MINIT CURAI KURSUS PENYEBARAN KSSR DAN PBS SAINS TAHUN 4

201 3

LAPORAN MESYUARAT/SEMINAR/ BENGKEL DAN LAIN-LAIN KURSUS PENYEBARAN KSSR DAN PBS SAINS TAHUN 4 2013 A. Butiran Laporan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tajuk Mesyuarat/Seminar/Bengkel Pengerusi Tarikh Masa Tempat Anjuran Nama Pegawai Pelapor Minit Curai KURSUS PENYEBARAN KSSR DAN PBS SAINS TAHUN 4 (2013) Pejabat Pendidikan Daerah Sarikei 25 September 2013 hingga 28 September 2013 4 hari Bilik Bestari 1 Malaysia, SJK Kwang Chien Unit Akademik, Pejabat Pendidikan Daerah Sarikei HAIRUL NIZA BINTI AHMAD

B. Perkara yang Dibincangkan Bil. 1. Perkara
LATAR BELAKANG 1.1. Kursus ini dilaksanakan oleh Unit Akademik, Pejabat Pendidikan Daerah Sarikei kepada para guru Sains Tahun 4 untuk memenuhi keperluan 2014. 1.2. Kursus telah dikendalikan oleh pegawai dari Unit Akademik, PPD Sarikei(En. Faustino Frederick Empran) dan dua orang Jurulatih Utama dari SK Abang Haji Matahir( Pn Hairul Niza Binti Ahmad) dan SJK St Martin( En Wong Ling Kiong). 1.3. Objektif utama mesyuarat ini diadakan adalah untuk: a. Memberi pendedahan tentang Dokume Standard Standard dan Pentaksiran (DSKP) Sains Tahun 4 kepada semua guru. b. Menyampaikan maklumat berkaitan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains Tahun 4 yang akan dilaksanakan di sekolah rendah mulai 2014 khususnya tentang i. Taklimat Umum DSKP. ii. Perubahan dan menghayati kandungan kurikulum dan standard prestasi Sains Tahun 4. iii. Penerangan Pelaporan DSKP. iv. Kaedah memantapkan pelaksanaan Kemahiran Proses Sains v. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KeBAT) atau HOTS

2.0

Perkongsian bahan Latihan Intensif Sains (LISA) 2.1 Makmal Bergerak.

2 Bahan LiSa (Latihan Intensif Sains) 3. E. Tarikh laporan disediakan: 4 OKTOBER 2013 .7 PerkongsianModul Latihan intensir Lopers Sains UPSR 3. Tindakan yang perlu diambil : CD diedarkan kepada semua sekolah Bahagian Sarikei. C.6 Gambar sepanjang Kursus 3. Tandatangan Pegawai Pelapor: ( HAIRUL NIZA AHMAD ) F.8 Hasil Bengkel Guru-guru Sains Bahagian Sarikei semasa berkursus.5 Modul Peka 3.MINIT CURAI KURSUS PENYEBARAN KSSR DAN PBS SAINS TAHUN 4 201 3 Bil.4 Format Minit Curai 3. Perkara Bahan yang diedarkan dalam CD: 3.3 Powerpoint teknik UPSR Sains 3.0 3.1 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Sains Tahun 4 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.