Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Standard Kandungan Masa Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Pendidikan Islam ( Akidah ) Tahun 2 Cemerlang Memahami dan menghayati konsep beriman kepada malaikat. 60 minit 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Murid dapat :1 . Menyatakan pengertian malaikat dengan betul. 2 . Menyatakan hukum mempercayai wujudnya malaikat dengan betul. 3 . Menyebut 10 nama malaikat yang wajib diketahui dengan baik. 4 . Menyatakan tugas-tugas malaikat yang wajib diketahui dengan tepat. 1 . Guru menunjukkan gambar matahari ( set induksi ) 2 . Guru menyatakan pengertian malaikat kepada murid. 3 . Murid menyebut pengertian malaikat secara kelas, kumpulan dan individu. 4 . Murid menulis perkataan wajib diatas kertas dan sebut. 5 . Penerangan guru. 6 . Guru pamerkan 10 nama malaikat, murid membaca mengikut guru. 7 . Murid menyebut nama malaikat secara kumpulan dan individu. 8 . Guru menyebut nama malaikat dan tugasnya, dan murid ikut. 9 . Murid memadankan nama malaikat dan tugasnya. 10. Gerak kerja bertulis. Kreativiti : Murid menulis perkataan wajib dengan cantik . 1 . Gambar Matahari 2 . Kad Perkataan 3 . Kertas A4 4 .Buku Teks 5 . Lembaran kerja 1 . Isi tempat kosong. 2 . Padankan nama malaikat dengan tugasnya. Ditulis selepas P&P

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

EMK Bahan Bantu Belajar

Penilaian P&P Refleksi

20 orang murid telah menguasai isi pelajaran. 8 orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan secara pemulihan.

Gambar Matahari

Perkataan wajib ( tulisan murid )

Anda mungkin juga menyukai