Anda di halaman 1dari 17

LISTRIK STATIS DAN KAPASITOR

RACHMAT ABDUS SYUKUR SMAN 91 JAKARTA


BLOG : http://belajarfisika91.wordpress.com http://rachmathttp://rachmat-abdabd-syukur.blogspot.com E-mail : syukur91@yahoo.co.id

MUATAN LISTRIK

KONSEP MUATAN LISTRIK

Atom terdiri dari 1. Inti : proton (bermuatan positif) e+ neutron (bermuatan netral) 2. Elektron : mengorbit mengelilingi inti dalam lintasan tertentu Elektron bermuatan negatif eGAYA LISTRIK LISTRIK MENYEBABKAN ELEKTRON BERGERAK MENGELILINGI INTI ATOM

KONSEP MUATAN LISTRIK


Muatan listrik dilambangkan dengan Q

Satuan muatan listrik adalah Coulomb 1 Coulomb : Jumlah muatan listrik yang mengalir dalam arus sebesar satu Ampere dalam satu detik 1 C = 1 Ampere x 1 detik
5

GAYA LISTRIK

GAYA LISTRIK
1. Gaya Listrik atau Gaya Coulomb antara dua benda titik bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. 2. Gaya interaksi bekerja pada garis penghubung antara kedua benda bermuatan tersebut. Gaya interaksi tarik-menarik, bila muatan berbeda jenis; dan tolakmenolak bila sejenis. 3. Secara kuantitatif gaya F12 pada q1 yang disebabkan oleh q2 dapat dituliskan sbb :
F12 1 4 0 r12 q1q 2
2

r12 k

q1q 2 r12
2

r12 arah vektor satuan

r12

k konstanta 9 x 10 9 Nm 2 /C 2

o permitivit as vakum 8,85 x 10 -12 C 2 /Nm 2

CONTOH SOAL 1. Kita mempunyai 2 buah benda titik bermuatan. Yang satu terletak pada koordinat (2,0) dengan muatan q1 = 10 C, dan yang lain terletak pada koordinat (5,4) dengan muatan q2 = -5 C. Tentukan vektor gaya yang bekerja pada muatan q2 karena gaya Coulomb oleh q1. Posisi koordinat dinyatakan dalam m. Tiga muatan titik ditempatkan pada sumbu x seperti pada gambar. Tentukan gaya total pada muatan -5C yang disebabkan oleh dua muatan lain!
+3C 20 cm -5C 30 cm
8

2.

+8C

CONTOH SOAL 3. Tiga muatan lisrik tampak pada gambar. Hitung gaya pada muatan 4C akibat dua muatan lainnya!
+4C 20 cm 60o +2C 20 cm 60o

+3C

4. Dua bola bermuatan kecil ditempatkan pada sumbu x: +3C pada x = 0 dan -5C pada x = 40 cm. Dimanakah seharusnya muatan ketiga q ditempatkan agar gaya yang dialaminya nol?

Gaya oleh beberapa muatan listrik


q2 q1

r1

r2

q1

r12 r14

q2

r4

r3
q4

q3

r13
q4

q3

(a) Vektor posisi

(b) Posisi relatif

Bila q1, q2, q3 dan q4 terpasang kuat pada posisi masingmasing, gaya resultan yang bekerja pada q1 oleh karena q2, q3 dan q4 adalah:
F1 F12 F13 F14
10

CONTOH SOAL

5. Empat buah muatan terpasang masing-masing pada koordinat (0,3), (1,4), (4,0), dan (0,-3). Harga masingmasing muatan adalah q1 = -2 C, q2 = 1 C, q3 = 3 C, dan q4 = -1 C. Hitung resultan gaya pada q3. Posisi muatan dinyatakan dalam meter

11

MEDAN LISTRIK

12

MEDAN LISTRIK
1. Medan listrik E didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada partikel uji dibagi dengan muatan partikel tersebut. 2. Muatan yang menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber. 3. Gaya Coulomb di sekitar suatu muatan listrik akan membentuk medan listrik. 4. Medan listrik merupakan vektor dan sering disebut medan vektor dengan persamaan:

F q0
r

F
E
+q0

F (r , q ' ) 1 q E (r ) r q' 4 0 r 2

r vektor satuan arah radial menjauhi/m endekati muatan k konstanta 9 x 10 9 Nm 2 /C 2

o permitivit as vakum 8,85 x 10 -12 C 2 /Nm 2

13

CONTOH SOAL 6. Misalkan muatan sumber adalah suatu muatan titik pada koordinat S(1,4) dan tentukan kuat medan di P(5,1). Jika besar muatan sumber adalah q = 2 C dan posisi koordinat dinyatakan dalam meter.

14

Garis Garis - Garis Garis Gaya Gaya Listrik Listrik


E + + + + + + + + - E + + + + + + + + E -

15

Arah Kuat Medan Listrik


QA
+

QB
-

16

CONTOH SOAL 7. Gambar di bawah ini memperlihatkan sebuah muatan q1 (+1,0 x 10-6 C) berjarak 10 cm dari muatan q2 (+2,0 x 10-6 C). Di titik manakah pada garis yang menghubungkan kedua-dua muatan tersebut medan listriknya sama dengan nol ?

x q1
8.

q2

Hitunglah: (a) medan listrik E di udara pada jarak 30 cm dari sebuah muatan titik q1 = 5x10-9C, (b) gaya pada suatu muatan q2 4x10-10C yang ditempatkan 30 cm dari q1, dan (c) gaya pada muatan q3 = -4x10-10C yang ditempatkan 30 cm dari q1 (dimana q2 tidak ada).
17

CONTOH SOAL 9. Tiga muatan ditempatkan pada tiga sudut sebuah bujur sangkar seperti pada gambar. Setiap sisi bujursangkar adalah 30 cm. Hitunglah E pada sudut ke empat! Berapakah gaya yang diberikan oleh muatan 6C pada sudut yang kosong tersebut?
+8C -5C

-4C

10.

Terdapat dua buah bola kecil bermuatan, q1 = +20x10-8C dan q2 = -5x10-8C. Tentukan (a) medan listrik E pada titik P, (b) gaya pada muatan -4x10-8C yang ditempatkan pada P, dan (c) posisi dimana medan listrik nol (jika tidak ada muatan -4x10-8C).
q1 5 cm P 5 cm q2
18

POTENSIAL & ENERGI POTENSIAL LISTRIK

19

POTENSIAL LISTRIK
1. 2. Potensial listrik merupakan besaran skalar. Muatan positif akan menghasilkan potensial positif di sekitarnya, sedangkan muatan negatif akan menghasilkan potensial negatif. Potensial listrik pada satu titik karena pengaruh beberapa muatan listrik merupakan jumlah aljabar dari masing2 muatan.
+ q rA A
VA 1 q 4 0 r A

rB

VB

1 q 4 0 rB

3.

1 4 0

rii
i

20

10

ENERGI POTENSIAL LISTRIK

Sebuah muatan uji q diletakkan di dekat muatan sumber q, maka energi potensial yang dimiliki oleh muatan uji q adalah

+ q

Ep

1 qq ' 4 0 r

21

USAHA LISTRIK

Usaha yang diperlukan untuk memindahkan

sebuah muatan uji q dari a ke b yang dipengaruhi oleh muatan sumber q adalah :
+ q rb b

ra

Wa b Wab Epb Epa Wab 1 qq ' 1 qq ' 4 0 rb 4 0 ra

22

11

KEPING SEJAJAR A E B

+ + + + +

W AB = F . d W AB = q . E . d W AB = q . VAB VAB = E . d

Bat

V
23

CONTOH SOAL 11. 12. Potensial di suatu titik terhadap suatu partikel bermuatan 600 Volt dan kuat medannya 200 N/C. Berapa jarak titik itu berada dari muatan tersebut. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif yang besarnya 10 Coulomb dari satu titik yang potensialnya 10 Volt ke suatu titik lain dengan potensial 60 Volt. Di dalam sebuah tabung ruang hampa terdapat kutub katoda dan kutub anoda, elektron bergerak dari katoda ke anoda. Beda potensial antara katoda dan anoda adalah 300 Volt, dan elektron bergerak tanpa kecepatan. Tentukan kecepatan elektron pada saat sampai di anoda. (massa elektron = 9,1 x 10-31 kg, muatan elektron = 1,6 x 10-19 C) P dan Q adalah dua titik yang terletak dalam medan listrik dan jaraknya 0,1 m. Jika dibutuhkan usaha 500 Joule untuk memindahkan muatan 2 C dari P ke Q, berapakah beda potensial antara kedua titik itu?
24

13.

14.

12

KAPASITOR DAN DIELEKTRIK

25

KAPASITOR
Pengertian Kapasitor Pada prinsipnya sebuah kapasitor terdiri atas dua konduktor (lempeng logam) yang dipisahkan oleh bahan penyekat (isolator). Isolator penyekat ini sering disebut bahan (zat) dielektrik. Zat dielektrik yang digunakan untuk menyekat kedua penghantar digunakan untuk membedakan jenis kapasitor, seperti: kertas, mika, plastik cairan dan lain sebagainya.
1. Kapasitor elektrolit 2. Kapasitor tantalum 3. Kapasitor Polister Film 4. Kapasitor Poliprolyene 5. Kapasitor Kertas

6. Kapasitor Mica

7. Kapasitor Keramik

8. Kapasitor Epoxy

9. Kapasitor Variable

26

13

KAPASITOR
Kegunaan Kapasitor mencegah loncatan bunga api listrik pada rangkaian yang mengandung kumparan, bila tiba-tiba arus listrik diputuskan dan dinyalakan menyimpan muatan atau energi listrik dalam rangkaian penyala elektronik Rangkaian yang dipakai untuk menghidupkan mesin mobil memilih panjang gelombang pada radio penerima sebagai filter dalam catu daya (power supply)

27

KAPASITAS KAPASITOR
A E + + + + +q d -q A

Bila luas masing2 keping A, maka :


E

Q 0 0A

Tegangan antara kedua keping :


V E.d Q.d

0A

Jadi kapasitas kapasitor untuk ruang hampa adalah :


C0 Q A 0 V d
28

14

Bila di dalamnya diisi bahan lain yang mempunyai konstanta dielektrik K, maka kapasitasnya menjadi
C K 0 A d

Hubungan antara C0 dan C adalah :


C KC
0

karena

Kapasitas kapasitor akan berubah harganya bila : K , A dan d diubah

Dalam hal ini C tidak tergantung Q dan V, hanya merupakan perbandingan2 yang tetap saja. Artinya meskipun harga Q diubah2, harga C tetap.
29

RANGKAIAN DASAR KAPASITOR


a. Rangkaian Seri

1 1 1 Cs C1 C2

V1

Q Q Q ; V2 ; Vs C1 C2 Cs

Kapasitor yang dihubungkan seri akan mempunyai muatan Q yang sama.


Qs Q1 Q2
30

15

RANGKAIAN DASAR KAPASITOR


b. Rangkaian Paralel
Q1 C1V Q2 C2V Qp C pV

C p C1 C2

Kapasitor yang dihubungkan paralel, tegangan antara ujung2 kapasitor adalah sama, sebesar V.
Vp V1 V2
31

ENERGI KAPASITOR
Sesuai dengan fungsinya, maka kapasitor yang mempunyai kapasitas besar akan dapat menyimpan energi W yang lebih besar pula. Persamaannya :
1 1 W 2 CV 2 2 QV

32

16

CONTOH SOAL 15. Tentukan kapasitas kapasitor yang mempunyai luas keping 1 cm2 dan jarak antara kepingnya 0,2 cm, bila muatan masing2 keping sebesar 5 C dan 0 = 8,85 x 10-12 C2/Nm2 dan diantara medium ada bahan dengan konstanta dielektrik 2. Suatu kapasitor keping sejenis mempunyai kapasitas 5 F, jika ruang diantara keping2 berisi udara. Jika ruang tersebut diisi porselin, kapasitasnya 30 F. Berapakah konstanta dielektrik porselin ? Suatu kapasitor berisi udara, tegangannya V0. Kapasitor itu kemudian diisi mika (K = 5) dan diisolasi (muatannya dibuat tetap). Berapakah tegangan kapasitor itu sekarang ? Tiga buah kapasitor dihubungkan secara seri dan paralel, C1 = 1 F, C2 = 2 F, C3 = 3 F dihubungkan dengan sumber tegangan 12 V. Tentukanlah (a) Kapasitas gabungannya, (b) muatan masing2 kapasitor.
33

16.

17. 18.

CONTOH SOAL 19. Terdapat suatu rangkaian dengan 5 buah kapasitor yang sama besarnya. Tentukan kapasitas antara titik K dan M.

20. Jika sebuah kapasitor yang berkapasitas 10 F mempunyai energi listrik sebesar 1 Joule, maka berapakah tegangannya ?

SELAMAT BELAJAR YAA

34

17