Anda di halaman 1dari 34

Rujukan AMN (A) 7316 Pt.

9 (73) KUASA TETAP Kepada Bank: Alamat Bank:

bertarikh:

25-Jul-01 (AK 52)

.. MALAYAN BANKING BERHAD Tarikh: .. JALAN PERDANA, .. TUARAN ,SABAH.

1.2.2004

1 Nama Akaun Sekolah: Kerajaan 2 Nombor Akaun: 000123456

3 Kebenaran Diberi kepada:Nama Penuh (a ) MOHD SALEH BIN ABD.HAMID (b ) SITI NORHALIZA BTE TARUDIN (c ) SITI AMINAH BTE ABDULLAH (d ) AZMI BIN AHMAD Jawatan GURU BESAR GURU PEN.KANAN 1 GURU PEN.KANAN HEM. GURU KANAN Contoh Tandatangan MSAH SITI S. Aminah AZMI

Untuk menguruskan kira-kira di atas seperti yang ditentukan di bawah:i) Seseorang pegawai hanya dibenarkan menurunkan satu tandatangan sahaja di atas satu-satu cek. ii) Cek-cek yang berjumlah kurang dari RM10,000 hendaklah ditandatangani oleh 2 orang pegawai seperti di atas. iii) Cek-cek yang berjumlah RM10,000 ke atas hendaklah ditandatangani oleh 3 orang pegawai di atas 4 Nama Penuh (2) Pegawai Pengesah ialah : Nama Penuh Jawatan Contoh Tandatangan (a ) MOHD SALEH BIN ABD.HAMID GURU BESAR MSAH (b ) SITI NORHALIZA BTE TARUDIN GURU PEN.KANAN 1 SITI Ataupun seorang daripada mereka yang dibenarkan untuk mengesahkan cek-cek bagi pembayaran tunai 5 Semua kebenaran sebelumnya mengenai tandatangan pembenar adalah dibatalkan melainkan menandatangani cek-cek dan perkara lain yang bertarikh sebelum dari tarikh ini dan diserahkan untuk pembayaran pada atau selepas tarikh ini. (Sekiranya tidak sesuai potong/pinda seperti yang dikehendaki)

Pegawai yang mengesah: Tandatangan:. MSAH Nama Guru Besar:.. MOHD SALEH HAMID BIN HAMID Cop Rasmi Sekolah:. G.B.SK TUARAN 2, SABAH

Pegawai yang membenarkan: Tandatangan:.. NOOR Jawatan Rasmi(....) Ketua Akauntan,JAN Pegawai Pembenar :(..) NOORZIAH BTE M.NOOR

Perakuan Jabatan Pendidikan Negeri/Ketua Pusat Tanggungjawab MAZIAH Disokong: MAZIAH BTE KAMALRUZAMAN Nota: AKAUNTAN,JPN SABAH
1) 2) Borang AK 52 lima salinan sahaja Kad Bank lima salinan bagi setiap akaun

PEGAWAI YANG DIBERI KUASA DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN BIL.101 BAGI MENANDATANGANI BAUCER-BUCAR BERNILAI *KURANG RM10,000/RM10,000 DAN KE ATAS JABATAN SK TUARAN 2, TUARAN, SABAH B JAWATAN TARIKH K/KUASA: 1.1.2004 TANDATANGAN

KEPALA BEKALAN NAMA

MOHD SALEH BIN ABD HAMID GURU BESAR SITI NORHALIZA BTE TARUDIN GURU PENOLONG KANAN 1 SITI AMINAH BINTI ABDULAH
(Kew 290-Pin.1/81)

MSAH SITI S.AMINAH [Sila lihat sebelah]

GURU PEN. KANAN HEM

Belakang PENGANTI
3168-PNB.,KL

NAMA

JAWATAN

TANDATANGAN

AZMI BIN AHMAD NAZRI BIN AHMAD MAWI BIN AHMAD


*Potong mana yang tidak dikehendaki.

GURU PENOLONG KANAN 1 GURU PEN.KANAN HEM GURU KANAN

AZMI NAZRI MAWI

Disahkan betul
(Pegawai Yang Mengawal)

VK WONG ENTERPEISE
N03,JALAN 4,TUARAN,SABAH No.Tel. 1234567/1234568/1234569 Fex.No: 1234567

INVOIS
Kepada: Guru Besar, SK Tuaran 2, Jalan Pisang,Tuaran.

Tarikh:9.01.2007

INVOIS
N0.8889

Tarikh

Butiran Bekalan

Harga seunit

Kuantiti

Jumlah RM

9/1/2007 Carta Bistari Interaktif Sains 9/1/2007 Smart Chat

238.00 238.00

1 1

238.00 238.00

JUMLAH

476.00

.. Pengurus Sy.VK Wong Enterprise Tarikh:..

. Penerima Tarikh:.

1 2 3 4 5

BIL/INVOIS Terima dari pembekal berserta Borang Pesanan Cop tarikh diterima Semak dengan Do (jika ada) Rekod dalam Daftar Bil. Cop "JELAS"

ASAL TAHUN KEWANGAN 2007

(DKS 006)

BAUCER BAYARAN
Bayaran Tahun Sebelum Bayaran Tahun Hadapan

Nombor Baucer

Tarikh Baucer

K01/2007
Nama Sekolah : Nama Penerima : Nombor Kad Pengenalan / Akaun Bank : Alamat / Nama Bank : Perihal :

10.1.2007 BAUCER BAYARAN 1 Disi dalam 2 salinan: i) Asal disimpan di Fail Baucer sekolah ii) Salinan kedua dihantar ke pembekal bersama-sama dengan cek. Bayaran kurang RM10,000.00 ditandatangani oleh 2 orang. Bayaran melebehi RM10,000.00 ditandatagani oleh 3 orang Cop Jelas berserta tarikh selepas bayaran dilakukan Catat sertamerta dalam : i. Buku Tunai ii. Akaun Subsidiari (jika berkaitan) iii. Daftar Bil

Sekolah Kebangsaan Tuaran 2, Sabah VK Wong, Tuaran Sabah 12-34567-01 No.7, Jalan Kinabalu, Tuaran, Sabah.
Invois Pembekal Amaun RM Sen 9.1.2007 8889 476 00 Tarikh No.Rujukan RM 476 00 Amaun Sen

Bayaran alatan sains.


Pesanan/Kebenaran No.Rujukan A000001

Tarikh 8.1.2007

2 3

Jumlah Jumlah PERBELANJAAN BIMASUK KIRA KE DALAM AKAUN-AKAUN DI BAWAH Peruntukan Akaun Subsidiari Butir-Butir Cek Tarikh Teras Sains 10.1.2007 Nombor 002108 RM 476 00 Amaun Sen

4 5

Jumlah Bersih 476 00 Amaun (Dalam Perkataan) Ringgit : Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Sahaja Disediakan oleh : t.t.PT(Kew) Diperakukan oleh: t.t.G.B Tandatangan dan Tarikh Tandatangan,Nama dan Jawatan Diperiksa oleh t.tKPT/GKP1 Tandatangan dan Tarikh Cop Sekolah: *Tandatangan,Nama dan Jawatan t.t.GPK1 Tandatangan,Nama dan Jawatan

Tandatangan dan Tarikh No. Cek Cek ::

Tandatangan, Tandatangan dan Nama dan Tandatangan, Tarikh No. Cek Cek Nama : :Cop,dan Jawatan

*Bagi pembayaran bernilai RM 10,000.00 dan ke atas, perakuan oleh tiga (3) tandatangan pegawai adalah di perlukan.

Bayaran
Tarikh Perihal No. Baucar RM No. Cek Teras

10.1.2007 10.1.2007 13.1.2007 22.1.2007 22.1.2007 28.1.2007 28.1.2007 28.1.2007 30.1.2007

VK Wong Ent. Tuaran VK Wong Ent. K. Kinabalu Sykt. Telekom Malaysia Bhd. Minit Cobbler, Labuan Pustaka Minda Cergas K. Kinabalu Jabatan Bekalan Air Sabah Pengarah Jabatan Pendidikan Bhg. Julia Salim Salmah Ali

K01/07 K02/07 K03/07 K04/07 K05/07 K06/07 K07/07 K08/07 K09/07

002108 002109 002110 002111 002112 002113 002114 002115 002116

476

502

Jumlah Pembayaran Baki di bawa bawah Jumlah Besar Penyata Penyesuaian Bank Baki di Penyata Bank Pada 31.1.2007 (-) Tolak Cek-Cek Belum Ditunaikan
1/22/2007 1/28/2007 1/28/2007

978 29665 30644

173814.24

No.Cek '002111 No.Cek '002114 No.Cek '002115

168.00 520.00 480.00 1,168.00 1,168.00 11.21 1179.21


172635.03

(+) Tambah Faedah Bank Baki di Buku Tunai pada 31.1.2007

Di Sediakan . Pembantu Tadbir Kew Tarikh:.. .

Disahkan . Guru Besar .

BUKU TUNAI
Kumpulan Wang Kerajaan Bagi Bulan JANUARI..Tahun 2007
PERUNTUKAN Bantuan Perkapita - Mata Pelajaran Teras Sen Wajib RM Sen T. Bahasa/ Asing RM Sen RM Sen RM Sen RM Sen RM Sen Elektif Elektif Elektif Bantuan Perkapita - Buka Mata Pelajaran LPBT

00 150 00 1737 97 168 00 50 220 00

50 50 00

150 00 28725 00 28875 00

602 00 602 00

2125 97 39099 03 41225 00

173814.24

Penyata penyesuaian bank perlu disediakan secara berasingan dan difailkan

1179.21
172635.03

n n 2007
PERUNTUKAN Bantuan Perkapita - Buka Mata Pelajaran Bimbingan Kaunsling RM Sen Pusat Sumber Sekolah RM Sen Pra Sekolah RM Sen Peperiksaan Kerajaan RM Sen Pen. Khas Integrasi RM Sen RM Sen RM Biasiswa Pelbagai

520 00 750 00 480

4878 00 4878 00

11529 00 11529 00

750 00 29250 00 30000 00

520 00 520 00

480 29197 29677

Di Sediakan . Pembantu Tadbir Kew

erasingan dan difailkan

Tarikh:..

(DKS 009)
Jumlah Pelbagai Sen Bayaran RM Sen T.T.

00

476 150 1737 168 502 220 520 750 480

00 00 97 00 50 00 00 00 00

t.t. t.t. t.t. t.t. t.t. t.t. t.t. t.t. t.t.

00 50 50

5004 47 172635 03 177639 50

Disahkan . Guru Besar

LAKU DALAM TEMPOH TIGA BULAN

Haribulan Date.. 10.1.2004 Penerima Payee. VK WONG,TUARAN Tujuan Purpose BR.K01/07

Maybank

DARI TARIKH

10.1.2007 27-51306

BAYAR Baki Terakhir Last Balance Dimasukkan Deposite Jumlah Total Cek ini This Cheque Baki Balance 476 00 9524 00
CHEQUE NO

VK WONG TUARAN,SABAH
..

ATAU PEMBAWA/ OR BEARER

PAY TO 10,000 00 RINGGIT

EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM SAHAJA

MALAYSIA .. 10,000 00 MSAH Guru Besar SK Tuaram2, Tuaran,SABAH


JANGAN TANDATANGAN DIBAWAH GARISAN INI A/C NO

RM 476.00

Majees Guru Penolong Kanan SK Tuaran 2,Tuaran,SABAH


NO SIGNATURE BELOW THIS LINE

Maybank:

002108

002108

014075

BELAKANG HELAIAN TERAKHIR CEK

Cop Semakan Buku Cek

"Diperiksa oleh saya pada hari ini dan didapati mengandungi .50..borang resit *berpendua/berpeniga

yang bernombor dengan betul dari nomb A0001 hingga nombor A0050 " . .. Tarikh Tandatangan & Nama

* Potong mana yang tidak berkenaa

CEK YANG DIKELUARKAN MELALUI AKAUN SEKOLAH 1 Buku Cek direkod dalam Stok Buku Cek 2 Cop Semakan di belakang kaunterfoil Cek helaian terakhir 3 Ditulis dengan dakwat kekal 4 Jangan tinggalkan ruangan kosong 5 Dipalang/potong RM10,000 pembawa kebawah 2 orang 6 Ditandatangani RM 10,00 oleh keorang atas 3yang orang diberi kuasa oleh melalui AK52 7 Disimpan dalam Peti Besi Penting :DILARANG KERAS Menandatandatangani Cek Kosong Menulis Tarikh Cek tertenguh Cek Tendang (tanpa merujuk baki akaun) Dibawa oleh Pengurus Sekolah

8 9 10 11

emakan Buku Cek

aya pada hari ini dan

ndungi .50..borang ndua/berpeniga

ngan betul dari nombor nombor A0050 "

ngan & Nama

yang tidak berkenaan

(DKS 008)

DAFTAR BIL
PEMBELIAN BARANGAN / PERKHIDMATAN NOMBOR KUMPULAN NAMA DAN WANG AMAUN (RM) PEMBEKAL / KONTRAKTOR TARIKH (KWK / KWS / BIL KWA) 3 4 5 6 BAYARAN PERUNTUKAN 7 NO. PESANAN TEMPATAN 8 TARIKH BAUCER DISEDIAKAN 9 NO. BAUCAR 10 TARIKH CEK 11 NO. CEK 12 CATATAN

BIL TARIKH BIL DITERIMA 1 1 2

13

9.1.2007

VK Wong Enterprise, Tuaran, Sabah.

8889 8.1.2007

476.00

Kerajaan

Teras(Sains)

A 000001

10.1.2007

K01/2007

10.1.2007

002101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pengisian Bilangan siri Tarikh Bil/Invois diterima (Cop tarikh terima) Nama Pembekal (seperti di invois) Nombor yang terdapat pada bil dan tarikhnya Jumlah Amaun dibil/Invois Pembayaran di bawah kumpulan wang samada Kerajaan/Suwa/Asrama Nama peruntukan yang digunakan Nombor Pesanan Sekolah yang digunakan Tarikh baucer bayaran disediakan Nombor baucer bayaran Tarikh yang tercatat pada cek Nombor cek yang disediakan Catatan

DAFTAR STOK BUK


Tarikh TERIMAAN Jumlah Jenis Nombor Siri Naskah Kumpulan Dari Hingga Oleh (Nama & Jawatan)

15.1.2007 15.1.2007

1 1

Suwa Kerajaan

012301 111251

012350 111200

En. Ahmad b. Abu Bakar (Pengetua) En. Ahmad b. Abu Bakar (Pengetua)

AR STOK BUKU-BUKU CEK


Tarikh Jumlah Naskah KELUARAN Nombor Siri Dari Hingga Oleh (Nama & Jawatan) Jumlah Naskah BAKI TandaTangan

18.1.2007 19.1.2007

1 1

012301 111251

012350 En. Farhan b. Yusoff (GPK 1) 111200 En. Farhan b. Yusoff (GPK 1)

1 2 1 0

t.t. t.t. t.t. t.t.

BAKI Catatan

DAFTAR CEK-CEK YANG TELA


Bil. Cek Yang Dibatalkan Nombor Tarikh No. Resit Si penerima Amaun RM Sen Sebab-sebab Cek Dibatalkan

1 2 3

012310 20.2.07 012313 20.2.07 012339 1.4.07

5020 5020 5020

Malaysia Trading Syarikat Bunga Raya International Sprt

100 00 Luput Tarikh 250 00 Salah catat amaun 1000 00 Bayaran dibiayai oleh PIBG

CEK YANG TELAH DIBATALKAN


T.T. Pegawai Yang Membatalkan Cek Nombor Cek Gantian Tarikh No. Baucar Catatan

t.t. t.t. t.t.

012315 012317 -

21.2.2074 21.2.2007 -

K12/2004 -

tidak perlu cek gantian.

K13/2004 Cek gantian berjumlah RM205.00

Lampiran 6-1

NOTA MINTA
Rujukan:___________________ SKT2/04/07(25) Tarikh: ____________________ 2.1.2012 . Kepada: Pengetua/Guru Besar Sekolah:___________________________________________________________ SK AYER KEROH, MELAKA. Daripada: PN. AMINAH __________________________________________________________________ BT. ABDULLAH (GURU PRA) Permohonan Mendapatkan Bekalan Peralatan Bagi Tahun _____________________ 2012 Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan permohonan mendapatkan bekalan seperti berikut;Bil. Perihal Barang Kuantiti Anggaran Harga Tarikh Diperlukan Catatan oleh Pengetua/Guru Besar

1 Carta Bestari Interaktif 2 SMART CHAT

2 20

238 8.1.12 238 8.1.12

Pembelian diluluskan Pembelian diluluskan

Peruntukan: Subsidiari : Baki Masih Sekian, Terima kasih Yang Benar,

PCG Pra RM5,000.00 Permohonan di atas Diluluskan/tidak diluluskan

msah
............................................ T.T.Pemohon Nama: AMINAH BT. ABDULLAH Tarikh: 2/1/2012

HAMID .............................................. T.T.Pengetua/Guru Besar Nama ABD.HAMID BIN OTHMAN

Tarikh:...................................... 3/1/2012

D BIN OTHMAN

REKOD SUBSIDIARI
BAGI TAHUN: 2007
JENIS KUMPULAN WANG : PERUNTUKAN: BUTIRAN:

Kerajaan

1 2 3 Jumlah Terimaan Sehingga Tarikh 8


RM Sen

TERAS Sains
Butir-Butir

(DKS007) Jumlah Bayaran Sehingga Tarikh 10


RM Sen

Tarikh

No. Br / No. Resit 6

Terimaan

Bayaran

Baki Masih Ada 11


RM Sen

T.T.

7
RM Sen

9
RM Sen

12

8.1.2007 10.1.2007 22.1.2007

Terima daripada JPN VK Wong Entprise, Tuaran. Pustaka Minda Cergas, K. Kinabalu.

A0003 K01/07 K05/07

7354

56

7354 7354 7354

56 56 56

476 00 382 50

476 00 858 50

7354 6878 6496

56 56 06

MSAH MSAH MSAH

Pengisian
1

Kerajaan atau Suwa

11 Baki setelah ditolak Jumlah terimaan dengan jumlah bayaran

2 Analisa peruntukan yang terlibat 4 Tarikh urusniaga 5 Nama penerima atau pembayar 6 No.Resit Bagi terimaan atau No.Baucer bagi bayaran 7 Amaun terimaan 8 Jumlah amaun yang diterima sehingga tahikh urusniaga 9 Amaun bayaran 10 Jumlah amaun bayaran sehingga tarikh

3 peruntukan sebenar di bawah analisa peruntukan12 Tandatangan Pengurus sekolah

urusniaga

(DKS 005)

PESANAN SEKOLAH
ASAL
Hendaklah dikembalikan dengan invois tuan
KEPADA

No. : A 000001

tidak diterima sebelum tarikh yang tersebut. Guru Besar SK Tuaran 2, (Cop Nama & AlamatSabah Sekolah) Nama Sekolah: Sekolah Kebangsaan Tuaran 2, Sabah

2 4 5
Harga Bersih

KEPADA

Syarikat VK Wong' Tuaran, Sabah.


No. Perihal

Sekolah Kebangsaan Tuaran 2, 3 Sabah


pada atau sebelum

Sila bekalkan barang-barang yang tersebut di bawah ini kepada laksanakan kerja untuk

BORANG PESANAN SEKOLAH (DKS 0 (a) Borang Pesanan diisi dalam 3 salinan: (b) 2 salinan dihantar kepada pembekal ( c ) Pembekal kembalikan salinan tujuan membuat bayaran PENGISIAN BORANG PESANAN 1 Cop Sekolah 2 Cop Sekolah 3 Nama Syarikat 4 Nama Sekolah 5 Tarikh diperlukan 6 Perihal pesanan Bil.,Butiran kuantitiJumlah Harga 7 Peruntukan matapelajaran 8 Tandatangan Pengetua/G.Besar 9 Perakuan Pembekal # Perakaun Penerima dan rekod Daftar Stok Iventori

Asal yang telah ditandatangani ba 6.1.2007

Banyaknya

Harga Satu Dan Diskaun

6 1 Carta Bestari Interaktif Sains 2 Smart Chat 2 item sahaja

1 1

238 00 238 00

238 00 238 00

BUATKAN SATU GARISAN DI BAWAH ITEM PESANAN YANG TERAKHIR


Jumlah dalam :

Empat RatusTujuh Puluh Enam Sahaja


TERAS (Sains) 7
Tandatangan Jawatan Tarikh:

476 00
8

perkataan Peruntukan untuk bayaran : Ruj. Permintaan: Ruj. Panduan/Kontrak Perbendaharaan: Ruj. Tender/Kontrak Jabatan:

shah
Guru Besar,SK Tuaran 2, Sabah
8.1.2007

PEMBAYARAN TIDAK AKAN DIBUAT JIKA PERAKAUN MENGENAI MUTU TIDAK DIPENUHKAN ATAU JIKA NASKAH INI TIDAK DIKEMBALIKAN PERAKAUAN MENGENAI MUTU (Hendaklah dipenuhkan oleh Pembekal)

Saya memperakui bahawa saya telah membekalkan barang-barang * atau telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut *surat saya/surat tuan _____________________________________bertarikh ___________________ 1.1.2007 Tarikh ___________________ 9.1.2007 Tandatangan Pembekal ___________________________________ Pengurus, WK

9
PERAKAUAN (Hendaklah dipenuhkan oleh sekolah)

VK WONG ENT.TUARAN.

Saya memperakaui bahawa * (1) barang-barang yang dipesan di atas telah diterima dan * dikeluarkan untuk terus digunakan/*disimpan dan dibukukan dalam Lejer setor No. Folio Tarikh ___________________ 9.1.2007
*Potong mana yang tidak berkenaan

Kew.300 J3 Kad.No.2

*(2) kerja yang dibutirkan di atas telah dilaksanakan dengan memuaskan. Tandatangan Penerima___________________________________ Siti Norhaliza Jawatan ______________________________________________ Guru Kanan Sains

10

BORANG PESANAN SEKOLAH (DKS 005) (a) Borang Pesanan diisi dalam (b) 2 salinan dihantar kepada ( c ) Pembekal kembalikan salinan Asal yang telah ditandatangani bagi tujuan membuat bayaran PENGISIAN BORANG PESANAN

Perihal pesanan Bil.,Butiran Peruntukan matapelajaran Tandatangan Pengetua/G.Besar