Anda di halaman 1dari 7

PENGENALAN SENI VISUAL

 Kemahiran Pengajaran Pendidikan Seni Visual


 Seni Visual sebagai ilmu dalam pendidikan
 Seni Visual sebagi ilmu dalam bidang yang
lain
 Peranan Pendidikan Seni visual dalam
perkembangan potensi individu
 Pendidikan seni sebagai bidang ilmu
menjelaskan konsep pendidikan menyeluruh
memenuhi domain kognitif, afektif dan
psikomotor.

Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali


PENGENALAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kemahiran Pengajaran Pendidikan Seni Visual

1. MURID – PSV dapat memenuhi keperluan pembentukan


sahsiah melalui:
• menerapkan nilai murni
• Mengasah bakat/potensi
• Membina sikap
• Menajamkan persepsi
• Menerapkan nilai estetik
• Membangun intelek
• Merancang kreativiti
• Meningkatkan kemahiran
• Merangsang emosi.
Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali
PENGENALAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kemahiran Pengajaran Pendidikan Seni Visual

2. BIDANG KEMAHIRAN – Murid dapat mengalami aktiviti


dan pengalaman dalam bidang-bidang PSV:
• media
• alatan
• proses dan teknik
• sistem dan kaedah
• fungsi dan makna
• kritikan dan penghargaan
• warisan budaya
• sejarah
• pelukis dan pandai tukang (adiguru)
Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali
PENGENALAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kemahiran Pengajaran Pendidikan Seni Visual

3. PENDIDIKAN – PSV adalah satu bidang ilmu yang


terancang mengandungi pembentukan:
• kurikulum
• Ojektif
• methodologi
• pengukuran/penilaian
• pengurusan / pentadbiran
• masyarakat dan budaya
• persekitaran

Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali


PENGENALAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Seni Visual sebagai ilmu dalam pendidikan

1. Seni sebagai kaedah penyataan diri – PSV dapat


memenuhi keperluan pembentukan sahsiah dengan cara:
• melahirkan perasaan
• menyatakan emosi
• melahirkan idea
• manifestasi fikiran
• membuat refleksi
• membuat tafsiran

Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali


PENGENALAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Seni Visual sebagai ilmu dalam pendidikan

2. Seni sebagai media kaedah pendidikan – melalui aktiviti


bidang seni pelajar dapat mengalami aktiviti dan
pengalaman ke arah:
• membina keyakinan
• menajamkan persepsi
• meningkatkan kreativiti
• meningkatkan nilai estetika
• Menerapkan nilai murni
• meningkatkan kemahiran
• menyelaraskan kemahiran koordinasi fizikal, mental dan emosi
• meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah
• meningkatkan keupayaan membuat keputusan
• meningkatkan kemahiran merancang dan mengurus

Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali


PENGENALAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Seni Visual sebagai ilmu dalam pendidikan

3. Seni untuk seni – PSV merupakan suatu bidang ilmu


yang mengkaji tentang:
• memahami aspek seni
• Teori dan amali
• Produk seni
• Meningkatkan kualiti seni

Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali