Anda di halaman 1dari 7

Nama : .

Tahun :

PENDIDIKAN MUZIK
PEP. AKHIR TAHUN
2013
1 JAM

SEKOLAH KEBANGSAAN BEDONG,


08100 BEDONG, KEDAH

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013


PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 4
Masa

1 JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Disediakan dan disemak oleh,


...........................................
( EN. RAHIMI B. CHE HANAFI )
Ketua Panitia Pendidikan Muzik

KERTAS 1 : TEORI ASAS MUZIK (55 m)


Bahagian A (5 m)
1. Pilih alat muzik yang mengandungi key putih dan key hitam.
A. drum
B. melodian
C. kayu tik tok
D. loceng
2. Apakah nama set garisan berikut.

A. klef trebel
B. not muzik
C. baluk
D. garis
3. Pilih not-not muzik baris pertama bagi lagu Happy Birthday To You.
A. CC DC EF
B. CC DC FE
C. CC DC GF
D. CC DC FG

4. Nyatakan bilangan not muzik asas.


A. 7
B. 14
C. 5
D. 9

5. Apakah anda perlu lakukan untuk menghasilkan bunyi dalam sesebuah melodian?
A. memasang wayar elektrik dan menekan key
B. meniup tiub sambil menekan key
C. memukul dengan sebatang rod kayu
D. meniup sahaja tiub yang disambung pada melodian

Bahagian B ( 25 m)

1. Lukis satu klef treble pada baluk di bawah. (2 m)

2. Namakan bahagian-bahagian yang dilabel pada sesebuah baluk. (4 m)

1
4
3

Jawapan :

..

..

..

..

3. Namakan not-not muzik yang disenaraikan pada baluk berikut. (6 m)

3
5

1 ..

4 ..

2 ..

5 ..

3 ..

6 ..

3. Lukiskan not-not muzik berikut. (4 m)

4. Namakan alat-alat muzik berikut. (9 m)


glockenspiel
jingle stick-9 bells
triangle

maracas
tambourine
castanet

jungle stick-3 bells


drum
jingle stick-4 bells

------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------5

-------------------------------------

5. Nyatakan not-not muzik bagi lagu Happy Birthday dalam kotak yang disediakan. (25 m)

Hap

py

birth

day

to

you

Hap

py

birth

day

to

you

Hap

py

birth

day

to

you (my)

Hap

py

birth

day

to

you

(dear)

Nota : Not-not muzik di atas adalah sekadar not asas untuk pelajar sekolah rendah.

KERTAS 2 : AMALI MUZIK (45 m)

1.Tuliskan senikata lagu Allah Selamat Sultan dengan betul.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Prepared by :

Faizmie_72@yahoo.com