Anda di halaman 1dari 5

KalkulusDifferensialNurInsani 2007

1.4 NILAI MUTLAK, AKAR KUADRAT


& KUADRAT

Nilai mutlak dari x, dinyatakan dgn |x|,
didefinisikan sbg
|x| = ]
x
-x
, jika x u
jika x < u

Contoh:
1.|4| =
2.|u| =
3.|-6| =
4.|x - 4| =
Dari definisinya, nilai mutlak suatu bil. selalu
+ atau nol.

Dlm ilmu ukur, nilai mutlak dpt
dibayangkan sbg jarak (tak berarah).

|x| = jarak antara x ke titik asal 0
|x - o| = jarak antara x ke a

KalkulusDifferensialNurInsani 2007

Perhatikan,


-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4


-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4


x a

Sifat Nilai Mutlak
1.|ah| = |a||h|
2.
a
h
=
|a|
|h|

3.|a + h| |a| + |h|
(Ketaksamaan Segitiga)
4.|a - h| |
|a| - |h|
|

|-S| = S
|S| = S
|2 -(-S)| = |(-S) - 2| = S
|x - o| = |o - x|
KalkulusDifferensialNurInsani 2007

Bukti:
|ob| = (
ob
)
2
=

o
2
b
2
=

o
2
.

b
2
= |o||b|

Turunan Sifat
i. |x| < o = -o < x < o
ii. |x| > o = x < -o atau x > o
Contoh:
1.|4x + S| = 7
2.|x - 2| = |S - 2x|
3.|Sx + 2| 1
4.2 +
5
x
< 1
5.|x - S| < u.S = |Sx - 1S| < 2.S
(Tunjukkan kebenarannya)
6.Andaikan e bil. Positif. Carilah o shg
|x - S| < o = |Sx -1S| < e adalah
benar.

KalkulusDifferensialNurInsani 2007

Ingat kembali,

a = akar kuadrat utama dari a


(akar tak negatif)
Contoh:
1.16 = _ 4 tetapi 16 = 4
2.(
1u
)
2
= 1u
3.Akar kuadrat dari 5 adalah _S


Rumus kuadrat utk penyelesaian
ox
2
+bx + c = u:x
2
= |x|
x =
-b _b
2
-4oc
2o

KalkulusDifferensialNurInsani 2007

J ika = b
2
-4oc, dimana:
i. > u, mk persamaan diatas
mempunyai 2 akar riil.
ii. = u, mk persamaan diatas mempunyai
1 akar riil.
iii. < u, mk persamaan diatas tdk
mempunyai akar riil.

Turunan Sifat (Lanjutan)
iii. |x|
2
= x
2

iv. |x| < |y| = x
2
< y
2

Bukti:
iii. |x|
2
= |x||x| = |x
2
| = x
2

iv. |x| < |y| = |x||x| < |y||x| uan |x||y| < |y||y|
= |x|
2
< |x||y| uan |x||y| < |y|
2

= x
2
< y
2

(Operasi pengkuadratan tidak selalu
mempertahankan pertaksamaan)
Contoh: 7. |Sx + 1| < 2|x -6|