PN. LEIN YAU HOE GURU PENOLONG KANAN SJK (C) SUNGAI DURIAN, 31800 TG.

TUALANG, NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN. TEL / FAKS : 05 360 6090 EMAIL : abc2140@ppdks.edu.my

1.0 Maklumat GPK 1

Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Tarikh Pengesahan Jawatan

LEIN YAU HOE PK 1 DGA 32 01.01.2008 -

2.0 Senarai Tugas GPK 1
Bertanggungjawab kepada Pengarah Pelajaran Negeri Perak, Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Selatan, dan Guru Besar, Pn. Ng Poh Chan dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut ;
2 Fail Meja GPK 1.

I. Pengurusan ………………
1. Akademik 2. Sokongan Akademik 3. Pentadbiran

II. Pengurusan ………………
1. Guru Kanan Mata Pelajaran 2. Ketua Panitia 3. Guru Mata Pelajaran 4. Guru Pembimbing Projek Anak Angkat

III. Pengurusan ………………
1. Penyelaras Pusat Sumber 2. Setiausaha Jadual Waktu 3. Setiausaha Penilaian Dan Peperiksaan 4. Setiausaha PLBS 5. Setiausaha PPSMI

SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN 1
Bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dengan itu, Guru Penolong Kanan 1 bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran, mempertingkatkan prestasi pengajaran
3 Fail Meja GPK 1.

guru serta pembelajaran murid dan menyediakan khidmat bantu secukupnya matlamat Dasar Pendidikan tercapai.

1. Bidang Tugas :
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum, pentadbiran dan pengurusan serta kakitangan bukan guru. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

2. Senarai Tugas
2.1 Kurikulum 2.1.1 Menentukan pelaksanaan Kursus Pengajian. 2.1.2 Menentukan Rancangan Pelajaran Harian, Mingguan, Penggal dan lain-lain.
4 Fail Meja GPK 1.

2.1.3 Memastikan perjalanan Panitia-Panitia mata pelajaran. 2.1.4 Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan dan pusat sumber. 2.1.5 Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. 2.1.6 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih, guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka. 2.1.7 Menentukan program TV dan Radio pendidiakn diikuti dengan sebaik-baiknya. 2.1.8 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan. 2.1.9 Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian, peperiksaan dan penilaian dan mencadang tindakan susulan. 2.1.10 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulilhan. 2.1.11 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidkan. 2.1.12 Membantu di dalam penentuan bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya. 2.1.13 Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian. 2.2 Pentadbiran 2.2.1 Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru. 2.2.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dna latihan untuk guru dan kakitangna bukan guru.
5 Fail Meja GPK 1.

2.2.3 Membantu meyenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan. 2.2.4 Membantu merancang, menyelaras dan melaksanakan Takwin Sekolah. 2.2.5 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru. 2.2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah. 2.2.7 Menyelaras penyeliaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. 2.2.8 Menyelaras semua jenis pungutan yuran sekolah. 2.2.9 Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah. 2.2.10 Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah. 2.2.11 Mengurus hal-hal bangunan, kawasan, kemudahan fizikal dan kecerliaan.

2.3 Kebersihan Dan Keindahan Sekolah 2.3.1 Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah. 2.4 Keselamatan 2.4.1 Merancang langkah-langkah keselamatan bersama dengan Guru Besar. 2.4.2 Bersama-sama dengan Guru Besar merancang dan melaksanakan Latihan Mencegah Kebakaran / Latihan Kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.

6

Fail Meja GPK 1.

2.5 Tugas-tugas lain 2.5.1 Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. 2.5.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

3.O SEJARAH SEKOLAH
Kawasan Sungai Durian merupakan sebuah kampung kecil yang terletak di kawasan Tanjong Tualang. Penduduk di kawasan ini boleh dikatakan majoritinya terdiri daripada orang Cina. Penduduk-penduduk kampung ini tidak berapa ramai dan sebahagian besar daripada mereka adalah penoreh getah. Walaupun mereka merupakan golongan pekerja berkolar biru namun mereka mempunyai semangat dan pegangan kuat pada amalan tradisi keturunan mereka. 7 Fail Meja GPK 1.

Mereka telah bertungkus-lumus untuk mendirikan sekolah ini dengan harapan supaya anak-anak mereka juga merupakan sebahagian daripada tiang negara di masa hadapan. Dengan sokongan dan galakan daripada pihak MCA dan kerjasama antara penduduk-penduduk di kawasan ini, maka pada awal tahun 1951, di bawah undang-undang Darurat sebuah sekolah yang tidak begitu lengkap telah didirikan. Pada masa itu, sekolah ini hanya mempunyai 6 orang guru dan 100 orang murid. Ketika itu En.Leong Yin Yau memegang jawatan Guru Besar manakala Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah adalah En. Chong Shih dan En. Chong Choy pula menjadi bendaharinya. Pada waktu itu sekolah ini menerima peruntukan khas sebanyak RM10000.00 daripada pihak kerajaan untuk mendirikan bilik darjah dan rumah guru. Pada tahun 1951, Lembaga Pengurus sekolah ini telah membuat keputusan untuk menjadikan sekolah ini sekolah bantuan penuh kerajaan. Dengan bantuan kerajaan, bangunan lama sekolah ini telah dicat dan diperbaiki. Bilangan guru meningkat kepada 13 orang, kakitangan bukan guru berjumlah 2 orang dan jumlah murid-murid melebihi 200 orang. Dengan pertambahan murid-murid yang tidak sekadar dengan bilik darjah maka masalah kekurangan bilik darjah telah timbul. Masalah ini dapat diatasi dengan mengadakan 2 sessi sekolah iaitu pagi dan petang. Pada tahun 1957, En. Chong Cheng Song telah dilantik sebagai Guru Besar sekolah ini. Dengan kerjasama dan sokongan daripada pihak Lembaga

Pengurus PIBG dan Persatuan Bekas Murid-murid Tua, pengurusan serta pentadbiran sekolah pada ketika itu dapat dilaksanakan dengan lancar. Pada tahun 1958, sebuah sekolah yang dikenali sebagai ‘The Holy Light School’ di kampung ini telah ditutup dengan rasminya. Murid-muridnya telah dipindahkan ke SKJK(C) Sungai Durian. Justeru bilangan muri-murid di sekolah ini bertambah dengan banyaknya. Dengan bantuan kerajaan, 3 buah bilik darjah didirikan pada tahun 1966 dan sebuah pejabat guru dan pagar kawasan sekolah telah didirikan pada tahun 1970. Pada tahun 1979, Guru Besar En. Chong Cheng Seng yang telah lama berkhidmat di sekolah ini bersara. En. Chan Kin Voon diarah untuk mengisi jawatan Guru Besar. Dengan kerjasama semua kakitangan sekolah, Ahli Lembaga Pengurus Sekolah, PIBG dan Persatuan Bekas Murid-Murid Tua sekolah 8 Fail Meja GPK 1.

ini dapat maju dalam semua aspek. Pada masa itu, En. Lee Chai Sen PJK dipilih sebagai Pengerusi Bekas Murid. Di bawah bimbingan mereka, sekolah ini telah mencapai kemajuan yang membanggakan. Pada tahun 1980, sekolah ini mencatatkan suatu peristiwa bersejarah kerana mendapat peruntukan wang sebanyak RM529400.00 di bawah Rancangan Malaysia Ke Empat untuk membina sebuah bangunan sekolah dua tingkat yang moden. Pembinaan bangunan ini mula pada Januari 1982 dan siap pada Julai 1983. Semasa Yang Berhormat Dr. Tan Tiong Hong, bekas Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia mengadakan satu lawatan ke sekolah ini, beliau disambut secara meriah oleh penduduk-penduduk Sungai Durian. Pada tahun 1984, En. Chan Kin Voon mendapat kenaikan pangkat dan ditukar ke SJK(C) Chong Hwa, Kanthan Baru, Chemor, Perak. Dengan pertukaran ini, maka En. Chan Su Lin telah mengambilalih jawatan Guru Besar. Pada masa itu sekolah ini mempunyai murid-murid seramai 428 orang, 17 orang guru, seorang Pembantu Tadbir dan 2 orang kakitangan bukan akademik. En. Lee Chai Sen, PJK dan En. Hew Soo Lim masih menjadi Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah dan PIBG. Pada tahun 1985, En. Chan Su Lin bertukar ke sekolah lain dan En. Yeap Gin Yew mengambilalih jawatan Guru Besar . En. Yeap Gin Yew berkhidmat selama dua tahun di sekolah ini, kemudian beliau ditukar balik ke sekolah di daerah Manjung iaitu SJK (C) Min Te, Ayer Tawar pada 16.11.1987 sebagai Penolong Kanan 1. Pada tahun 1987, En. Wong Sooi Yook dilantik menyandang jawatan Guru Besar di sekolah ini. Pada tarikh yang sama En. Lim Leong Seng dinaikkan pangkat ke sekolah ini sebagai Penolong Kanan II manakala En. Wong Yow Ping bertugas sebagai Penolong Kanan Kokurikulum. Pada 5..4.1988 Penolong Kanan 1, En. Leong Ching San pun bersara dan jawatan kekosongan tersebut telah diisi oleh En. Lim Leong Seng sebagai Penolong Kanan 1 manakala En. Wong Yow Ping sebagai Penolong Kanan II dan En. Goh Lian Hua sebagai Penolong Kanan Kokurikulum yang baru. 9 Fail Meja GPK 1.

Satu gerakan ‘Bergotong-royong’ telah diadakan pada bulan Mei 1988 dengan kerjasama daripada pihak Ahli-Ahli Lembaga Pengurus Sekolah dan PIBG dalam usaha membersihkan kawasan persekitaran sekolah. Pada bulan Mei 1990 sekumpulan murid-murid tua sekolah sudi balik ke sekolah untuk mengecat semula bangunan sekolah. Persatuan murid-murid tua juga telah menderma sebuah televisyen dan video untuk tujuan pendidikan para murid SJK(C) Sungai Durian pada 21.3.1991 Dari segi sumbangan peruntukan kewangan, pada bulan September 1989 MCA Kampar, Perak telah membiayai peruntukan wang sebanyak RM6000.00 untuk tujuan membuat pagar, parit dan mengubahsuaikan rumah guru menjadi bilik muzik. Sebuah besen juga telah dipasang di tingkat atas berhampiran pejabat umum untuk kemudahan para guru. Pada bulan November 1989 bekas Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia, Dato’ Ling Liong Sik turut membiayai peruntukan wang sejumlah RM8000.00 untuk tujuan membuat laluan berbumbung, menebang pokok-pokok dan menimbus tempat yang rendah. Mulai tahun 1988 En. Lee Chee Leong telah mengambil alih jawatan Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah daripada bapanya En Lee Chai Sen, PJK. Alasannya beliau sentiasa sibuk dalam bidang urusniaga yang kian meluas dan urusan-urusan lain disamping umurnya sudah pun meningkat.

En Hew Soo Lim kekal sebagai Pengerusi PIBG atas sebab kesibukan urusan harian, En Soo Lim pun berundur diri daripada memegang jawatan sebagai Pengerusi pada tahun 1989 dan En. Gan Kim Choo telah berjaya dipilih sebagai Pengerusi PIBG YANG BARU. Mulai tahun 1990 En. Gan Kim Choo terpaksa berundur diri pula atas sebab kesihatan dan En. Hew Soo Lim berjaya dipilih semula menjadi Pengerusi PIBG. Dari segi pencapaian akademik, dalam jangka masa tiga tahun yanh berturut-turut (1988 hingga 1990), prestasi UPSR telah berjaya mencapai ke satu tahap yang amat membanggakan. Ini adalah disebabkan kerjasama yang erat daripada semua pihak sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Sebaliknya dari segi jumlah bilangan murid, dalam jangka masa tiga tahun tersebut, bilangan muri-murid makin tahun semakin merosot. 10 Fail Meja GPK 1.

Satu berita yang amat baik ialah pada bulan Mac 1991, pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM38000.00 untuk merobohkan bilik-bilik darjah yang buruk serta bahaya, membaiki bilik-bilik darjah yang rosak, membubuh zink, memasang siling dan mengecat semula bangunan sekolah. Guru Besar En. Wong Sooi Yook telah ditugaskan ke SJK(C) Thung Hon, Tg. Tualang mulai 16.3.1991 manakala En. Leong Pian Thai dari SJK(C) Wan Hwa 2, Menglembu telah ditugaskan ke sekolah Sg. Durian sebagai Guru Besar yang baru mulai 1.4.1991. Kini sekolah ini mempunyai 325 orang muridmurid, 3 orang Guru Kanan, 16 orang guru, seorang Pembantu Tadbir dan 3 orang kakitangan bukan guru. En. Lee Chee Leong, Ahli Dewan Undangan Negeri (kawasan Tg. Tualang) kekal sebagai Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah manakal En. Hew Soo Lim pula kekal sebagai Pengerusi PIBG. Pada 26.10.1991 Pihak Lembaga Pengurus PIBG dan Persatuan Murid-Murid Tua telah mengadakan suatu Kenduri Jamuan Makan Malam dengan tujuan mengutip derma untuk membina sebuah dewan. Majlis jamuan makan malam tersebut amat berjaya. Pada tahun 1993, En. Leong Pian Thai ditukar ke SJK(C) Min Tet, Falim, Ipoh. Jawatan Guru Besar pun diambilalih oleh En. Chen Sai Kew mulai 16.1.1993 Pada tahun 1996 sekolah mempunyai seramai 222 orang murid, 11 orang guru, seorang Pembantu Tadbir, seorang Pembantu Am Rendah dan 2 orang Pekerja Rendah Awam. Dengan kerjasama semua anggota sekolah ini, jentera pentadbiran dan pengurusan sekolah dapat dijalankan dengan licin dan berjaya. Khususnya pada tahun 1995, sekolah telah mencapai pencapaian yang baik dalam UPSR. En. Chee Kooi dan En. Mow Kim Ho menjadi Pengerusi Lembaga Pengurus dan Pengerusi PIBG. Di bawah pimpinan En. Chen Sai Kew serta kerjasama dan sokongan dari Lembaga Pengurus, PIBG serta Persatuan Bekas Murid-murid, sebuah dewan yang cantik telah didirikan pada tahun 1994. Pada tahun 1995 sebuah bilik komputer yang berhawa dingan juga diubahsuai. Bilik komputer ini mempunyai 11 buah komputer. Adalah diharapkan dengan bantuan mesin-mesin yang canggih ini, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebin lancar dan berkesan dan seterusnya menjayakan ‘ PERAK NOMBOR SATU ’. 11 Fail Meja GPK 1.

Pada tahun 1997, bilangan murid merosot sehingga 213 orang. En. Chen Sai Kew yang berkhidmat selama 5 tahun pun bersara. Jawatan beliau telah diambilalih oleh En. Chin Chan Kong dari SJK(C) Ying Sing, Malim Nawar berkuatkuasa mulai 16.9.1997. Pada tahun 1998, peruntukan sebanyak RM5,000.00 dari ADUN Malim Nawar YB Dato’ Lee Chee Leong telah disalurkan untuk pembinaan sebanyak 12 petak tempat meletak kereta yang berbumbung. Seterusnya pada tahun 1999, sebuah bangunan khas untuk Kemahiran Hidup bernilai RM30,000.00 dari peruntukan Kementerian Pelajaran telah dibina di tapak sekolah. Pada tahun 2000 pula, sebuah Makmal Komputer Fasa 1 Projek Sekolah Bestari Kementerian Pelajaran Malaysia telah dilancarkan. Walaubagaimanapun, pembinaan projek tersebut hanya dapat disiapkan pada bulan Februari tahun 2002. Dari segi pencapaian akademik, keputusan UPSR pada keseluruhannya telah meningkat dari lingkungan 20% ke tahap melebihi 50% . Peningkatan ini adalah hasil usaha semua guru yang berdedikasi terutamanya guru yang mengajar kelas peperiksaan UPSR sepanjang tempoh 1997 hingga 2005. En. Chin Chan Kong yang telah berkhidmat selama 9 tahun di sekolah ini telah ditukarkan ke SJK (C) Thung Hon, Chendrong berkuatkuasa 21.3.2006. Pada masa yang sama, En. Looi Tong Yong iaitu Penolong Kanan 1 dari SJK(C) Thung Hon, Chendrong telah diarahkan untuk menyandang jawatan Guru Besar di sekolah ini. Sebuah pondok keselamatan berukuran 8’ x 8’ telah dibina pada pertengahan tahun 2006 dengan wang peruntukan sebanyak RM18,118.00 dari Jabatan Pelajaran Perak. Di samping itu, kerja-kerja membina sebuah bangunan baru berukuran 40’(p) x 25’(l) untuk dijadikan kelas Pra-Sekolah telah mula dilaksanakan pada bulan Disember 2006. Kos pembinaannya adalah sebanyak RM67,000. Justeru, kelas persekolahan PraSekolah telah mula beroperasi pada 3.1.2007. Walaubagaimanapun, bangunan tersebut hanya dapat disiapkan pada awal bulan Mac 2007.

12

Fail Meja GPK 1.

Pada bulan Julai 2006 , Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah iaitu En. Loh Kim Wah telah memberi sumbangan sebanyak RM10000.00 untuk memasang 3 unit penghawa dingin di bilik Guru Besar, bilik guru dan bilik Pembantu Tadbir masing-masing dan juga 5 buah almari bercermin yang diletak dibilik guru untuk tujuan menyimpan fail-fail. Enrolmen murid disekolah ini semakin merosot tahun demi tahun. Punca kemerosotan ini adalah disebabkan kebanyakan keluarga di kampung ini telah berhijrah ke bandaraya untuk mencari pekerjaan. Semasa pertukaran En. Looi Tong Yong ke SJK(C) Kampong Bali, Tronoh pada 1.7.2008 bilangan murid di sekolah ini hanya seramai 166 orang sahaja termasuk 25 murid dari kelas Pra Sekolah. Guru Besar baru yang menggantikan beliau adalah Pn. Ng Poh Chan yang bertugas sebagai Penyelia Petang dari SJK(C) Sam Chai, Ipoh. Beliau adalah merupakan wanita pertama yang menyandang jawatan sebagai Guru Besar di sekolah ini.

4.0 SENARAI NAMA GURU BESAR YANG PERNAH BERKHIDMAT
NAMA 1. En. Leong Yin Yau 2. En.Chin Yit Mau TAHUN 1951 - 1953 1953 - 1957 13 Fail Meja GPK 1.

3. En. Chong Cheng Seng 4. En. Chan Kin Voon 5. En Chan Su Lin 6. En. Yeap Gin Yew 7. En. Wong Sooi Yook 8. En. Leong Pian Thai 9. En. Chen Sai Kew 10. En. Chin Chan Kong 11. En Looi Tong Yong 12. Pn. Ng Poh Chan

1957 - 1979 1979 - 1984 1984 - 1985 1985 - 1987 1987 - 1991 1991 - 1993 1993 - 1997 1997 - 2006 2006 - 2008

2008 hingga sekarang

5.0 OBJEKTIF SJK(C) SUNGAI DURIAN.
1. Menyediakan suatu suasana yang harmoni, selamat, bersih dan ceria serta kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 2. Memupuk dan membina semangat serta menyemai minat murid-murid dalam pembelajaran.
14 Fail Meja GPK 1.

6.0 OBJEKTIF GPK 1 SJK(C) SUNGAI DURIAN.
1.

Mewujudkan peluang untuk murid-murid yang berpotensi terutamanya dari kawasan luar bandar bagi mendapatkan pendidikan dengan kemudahan yang teratur, sempurna dan terkini dalam iklim persekolahan yang kondusif. Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup
15 Fail Meja GPK 1.

2.

bermasyarakat sarwajagat. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi Intelek, Rohani, Emosi dan Jasmani serta berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Melahirkan insan dan warganegara yang bertanggungjawab, berilmu, beriman dan beramal sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat Malaysia. Melahirkan murid-murid yang mempunyai kemampanan sahsiah yang mampu menghadapi alam remaja. Mewujudkan murid-muird yang mengamalkan budaya penyayang. Melahirkan kejituan semangat patriotisme di kalangan murid-murid.

7.0 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SJK(C) SUNGAI DURIAN

16

Fail Meja GPK 1.

GURU BESAR
PN. NG POH CHAN

PIBG Sekolah GPK. KURIKULUM Pn. LEIN YAU HOE GPK. HEM

LPS Sekolah GPK. KO-KURIKULUM EN. ADZHAR AMIR

KETUA PANITIA B.M : EN. ADZHAR AMIR B.C : CIK. CHEE C. C. B.I : PN. LAM P. Y. MT : CIK. LOOI Y. C. SN : EN. HOW C. F. PPSMI : PN. CHONG S. P.

KETUA PANITIA P.M : PN. CHONG S. P. K.T : PN. PHANG W. L. SV : PN. LEIN Y. H. K.H : PN. PHANG W. L. P.S : CIK. CHAN HUI YI PJK : En. ADZHAR AMIR

GURU DISIPLIN Cik CHEE C. C PERSATUAN BAHASA SPBT CIK LEE S. W. KESELAMATAN, KESIHATAN, KECERIAAN (3K) EN. HOW C. F. BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS

BADAN BERUNIFORM PBSM PENGAKAP TUNAS PUTERI

PENILAIAN &PEPERIKSAAN, PN. LEIN YAU HOE

RMT & PROJEK SUSU PN. LAM P. Y.

BIMBINGAN & KAUNSELING, EN. HOW C. F. PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE S. W. PN. LAM P. Y.

PERMAINAN BOLA TAMPAR OLAHRAGA PING PONG BADMINTON

BIASISWA & KEBAJIKAN PK HEM

8.0
Fail Meja GPK 1.

CARTA ORGANISASI GPK 1
17

GPK. KURIKULUM PN. LEIN YAU HOE KETUA PANITIA BAHASA B.M : EN. ADZHAR AMIR B.C : CIK. CHEE C. C. B.I : PN. LAM PIC YEE KETUA PANITIA MT : CIK LOOI YEAN CHING SN : EN. HOW CHOON FAH P.M : PN. CHONG SIEW PYN K.T : PHANG WEI LIN SV : PN. LEIN YAU HOE K.H : PN. PHANG WEI LIN P.S : CIK CHAN HUI YI PJK : EN. ADZHAR AMIR

PENILAIAN & PEPERIKSAAN, PN. LEIN YAU HOE

PUSAT SUMBER & PERPUSTAKAAN CIK LEE SEE WUAN PN. LAM PIC YEE

18

Fail Meja GPK 1.

9.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DGN PEGAWAI LAIN
TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN

1.0 Pengurusan Akademik 1.1 Melaksanakan tugas mengajar sebilangan waktu yang ditetapkan. 1.2 Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul. 1.2.1 Memastikan rancangan pelajaran tahunan, harian dan butiran peribadi lengkap disediakan dalam Buku Rekod Mengajar. 1.2.2 Memastikan pengurusan Buku Rekod Mengajar disemak setiap minggu.
19 Fail Meja GPK 1.

Mengajar (Pengajaran dan Pembelajaran)

GPK 1 GPK 1; Guru Mata Pelajaran GPK 1; Guru Mata Pelajaran

Guru Besar Semua perkara mengenai Pengurusan Akademik.

Menyemak Buku Rekod Mengajar

10.0 PROSES KERJA, CARTA ALIRAN, SENARAI SEMAK, NORMA KERJA
AKTIVITI 1: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR AWAL TAHUN
PROSES KERJA

Bil 1. 2.

Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak. Menyerahkan Rancangan Pelajaran Tahunan kepada Guru Besar / GPK untuk disahkan.

Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Besar / GPK

Seksyen/UndangUndang/Peraturan

3. 4.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

20

Fail Meja GPK 1.

Bil 5.

Proses Kerja Memberi tempoh masa selama 2 minggu kepada guru-guru untuk menyiapkan Buku Rekod Mengajar. ~Rancangan Pengajaran Tahunan ~Butiran Peribadi Guru ~Jadual Waktu Persendirian dan Kelas. ~Takwim Persekolahan ~Senarai Nama Murid ~Senarai Nama Buku Teks dan Buku Rujukan. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk pengesahan.

Pegawai Yang Meluluskan Guru Mata Pelajaran

Seksyen/UndangUndang/Peraturan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

6.

Guru Besar / GPK

21

Fail Meja GPK 1.

CARTA ALIRAN

Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak.

Membuat Pembetu

Tida k

Ya MEMUASKAN?
Melengkapkan – rancangan pengajaran tahunan, butiran guru, jadual waktu, takwim, senarai nama murid, senarai nama buku yang digunakan Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk pengesahan. Mengesahkan Rancangan Pelajaran Tahunan oleh Guru Besar / GPK .
22 Fail Meja GPK 1.

BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD PENGAJARAN GURU TAHUN 2009

NAMA GURU
1. 2.

BUTIRAN DIRI GURU

TAKWIM

JADUAL WAKTU

SUKATAN PELAJARAN

HUARAIAN SUKATAN PELAJARAN

TUGASAN GURU

3. 4. 5. 6.
23 Fail Meja GPK 1.

AKTIVITI 2: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR HARIAN
PROSES KERJA

Bil 1.

Proses Kerja Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan. Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. Melaksanakan dalam P & P di kelas. Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan.

Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar / GPK

Seksyen/UndangUndang/Peraturan

2.

Guru Mata Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

3.

Guru Besar / GPK

4. 5.

Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran
24 Fail Meja GPK 1.

Bil 6.

Proses Kerja Selepas P&P, guru mata pelajaran diwajibkan menulis refleksi / impak.

Pegawai Yang Meluluskan Guru Mata Pelajaran

Seksyen/UndangUndang/Peraturan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

25

Fail Meja GPK 1.

CARTA ALIRAN
Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan. Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak. Melaksanakan dalam P & P di kelas. Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan. Selepas P&P, guru mata pelajaran diwajibkan menulis refleksi / impak.
26 Fail Meja GPK 1.

SENARAI SEMAK
Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

1.

Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan/Harian Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak Menyerahkan jadual waktu, jadual tugasan dan takwim persekolahan kepada guru-guru. Menyediakan borang senarai semak penghantaran buku rekod mengajar. Melaksanakan dalam P & P
27 Fail Meja GPK 1.

2.

3.

4.

5. 6.

BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD RANCANGAN PELAJARAN HARIAN. BULAN _______
TARIKH NAMA GURU

MINGGU 1 _________

MINGGU 2 _________

MINGGU 3 _________

MINGGU 4 _________

MINGGU 5 _________ CATATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.
28 Fail Meja GPK 1.

Proses Kerja
Aktiviti 3 : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Subaktiviti : MENULIS RANCANGAN HARIAN
Bi l 1 2 3 4 Proses Kerja Mencatat nama Mata Pelajaran
- Tahun - Masa

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GPK

Undang – undang / Peraturan

Menulis tajuk utama Menentukan objektif Menulis kemahiran Aktiviti - Melaksanakan - Set Induksi - Strategi Pengajaran - Latihan - Pengayaan & Pemulihan Membina Bahan Bantu Mengajar (BBM / TM ) Mengenalpasti Nilai murni Mengenalpasti Ilmu Mengenalpasti Kemahiran Berfikir Kritis & Kreatif (KBKK) Mencatat Refleksi/Impak 29

GB/GPK GB/GPK GB/GPK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran

5

GB/GPK

6 7 8 9 10

GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK GB/GPK

Fail Meja GPK 1.

30

Fail Meja GPK 1.

31

Fail Meja GPK 1.

32

Fail Meja GPK 1.

33

Fail Meja GPK 1.

34

Fail Meja GPK 1.

35

Fail Meja GPK 1.

36

Fail Meja GPK 1.

37

Fail Meja GPK 1.

38

Fail Meja GPK 1.

39

Fail Meja GPK 1.

40

Fail Meja GPK 1.

41

Fail Meja GPK 1.

42

Fail Meja GPK 1.

43

Fail Meja GPK 1.

44

Fail Meja GPK 1.

45

Fail Meja GPK 1.

46

Fail Meja GPK 1.

47

Fail Meja GPK 1.

48

Fail Meja GPK 1.

49

Fail Meja GPK 1.

50

Fail Meja GPK 1.

51

Fail Meja GPK 1.

52

Fail Meja GPK 1.

53

Fail Meja GPK 1.

54

Fail Meja GPK 1.

55

Fail Meja GPK 1.

56

Fail Meja GPK 1.

57

Fail Meja GPK 1.

58

Fail Meja GPK 1.

59

Fail Meja GPK 1.

60

Fail Meja GPK 1.

61

Fail Meja GPK 1.

62

Fail Meja GPK 1.

63

Fail Meja GPK 1.

64

Fail Meja GPK 1.

65

Fail Meja GPK 1.

66

Fail Meja GPK 1.

67

Fail Meja GPK 1.

68

Fail Meja GPK 1.

69

Fail Meja GPK 1.

70

Fail Meja GPK 1.

71

Fail Meja GPK 1.

72

Fail Meja GPK 1.

73

Fail Meja GPK 1.

74

Fail Meja GPK 1.

75

Fail Meja GPK 1.

76

Fail Meja GPK 1.

77

Fail Meja GPK 1.

78

Fail Meja GPK 1.

79

Fail Meja GPK 1.

80

Fail Meja GPK 1.

81

Fail Meja GPK 1.

82

Fail Meja GPK 1.

83

Fail Meja GPK 1.

84

Fail Meja GPK 1.

85

Fail Meja GPK 1.

86

Fail Meja GPK 1.

87

Fail Meja GPK 1.

88

Fail Meja GPK 1.

89

Fail Meja GPK 1.

90

Fail Meja GPK 1.

91

Fail Meja GPK 1.

92

Fail Meja GPK 1.

93

Fail Meja GPK 1.

94

Fail Meja GPK 1.

11.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran GPK 1
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 Perintah Am Bab A Arahan Pembendaharaan Surat Pekeliling Bil.6/70- Kertas-kertas Persaraan dan Membayar Pencen, Elaun Persaraan atau Ganjaran Kepada Pegawai yang Bersara Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/70 – Skim Pencen Balu dan Anak Yatim Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.11/70 – Sukatan Peperiksaan Baru bagi Perkhidmatan Dalam dan Luar Negeri dan Perkhidmatan Pentadbir Melayu Surat Pekeliling Bil. 13/70 – Taraf Pegawai-pegawai Perempuan di bawah Perintah Am Bab A 32

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/70 – Peperiksaan Bagi Perkhidmatan Pegawai Kerani dan Pembantu Kerani

11.8Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 24/70 – Sama dengan SPP 14/70 11.9 11.10 11.11 11.12 Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 JPNS. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh JPNNS dan PPD Jempol dan Jelebu. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan dan Pegawai Pelajaran Daerah Jempol dan Jelebu. Merujuk Manual prosedur Kerja Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. 95

Fail Meja GPK 1.

12.0 Senarai Undang-Undang & Pekeliling
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550); Perintah-perintah Am Arahan-arahan Perbendaharaan Arahan-arahan Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Kewangan Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan Pekeliling-pekeliling Ikhtisas 12.7.1 12.7.2 12.7.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1981 Ketepatan Masa di Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/ Waktu Luang (Free Period) oleh Guru-guru Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1982 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan S.R.P dan L.C.E (Sarawak) bagi murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1983 Perpustakaan Sekolah 96 Fail Meja GPK 1.

12.7.4

12.7.5

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran

12.7.6 12.7.7 12.7.8 12.7.9

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1986 Urusan Temuduga Guru-guru Ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987 Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 / 1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ) Perkhidmatan Awam. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3 / 1999 : Buku Rekod Mengajar Guru

97

Fail Meja GPK 1.

13.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 Instrumen Pemastian Standard Daftar Harta Modal Kew. 312 Borang Butir Penyelenggaraan Harta Modal Kew. 312A Daftar Iventori Kew. 313 Borang Maklumat Diri Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Borang Data EMIS Borang Retan Bulanan Laporan Prestasi Kewangan Bulanan BORANG J.P.A. (Prestasi) 4/2002, 3/2002, 2/2002 Pesanan Kerajaan (AM 75) (Pin 6/86) Borang Inden Kerja – J.K.R. 58-Pin 2/88 Borang Kawalan Kelompok Kew. 302-Pin1/92 Baucar Bayaran Kew.304 – Pin 1/92 Baucar Bayaran Kew. 304A- Pin 1/92 Penyata Perubahan Kew.8 - Pin 10/96 98 Fail Meja GPK 1.

14.0 Senarai Tugas Harian
Nama: Jawatan : Tarikh: Bil

Senarai Tugas Harian

Tugas Saya Hari Ini

Catatan

99

Fail Meja GPK 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful