Anda di halaman 1dari 15

SULIT

Nama

Tingkatan

SMA AL-ULUM AL-SYARIYYAH


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012

BAHASA ARAB

TINGKATAN 1
KERTAS 1

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA


DUA JAM TIGA PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA


DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian.
Jawab semua bahagian
2. Bahagian A mengandungi dua soalan, jawab satu
soalan. Bahagian B mengandungi dua soalan, jawab
semua soalan. Bahagian C mengandungi empat
soalan, jawab semua soalan. Bahagian D
mengandungi dua pilihan tajuk, pilih satu tajuk
sahaja. Kesemua lapan soalan mesti dijawab.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang
jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Disediakan oleh,

(Pn Noor Shamaiza Bt Yusop)


Guru Mata pelajaran
Bahasa Arab Ting 1
SMA Al-Ulum Al-Syariyyah

MARKAH

MARKAH

PENUH

DIPEROLEHI

BAHAGIAN

SOALAN

20

22

20

10

10

10

10

22

JUMLAH

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

100

(Pn Norhanani Bt Fathil)


Ketua Panitia
Bahasa Arab
SMA Al-Ulum Al-Syariyyah

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

SULIT

" "
( 02 )

.
( ................... )1 .

)
/ /
(

.
( )2 ...................

( / /
)

.
( ................... )3

)
/
/
(

( )4
.
...................

( / / )

( )5 ! ................... .

(
/ / )

...................
( )6

( / /
)


.
( ................... )7

( / / )

.
( )8 ...................

( / / )

.

( ........... )9

( / / )

( ................... )11
.

( /
/ )

[ 11

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

SULIT

2 :

"

"


.

( .................. )1 ..................

.

( .................. )2 ..................

.

( .................. )3 ..................

.

( .................. )4 ..................

.

( .................. )5
..................
[ 11 ]

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

SULIT

:
)

)


/ /
( .
( )1

...................
( )2 ................... .
.
( )3 ....................

/ )
/

(
( / / )


.
( ................... )4

( / / )

( )5 ! ...................
.

)
/ /
(

( )6 ...................

/
( /

)

( ................... )7 .

( / / )

.
( )8 ................

/ )

(
/

................... .
( )9

.
( ................... )11

( / / )
( / / )
[ 11 ]

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

SULIT

2 .

"
"

.
( ..................... )1 ....................
.
( ..................... )2 .....................
.
( ..................... )3 ....................
.
( ..................... )4 ....................
.
( ..................... )5 ....................
[ 11 ]

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

SULIT

" "
( 30 )

2 .

.
.
..

.
.

.

.
. .

.

.1
..............................................................................................
..............................................................................................
[ ]

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

SULIT


.2

..............................................................................................

.......................................................................................... ....
[ ]


.3


..............................................................................................
..............................................................................................
[ ].4
..............................................................................................
..............................................................................................
[ ].5
..............................................................................................
..............................................................................................
[ ]

.6

..............................................................................................
..............................................................................................
[ ]
7

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

SULIT

.7

..............................................................................................
..............................................................................................
[ ]


.8
..............................................................................................
..............................................................................................
[ ]


.9
:

() ..................................................................... :
() .................................................................... :
[ ]

:
.11

() ..................................................................... :
() .................................................................... :
[ ]

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

SULIT

( 01 )
.

2 .


. .
.


.
.
.
2006 2007 .

.1

[ ]

.............................................................................................................
.............................................................................................................
) .2

[ ]

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.3

[ ]

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.4

[ ]

.................................................................................................................
.................................................................................................................

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

SULIT


) .5

.................................................................................................................
.................................................................................................................
[ ]

" "

( 40 )

( 02 )


( )
( )
..................................................................................................................
( )

( )

..................................................................................................................
( )

( )

..................................................................................................................

( ) 2 .

( )

..................................................................................................................
( )
( )
..................................................................................................................

10

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

SULIT

( 01 )


:
:
21 : 2112

:

:

.1
.2
.3
.4
.5

11

____________________________________


_____________________________________
_____________________________________

__________________________________

______________________________________
] 11[

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

SULIT

( 01 )
( 10 )

()1
.....................................................................
] [

()2

.........................................................................
][

()3

.........................................................................
][

12

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

SULIT

....................................................... .........

)4(

[]

)5(
...................................................... .........
[]

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

13

SULIT

" "
( 20 )

40 .

40

.................................................. :
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

14

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

SULIT

SMAAUS 2012 peperiksaan pertengahan tahun

15