Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KHAMIS)

TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN TEMA TAJUK

: 5 September 2013 (Khamis) : Tahun 5 : 8.00 pagi 9.30 pagi : Bahasa Melayu : Kebudayaan Malaysia : Warisan Disemai Budaya Dikekal (ms121)

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat. 2. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan dan bukan grafik. ARAS : 1.5 Aras 3 (i) Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat. . 2.1 Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan dan bukan grafik. AKTIVITI : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Murid diajak berbincang tentang aktiviti kebudayaan yang pernah disertai. Murid membaca dialog yang disediakan. Murid melakonkan dialog yang disediakan dengan intonasi dan gaya yang sesuai. Murid menyenaraikan isi tersurat yang terdapat dalam dialog. Murid menulis isi tersurat yang telah dikenalpasti. Murid membuat kesimpulan tentang pakaian tradisional daripada maksud tersurat dan tersirat. Murid membuat refleksi isi pelajaran dan nilai murni.

BBM
REFLEKSI

: Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5

: Pembelajaran hari ini berjalan dengan baik kerana 8 daripada 9 orang murid boleh Menguasai kemahiran yang disampaikan. TARIKH : 5 September 2013 (Khamis) KELAS : Tahun 5 MASA : 10.50 a.m-11.50 a.m MATA PELAJARAN : Matematik TAJUK : Ukuran Panjang BIDANG PEMBELAJARAN : Operasi Asas Melibatkan Ukuran Panjang HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat: 1. Menimbang dan merekod jisim objek dalam kilogram dan gram. 2. Membanding jisim dua objek dalam kilogram dan gram dengan menyatakan perbandingan dalam gandaan dan pecahan. OBJEKTIF PEMBELAJARAN : pada akhir pembelajaran murid akan diajar: 1. Membanding jisim objek. AKTIVITI : 1. Murid menunjukkan proses penambahan dan penolakan yang melibatkan unitukuran panjang menggunakan ayat matematik dalam kaedah konvensional. 2. BAHAN BANTU MENGAJAR : Buku Teks Matematik Tahun 5 REFLEKSI : Pembelajaran hari ini tidak mencapai objektif keran murid tidak boleh menguasai kemahiran yang disampaikan. TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN : 5 September 2013 (Khamis) : Tahun 6 : 12.20 a.m-12.50 p.m : Matematik : Bentuk Dan Ruang (ulangkaji) : Bentuk Dua Dimensi : Murid dapat : 1. Kira luas bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih bentuk segi empat dan segi tiga. 2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pengiraan perimeter dan luas bentuk 2D. : pada akhir pembelajaran murid akan diajar: 1. Cari luas permukaan dan isipadu bentuk gabungan 3D. : 1. 2. 3. 4. BAHAN BANTU MENGAJAR Murid membina bentuk gabungan 2D pada papan-geo atau kertas graf. Kemudian, murid mengira luas bentuk tersebut. Guru menyediakan bentuk gabungan 2D yang diberi ukuran sisinya. Murid mengira luasbentuk tersebut. Mengemukakan soalan untuk mencari perimeter dan luas bentuk 2D dalam nombor, ayat mudah jadual atau gambar. Guru membimbing murid menyelesaikan masalah menggunakan empat langkah Model Polya.

AKTIVITI

: Buku Teks Matematik Tahun 6

REFLEKSI

: Pembelajaran hari ini tidak mencapai objektif kerana 5 daripada 10 orang murid sahaja yang boleh menguasai bidang pembelajaran yang disampaikan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (JUMAAT) TARIKH KELAS MASA TEMA TAJUK : 6 September (Jumaat) : Tahun 5 : 7.20 pagi 8.50 pagi : Kebudayaan Malaysia : Warisan Disemai Budaya Dikeka -Menceritakan dan menghuraikan isi (ms121)

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. ARAS : 7.1 Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. AKTIVITI : 1. Murid bercerita tentang pakaian yang digemari. 2. Murid bersoal jawab tentang dialog yang dibaca pada halaman 121. 3. Murid menyatakan isi tersirat berdasarkan isi tersurat yang telah dikenal pasti. 4. Murid bersoal jawab tentang isi tersirat berdasarkan isi tersurat yang telah dikenal pasti. 5. Murid merumus isi pelajaran dant nilai murni.

BAHAN BANTU MENGAJAR REFLEKSI

: Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5 : Objektif Pembelajaran hari tercapai kerana 8 daripada 10 orang murid boleh menguasai bidang pembelajaran yang disampaikan. : 6 September (Jumaat) : Tahun 6 : 10.10 a.m-10.40a.m : Matematik : Bentuk Dan Ruang : Bentuk Dua Dimensi (ulangkaji) : Murid dapat : 1. Cari luas permukaan bentuk gabungan 3D yang melibatkan dua atau lebih kubus dan kuboid. 2. Cari isipadu bentuk gabungan 3D melibatkan dua atau lebih kubus dan kuboid.

TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI

: pada akhir pembelajaran murid akan diajar: 1. Cari luas permukaan dan isipadu bentuk gabungan 3D. : 1. Murid melukis bentangan mengikut ukuran yang diberi, kemudian gunting dan lipat supaya menjadi bentuk 3D. Kemudian, buka semula bentuk itu dan gunakan kertas graf untuk mencari luas. Pastikan luas tersebut adalah luas permukaan bagi bentuk3D. Guru menyediakan bentuk gabungan 3Dyang diberi ukuran panjang sisinya. Murid mengira luas permukaan bentuk tersebut. Murid menggunakan blok Dienes membina bentuk gabungan 3D. Isipadu dikira berdasarkan bilangan blok tersebut. Guru menyediakan bentuk gabungan 3D dengan ukuran yang diberi. Murid mengira isipadubentuk tersebut

2.

3.

4.

BAHAN BANTU MENGAJAR REFLEKSI

: Buku Teks Matematik Tahun 6 : Pembelajaran hari ini tidak mencapai objektif kerana 5 daripada 10 orang murid sahaja yang boleh menguasai bidang pembelajaran yang disampaikan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (SABTU) TARIKH KELAS MASA : 7 September 2013 (Sabtu) : Tahun 5 : 7.20 pagi 08.20 pagi

MATA PELAJARAN TEMA TAJUK

: Bahasa Melayu : Kebudayaan Malaysia : Warisan Disemai Budaya Dikekal - Pengukuhan (ms123) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran murid dapat :
1. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

ARAS .AKTIVITI

: 7.1 Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan
bukan grafik.

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Murid bercerita tentang kraf tangan yang pernah dilihat. Murid meneliti jadual aktiviti Pesta Kraf Kompleks Kraf Kuala Lumpur. Murid berbincang tentang jadual aktiviti. Murid bersoal jawab tentang aktiviti yang terdapat dalam jadual. Murid merangka karangan berdasarkan jadual. Murid menulis karangan jenis laporan. Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni. : Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5

BAHAN BANTU MENGAJAR


REFLEKSI

: Objektif Pembelajaran hari tercapai kerana 8 daripada 10 orang murid boleh menguasai

bidang pembelajaran yang disampaikan.

TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI

: 7 September 2013 (Sabtu) : Tahun 6 : 8.20-8.50 a.m,10.10 a.m-10.10 a.m : Matematik : Perwakilan Data (ulangkaji) : Purata : Murid dapat : 1. Mengira purata hingga lima nombor. : pada akhir pembelajaran murid akan diajar: 1. Memahami dan mengira purata : 1. Susunkan empat susunan wang syiling seperti gambarajah di bawah. Kemudian, murid menyusun bilangan syiling mengikut kumpulan. Tanya murid berapa bilangan wang siling jika dibahagi sama rata. Murid berkongsi bagaimana cara mendapatkan purata. : Buku Teks Matematik Tahun 6 : : 7 September 2013 (Sabtu) : Tahun 5 : 11.10 a.m-12.10 p.m : Matematik : Jisim : Membanding Jisim : Murid dapat: 1. Menukar unit timbangan jisim dalam pecahan dan perpuluhan dari kilogram kepada gram dan sebaliknya. : pada akhir pembelajaran murid akan diajar: 1. Memahami hubungan di antara unit dalam berat : 1. Penekanan hubungan 1 kg = 1000 g 2. Penekanan kira congak 3. Penekanan jawapan kepada 3 tempat perpuluhan. contoh a) 3 kg 200 g = 3.2 kg

BAHAN BANTU MENGAJAR REFLEKSI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI

BAHAN BANTU MENGAJAR

b) 1 kg 450 g = 1.45 kg c) 2 kg 2 g = 2.002 kg : Buku Teks Matematik Tahun 5

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (ISNIN) TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN TEMA TAJUK : 9 September 2013 (Isnin) : Tahun 5 : 8.20 pagi 9.20 pagi : Bahasa Melayu : Kebudayaan Malaysia : Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita. -Pengayaan(ms124) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan.. ARAS : 1.5 Aras 1(i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan AKTIVITI : 1. 2. 3. BAHAN BANTU MENGAJAR REFLEKSI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN AKTIVITI Murid meneliti gambar. Murid berbincang tentang gambar. Murid merumus isi pelajaran dant nilai murni. : Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5 : Objektif Pembelajaran hari tercapai kerana 8 daripada 10 orang murid boleh menguasai bidang pembelajaran yang disampaikan. : 9 September 2013 (Isnin) : Tahun 6 : 12.10 a.m-1.40 p.m : Matematik : Perwakilan Data : Bentuk Dua Dimensi : Murid dapat : 1. Bina sebuah carta pai daripada data yang diberi. : pada akhir pembelajaran murid akan diajar: 1. Mentafsir data daripada jadual dan carta. : 1. Guru menyediakan templat dalam bentuk carta pecahan bulatan dan data yang sesuai. Guru membimbing murid untuk memilih templat yang sesuai untuk mula membina carta pai.perimeter bentuk tersebut. : Buku Teks Matematik Tahun 6 : Objektif Pembelajaran hari tercapai kerana 6 daripada 10 orang murid boleh menguasai bidang pembelajaran yang disampaikan.

BAHAN BANTU MENGAJAR REFLEKSI