RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 (KSSR

)
TEMA TAJUK TARIKH MASA STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.4 Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6. 7. Pemulihan

Pengayaan

Ilmu : Nilai : PENGISIAN KURIKULUM EMK : KB : BCB :

SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful