Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN MENGAJAR DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI ( TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ) Tahun : 2 Tajuk SK : 4.0 SP : 1.

4 dan 4.1 Objek Pembelajaran : Pada akhir pengajaran ,murid dapat : 1. Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks semasa berkomunikasi dalam talian. 2. Menghantar maklumat melalui e-mail. 3. Menerima dan membalas maklumat melalui e-mail. BBM : Slide power point, lembaran kerja Fasa Set induksi Aktiviti P&P 1. Guru mengcungkil Pengetahuan sedia ada murid mengenai e-mail dengan bersoal jawab dengan murid. Cadangan Komunikasi/catatan Soalan 1. Apa itu e-mail? 2. Apakah kegunaan e-mail? 3. Siapakah pernah menggunakan e-mail? Ceritakan kepada kawankawan . Pencetusan idea 1. Guru menayangkan slide power point mengenai Menjana idea pengenalan kepada e-mail. 1. Murid mendaftar masuk ke akaun e-mail masingmasing. 2. Guru mengajar murid cara menghantar dan membalas e-mail langkah demi Slide power point
Melalui email kita dapat mengirim surat elektronik baik berupa teks mahupun gabungan dengan gambar .

: Apa itu e-mail?

Tempoh/masa : 60 minit/ 8.40pagi 9.40pagi

Murid boleh menggunakan akaun e-mail yang telah direka seperti Yahoo Hotmail

Email tidak di hantar melalui PEJABAT POS tetapi melalui jaringan internet .

Email singkatan dari elektronik mail yg ertinya surat elektronik

langkah. 3. Murid mengikut langkah yang diajar. 4. Setelah selesai guru meminta murid mendaftar keluar.

Gmail

Pencetusan Semula Idea

1. Murid mendaftar masuk secara sendiri ke e-mail masing-masing semula dan guru mengingatkan murid mengingati katalaluan mereka. 2. Guru meminta murid menghantar e-mail kepada

rakan dan guru didalam kelas tanpa bimbingan guru. 3. Murid membalas email yang diterima oleh rakan dengan menggunakan bahasa yang berhemah. 4. Murid mendaftar keluar Pentaksiran setelah selesai. 1. Secara berpasangan murid menghantar e-mail kepada rakan dan guru memerhati langkah-langkah yang dilakukan oleh murid. 2. Guru mencatatkan pemerhatian ke dalam Aktiviti Pemulihan senarai semak. Murid yang belum menguasai kemahiran menghantar dan membalas email akan mengulang aktiviti secara lisan dengan Aktiviti Pengayaan bantuan guru. Guru memberikan alamat email guru matapelajaran lain di sekolah dan murid menghantar dan membalas Refleksi e-mail kepada guru-guru. 10 daripada 13 orang murid telah menguasai cara menghantar dan membalas email. Murid yang tidak menguasai guru menjalakan Lampiran 3 Lampiran 2 Murid menjalankan langkahlangkah menghantar dan membalas e-mail. Lampiran 1

aktiviti pemulihan.