menerima beberapa bidang bentuk pun arahan atau panduan dari

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

pendidikan seni. Di sekolah swasta hanya pemerintah mengenai ramuan untuk seni anak-anak golongan yang berada dapat yang dapat diterima oleh kuasa yang mempelajari pendidikan seni manakala memerintah. Senilukis di Malaysia adalah

sekolah awam langsung tidak mempunyai bebas dari segara bebatan politik. matapelajaran pendidikan seni. Di sini jelas Dalam tahun 60-an acara-acara di bidang

kelihatan bahawa seni melambangkan status seni lukis adalah berita yang menjadi golongan masyarakat berada. headlines dengan gambar-gambar di surat khabar kebangsaan. Pameran-pameran seni lukis dibuka dengan rasmi oleh para Menteri. Seni tampak diakui sebagai satu daripada bentuk manifestasi yang utama tenaga kreatif negara. Bulan Februari 1963, Kementerian Pendidikan sebuah Malaysia kuasa telah khas membentuk mengenai

jawatan

pertubuhan sekolah seni nasional. Ekonomi Peralatan-peralatan asas sangat mahal Ekonomi Ekonomi negara dalam keadaan

dan sukar didapati terutamanya kertas. membangun. Ekonomi banyak bergantung Tambahan pula kerajaaan Moroko kepada bidang pertanian iaitu getah dan

kekurangan prasarana yang sewajarnya kelapa sawit pada masa itu. untuk menjadikan pendidikan seni mampu Ekonomi yang stabil membolehkan

dipelajari oleh semua orang. Di sana tiada beberapa aktiviti atau pertubuhan persatuan

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

muzium-muzium seni dan tiada aktiviti- seni diadakan. aktiviti yang dilaksanakan untuk menarik perharian dan mempromosikan seni. Malaysia telah mula memperkenalkan kurikulum kebangsaan dalam sistem

Aktiviti- aktiviti artistik untuk kanak- pendidikan negara. Ia bertujuan untuk kanak hanya terhad kepada kraf tangan , memperkenalkan kebudayaan, aspek-aspek matlamat pendidikan seni pada masa ini sosial selaras dengan perkembangan

bertujuan memberi pengalaman kanak- ekonomi negara. Menurut Stedman (1986), kanak dalam perindustrian kraf tangan. selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia Bahanbahan yang murah seperti kayu mula memajukan identiti sendiri berasaskan kayan dan lumpur digunakan. Pembelajaran budaya sendiri yang kaya dengan

seni diajar oleh guru-guru bahasa Arab atau masyarakat berbidang kaum. Perancis di mana mereka kebanyakannya Kerajaan menyedari bahawa untuk

tidak mempunyai kelayakan untuk mengajar mencapai kemajuan negara, pendidikan subjek tersebut. Kemudahan fizikal bilik memainkan peranan yang penting. Kanakdarjah yang serba kekurangan menyebabkan kanak diwajib bersekolah dan mempelajari pendidikan seni tidak dipandang sebagai pelbagai mata pelajaran termasuk seni lukis. mata pelajaran penting. Sudah terdapat Galaxy gallery di Jalan Hicks ialah galeri seni lukis swasta yang pertama ditubuhkan di Kuala Lumpur dikelolakan oleh En. Chung Kim Siew mulai dari pertengahan tahun 50an hingga awal tahun 60an untuk memenuhi kehendak keadaan seni yang berkembang

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

Jun 1966 Frank Sullivan bersama beberapa orang pelukis telah menubuhkan Balai Seni Lukis SAMAT. Dalam tahun 1967 Angkatan Pelukis Semenanjung telah menubuhkan Galeri

A.P.S. di Jalan Raja Muda Ramai pelukis dari Malaysia yang keluar negeri untuk menimba ilmu tentang seni

lukis telah kembali ke tanah air. Perombakan dalam perkembangan seni tanah air dari cat air kepada cat plastik telah berlaku. Pada satu peringkat pelukis Malaysia mulai sedar bahawa setengah-setengah seni barat tidak sesuai dengan negara ini seperti seni erotik dan seni porno. Ramai pelukis mula

kembali kepada unsur-unsur pribumi bagi mewujudkan satu identiti negara dalam semangat bersatu padu semua kaum. Pada 20 Ogos 1971 , Profesor Ungku Aziz mengesyorkan supaya sikap Seni untuk seni di Malaysia sepatut diubah kepada seni untuk masyarakat. Beliau menyatakan bahawa pelukis-pelukis telah

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

diberi

kebebasan

yang

penuh

dalam

mewujudkan sebagai satu elemen dalam perkembangan politik negara Tahun 1960, kursus khas ditubuhkan di Maktab Perguruan Ilmu Khas selama

setahun. Jabatan pendidikan seni diketuai oleh Peter Harris. Ia merupakan maktab seni lukis yang terkenal. Tahun 1966 sebuah institut swasta, Malaysia Institute of Art ditubuhkan,

kurssus secara formal dalam seni selama 3 tahun. Tahun 1967 kursus Diploma Senilukis dan Senireka diadakan di Institut Teknologi MARA, mengendalikan program senilukis dan senireka selama 4 tahun. Tahun 1968, kolej senirupa Kuala Lumpur ditubuhkan . Tahun 1973, sistem pendidikan seni negara berkembang keperingkat universiti. Universiti Sains Malaysia mengadakan

program ijazah sarjana dikesemua bidang studio dan teori.

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

Agama Faktor agama yang menyebabkan

Agama Agama Islam merupakan agama rasmi

pendidikan seni tidak berkembang dalam bagi Malaysia walaupun tidak sepenuhnya larangan model asli, semenjak tertera yang diiktiraf sebagai Negara Islam. mana masyarakat dari zaman kuno melukis Perlembagaan Negara menetapkan bahawa dan membuat arca dan melihat imej-imej penganut agama lain bebas untuk mengamal yang mereka cipta sebagai tuhan. Seni pada dan mempelajari agama-agama mereka masa ini diguna dalam upacara ritual. dengan syarat tidak mempengaruhi orang Setelah ketibaan Islam, karya artist-artist Melayu beragama Islam. Sama seperti bebas dari sebarang bentuk figura. Mereka negara Morocco, unsur-unsur frora biasanya mula merekacipta perhiasan geometri. terdapat dalam karya lukisan sebagai subjek matter. Non figuratif menjadi pegangang pelukis, unsur arabes direka cipta dan tulisan 1975-1985 Pendidikan seni di Morocco pada masa jawi diajar sejak di sekolah pondok lagi. 1975-1985 Tahun 1977, kumpulan Utara ditubuhkan,

ini masih berhubung rapat dengan keadaan pelukis-pelukis muda telah meninggikan ekonomi. taraf seni cetakan. Karya catan yang wujud

Pendidikan seni bertambah penting juga mengandungi nilai ikon dengan tegasan sebagai mata pelajaran di sekolah adalah monolitik. kesan langsung dengan pembukaan dasar baru kerajaan. Tahun 1980, Persatuan Pelukis Malaysia ditubuhkan. Bertujuan menjaga kebajikan

Beberapa perubahan umum dan memberi pelukis dan berkerjasama dengan kerajaan lebih kebebasan telah dilaksanakan untuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan seni
Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 8

mengurangkan ketidakpuashati masyarakat lukis Malaysia di dalam dan di luar negara. awam. Tahun 1984, Penubuhan Pusat Seni di

Pada tahun 1979, ekonomi negara dalam USM telah melahirkan guru-guru berijazah krisis. Dalam laporan tahunan negara, Bank sebagai tenaga mengajar di institut, maktab, Moroko mengakui pertumbuhan ekonomi dan merosot. sekolah serta mewujudkan ahli

profesional yang lebih maju dan mahir

Rusuhan-rusuhan pada 1981 bermula dalam bidang seni. akibat kenaikan tinggi dan mengejut dalam harga barang-barang keperluan harian. Awal tahun 1980-an mengemukakan bidang kanvas yang lebih luas dan menarik

Pada Disember 1983, khabar angin mula dengan munculnya catan pemandangan yang tersebar beberapa menyatakan barangan antara bahawa harian kerajaan harga naif, sambungan akademik aliran realisme, naik karya-karya dan legenda. Terdapat juga pelukis yang mendekati berinspirasikan mitos dan

semula.hubungan

masyarakat menjadi tegang semula.

Pada tahun 1985, kebebasan diri mereka kepada subjek-subjek yang perdagangan yang mantap, lebih banyak berkaitan dengan keadaan dan peristiwa, stesen TV dan pawangan direka, aktiviti- warisan budaya serantau, sosial dan politik aktiviti seni meningkat dan pasaran seni yang berkontekskan Islam. juga dipulihkan. Persekolahan masa kini Mendekati akhir abad ke-20, perubahan penting berlaku, fahaman Pendidikan seni masa kini Hasil daripada perubahan-perubahan

sosialis yang disyorkan oleh Jawatankuasa Kabinet

dimansuhkan dan ekonomi kian bertambah 1979, maka wujudlah Kurikulum Baru baik. Berakhirnya pertelingkaran diantara Sekolah Rendah (KBSR). KBSR terdiri
Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 9

Moroko dan Algerian. Bermulanya satu daripada tiga bidang, iaitu komunikasi, ikatan murni di antara negara tersebut. manusia dan alam sekitar dan perkembangan Kewangan Moroko adalah lebih kukuh diri individu. Pendidikan dan seni dalam rekreasi.

daripada Algerian dan semenjak Moroko komponen

kesenian

perlu membeli bahan buatan Algeria seperti Peruntukan masa mata pelajaran pendidikan pencil dan kertas, harga peralatan seni mula seni adalah 60 minit seminggu. menurun, dengan itu membolehkan sekolahManakala matlamat KBSM bertujuan pelajar memperkembangkan

sekolah awam mempunyai lebih banyak membantu

peralatan dan ini menggalakkan kanak- potensi dari segi intelek, emosi, rohani dan kanak mempelajari seni. jasmani secara menyeluruh dan bersepadu.

Mata pelajaran seni telah diwajibkan Kedudukan mata pelajaran seni di menengah untuk semua kanak-kanak di sekolah rendah rendah sebagai mata pelajaran teras,

yang berumur 6 tahun hingga 11 tahun. peruntukan masa seminggu ialah 160 minit; Guru-guru seni boleh menggunakan model- di peringkat menengah atas pula, pendidikan model asli. Walau bagaimanapun, kerajaan seni sebagai mata pelajaran elektif bagi meneruskan bogel. pengharaman model-model kumpulan 1 dan peruntukan masa seminggu ialah 240 minit. (Dalam kertas kerja Ahmed Sekolah-sekolah mula menggunakan Ghazie Iberahim (2000) yang bertajuk Bahasa Arab dalam proses pembelajaran Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan bertujuan kebangsaan. Guru-guru seni dari golongan Morokan untuk menaikan semangat Seni Di Sekolah: Dulu, Kini Dan Masa Hadapan.) Mata pelajaran seni ditujukan kepada

diutamakan berbandingan dengan guru seni perkembangan mutu peribadi pelajar melalui

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

10

Perancis

kerana

kerajaan dari

dapat perkembangan daya estetik, kreatif dan segi persepsinya. Aktiviti-aktiviti seni dijalankan dalam konteks seni lukis dan kraf yang berasaskan seni dalam persekitaran, seni tempatan dan kebangsaan. Ia bertujuan melahirkan individu yang berbudaya, iaitu yang mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam urusan hidupnya serta mengenali dan menghargai sumbangan seni kepada warisan budaya dan identiti bangsa. Kajian pengamatan melalui proses inkuiri adalah dititikberatkan. Aspek merekacipta dijadikan teras untuk pelbagai kegiatan seni dan kraf. Melalui proses-proses penghasilan dan analisis seni, pelajar berpeluang untuk seni

mengurangkan bayaran gaji.

perbelajaan

membuat

sintesis

pengalaman penghayat

menjadikannya

seorang

sekurang-kurangnya. Kini, mata pelajaran pendidikan seni telah ditukar menjadi pendidikan seni visual yang mempunyai makna yang lebih tepat dan jelas. Pelbagai pendekatan sedang giat

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

11

dilaksanakan Pendekatan

oleh Efland,

pendidik Lansing, Mc

seperti Fee,

Felman dan DBAE. Kaedah kontrativisme, kaedah inkuari, pembelajar masteri,

pembelajaran akses kendiri dan lain-lain disarankan dan penggunaan media

elektronik seperti komputer turut digalakan dan dilaksanakan oleh pendidik generasi baru. Perbezaan pendidikan seni di antara Perbezaan pendidikan seni di antara sekolah Awam dan sekolah swasta di sekolah Awam dan sekolah swasta di Morocco. Menurut hasil kajian Amin El Bekay di Malaysia. Sejak kerajaan mengamalkan dasar

salah satu sekolah swasta yang bernama pendidikan yang liberal terutama sejak Omar el Faroq, perbezaan ketara antara pengenalan Dasar Pendidikan Kebangsaan sekolah swasta dan sekolah awam adalah 1961, sekolah swasta dan pusat rusyen bagai dari segi sosial dan ekonomi. Tidak semua cendawan selepas hujan. sekolah-sekolah mempunyai di negara seni Morocco Dengan adanya institusi atau sekolah

pendidikan

kerana swasta, para pelajar yang tidak berpeluang untuk ke sekolah kerajaan atau IPTA menyambung semula

perbezaan sosial dan ekonomi.

Bandar Casablanca merupakan kawasan berpeluang pembangunan industri yang

penting. persekolahan mereka. Terdapat sekolah

Penduduknya lebih daripada 6 juta orang swasta yang menyediakan tempat kepada dan lebih daripada 15 suku kaum yang mereka untuk mengulang dan mengambil
Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 12

berbeza sosial budaya. Pelajar yang terlibat peperiksaan dalam pendidikan seni terdiri daripada menyediakan

semula

ada

juga khusus

yang dalam

kemahiran

golongan berada dan ia hanya kurang bidang seni tertentu. daripada 40% jumlah pelajar-pelajar Contoh institusi swasta yang terkemuka

sekolah di bandar. Pendidikan seni dianggap di Malaysia: satu subjek yang mewah. Jika banding dengan biasanya pelajar datang sekolah awam, yang Institut Seni Lukis Malaysia Kolaj Seni Lukis Kuala Lumpur Central Academy of Arts, Kuala Lumpur PJ College of Arts & Design Lim Kok Wing Institute of Creative Technology The One Academy of Communication Design. Institut dan akademi swasta yang ditubuhkan di seluruh negara telah memberi sumbangan dalam melahirkan tenaga seni dalam

daripada

golongan

masyarakat yang miskin. Mereka tidak mampu membeli buku-buku teks kerana bilangan anak yang ramai. Dalam hal ini, mereka biasanya membeli buku terpakai. Justeru itu, kanak-kanak biasanya diminta membawa peralatan sendiri untuk kelas seni. Keadaan bertambah rumit dan sukar dalam perkembangan pendidikan seni. Sebagaimana yang ditemui, golongan masyarakat berada mampu berbelanja lebih dan mendidik sentiviti, daya imaginasi dan kreativiti berdasarkan pendidikan seni.

pelbagai bidang tertentu. Kursus yang ditawarkan sehingga ke

peringkat diploma dan sijil, juga Ijazah Sarjana Muda Sastera (bidang seni tertentu) dalam program berkembar dengan universiti luar negara. Perbezaan antara sekolah awam dan

Mereka juga berpeluang membuat lawatan ke muzium-muzium seni di negara Eropah dan Amerika.

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

13

Jelaslah golong terpilih ini terpengaruh institusi swasta adalah dari segi: dengan tamadun Barat dan pendidikan a) Yuran Eropah. Walau bagaimanapun, anak-anak golongan berada biasanya tidak menjadi artis kerana mereka berpendapat seni Di sekolah swasta, yuran pembelajaran amat tinggi biasanya menjejah ribuan ringgit hanya untuk satu semesta sahaja. Sebagai contoh, pelajar yang baru daftar yuranya adalah RM2100.00, apabila sudah sampai tahun ke enam yurannya menjejah RM4100.00. setelah pelajar masuk ke peringkat menengah, yurannya akan bertambah tahun demi tahun. Selain daripada itu, perbezaan bidang kursus yang diambil, yuran yang

sebagai pelengkap kepada budaya mereka. Kebanyakan artis lahir daripada golongan yang kurang berada, karya seni mereka mencerminkan budaya masyarakat setempat dan ia dianggap dapat mendatangkan

keuntungan untuk keperluan harian. Pendidikan seni turut diajar di semua sekolah awam selain daripada subjek-subjek lain.kemahiran melukis adalah lebih kepada tulisan tangan atau lukisan bebas. Guru seni mendidik kanak-kanak berumur diantara lapan hingga sebelas tahun cara menukis dan melukis dengan lima baik. jenis Terdapat tulisan

dikenakan bidang

juga

berbeza. adalah

Biasanya mahal

grafik

lebih

daripada bidang kraf kerana kesukaran bidang tersebut dari segi tenaga

mengajar dan peluang pekerjaan yang lebih mudah setelah tamat pengajian. Justeru itu, pelajar yang layak masuk ke sekolah swasta biasanya datang dari lapisan masyarakat sederhana atas dan masyarakat golongan berada.

sekurang-kurangnya

tangan yang berbeza. Kanak-kanak belajar tipografi , garisan dan komposisi sesuatu huruf yang dinamik. Tambahan pula, seni kraf juga

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

14

menyediakan kebolehan asas

kanak-kanak kordinasi

dengan b) Masa P&P disamping Masa P&P di sekolah awam hanya beberapa jam sahaja sehari. Bagi pelajar sekolah Menengah atas matapelajaran seni visual hanya 240 minit seminggu. Walaupun di universiti, maha siswa

meningkatkan pengamatan persepsi mereka terhadap membuat bentuk lukisan dan warna. Semasa

bebas

kanak-kanak

berumur 6 11 tahun akan cuba membina imaginasi dan kreativiti mereka. Perbezaan pendidikan seni di antara sekolah swasta dan awam di Morocco adalah dari segi persedian program yang berbeza: 1. Sekolah swasta mempunyai guru-guru berkelayakan. Masa untuk mempelajari

bukan belajar semata-mata subjek seni sahaja tetapi juga perlu mengambil kertas wajib universiti dan kertas

pendidikan. Manakala di sekolah atau institut swasta, pelajar mejalankan

aktiviti dalam bidang seni yang dipilih dengan sepenuh masa.

mata pelajaran seni di antara 4 hingga 6 c) Tenaga mengajar jam seminggu 2. Guru-guru sekolah swasta mendapat latihan yang menyeluruh berbanding dengan guru-guru sekolah awam. 3. Program-program kebudayaan sekolah lebih dan aktiviti di Tenaga mahir dan profesianal biasanya terdapat di institut swasta. Mereka biasanya perlu berkelulusan tinggi dalam bidang seni di universiti tempatan dan kebanyakannya pernah menimba ilmu di luar negara dalam mempelajari teknikteknik baru dan lebih maju. Kekurangan tenaga mengajar di sekolah awam

dipromosikan berbanding

swasta

dengan

sekolah awam. Sebagai contoh; lawatan ke pusat pertukangan tempatan.

merupakan satu isu yang penting dalam

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

15

4. Di sekolah swasta , minat dan keperluan pelajar diutamakan. 5. Kedua-dua sekolah swasta dan awam mendidik kanak-kanak menulis seni tulisan tangan. 6. Di sekolah swasta pelajar membuat patung figura dengan menggunakan tanah liat, bangunan kecil dan beberapa aktiviti kreatif. Di sekolah awam kanak-kanak peringkat 6-11 tahun diajar oleh guruguru bahasa Perancis dan Arab,

pendidikan seni. Guru yang mengajar boleh terdiri daripada siapa-siapa yang berminat dan kadang kala secara paksa rela walaupun bukan obsyen dalam bidang tersebut. Akibatnya masa

pendidikan seni diganti dengan mata pelajaran mengikut lain yang lebih guru penting yang

pandangan

mengajar. Walaupun generasi baru yang berlatarbelakang seni telah mula

dikeluarkan oleh universiti UPSI, namun ia perlu sedikit masa lagi untuk

manakala kanak-kanak lebih daripada 12 tahun mempunyai guru seni yang

membekalkan tenaga mengajar yang mengcukupi untuk semua sekolah.

berkelayakan dan mereka dilatih di d) Kemudahan peralatan Pedagogy and Fine Art Faculty, Awal tahun 60-an, di sekolah awam kemudahan peralatan hanya terdiri

malangnya di sana guru berlebihan berbanding dengan peluang pekerjaan. Ini telah menyebabkan pertambahan bilangan pengangguran. Sekolah awam tidak memperuntukkan masa yang

daripada papan hitam dan kapur sahaja, alat bantu mengajar bagi mata pelajaran seni tidak banyak. Bahan yang

digunakan juga terdiri daripada bahan semulajadi yang murah dan mudah diperolehi seperti buluh, tanah liat,

banyak untuk pendidikan seni, hanya 2 jam seminggu berbanding 6 jam

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

16

seminggu di sekolah swasta. Di sekolah awam kanak-kanak diajar asas seni seperti membezakan bentuk-bentuk

kertas lukisan, daun mengkuang dan lain-lain. Tahun 70-an keatas, alat bantu mengajar dipasaran. seperti carta telah OHP ada dan

berlainan, warna panas dan sejuk, dan kraf tangan yang menggunakan media kadbod, kayu , lumpur dan keratan majalah. Kanak-kanak lelaki dan

Penggunaan

komputer dalam bidang seni masih singkat usianya. Di institusi swasta, penerokaan bahan dan media lebih digalakan. kursus golongan masalah peralatan Pelajar yang mengdaftar terdiri jadi dari tiada

perempuan diajar bidang kraf yang berlainan sebagai contoh, kanak-kanak perempuan membuat seni sulaman,

seni

biasanya berada, mereka bahan

yang bagi dan

sulam tampal pada pakaian, mereka mengambil simbol tradisi kebuayaan sebagai sumber inspirasi. Sekolah kekurangan bilik darjah khas yang sesuai untuk pendidikan seni manakala bilik seni sekolah swasta dilengkapi dengan peralatyan yang diperlukan seperti sink, rak buku dan lain-lain. Sekolah awam hanya mampu mengadakan aktiviti lawatan ke pusat kraf tangan tempatan dan perjumpaan dengan artis-artis tempatan manakala sekolah

menyediakan yang mahal

harganya. Kemudahan peralatan yang mahal turut diperolehi seperti mesin mencetak, tanur, penyejuk udara,

komputer dengan talian internet adalah peralatan yang perlu ada. e) Kerjaya Prospek kerja dalam bidang seni lukis secara profesional cerah kerana dapat diterapkan dalam pelbagai aliran dan bidang yang ada kaitan dengan seni contohnya:

swasta selalu melawat ke High School of

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

17

Art. Lukisan mural yang dihasilkan oleh pelajar berkait rapat dengan pemandangan seharian. Nilai estetika yang ada pada karya kanak-kanak terletak pada perhiasan. Unsurunsur seni dan prinsip rekaan seperti simetri, kesimbangan, harmonoi dan

Pereka grafik Pereka hiasan dalaman Pereka lanskap Pereka industri Pereka fesyen Pengusaha pelbagai kraf tangan

penggunaan warna dirujuk berulang kali

kepada budaya mereka, terutmanya seni Dan lain-laian lagi pekerjaan yang berkaitan islam. Fahaman individualisme tidak wujud dengan seni. Namun, pelajar yang tamat dikalangan kanak-kanak samada mereka pelajaran di sekolah swasta lebih dipandang menghadiri dekolah awam atau swasta. tinggi oleh syarikat-syarikat yang ingin Islam mengajar mereka semangat bersatu kemahiran tenaga dalam bidang seni kerana padu perlu menjadi intipati murni dalam pelajar dikatakan lebih matang dan

kehidupan mereka. Oleh itu orang-orang mempunyai ilmu yang luas dalam bidang Morocco bersikap terbuka, mereka tertentu. Manakala pelajar yang tamat

mementingkan nilai-nilaI persahabatan atau pelajaran sekolah awam masih tidak tentu kekeluargaan . kerjaya mereka di bidang mana walaupun

Guru-guru sekolah swasta dan awam telah lulus peperiksaan STPM. menilai karya kanak-kanak mengikut f) Kemahiran Di sekolah swasta , minat dan keperluan pelajar diutamakan. Pelajar mempelajari apa yang mereka minat secara tidak langsung displin kendiri adalah tinggi, mereka tidak terasa putus asas walaupun
Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 18

kriteria yang sama. Pada peringkat ini guruguru hanya memeriksa samaada kanakkanak membuat kerja atau tidak . Secara keseluruhannya pendidikan seni

di Morocco adalah berbentuk arahan. Tujuan ialah utama kanak-kanak belajar seni untuk keseronokan dan dapat

menghadapi

pelbagai

cabaran.

Kemahiran seni yang ada pada pihak tenaga mengajar juga diakui bertaraf antarabangsa. Kadang-kadang tenaga

mengekspressi diri , selalu mengikut arahan guru dan menunjukkan kepada ibu bapa mereka kerja yang anak-anak mereka buat di dalam kelas. Pendidkan seni di sekolah swata bertujuan untuk mendorong kanakkanak berkemahiran melakukan aktiviti manual tinggi tersebut. Pendidikan seni di sekolah swasta adalah untuk mendorong minat kanak-kanak terhadap seni, meningkatkan persepsi dengan pengamatan visual yang serta daya kreaviti kanak-kanak

mengajar diimport dari luar negara agar dapat menerik perhatian para pelajar.

visual, keupayaan kreatif dan membantu kanak-kanak memperlajari merasa seni seronok visual. dalam

Berbanding

dengan sekolah awam, tujuannya secara tidak langsung, pelajar dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan dapat

keseronokan.

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

19

Kesimpulan Sejarah pendidikan seni di negara Morocco adalah lebih mentah jika dibandingkan dengan negara kita, Malaysia . Di Morocco pelajar mempelajari seni pada tahun 1960-an, manakala di Malaysia, penduduk mula belajar di sekolah ponduk sejak 1920-an, namun sejarah pendidikan seni bermula pada tahun 1930. Justeru itu, pendidikan seni di Morocco lebih lambat 30 tahun ke belakang. Kesukaran mendapat alat atau bahan melukis seperti kertas adalah halangan bagi penduduk di negara Morocco mempelajari seni, di Malaysia bahan dan alatan melukis tidak menjadi masalah kerana saudagar-saudagar dari negara Asia dan Eropah telah lama berdagang di pelabuhan Malaysia. Pendekatan kurikulum seni di negara Morocco adalah lebih ke arah falsafah seni halus, kraf kerana pada masa itu taraf ekonomi tidak baik. Mereka mempelajari kraf tangan agar dapat menambah ekonomi keluarga dan sebagai alat kegunaan harian. Sama seperti kanak-kanak di negara Morocco, di Malaysia objektif utama yang terkandung dalam sukatan Pendidikan Seni Visual KBSR mementingkan kreativiti dan sensitiviti pelajar.kanak-kanak berkeupayaan menghayati keindahan alam, menghargai ciptaan Tuhan dan menyedari tanggungjawab memeliharanya. Di negara Morocco, kanak-kanak digalakkan merujuk benda alam semulajadi semasa melukis termasuklah melukis figura natural model. Dari sudut bertujuan untuk mempelajari seni dari segi skala bandingan, ketepatan dan nilai estetik yang ada pada figura ciptaan Tuhan,

melukis figura naturel model akan menambah lagi ilmu pengetahuan dan seterusnya wujud kesedaran menyayangi diri dan rakan-rakan lain. Apa yang penting ialah pelukis/ seniman menyerah kepada peraturan dan undaung-undang tuhan, akan sentiasa sedar kepada hakikat bahawa bukan ia sendiri yang mencipta atau melahirkan keindahan tetapi

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

20

sebuah hasil seni itu indah kerana tahap pencapaian menurut peraturan kosmik dan dengan itu memancarkan keindahan universal: Al-hamdu lillah wahdah. Penolakan Islam terhadap seni antropomorfik adalah mutlak dan juga bersyarat: ianya mutlak apabila mengenai kesemua imej yang mungkin menjadi objek peribadatan, dan ia bersyarat apabila mengenai bentuk seni yang meniru benda-benda hidup. Walaupun dunia kian telah menjadi dunia tanpa sempadan, baik pengaruh unsurunsur positif atau negetif barat mahupun timur turut diterima oleh masyarakat di Malaysia. Sama seperti rakyat Morocco, rakyat Malaysia turut berusaha membina

identiti diri dan jati diri sebagai seorang rakyat Malaysia yang mengakui Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan rakyat mempunyai kebebasan menganut agama masing-masing agar dapat membentuk insan yang mulia. Pelbagai program meningkatkan semangat nasionalisma yang giat diusahakan kerajaan nampak berhasil dengan baik. Jika dunia kita boleh menjadi hak bersama dan pasaran sepunya, dan juga boleh dihuraikan dengan sifat-sifat seperti international dan universal, kita juga boleh berkata bahawa kemanusiaan tidak harus menolak tradisi mereka hanya kerana kesenangan seseorang. Persamaan membuat kita menjadi manusia, tetapi perbezaan melengkapkan kita dengan perwatakan dan individualisme. Individualisme, adalah yang paling jauh atau terenggang daripada proses penyataan kesenian Islam.

Rujukan
-------. (1994) Ensiklopedia Malaysiana. Kuala Lumpur: Anzagain Sdn. Bhd.

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

21

--------. (2000). Kumpulan Esei Pilihan: Pendidikan Seni dan Muzik. Perak: Fakulti Sains Sosial dan Kesenian UPSI. -------. 1. The New Book of Knowledge. U.S: Crolier Incorporated Danbury Connecticut. Ahmed Ghazie Iberahim. (2000). Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Di Sekolah: Dulu, Kini dan Masa Hadapan. dalam Prosiding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual. Tanjong Malim, UPSI. Dr. Tan Chee Khuan. Pelukis-pelukis Perintis Malaysia. Ee Ah Meng. (1991). Pendidikan Di Malaysia Untuk Guru Pelatih. Selangor: Fajar Bakti. Freedman & Feenamd. Hernandez. (1998). Curriculum, Culture and Art Education Comparative Perspectives. State University of New York: Press Albary. Iberahim Hassan. (2001). Pendidikan Seni Di Malaysia: Antara Harapan Dan Kenyataan dalam Seminar Pedagogi Pendidikan Seni Visual. Tanjong Malim, UPSI. Kathleen Chee. (1999). Pendidikan Seni Fokus SPM. Selangor: Pelangi Sdn Bhd. Md. Nasir Iberahim, Prof. Madya Iberahim Hassan. (2003). Pendidikan Seni Untuk Maktab & Universiti. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

22

Anda mungkin juga menyukai