Anda di halaman 1dari 9

UNIVERSITI DARUL IMAN

kampus KUSZA

ASAS KEUSAHAWANAN – KKU 1011

SKIMA JAWAPAN FINAL EXAM


BAHAGIAN A.
1. Perkataan “entrepreneur’ berasal daripada perkataan negara ?
A. England
B. Belanda
C. Perancis
D Amerika

2. “entrepreneur’ berasal daripada perkataan?


A. Entreprendre
B. Enterprendre
C. Entreprende
D Enterprende

3. Perkataan entrepreneur telah mula digunakan semenjak tahun?


A. 1875
B. 1775
C. 1877
D 1775

4. Joseph A.Schumpeter seorang ahli ekonomi menyatakan usahawan adalah ?


A. Seorang pengambil risiko & mencipta keuntungan
B. Seorang innovator yang boleh mengakibatkan kpd suatu Pembaharuan.
C. Seorang yang mengurus kegiatan ekonomi.
D Seorang yang mencipta keuntungan.

5. Keusahawanan ditakrif oleh Kuratko & Hodgetts sebagai?


A. Proses pembaharuan & penciptaan usaha baru.
B. Proses penciptaan yang berisiko.
C. Proses menjalankan perniagaan.
D Proses mencipta keuntungan perniagaan.

1
6. Berikut adalah konsep yang membezakan usahawan dan peniaga kecuali ?
A. Seorg usahawan juga seorg peniaga.
B. Seorg usahawan mementingkan keuntungan jangka masa panjang.
C. Seorg usahawan sentiasa berusaha menambah keuntungan.
D Seorg usahawan mengikut segala pembaharuan utk menambah kreativiti

7. Berikut adalah konsep yang membezakan peniaga dan usahawan kecuali ?


A. Seorg peniaga tidak semestinya seorg usahawan.
B. Seorg peniaga sentiasa melibatkan diri dalam urusan jualbeli.
C. Seorg peniaga akan memperkenalkan barangan baru yang boleh
Menembusi pasaran.
D Seorg peniaga menghadapi persaingan sebagai cabaran biasa.

8. Berikut adalah mitos keusahawanan kecuali?


A. Usahawan adalah pelaksana bukan pemikir.
B. Usahawan dilahirkan bukan boleh dicipta.
C. Usahawan sentiasa mencipta.
D Usahawan adalah seorang yang amanah.

9. Kerajaan telah menubuhkan sebuah Kementerian bagi mengurus dan


menggalakkan lagi kegiatan serta perkembangan keusahawanan. Kementerian
tersebut adalah ?
A. Kementerian Pembangunan Keusahawanan.
B. Kementerian MARA.
C. Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi.
D Kementerian Pembangunan Usahawan.

10. Berikut adalah tiga (3) senarai kompetensi keusahawanan.


A. Melihat& merebut peluang, kecekalan dan menyakinkan orang lain.
B. Berani, cekal dan rajin.
C. Amanah, jujur dan bersih.
D Melihat & merebut peluang, rajin dan amanah.

11.Perkara asas yang perlu difahami tentang keusahawanan adalah


A. Keusahawanan adalah satu proses,menekankan kreativiti dan mahu
Meningkatkan kesejahteraan.

2
B. Keusahawanan adalah satu proses,satu perniagaan dan perubahan.
C. Keusahawanan adalah satu kreativiti dan satu ibadat jihad.
D Keusahawanan adalah satu perniagaan,ibadat dan penyelesai masalah.

12.Empat cirri asas yang perlu dimiliki oleh setiap usahawan ialah
A. Mengenalpasti peranan, berkemampuan, bermotivasi dan kesediaan
Melakukan perubahan.
B. Bermotivasi, berani, pengambil risiko dan menerima perubahan.
C. Mengenalpasti peluang, bermotivasi, berani dan cekal.
D Amanah, jujur, bermotivasi dan pengambil risiko.

13. Disebalik kebaikan menceburi bidang keusahawanan, wujud juga dilemma


usahawan seperti berikut kecuali ?
A. Mengubah cara hidup.
B. Membina jati diri.
C. Mengurus masa.
D Mengurus kewangan.
14.Terdapat Lima faktar yang seringkali menjadi faktar mendorong penyertaan
dalam bidang keusahawanan. Berikut adalah tiga fakta yang mendorong
penyertaan keusahawanan.
A. Keselamatan, kuasa dan status.
B. Kuasa ,ibadat dan kekayaan.
C. Kemewahan, keselamatan dan ibadat.
D Ibadat, keuntungan dan kekayaan.

15. Jenis usahawan boleh dikategorikan dari segi personaliti. Berdasarkan kajian
En.Abdul Aziz (UUM), terdapat ;
A. 6 Jenis personaliti Usahawan
B. 7 Jenis personaliti Usahawan
C. 5 Jenis personaliti Usahawan
D 8 Jenis personaliti Usahawan

16.Berikut adalah tanggapan salah mengenai keusahawanan kecuali;


A. Bisnis menjanji keuntungan.
B. Modal kewangan akan menentukan kejayaan perniagaan.
C. Modal pertama bisnis adalah diri sendiri.
D Berniaga lebih mudah daripada makan gaji.

17.Berikut adalah resepi kejayaan usahawan Cina kecuali


A. Prinisp menang kalah.
B. Hari ini adalah untuk esok
C. Utamakan jaringan perniagaan.

3
D Pentingkan pengetahuan.

18.Kepentingan keusahawanan kepada Negara adalah seperti berikut kecuali


A. Menghasilkan peluang pekerjaan.
B. Pemangkin perubahan dan pertumbuhan ekonomi.
C. Menggunakan sumber dengan bijak dan mengurangkan pembaziran.
D Menghasilkan persaingan perniagaan dengan lebih cekap.

19.Usahawan mempunyai tiga (3) pilihan dalam memulakan perniagaan iaitu?


A. Memulakan perniagaan baru, membeli perniagaan sediada dan francais
B. Francais, memula perniagaan baru dan berkongsi perniagaan.
C. Memulakan perniagaan baru, berkongsi perniagaan dan menubuh syarikat
D Menubuh syarikat, francais dan berkngsi perniagaan.

20. Berikut keburukan jika memulakan perniagaan baru ?


A. Pasaran lebih luas.
B. Tiada pelanggan sedia ada.
C. Mudah mendapat pinjaman.
D Tidak perlu bimbang kepada kerugian perniagaan.

21.Kebaikan memulakan perniagaan baru adalah seperti berikut kecuali


A. Tidak menjejaskan reputasi.
B. Kebebasan membuat keputusan.
C. Peluang untuk menggunakan idea sendiri.
D. Mempunyai pelanggan yang ramai.

22.Kebaikan perniagaan Francais adalah kerana


A. Jenama yang telah dikenali umum.
B. Kawalan daripada Francaisor.
C. Memiliki yuran francais.
D. Untung yang besar.

23. Berikut adalah ciri-ciri jenis perniagaan tunggal kecuali


A. Mudah ditubuhkan.
B. Pemilik individu mempunyai hak atas semua untung.
C Dimiliki dan diuruskan oleh seorang sahaja.
D. Mudah mendapat modal yang besar.

24. Ciri ciri perniagaan perkongsian ialah ?


A. Untung & Rugi dibahagi mengikut perjanjian.
B. Jangka hayat perniagaan tidak bergantung kepada individu.
C. Liabiliti terhad kepada perniagaan sahaja.
D. Menggunakan perkataan Sdn.Bhd dihujung nama perniagaan.

4
25.Berikut adalah jenis-jenis syarikat
A. Syarikat persendirian, syarikat awam, syarikat berhad menurut syer, syarikat
Berhad menurut gerenti dan syarikat tidak berhad.
B Syarikat awam, syarikat berhad menurut syer dan syarikat berhad menurut
Gerenti.
C Syarikat tidak berhad, syarikat awam dan syarikat persendirian.
D Syarikat berhad menurut syer, syarikat tidak berhad & syarikat sdn.bhd

26.Peluang perniagaan wujud hasil daripada perkara-perkara berikut kecuali


A. Bencana Alam.
B. Perubahan citarasa & budaya masyarakat.
C Terciptanya teknologi baru.
D Kerugian perniagaan.

27.Analisis SWOT digunakan untuk mengenalpasti idea perniagaan. Apakah dia


analisis SWOT tersebut ?
A. Analisis yang mengenalpasti kelemahan dan kekuatan sesuatu idea projek
B. Analisis peluang idea projek.
C. Analisis peluang keuntungan projek.
D. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuatu idea projek.

28. Setiap usahawan sewajarnya menggunakan deria yang ada pada diri masing
masing untuk lebih kreatif dan inovasi dalam mengembangkan peluang
perniagaan. Apakah deria yang dimaksudkan tersebut ?
A. Mata, telinga dan mulut.
B. Mata dan telinga.
C. Mata.
D. Mata, telinga, hidung dan mulut.

29.Agensi yang bertanggungjawab untuk mendaftarkan perniagaan dan syarikat


yang baru ditubuhkan adalah
A. Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
B. Pendaftar Syarikat.
C. MARA
D. Pendaftar Perniagaan.

30. MeCD adalah singkat daripada.


A. Kementerian Pembangunan Usahawan.
B. Kementerian Pembangunan Keusahawanan & Koperasi.

5
C. Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi.
D. Kementerian Usahawan Koperasi

Bahagian B – Soalan berbentuk betul atau salah.

31. Terdapat beberapa unsur disekeliling anda yang boleh membantu untuk anda
mendapat idea peluang perniagaan iaitu minat & hobi, masalah masyarakat,
perubahan citarasa, dasar kerajaan dan pertalian yang wujud dalam tugasan
anda.
A. Betul
B. Salah

32. Tanggapan salah mengenai keusahawanan adalah banyaknya perniagaan


gagal kerana adanya persaingan.
A. Betul
B. Salah
33.Keusahawanan boleh dibentuk. Ia adalah satu bidang kerjaya. Seseorang boleh
dilatih menjadi usahawan.
A. Betul
B. Salah

34. Suka berfoya-foya, menghabiskan sumber tanpa mendapat sebarang faedah.


Melupai pengorbanan pelbagai pihak terhadapnya sebelum memperolehi
kejayaan – merupakan personaliti jenis usahawan yang dikategorikan
usahawan kelab Golf.
A. Betul
B. Salah

35.Keusahawanan melibatkan kecekapan mengurus manusia khususnya psikologi


dan komunikasi.
A. Betul
B. Salah

36. Salah satu keburukan system perniagaan francais ialah beban yuran francais.
A. Betul
B. Salah

6
37.Syarat penubuhan sebuah syarikat persendirian adalah bilangan ahli mestilah
sekurang-kurangnya 2 orang dan tidak lebih dari 60 orang pada setiap masa.
A. Betul
B. Salah

38.Perniagaan tunggal tidak memerlukan khidmat juruaudit dan setiausaha


syarikat.
A. Betul
B. Salah

39.Francais adalah suatu bentuk perniagaan dimana pemilik jenama atau


hakcipta melesenkan kepada orang lain menggunakannya untuk menjual
produk @ perkhidmatan.
A. Betul
B. Salah

40. Keusahawanan ditakrif oleh Kurotko & Hodgetts (2004) sebagai proses
pembaharuan dan penciptaan usaha baru melalui empat (4) dimensi utama
iaitu individu, organisasi, persekitaran dan proses dengan bantuan jalinan
kerjasama kerajaan, pendidikan dan institusi.
A. Betul
B. Salah

Bahagian C – Soalan berbentuk Subjektif.


Arahan – Jawab soalan dibawah ini.

1. Berikut adalah ciri perbezaan peniaga dan usahawan. – pilih 5 yang berkenaan
untuk mendapat markah penuh (40 markah).
PENIAGA USAHAWAN

Seorang peniaga tidak semestinya Seorang usahawan juga seorang


seorang usahawan. peniaga
Sentiasa melibatkan diri dengan Melibatkan diri dengan usaha

7
urusan jual beli. mencipta barangan keluaran sendiri
Sentiasa berusaha menambah Mementingkan kejayaan dan
keuntungan kepuasan, bukannya keuntungan
semata-mata.
Tidak tertarik dengan perkembangan Mengikuti segala pembaharuan
teknologi dan perubahan-perubahan untuk menambah kreativiti.
Menjual barangan yang sedia ada Memperkenalkan barangan baru yang
dalam pasaran boleh menembusi pasaran
Menghadapi persaingan sebagai Persaingan adalah satu cabaran yang
cabaran biasa memerlukan penelitian rapi untuk
terus hidup
Berfikir hanya untuk menyelesaikan Merenung jauh kehadapan dan
masalah harian. sentiasa berfikir untuk meningkatkan
kemajuan pada masa hadapan.
Mementingkan keuntungan jangka Mementingkan keuntungan
masa pendek. jangkamasa panjang.

2. Apakah 5 formula untuk menjadi usahawan berjaya. (20 markah)

Berikut tujuh fakta yang membawa menjadi usahawan berjaya . Pilih lima
daripadanya untuk mendapat markah penuh.
Bil Formula Usahawan Berjaya
1 Sikap – harus bersikap positif memburu kecemerlangan.
2 Perkhidmatan & barangan yang dijual harus berkualiti
3 Produk & Pembungkusan – harus menarik minat
4 Pengurusan akaun perniagaan – pentadbiran kewangan
perniagaan harus cekap dan betul.
5 Pelanggan – pengurusan pelanggan yang berkualiti dan mesra
6 Pasaran – memahami keperluan dan kehendak pasaran serta
Berusaha memenuhi keperluan tersebut.
7 Pekerja – pengurusan kakitangan/pekerja harus baik dan sentiasa
Memotivasikan pekerja untuk bekerja dengan baik.

------------------------ SELAMAT MENJAWAB -------------------------

8
9