Anda di halaman 1dari 3

SOALAN TUGASAN HBMT2203 Untuk membolehkan kanak-kanak untuk memperoleh pengiraan kefasihan dalam penambahan, penolakan, pendaraban dan

pembahagian , prosedur seperti kaedah bertulis standard dan pengiraan mental ditekankan di sekolah kurikulum sekolah rendah kami matematik. Bincangkan peranan dan manfaat algoritma bertulis standard dan pengiraan mental dalam pembelajaran matematik. Terangkan bagaimana anda dapat membantu murid-murid Tahun Tiga untuk membangunkan prosedur ini bermakna. Ringkaskan dan membentangkan mata anda dengan menggunakan format yang sesuai. Merujuk kepada sumber-sumber yang berkaitan contohnya Tahun Tiga Spesifikasi Kurikulum Matematik di Malaysia Sekolah Rendah , matematik buku teks, modul kursus , jurnal, rakanrakan yang berpengalaman , laman web, dan lain-lain untuk menyiapkan tugasan ini. Jelaskan apa yang dimaksudkan oleh algoritma bertulis standard dan pengiraan mental. Berikan algoritma bertulis standard untuk operasi yang melibatkan nombor bulat kini diajar kepada murid-murid Tahun Tiga . Cadangkan dengan alasan , algoritma alternatif untuk operasi dengan nombor bulat yang anda fikir perlu dimasukkan dalam kurikulum matematik sekolah rendah. Jelaskan DUA algoritma alternatif untuk operasi mana-mana DUA (satu algoritma untuk setiap operasi dipilih) menggunakan contoh-contoh yang relevan dari Tahun Tiga topik. Mengulas lanjut mengenai bagaimana untuk membangunkan prosedur pengiraan bermakna dengan bantuan contoh-contoh yang sesuai, manipulatif dan sumber. Komen tentang peranan dan manfaat daripada prosedur yang dinyatakan di atas . Berikan sebab-sebab mengapa anda fikir ia adalah perlu untuk menekankan pengiraan mental di dalam kelas. Mengemukakan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan , Rujukan dalam Format APA, penganjur grafik , pandangan rakan-rakan yang berpengalaman, dan lain-lain sebagai Lampiran dalam laporan anda.

Pengenalan: Pengenalan ringkas mengenai scenario tugasan: Definisi atau penjelasan algoritma bertulis standard dan pengiraan mental; Kepentingan memperoleh pengiraan kefasihan dalam pembelajaran matematik. Pengenalan sangat jelas pada senario tugasan yang diberi: Sangat jelas definisi / penjelasan algoritma bertulis standard dan pengiraan mental untuk pembelajaran matematik; Penerangan yang jelas mengenai kepentingan memperolehi pengiraan kefasihan dalam pembelajaran matematik.

Kandungan (i): Penerangan algoritma bertulis standard dan kesesuaian contoh yang digunakan berdasarkan semua empat operasi untuk digambarkan. Penerangan yang jelas dan terperinci algoritma bertulis standard yang digariskan untuk setiap operasi; Contoh yang sesuai diberikan untuk semua empat operasi digambarkan.

Kandungan (ii): Cadangan algoritma alternatif untuk dimasukkan, disokong oleh sebab-sebab keempat-empat operasi; Ilustrasi DUA algoritma alternatif untuk operasi mana-mana DUA (satu algoritma setiap satu) menggunakan contoh-contoh yang sesuai dari Tahun Tiga topik; Algoritma alternatif diberikan untuk semua empat operasi adalah sesuai; disokong sepenuhnya oleh sebab-sebab yang sah. Contoh yang sangat jelas dan perbincangan algoritma alternatif diberikan; Contoh yang sesuai dipilih.

Kandungan (iii): Perbincangan: penjelasan tentang bagaimana untuk membantu murid-murid membangunkan dua prosedur bermakna. Kesesuaian / Kaitan Contoh / manipulatif / Sumber diberikan Peranan dan manfaat daripada prosedur pengiraan diketengahkan; Sebab-sebab kemasukan pengiraan mental di dalam kelas Cadangan mengenai cara-cara untuk membantu murid-murid membangunkan bermakna prosedur pengiraan ditonjolkan dengan jelas dibincangkan. Contoh yang sesuai / manipulatif / sumber diberikan. Perbincangan yang sangat jelas mengenai peranan dan manfaat daripada prosedur pengiraan diketengahkan; Bunyi, sebab-sebab yang diberikan dan sangat diterangkan dengan jelas.

Penilaian: Ringkasan: kajian Kesusasteraan penganjur grafik Rajah / Gambar-gambar / dan lain-lain Pandangan rakan-rakan yang berpengalaman Kajian literatur telah dilakukan dengan baik, kelancaran bahasa dan rujukan yang tepat telah digunakan. Ringkasan yang sangat baik mata dalam bentuk bertulis dan grafik. Semua contoh algoritma digambarkan sepenuhnya. Pandangan daripada rakan-rakan yang berpengalaman dengan jelas menyatakan

Kesimpulan: Kesimpulan ringkas mengenai kesan / implikasi membangunkan algoritma bertulis standard dan pengiraan mental bermakna dalam pembelajaran matematik. Kesimpulan yang sangat jelas, jelas dan tepat bertulis.

Organisasi: (Format / Penulisan laporan) Perwakilan kreatif dan menarik idea-idea yang dinyatakan dalam laporan. Dapat menghubungkan semua cadangan kepada mata / contoh diserlahkan.

Anda mungkin juga menyukai