Anda di halaman 1dari 89

PERSATUAN SOFBOL MALAYSIA SOFBOL ASSOCIATION of MALAYSIA

UNDANG-UNDANG PERMAINAN SOFBOL

2010-2013
1

UNDANG UNDANG PERMAINAN SOFBOL 2010 - 2013 (Pindaan Terkini)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C D E F G H I E F G H

ISI KANDUNGAN UNDANG-UNDANG DEFINISI PADANG PERMAINAN ALATAN JURULATIH, PEMAIN DAN PENGGANTI PERMAINAN PERATURAN MEMICING MEMUKUL PEMUKUL-PELARI DAN PELARI BOLA MATI BOLA DALAM MAINAN PENGADILAN BANTAHAN SKORING UKURAN GELANGGANG RASMI SOFBOL UKURAN DIAMOND RASMI SOFBOL UKURAN BES, PLET & KOTAK PEMUKUL JARAK UKURAN PITCHING, BES & PAGAR RUMUSAN PEMAIN TAK LAYAK & PEMAIN TIDAK SAH RUMUSAN PEMAIN TUKAR KEMBALI RUMUSAN DP / FLEX RUMUSAN PEMAIN MENYERANG SAHAJA (OPO) PROTEST FORM BORANG BANTAHAN CHECK LIST FOR UMPIRE PRE GAME CONFERENCE RUJUKAN UNDANG-UNDANG CATATAN

M/S 3 18 22 28 35 38 43 49 64 67 71 73 77 78 79 80 84 85 85 86 87 88 89 90

UNDANG-UNDANG 1 DEFINISI Bah. 1. BET YANG DIPINDA (Altered Bet). Sebatang bet dianggap telah dipinda apabila rupabentuk fizikal bet sah telah diubahkan. Contohcontoh pemindaan bet ialah:menggantikan hendal sebatang bet logam dengan hendal kayu atau bahan lain, mengisikan bahan ke dalam bet, menggunakan pita yang berlebihan (lebih daripada 2 lapis) pada genggaman bet, atau mengecatkan bet dibahagian atas atau bawah kecuali untuk tujuan pengenalan. Menggantikan genggaman dengan genggaman lain yang sah, tidaklah dianggap sebagai telah memindakan bet. Satu genggaman flare` atau cone yang dipasangkan kepada bet dianggap sebagai sesuatu bet yang dipinda. Mengukir tanda pengenalan pada hujung combol sebatang bet logam, tidak dianggap sebagai bet yang telah dipinda. Mengukir tanda pengenalan pada hujung laras sebatang bet logam adalah dianggap sebagai bet yang telah dipinda. Penandaan dengan laser di mana-mana bahagian bet tidak dianggap sebagai bet yang telah dipinda. Bah. 2. MAINAN-RAYUAN (Appeal Play) Suatu Mainan-Rayuan bola hidup atau bola mati adalah sesuatumainan yang mana seorang pengadil tidak boleh membuat keputusan sehingga diminta oleh pengurus, jurulatih atau pemain daripada pasukan bertahan. KEKECUALIAN: Pengurus, jurulatih atau pemain daripada pasukan menyerang dibenarkan merayu ke atas kesalahan membuat penggantian tak sah oleh pasukan bertahan. Jika rayuan dibuat oleh seorang pemadang, pemadang itu mesti berada di padang-dalam(infield). Rayuan tidak akan dilayan bila dibuat selepas salah satu daripada situasi berikut berlaku: a. Satu pic, sama ada sah atau tak sah telah dilepaskan. KEKECUALIAN: Rayuan ke atas mengguna Pengganti Tak Sah atau Masuk-Kembali Tak Sah, seorang pemain Tukar-Kembali atau Tarik-Keluar(sama ada meninggalkan atau kembali semula ke barisan memukul dalam undang-undang Pendarahan) dan tidak melapor kepada pengadilboleh dibuat pada bila-bila masa selagi pemain yang berkenaan itu masih di dalam permainan. b. Picer dan semua pemain pasukan bertahan telah meninggalkan Kawasan Fair, atau c. Semua pengadil telah meninggalkan padang selepas sesuatu mainan terakhir di dalam permainan tersebut. Berikut adalah jenis-jenis rayuan: 1. Tidak menyentuh bes. 2. Meninggalkan bes ke atas bola yang disambut sebelum bola mula-mula disentuh. 3. Memukul tidak mengikut giliran. 4. Mencuba mara ke Bes Kedua selepas menyentuh Bes Pertama. 5. Penggantian Tak Sah. 6. Mengguna pemain yang tidak dilaporkan kepada pengadil dalam undang-undang Pemain Tukar-Kembali. 7. Masuk-Kembali Tak Sah. 8. Mengguna pemain yang tidak dilaporkan kepada pengadil dalam undang-undang Pemain-Lantikan (DP). 9. Pelari-pelari-bes menukar kedudukan bes semasa satu Persidangan Rasmi.

Bah. 3. PEMAMPATAN BOLA (Ball compression) Pemampatan Bola adalah "Daya tekanan"(Load force) dalam kilogram(paun) yang diperlukan untuk memampat bola sofbol 6.5mm (0.25 inci) bila disukat mengikut ujian ASTM(American Society for Testing Measurements)

Bah. 4. COR. BOLA (Ball COR.) `Coefficient of Restitution' pada sesuatu bola sofbol bila disukat mengikut ujian ASTM Bah. 5. GARISAN BES (Base line) Sesuatu Garisan Bes adalah satu garislurus di antara bes-bes. Bah. 6. DIBERI BES KE ATAS BALL`(Base on Balls). (FP dan SP) Suatu kejadian `Diberi Bes membenarkan seorang pemukul maju ke Bes Pertama dengan selamat dan ini diberikan oleh seorang pengadil kepada pemukul bila empat pic dianggapkan ball` . Kadangkala ini dirujuk sebagai Walk`. Bah. 7. LORONG BES (Base Path). Lorong Bes ialah suatu garislurus di antara sesuatu bes dengan posisi Pelari semasa seorang pemain bertahan mencuba (atau sedang mencuba) mencecah seorang Pelari. Bah. 8. BOLA YANG DIPUKUL (Batted Ball). Bola yang dipukul adalah sebarang bola yang kena pada bet atau dikenakan oleh bet dan jatuh di dalam Kawasan Fair atau Foul. Tidak diambil kira sama ada ini dibuat secara sengaja atau tak sengaja. Bah. 9. PEMUKUL (Batter) Seorang pemukul adalah seorang pemain menyerang yang masuk ke dalam Petak-Pemukul dengan tujuan membantu pasukannya mendapatkan larian. Ia tetap menjadi pemukul sehingga diisytiharkan `out' oleh pengadil atau ia telah menjadi seorang pemukul-pelari. Bah. 10. PETAK-PEMUKUL (Batters Box). Petak-Pemukul ialah sesuatu kawasan yang mana seorang pemukul mesti berada dengan tujuan membantu pasukannya mendapatkan larian. Semua garisan dianggap berada di dalam Petak-Pemukul. Bah. 11. PEMUKUL-PELARI (Batter-Runner). Pemukul-Pelari ialah seorang pemain yang telah memukul, tetapi belum dimatikan atau tiba di Bes Pertama lagi. Bah. 12. GILIRAN MEMUKUL (Batting Order). Giliran memukul adalah senarai rasmi pemain-pemain pasukan menyerang mengikut giliran yang mereka akan memukul. Apabila Kad Giliran Memukul diserahkan, posisi pemain-pemain hendaklah disebutkan. Bah. 13. BOLA TERHALANG (Blocked Ball). Bola Terhalang adalah bola yang dipukul, dibaling atau dipickan yang telah disentuh , dihentikan, atau di sentuh oleh seorang yang tidak terlibat di dalam permainan tersebut, atau bola itu terkena sebarang objek yang bukan sebahagian daripada alatan rasmi atau kawasan rasmi padang.

Bah. 14. BOLA TAMPAN (Bunt). Bola tampan adalah bola yang dipukul dengan tidak mengayunkan bet, tetapi dengan sengaja ditemu dengan bet dan diketukkan perlahan-lahan ke dalam kawasan Padang-dalam E. Sesuatu bola yang terkena sebarang objek selain daripada seorang pemain pasukan bertahan semasa bola itu masih dalam penerbangannya, kejadian ini dianggap sama dengan terkena tanah. Bah. 16. PETAK KECER (Catchers Box). Petak Kecer adalah kawasan di mana Kecer hendaklah berada sehingga: (a) (FP SAJA) Sesuatu pic dilepaskan . Semua garisan dianggap berada di dalam Petak Kecer. (b) (SP SAJA) Sesuatu pic telah dipukul, menyentuhi tanah, plet atau pemukul, atau telah tiba di petak kecer. Bah. 17. PERSIDANGAN RASMI (Charged Conference). Sesuatu Persidangan Rasmi berlaku bila: a. Persidangan Pasukan Menyerang: Pasukan menyerang meminta permainan ditangguhkan untuk membolehkan Pengurus atau mana-mana wakil pasukannya berunding dengan manamana pemain pasukannya b. Persidangan Pasukan Bertahan: Pasukan bertahan meminta permainan ditangguhkan untuk membolehkan 1) Seorang wakil pasukan bertahan masuk ke padang untuk menyampaikan sesuatu kepada mana-mana pemain bertahan. 2) Seorang pemadang meninggalkan posisinya dan bergerak ke tempat duduk pasukan dan pengadil percaya ia telah menerima arahan. Bah. 18. (SP saja) Bah. 19. JURULATIH (Coach) a. Jurulatih adalah seorang yang bertanggungjawap ke atas tindakan pasukannya di dalam padang dan ia mewakili pasukannya bila bercakap dengan pengadil atau pasukan lawannya. Seorang pemain boleh dilantik sebagai jurulatih bila jurulatih tidak hadir atau pemain itu adalah pemain merangkap jurulatih. b. Untuk tujuan undang-undang ini, Pengurus pasukan dianggap sebagai Ketua Jurulatih. Bah. 20. LOMPAT GAGAK (Crow Hop) Lompat gagak dihuraikan sebagai satu tindakan Picer semasa mengambil langkah, ia memijak, mengheret kakinya atau melompat keluar dari bahagian depan Plet Picer, sambil menanamkan semula kaki pasaknya, menjadikan satu daya gerakan (atau tempat permulaan) kali kedua, lalu menolak keluar dari tempat permulaan baru ini dan diakhiri dengan melepaskan picnya. (INI ADALAH SATU TINDAKAN TAK SAH) Bah. 21. BOLA MATI (Dead Ball). Bola mati ialah sesuatu yang a. Menyentuhi sebarang objek yang bukan sebahagian daripada alatan rasmi atau kawasan permainan rasmi atau seorang pemain/orang yang tidak terlibat di dalam permainan. b. Terlekat pada alatan pengadil atau masuk ke dalam pakaian pemain atau c. Pengadil mengisytiharkan Bola Mati.

Bah. 22. PASUKAN BERTAHAN (Defensive Team). Pasukan bertahan adalah pasukan yang berada di atas padang. Bah. 23. BOLA MATI LENGAHAN (Delayed Dead Ball). Adalah satu situasi yang mana bola tetap hidup sehingga tamatnya mainan. Apabila semua mainan telah selesai, pengadil akan mengisytiharkan Bola Mati` dan menguatkuasakan undang-undang yang sewajarnya. (Rujuk kepada Undang 9. Bah. 3) Bah. 24. PEMAIN-LANTIKAN(Designated Player - DP) (FP saja) Pemain-Lantikan adalah seorang pemain menyerang yang berada di dalam senarai memukul permulaan yang memukul untuk PEMAIN FLEX yang disenaraikan di dalam posisi sepuluh(10) dalam kad barisan memukul. Bah. 25. BES TERANJAK (Dislodged Base). Suatu bes teranjak ialah bes yang teralih dari kedudukan yang sewajarnya. Bah. 26. MAINAN BERGANDA (Double Play). Mainan berganda ialah mainan oleh pemadang di mana dua orang pemain pasukan menyerang dimatikan secara sah dari hasil tindakan terus-menerus. Bah. 27. TEMPAT DUDUK PASUKAN (Dugout) Satu kawasan di Kawasan Bola-mati yang ditetapkan untuk pemain-pemain, jurulatih-jurulatih, penjaga-penjaga bet dan wakil-wakil pasukan saja. Kawasan ini adalah dilarang merokok. Bah. 28. DISINGKIR DARI PERMAINAN (Ejection from the game). Disingkir adalah satu tindakan oleh pengadil, mengarahkan seorang pemain, pegawai atau mana-mana ahli pasukan dikeluarkan dari padang dan kawasan permainan untuk sepanjang permainan itu.

Bah. 29. BOLA FAIR (Fair Ball). Bola-fair adalah bola yang dipukul secara sah yang: (a) Berhenti atau disentuh\di dalam Kawasan-Fair di antara Plet Rumah dan Bes Pertama atau di antara Plet Rumah dan Bes Ketiga. (b) Lantun melintasi Bes Pertama atau Bes Ketiga di dalam Kawasan-Fair, tidak dikira di mana bola itu jatuh selepas bola itu telah melantun melintasi bes. (c) Menyentuh Bes Pertama, Kedua atau Ketiga. (d) Semasa berada di dalam Kawasan-Fair, menyentuh badan atau pakaian Pengadil atau pemain. (e) Mula-mula jatuh di dalam Kawasan-Fair melepasi Bes Pertama dan Bes Ketiga. (f) Bila di dalam Kawasan-Fair, melintasi padang permainan melampaui pagar padangluar(outfield fence). (g) Dalam penerbangannya, kena tiang penanda garisan Foul. PERHATIAN: 1.Sesuatu bola melayang-fair(fair fly) hendaklah dihakimkan mengikut kedudukan bola semasa di dalam penerbangannya dengan garisan-foul, termasuk tiang foul dan bukan kedudukan pemadang sama ada ia berada di dalam Kawasan-Fair atau Foul semasa ia menyentuh bola. Tidak kira sama

ada bola kena Kawasan-Fair atau Foul asalkan ia tidak kena sebarang objek asing di dalam Kawasan-Fair dan mengikut syarat-syarat Bola-Fair. 2. Kedudukan bola pada masa penggangguan berlaku akan menentukan sama ada bola adalah Fair atau Foul, tidak diambil kira sama ada bola bergolek dengan tidak disentuh ke Kawasan Foul atau Fair. Bah. 30. KAWASAN-FAIR (Fair Territory). Kawasan-Fair adalah bahagian padang permainan yang melengkungi dan termasuk garisan-Foul Bes Pertama dan Bes Ketiga dari Plet Rumah ke bahagian pagar yang terbawah dan terus ke atas. Bah. 31. CECAHAN MENIPU (Fake Tag). Satu jenis penghalangan ke atas pelari semasa menuju atau kembali ke sesuatu bes oleh seorang pemadang yang tidak memiliki bola atau tidak bersedia untuk menerima bola dan kejadian itu memperlambatkan kemajuan pelari. Pemain tidak perlu berhenti atau menggelunsor. Cuma memperlambatkan pergerakannya bila cecahan menipu dilakukan telah dianggap sebagai penghalangan. Bah. 32. PEMADANG (Fielder). Pemadang adalah mana-mana pemain bertahan dari pasukannya yang berada di atas padang. Bah. 33. BOLA MELAYANG (Fly Ball). Bola melayang ialah bola yang dipukul ke atas. Bah. 34. PEMAIN FLEX (Flex player) Pemain Flex adalah pemain permulaan yang tempat memukulnya diambil alih oleh Pemain Lantikan dan namanya disebutkan dalam posisi sepuluh(10) dalam kad barisan memukul. Bah. 35. MATI-PAKSAAN (Force-out). Mati-paksaan adalah satu out` yang berlaku apabila seorang pelari yang mesti meninggalkan besnya akibat daripada pemukul menjadi pemukul-pelari dan sebelum pemukul-pelari atau pelari yang sebelumnya itu dimatikan. Untuk mainan rayuan mainan paksaan , ditentukan pada masa rayuan dibuat: buka masa berlaku kejadian. Bah. 36. DIHUKUM KALAH (Forfeit) Dihukum kalah adalah tindakan pengadil plet mengisytiharkan bahawa permainan telah tamat dan pasukan yang tidak bersalah adalah pemenang perlawanan itu. Bah. 37. BOLA-FOUL (Foul Ball). BolaFoul adalah sesuatu pukulan sah yang bola: a Berhenti di dalam Kawasan-Foul di antara Plet Rumah dan Bes Pertama atau di antara Plet Rumah dan Bes Ketiga. b Lantun melintasi Bes Pertama atau Ketiga di dalam Kawasan-Foul. c Mula-mula menyentuh Kawasan-Foul melepasi Bes Pertama atau Bes Ketiga. d Semasa berada di Kawasan-Foul, menyentuh badan, alatan yang berada di badan atau di luar badan atau pakaian pengadil atau pemain atau sebarang objek asing di atas padang.

e Menyentuh pemukul atau bet yang masih dipegang oleh pemukul buat kali keduasemasa ia berada di dalam Petak-Pemukul. f. Melantun terus dari bet, tidak melebihi ketinggian kepala pemukul, menyentuh manamana bahagian badan kecer atau alatannya dan disambut oleh pemadang yang lain. g. Terkena plet picer dan bergolek dengan tidak disentuh ke dalam kawasan foul sebelum Bes pertama atau Bes ketiga. PERHATIAN (1) Sesuatu bola melayang foul ke dihakimkan mengikut posisi bola dengan garisan Foul termasuk tiang Foul dan bukan sama ada pemadang berada di Kawasan Fair atau Foul semasa bola disentuh. (2) Kedudukan bola semasa penggangguan berlaku akan menentukan sama ada bola adalah Fair atau Foul, tidak diambil kira sama ada bola bergolek dengan tidak disentuh ke Kawasan Foul atau Fair. Bah. 38. KAWASAN FOUL(Foul territory) Kawasan foul adalah mana-mana bahagian padang permainan yang tidak termasuk dalam Kawasan fair. Bah. 39. PUKULAN-SIPI (Foul-tip). Pukulan-sipi adalah sesuatu bola yang dipukul yang: (a) Menuju terus dari bet ke dalam tangan Kecer. (b) Melayang tidak melebihi ketinggian kepala pemukul dan (c) Disambut dengan sah oleh Kecer. PERHATIAN: Ianya bukan Pukulan-sipi jika bola tidak disambut dan sebarang Pukulan-sipi yang disambut adalah dikira Straik`. Bola adalah hidup dan dalam mainan. Ianya bukan satu sambutan jika bola meloncat kembali(rebound), kecuali jika pada mulanya terkena tangan atau glof Kecer dahulu. Bah. 40. TOPI KELEDAR (Helmet). a. Sesuatu topi keledar mesti mempunyai dua pelindung telinga (satu di kiri dan satu di kanan) dan harus mempunyai sama banyak atau lebih ciri-ciri keselamatan yang boleh didapati pada topi kap plastik yang berlapik. Jenis yang hanya mempunyai satu keping pelapik sahaja untuk melindungi telinga, tidak dianggap mematuhi spesifikasi undang-undang ini. b. Kecer boleh memakai topi jenis tengkorak yang tidak mempunyai pelindung telinga. c. Topi keledar yang dipakai oleh seorang pemain bertahan melainkan Kecer, tidak perlu mempunyai pelindung telinga. d. Sebarang topi yang telah retak, pecah, berlekuk atau yang telah dipinda, harus diisytiharkan sebagai topi tak sah dan dikeluarkan Bah. 41. PASUKAN TUAN-RUMAH (Home Team). Pasukan Tuan-Rumah adalah pasukan yang mana padangnya digunakan untuk perlawanan berkenaan atau jika perlawanan itu dimainkan di padang berkecuali, maka pasukan tuan-rumah hendaklah ditetapkan dengan persetujuan bersama atau dengan melenting duit syiling. Bah. 42. BET TAK SAH(Illegal bet) Bet Tak Sah ialah bet yang tidak mengikut peraturan Undang-undang 3, Bah. 1. Bah. 43. (SP saja)

Bah. 44. PICER TAK SAH (Illegal Pitcher). Seorang pemain yang berada di dalam permainan secara sah, tetapi ia tidak boleh pic akibat daripada: (a) Dikeluarkan dari posisi memicing oleh pengadil atau pengurus pasukannya kerana mengadakan lebih daripada bilangan Persidangan Rasmi Pasukan Bertahan yang dihadkan atau (b) (SP saja) Bah. 45. PEMAIN TAK SAH (Illegal player). Pemain Tak Sah adalah seorang pemain yang berada di dalam barisan memukul, sama ada sebagai pemain menyerang atau bertahan, yang tidak dilapor kepada pengadil, termasuk: Berikut adalah jenis-jenis `Pemain Tak Sah': (a) Seorang pemain Tukar-kembali masuk dalam permainan (mengikut undang pendarahan) dengan tidak memberitahu pengadil. (b) Seorang pemain Tarik-keluar (mengikut undang pendarahan) kembali ke dalam permainan dengan tidak memberitahu pengadil. Bah. 46. MASUK-KEMBALI TAK SAH (Illegal Re-entry). Sesuatu Masuk-Kembali Tak Sah berlaku apabila: (a) Seorang pemain barisan permulaan kembali ke dalam permainan buat kali kedua selepas digantikan dua kali. (b) Seorang pemain barisan permulaan masuk-kembali ke dalam permainan selepas digantikan tetapi bukan pada giliran memukul asalnya. (c) Seorang pemain simpanan yang telah masuk ke dalam permainan secara sah, kembali sekali lagi selepas ia telah digantikan oleh pemain asal atau oleh pemain simpanan yang lain. (d) DP dalam barisan permulaan (FP saja) di letak dalam giliran memukul selain daripada giliran asalnya. (e) Pemain FLEX yang disenaraikan dalam giliran memukul selain daripada senarai DP permulaan Bah. 47. PENGGANTI TAK SAH (Illegal Substitute). Seorang Pengganti Tak Sah adalah seorang pemain yang masuk ke dalam permainan tanpa memberitahu pengadil. Dia mungkin (a) Seorang pemain simpanan yang tak pernah lagi masuk ke dalam permainan. (b) Seorang pemain yang telah diisytiharkan tak sah. (c) Seorang pemain tak layak. (d) Seorang pemain yang telah melanggar undang-undang Masuk-Kembali atau (e) Seorang DP atau PEMAIN FLEX tak sah. (f) Seorang pemain Tukar-Kembali tidak memberitahu penggantiannya dan terus terlibat dalam permainan bila pemainTarik-Keluar tidak dapat kembali selepas masa yang telah ditetapkan mengikut undang-undang Pemain Tukar-kembali. Bah. 48. BOLA DIPUKUL SECARA TAK SAH (Illegally batted ball). Sesuatu bola dipukul secara tak sah berlaku bila: a. Bila keseluruhan kakinya berada di luar Petak-Pemukul, menyentuh tanah, bila bola dipukul. b. Mana-mana bahagian kaki pemukul menyentuh Plet Rumah , bila bola dipukul. c. Bila bola dipukul dengan mengguna sebatang bet tak sah, bet yang tidak dibenarkan atau bet yang telah dipinda.

d. Pemukul berdiri dengan keseluruhan kakinya di luar Petak-Pemukul, kemudian masuk kembali ke dalam petak dan memukul bola semasa berada di dalam Petak-Pemukul. Bah. 49. MENYAMBUT BOLA SECARA TAK SAH (Illegally Caught Ball). Sesuatu bola yang disambut secara tak sah berlaku bila seorang pemadang menyambut bola yang dipukul, dibaling atau yang dipickan dengan topi, adang muka, glof atau mana-mana bahagian unifomnya yang telah dikeluarkan dari tempat sewajarnya. Bah. 50. PEMAIN TAK LAYAK (Ineligible Player). Seorang pemain yang tidak boleh melibatkan diri lagi secara sah di dalam permainan kerana telah dikeluarkan oleh Pengadil. Bah. 51. PEMAIN TUKAR-KEMBALI TAK LAYAK (Ineligible Replacement Player) Seorang Pemain Tukar-kembali tak layak adalah seorang pemain yang TIDAK boleh mengambil tempat seorang pemain yang mesti meninggalkan permainan untuk mendapatkan rawatan ke atas kecederaan yang berdarah. Seorang Pemain Tukar-kembali tak layak adalah seorang pemain yang: a. Telah, dikeluarkan atau disingkirkan oleh pengadil kerana melanggar undangundang permainan. b. Sedang berada di dalam barisan memukul. Bah. 52. BOLA DALAM PENERBANGANNYA(In flight). Bola Dalam Penerbangannya dianggap sebagai bola yang telah dipukul, dibaling atau dipickan yang belum menyentuh tanah atau terkena apa-apa objek kecuali seorang pemadang. Bah. 53. KEADAAN BAHAYA (In jeopardy). Keadaan bahaya merujuk kepada satu mainan yang mana seorang pemain pasukan menyerang boleh dimatikan. Bah. 54. PADANG-DALAM (Infield). Padang-dalam merujuk kepada bahagian padang yang meliputi kawasan yang biasanya diawasi oleh pemadang-pemadang dalam. Bah. 55. PEMADANG-DALAM (Infielder) Seorang Pemadang-dalam adalah seorang pemain bertahan, termasuk Picer dan Kecer, yang lazimnya diposisikan dekat garisan-garisan bes yang menentukan Kawasan Fair. Seorang pemain yang lazimnya main di padang-luar akan dianggap sebagai pemadang-dalam jika ia bergerak ke dalam kawasan yang lazimnya diawasi oleh pemadang-dalam.

10

Bah. 56. BOLA-MELAYANG-DALAM (Infield-fly). Bola-Melayang-Dalam adalah bola melayang yang dipukul ke dalam Kawasan-fair (tidak termasuk pukulan-kencang(line-drive) atau satu tampanan) yang boleh disambut oleh seorang pemadang-dalam dengan mudahnya, bila Bes-bes Pertama dan Kedua, atau Bes-bes Pertama, Kedua dan Ketiga ada pelari dan sebelum dua orang pemain pasukan itu telah dimatikan. Picer, Kecer dan mana-mana pemadang-luar yang diposisikan di padang-dalam adalah dianggap sebagai pemadang-pemadangdalam untuk tujuan undang-undang ini. PERHATIAN: Apabila telah ketara bahawa bola yang dipukul itu adalah Bola-Melayang-Dalam, Pengadil harus dengan serta-merta melaungkan BOLA-MELAYANG-DALAM, JIKA BOLA-FAIR` - PEMUKUL OUT` untuk manfaat pelari-pelari yang berada di bes. Bola adalah hidup dan pelari-pelari boleh, sama ada mara atas risiko sendiri atau kembali ke bes asal mereka, menyentuhinya dan keluar semula selepas bola itu telah disentuh oleh pemain pasukan bertahan, keadaan yang sama seperti sesuatu bola melayang biasa. Jika pukulan itu adalah bola-foul, keputusan adalah seperti sebarang bola-foul biasa. Jika Bola-Melayang-Dalam itu dibiarkan jatuh ke tanah tanpa disentuh oleh sesiapa pun dan bola itu melantun ke dalam Kawasan-foul melepasi Bes Pertama atau Ketiga, ia dianggap bola-foul. Jika BolaMelayang-Dalam itu jatuh di dalam Kawasan-foul dan kemudian melantun ke dalam Kawasan-Fair sebelum Bes Pertama atau Ketiga, ia dianggap Bola-Melayang-Dalam. Bah. 57. INNING. Inning ialah sebahagian dari sesuatu permainan yang mana kedua-dua pasukan bergilir-gilir menyerang dan menahan, dan telah terdapat tiga out` pada kedua-dua pasukan itu. Inning baru bermula terus dari out` yang terakhir pada inning yang sebelumnya. Bah. 58. PEMBERIAN BES KE ATAS BOLA DENGAN SENGAJA ( Intentionally Base On Ball) Pemberian Bes dengan sengaja berlaku pada bes pertama apabila pemain pasukan bertahan ingin memberikan bes pertama kepada pemukul tanpa pic. Ini dirujuk kepada memberi jalan dengan sengaja ( Intentional Walk ) . Bola adalah mati. Bah. 59. BOLA MELAYANG DILEPASKAN DENGAN SENGAJA (Intentionally Dropped Fly Ball) Sesuatu Bola Melayang Dilepaskan Dengan Sengaja adalah satu bola melayang fair, termasuk pukulankencang atau tampanan, yang seorang pemadang-dalam lepaskan dengan sengaja, selepas ia telah mengawal bola itu dengan tangan atau glofnya, dengan kurang daripada dua `out' dan pelari di Bes pertama. Bah. 60. PENGGANGGUAN (Interference). Penggangguan ialah satu tindakan yang: a. Seorang pemain menyerang atau ahli pasukannya mengganggu, menghalang atau mengelirukan seorang pemain pasukan bertahan semasa ia sedang melakukan sesuatu mainan. b. Seorang pengadil yang mengganggu dengan balingan Kecer yang cuba mematikan pelari yang berada di luar bes. c. Seorang pengadil dikena oleh satu pukulan fair sebelum melepasi seorang pemadangdalam , tidak termasuk Picer. d. Seorang penonton mengganggu seorang pemadang yang sedang memainkan bola, atau menyentuh bola yang seorang pemadang cuba mainkan.

11

Bah. 61. MELONCAT(Leaping)(FP saja) Meloncat adalah tindakan seorang Picer semasa ia menolak keluar dari Plet Picer menyebabkannya tidak bersentuhan dengan tanah. Momentum daripada tindakan Picer menyebabkan keseluruhan badannya, termasuk kedua-dua belah kaki pasak dan kaki berlangkah tidak bersentuhan dengan tanah pada masa yang sama dan bergerak ke arah Plet Rumah sambil melengkapkan penghantaran bola. Meloncat adalah sesuatu tindakan sah. Bah. 62. CECAHAN SAH (Legal touch -Tag). Cecahan sah adalah satu tindakan pemadang yang menyentuh (atau mencecah) a. Seorang Pemukul-pelari atau pelari yang berada di luar bes, disentuh dengan bola yang dipegang kemas dalam tangan atau glof pemadang. Bola itu tidak dianggap digenggam kemas jika ia berloncat-loncat dalam pegangannya ataupun terlucut dari genggaman pemadang selepas menyentuh pelari, kecuali pelari itu, dengan sengaja, berlaga dengan pemadang menyebabkan bola jatuh dari genggamannya. Pelari mesti disentuh (cecah) dengan tangan atau glof yang bola berada. b. Sesuatu bes dengan bola yang dipegang kemas dalam tangan atau glof. Adalah satu cecah sah jika bes itu disentuh (dicecah) dengan mana-mana bahagian badan(contoh: pemadang boleh menyentuh bes dengan kaki, tangan, duduk di atas bes dll.). Ini boleh digunakan pada segala mainan paksaan atau situasi rayuan. Bah. 63. SAMBUTAN YANG SAH (Legally caught ball). Sambutan yang sah adalah bila seorang pemadang menyambut bola yang dipukul atau dibaling dengan syarat ianya tidak disambut dengan topi, adang-muka, pelindung-badan, kocek atau lain-lain bahagian unifomnya. Ia mestilah disambut dan dipegang ketat dengan tangan atau glofnya. Bah. 64. PUKULAN-KENCANG(Line Drive). Sesuatu pukulan-kencang ialah suatu pukulan melayang yang dibuat dengan tepat serta ditujukan terus ke dalam Kawasan permainan. Bah. 65. SENARAI PEMAIN DANKAD SENARAI PEMAIN (Line-up and Line-up card) Satu Senarai Pemain(giliran memukul) adalah barisan pemain yang sedang terlibat dalam posisi menyerang dan bertahan dalam permainan, termasuk DP dan PEMAIN FLEX yang digunakan.Senarai pemain hendaklah mengandungi: 1. Nama hujung, nama depan, posisi dan nombor unifom pemain barisan permulaan dalam giliran memukul(senarai pemain) dan 2. Nama hujung, nama depan dan nombor unifom pemain-pemain simpanan dan 3. Nama hujung dan nama depan pengurus pasukan. PERHATIAN: Jika terdapat nombor unifom yang salah disenaraikan dalam Kad Senarai Pemain ini, pembetulan harus dibuat tanpa sebarang hukuman. Jika pemain yang memakai nombor yang salah melanggar mana-mana undang permainan, hukuman masih dikuatkuasakan dan nombor itu hendaklah dibetulkan. Bah. 66. PENGHALANGAN (Obstruction). Penghalangan ialah satu tindakan oleh: (a) Seorang pemain pasukan bertahan atau ahli pasukannya menghalang atau mencegah seorang pemukul daripada memukul bola yang dipickan. (b) Seorang pemadang yang mengganggu kemajuan bes seseorang Pelari atau Pemukulpelari yang sedang berlari bes secara sah dengan:

12

1. 2. 3. 4. 5.

tidak memiliki bola, atau bukan dalam tindakan memadang bola yang telah dipukul, atau Melakukan cecahan menipu dengan tidak memiliki bola, atau Memiliki bola dan menolak seorang pelari keluar dari besnya, atau Memiliki bola, tetapi bukan hendak melakukan mainan ke atas pelari itu, tindakannya dengan sengaja memperlambatkan kemajuannya.

Bah. 67. HANYA PASUKAN MENYERANG(Offensive plaer only)/ OPO - FP Hanya pasukan menyerang ialah pemain dalam senarai giliran memukul selain daripada FLEX. OPO akan terus bermain sebagai offensive. Bah 68. PASUKAN MENYERANG ( Offensive team ) Pasukan yang memukul/menyerang. Bah.69. PERALATAN RASMI Termasuklah bet, glof , helmet dsb yang digunakan oleh pasukan dianggap peralatan rasmi apabila pasukan tersebut bermain sebagai pasukan menyerang. Peralatan pasukan bertahan seperti glof yang ditinggalkan di padang oleh pasukan offensive bukannya peralatan rasmi. Bah. 70. PEMUKUL-MENUNGGU (On-deck batter). Adalah pemain pasukan menyerang yang namanya mengikut nama pemain yang sedang memukul seperti yang disenaraikan di dalam Giliran Memukul. Bah. 71. BULATAN PEMUKUL-MENUNGGU (On-deck circle) Bulatan Pemukul-menunggu adalah kawasan yang paling dekat dengan bangku duduk pasukan yang mana pemukul-menunggu boleh memanas badan atau melakukan ayunan semasa ia menunggu giliran untuk masuk ke dalam petak pemukul. Bah. 72. GARISAN SATU METER (TIGA KAKI) (One meter/three foot line) Adalah satu kawasan yang bermula dari tengah jarak di antara Plet Rumah dengan Bes pertama, yang mana Pemukul-pelari mesti berlari bila menuju ke Bes Pertama untuk mengelak dipanggil `out' kerana mengganggu balingan dari kawasan Plet Rumah, atau mengganggu pemadang yang sedang melakukan balingan. Bah. 73. MAINAN OPSYEN (Option Play). Sesuatu mainan yang mana jurulatih/pengurus pasukan menyerang boleh pilih sama ada mengambil penguatkuasaan tindakan tak sah itu atau mengambil keputusan mainan. Pilihan tersebut dan rujukan undang-undang termasuk: a. Penghalangan Kecer b. Kegunaan glof tak sah c. Penggantian tak sah d. Pic tak sah e. Picer tak sah kembali untuk pic f. (SPsaja) Bah. 74. PADANG-LUAR (Outfield). Padang-luar ialah bahagian padang di luar diamond` yang dibentukkan oleh garisan-garisan bes atau kawasan yang biasanya tidak diawasi oleh seorang pemadang-dalam dan juga di antara kedua-dua

13

garisan foul selepas Bes Pertama dan Bes Ketiga dan di dalam batasan padang itu. Bah. 75. MELUNSUR MELEBIHI BES (Overslide). Melunsur melebihi bes ialah satu tindakan seorang pemain pasukan menyerang apabila menjadi seorang pelari, ia menggelungsur melebihi bes yang ditujuinya. Ini biasanya disebabkan oleh momentum` mengakibatkan ia terkeluar dari bes dan berada di dalam keadaan bahaya. Pemukulpelari boleh melunsur melebihi bes pertama dan tidak `out' jika ia kembali kepada bes itu dengan serta-merta. Bah. 76. TERLEMPAR/TERBALING KELUAR (Overthrow). Terlempar/terbaling keluar adalah suatu mainan di mana bola dibaling oleh seorang pemadang kepada seorang yang lain menyebabkan bola terkeluar garisan-garisan batasan padang permainan atau telah dihalang. Bah. 77. BOLA TERLEPAS (Passed ball). Bola terlepas adalah bola pic yang sepatutnya boleh disambut atau dikawal oleh Kecer dengan mudah. Bah. 78. PIC (Pitch). Tindakan yang dilakukan oleh Picer untuk menghantarkan bola ke arah pemukul. PERHATIAN: Jika pic itu dihalang atau keluar dari kawasan permainan, satu bes diberikan kepada semua pelari. Bah. 79. BULATAN PICER (Pitchers circle). Bulatan Picer adalah kawasan 2.44 m (8 kaki) di sekeliling Plet Picer. Garisan dianggap sebahagian bulatan ini. Bah. 80. KAKI PASAK (Pivot foot). Kaki pasak adalah kaki yang: (a) diguna untuk menolak keluar dari Plet Picer. (b) (SP saja) Bah., 81. PLAY BALL` Adalah satu istilah yang digunakan oleh Pengadil Plet bagi menunjukkan permainan hendaklah dimulakan atau diteruskan apabila Picer memiliki bola dan a. berada di dalam bulatan Picer. b. (SPsaja) Semua pemain pasukan bertahan(kecuali Kecer, yang mesti berada di dalam Petak Kecer) mesti berada di dalam Kawasan-Fair untuk memulakan permainan. Bah. 82. PERJUMPAAN SEBELUM MULA PERMAINAN (Pre-game meeting) Perjumpaan yang dilakukan di kawasan Plet Rumah pada masa yang telah ditetapkan di antara pengadil-pengadil dengan ketua jurulatih/pengurus atau wakil pasukan dari pasukan-pasukan yang terlibat. Perjumpaan ini diadakan untuk: a. Mengesahkan senarai pemain dari setiap pasukan dan memberi satu salinan kepada pasukan lawannya, dan b. Membentangkansebarang undang-undang padang yang ada.

14

Bah. 83. BANTAHAN (Protest) Sesuatu bantahan (berbeza daripada rayuan) adalah tindakan pasukan menyerang atau bertahan yang tidak bersetuju dengan: a. Interpretasi atau penguatkuasaan sesuatu undang-undang oleh pengadil, atau b. Kelayakan ahli di dalam senarai pasukan.

Bah. 84. PIC KEMBALI-CEPAT (Quick-return pitch). Pic kembali-cepat adalah satu tindakan yang dilakukan oleh Picer dengan tujuan yang nyata untuk menangkap seorang pemukul dalam keadaan tidak keseimbangan. Ini dilakukan sebelum pemukul mengambil tempat yang dihajatinya di dalam Petak-Pemukul ataupun semasa ia belum mendapat balik imbangannya akibat pic yang sebelumnya itu. Bah. 85. MASUK-KEMBALI (Re-entry). Adalah satu tindakan seorang pemain barisan permulaan kembali ke dalam permainan selepas digantikan secara sah atau tak sah sebelum itu. Bah. 86. DIKELUARKAN DARI PERMAINAN (Removal from the game). Adalah satu tindakan pengadil mengisytiharkan bahawa pemain itu tidak layak terlibat di dalam permainan itu kerana melanggar undang-undang. PERHATIAN: Seorang yang telah dikeluarkan dari permainan masih boleh berada di dalam tempat duduk pasukan, tetapi tidak boleh lagi terlibat sebagai seorang pemain kecuali sebagai jurulatih. Bah. 87. PEMAIN TUKAR-KEMBALI(Replacement player) Seorang pemain dimasukkan untuk satu tempoh tertentu sebagai pengganti kerana seorang pemain terpaksa meninggalkan padang untuk mendapatkan rawatan ke atas kecederaan yang berdarah. a. Pemain Tukar-kembali ini boleh terdiri daripada: 1. Seorang pemain simpanan yang disenaraikan yangbelum terlibat di dalam permainan lagi. 2. Seorang pemain simpanan yang disenaraikan yang telah pun terlibat di dalam permainan dan kemudian telah digantikan. 3. Seorang pemain barisan permulaan yang tidak lagi dalam giliran memukul dan tak layak lagi di masuk kembali ke dalam permainan. b. Seorang Pemain Tukar-kembali tidak dikira sebagai seorang pengganti, tetapi mesti dilaporkan kepada pengadil. Bah. 88. PELARI (Runner). Seorang pelari adalah seorang pemain pasukan memukul yang telah melengkapkan giliran

15

memukulnya, tiba di Bes Pertama dan belum dimatikan lagi. Bah. 89. PUKULAN MENAMPAR (Slap Hit)(FP saja) Satu Pukulan Menampar adalah cara memukul yang dilakukan dengan ayunan pendek dan terkawal dengan gerakan menetak, bukan dengan ayunan lengkap. Dua jenis pukulan menampar yang lazim diamalkan ialah: a. Yang dilakukan dengan pemukul bersedia seakan menampan bola, tetapi ia memukul bola ke bawah dengan satu ayunan laju dan pendek atau menolak bola melepasi padang-dalam. b. Yang dilakukan oleh pemukul yang berlari (masih di dalam Petak Pemukul) ke arah Picer sebelum bet bertemu dengan bola yang dipickan. Bah. 90. MAINAN `SQUEEZE' (Squeeze Play)(FP saja) Mainan `squeeze' adalah satu mainan yang mana pasukan menyerang, dengan Pelari di Bes Ketiga cuba skor dengan pemukul menyentuhi bola dengan bet. Bah. 91. PEMAIN-PEMAIN BARISAN PERMULAAN (Starting Players). Pemain-pemain yang disenaraikan di dalam Senarai Pemain rasmi yang telah diserahkan kepada Ketua Pengadil dan/atau Pengadil Plet. Bah. 92. MENCURI(Stealing). Mencuri ialah sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seorang Pelari yang cuba mara semasa atau selepas pic dilepaskan kepada pemukul. Bah. 93. ZON STRAIK (Strike zone) a. Zon straik adalah ruang di atas Plet Rumah di antara ketiak dan bahagian atas lutut pemukul semasa ia berada dalam posisi memukul semulajadi. b. (SP saja) Bah. 94. PENGGANTI (Substitute) Seorang pengganti adalah pemain yang disenaraikan dalam senarai pemain rasmi yang a. Bukan seorang pemain barisan permulaan yang belum terlibat dalam permainan lagi, selain daripada sebagai Pemain Tukar-kembali. b. Seorang pemain barisan permulaan yang telah digantikan dan kemudian kembali ke dalam permainan secara sah. PERHATIAN: 1. Ini dirujuk sebagai Masuk-Kembali. 2. Pemain ini hanya boleh masuk ke dalam posisi memukul asalnya dalam giliran memukul. Bah. 95. `TAGGING UP' `Tagging up' adalah satu tindakan pelari kembali ke bes, atau tetap di bes, sebelum ia bergerak keluar semula ke atas bola pukulan melayang yang mula-mula disentuh oleh seorang pemadang. Jangan keliru dengan pemadang mencecah bes atau pelari. Bah. 96. AHLI PASUKAN (Team Member). Termasuk sesiapa sahaja yang berhad duduk di tempat duduk pasukan Bah. 97. BALINGAN (Throw). Tindakan yang dilakukan oleh seorang pemadang bila membaling bola kepada pemadang yang lain.

16

PERHATIAN: Jika balingan itu dihalang, atau keluar dari padang permainan, dua bes akan diberikan kepada semua pelari, dikira dari bes yang akhir-akhir disentuhi pada masa balingan dibuat. Bah. 98. TIME` `Time" adalah istilah yang digunakan oleh pengadil untuk menangguhkan permainan dan pada masa ini bola adalah mati. Bah. 99. BOLA TERPERANGKAP (Trapped ball). Sesuatu bola terperangkap adalah a. Satu pukulan melayang, termasuk pukulan-kencang yang terkena tanah atau pagar sebelum disambut. b. Satu pukulan melayang yang disambut dengan bola berada di antara tangan atau glof dengan sesuatu pagar. c. Satu balingan ke bes untuk melengkapkan satu mainan-paksaan, disambut dengan glofnya berada di atas bola dan bola berada di atas tanah. d. Satu bola pic yang diisytiharkan straik, terkena tanah sebelum disambut oleh Kecer. Bah. 100. MAINAN TIGA-MATI SELARAS (Triple Play). Mainan tiga-mati selaras adalah satu tindakan terus-menerus oleh pemadang di mana tiga orang pemain pasukan menyerang dapat dimatikan. Bah. 101. GILIRAN MEMUKUL (Turn at bat). Giliran memukul bermula sebaik saja seorang pemain masuk ke dalam Petak-Pemukul dan terus memukul sehingga dimatikan atau menjadi seorang pemukul-pelari. Bah. 102. PIC LIAR (Wild pitch). Pic liar adalah suatu pic yang dibuat secara sah, tetapi terlalu tinggi, terlalu rendah atau terbabas jauh dari Plet Rumah sehingga Kecer tidak dapat menahan dan mengawalnya dengan mudah. Bah. 103 Balingan Liar ( wild throw ) Balingan di antara pemadang yang gagal disambut dengan baik dan masih dalam mainan . Bah. 104. PEMAIN TARIK-KELUAR (Withdrawn player) Seorang Pemain Tarik-keluar adalah seorang pemain yang dipaksa meninggalkan permainan mengikut undang-undang Pemain Tukar-kembali.

17

UNDANG-UNDANG 2 PADANG PERMAINAN. (Merujuk kepada Rajah Ukuran Gelanggang Sofbol)

Bab. 1. PADANG PERMAINAN a. Adalah kawasan di mana bola boleh dimainkan secara sah. PERHATIAN:Sesuatu bola dianggap `di luar padang permainan' bila ia menyentuh tanah, orang yang berada di atas padang atau objek yang berada di luar kawasan permainan itu.

b. Kawasan ini harus tanpa halangan seluas radius minima: 1. 67.06m (220 kaki) untuk Belia dan Perempuan Pic Pantas; atau 2. 76.20m(250 kaki) untuk Belia dan Lelaki Pic Pantas; atau 3. 80.77m (265 kaki) untuk Belia Perempuan Pic perlahan; atau 4. 83.82m(275 kaki) untuk Perempuan Pic perlahan; atau 5. 83.82m (275 kaki) untuk Pasukan campuran Pic perlahan; atau 6. 91.44m (300 kaki) untuk Lelaki Pic perlahan. dari Plet Rumah di antara Garisan-garisan Foul. c. Harus ada satu kawasan tanpa halangan tidak kurang daripada 7.62m (25 kaki), tetapi tidak melebihi9.14m (30 kaki) lebarnya, di luar garisan Foul dan di antara Plet Rumah dengan Penahanbelakang. d. Hendaklah ada satu Lorong Amaran (warning track). Jika digunakan ia harus: 1. Sesuatu kawasan di dalam padang permainan, berhampiran dengan mana-mana pagar tetap di sekeliling padang-luar dan batasan tepi. 2. Hendaklah seluas minima 3.65m(12 kaki) sehingga maksima 4.57m(15 kaki) dari padang-luar dan/atau pagar tepi. 3. Hendaklah dibuat daripada bahan (tanah liat, tanah kelikir) yang berbeza daripada bahagian lain padang, tetapi hendaklah separas dengannya. Bahan yang digunakan hendaklah berbeza daripada permukaan padang-luar yang boleh memberitahu kepada pemain-pemain bahawa mereka sedang berhampiran dengan pagar. PERHATIAN: Bukan satu keperluan untuk memotong satu Lorong Amaran pada permukaan padangluar (sama ada berumput atau bahan lain) bila pagar sementara digunakan.

Bah. 2 PADANG PERMAINAN DAN PERATURAN-PERATURAN KHAS. Padang permainan dan peraturan-peraturan khas untuk menentukan had-had padang permainan boleh dipersetujui oleh jawatankuasa pertandingan atau pasukan-pasukan yang terlibat, bila-bila masa Penahan-belakang, pagar, tempat-tempat khas, kenderaan, penonton atau lain-lain halangan yang berada di dalam kawasan yang ditetapkan itu. a. Sebarang halangan di dalam Kawasan-Fair yang kurang daripada 67.06m(220 kaki) bagi perempuan Pic-pantas dan 76.20m (250 kaki) bagi lelaki Pic-pantas, hendaklah ditandakan dengan terang untuk maklumat pengadil. b. Jika padang Besbol digunakan, busut hendaklah diratakan dan penahan-belakang dialih ke jarak yang betul.

18

Bah. 3. GELANGGANG RASMI HENDAKLAH MENGADAKAN GARISAN-GARISAN BES SEPERTI BERIKUT; BAHAGIAN DEWASA Pic-pantas Perempuan Lelaki JARAK Pic-pantas 18.29m(60 kaki) 18.29m(60 kaki) BAHAGIAN BELIA Pic-pantas Perempuan 16 TKB Lelaki 16 TKB Belia perempuan19 TKB Belia lelaki 19 TKB JARAK Pic-pantas 18.29m (60 kaki) 18.29m (60 kaki) 18.29m (60 kaki) 18.29m (60 kaki)

Pic Perlahan Perempuan Lelaki Campuran 19.81m(65 kaki) 19.81m(65 kaki) 19.81m(65 kaki)

Pic Perlahan Perempuan 16 TKB Lelaki 16 TKB Belia perempuan 19 TKB Belia lelaki 19 TKB 19.81m(65 kaki) 19.81m(65 kaki) 19.81m(65 kaki) 19.81m(65 kaki)

GELANGGANG RASMI HENDAKLAH MENGADAKAN JARAK-JARAK PICING SEPERTI BERIKUT: BAHAGIAN DEWASA Pic-pantas Perempuan Lelaki JARAK Pic-pantas 13.11m(43 kaki) 14.02m(46 kaki) BAHAGIAN BELIA Pic-pantas Perempuan 16 TKB Lelaki 16 TKB Belia perempuan 19 TKB Belia lelaki 19 TKB Pic-perlahan Perempuan 16 TKB Lelaki 16 TKB Belia perempuan 19 TKB Belia lelaki 19 TKB JARAK Pic-pantas 12.19m(40 kaki) 14.02m(46 kaki) 13.11m(43 kaki) 14.02m(46 kaki)

Pic-perlahan Perempuan Lelaki Campuran

15.24m(50 kaki) 15.24(50 kaki) 15.24m(50 kaki)

14.02m(46 kaki) 14.02m(46 kaki) 15.24m(50 kaki) 15.24m(50 kaki)

PERHATIAN: Jika semasa permainan sedang dilangsungkan, didapati bahawa jarak antara bes atau jarak picing adalah salah, kesalahan ini hendaklah dibetulkan pada permulaan inning yang lengkap berikutnya dan permainan itu diteruskan.. Bah. 4 UKURAN GELANGGANG Untuk mengetahui ukuran gelanggang, rujuk kepada rajah menunjukkan jarak-jarak rasmi gelanggang Sofbol. Bahagian ini adalah sesuatu contoh untuk menyediakan sebuah gelanggang dengan jarak di antara bes 18.29m (60 kaki) dan jarak picing 14.02m (46 kaki). 1. Untuk menentukan kedudukan Plet Rumah, tandakan dengan satu garisan ke arah mana ingin menempatkan gelanggang itu. Pacakkan sebatang pancang di penjuru Plet Rumah terdekat dengan Kecer. Ikatkan tali kepada pancang itu dan buat simpul-simpul atau tanda-tanda pada jarak-jarak berikut: 14.02m(46 kaki), 18.29m(60 kaki), 25.86m(8410 ) dan juga pada

19

36.58m(120 kaki). 2 Tarik tali itu (tanpa meregangkannya) di sepanjang garisan panduan itu dan di tempat yang ditandakan 14.02m(46 kaki), pacakkan satu pancang. Ini menjadi tengah garisan depan Plet Picer. Di atas garisan itu juga pacakkan satu pancang di tanda 25.86m(84` 10 ). Ini akan menjadi pusat bagi Bes Kedua. Bagi jarak antara bes 19.81m (65 kaki), garisan ini akan menjadi 28.02m (91 kaki 11 inci) 3. Letakkan tanda 36.58m(120 kaki) pada tali itu di tengah Bes Kedua dan dengan memegang pada tanda 18.29m(60 kaki), berjalan ke sebelah kanan garisan panduan sehingga tali itu menjadi tegang dan pacakkan satu pancang pada tanda 18.29m(60 kaki). Ini adalah penjuru luar Bes Pertama dan tali ini juga menandakan garisan-garisan bagi Bes Pertama dan Kedua. 4. Sekali lagi pegang tali pada tanda 18.29m(60 kaki), jalan merentasi padang dan dengan cara yang sama, tandakan penjuru luar Bes Ketiga. Plet Rumah, Bes Pertama dan Bes Ketiga adalah semuanya di dalam gelanggang. 5. Untuk menyemak ukuran gelanggang, letakkan hujung tali Plet Rumah itu pada pancang Bes Pertama dan tanda 36.58m(120 kaki) itu di Bes Ketiga. Tanda 18.29m(60 kaki) hendaklah sama pada Plet Rumah dan Bes Kedua. 6. Untuk menggariskan gelanggang dengan jarak bes 19.81m (65 kaki) , ikut langkah-langkah yang telah disebutkan dengan perubahan berikut: 19.81m (65 kaki), 39.62m ( 130 kaki), dan 28.02 (91 kaki 11inci) 7. Semak semua jarak dengan menggunakan pita pengukur jenis keluli seberapa yang boleh. a. GARISAN SATU METER(3 kaki) hendaklah dibuat selari dan jarak 0.91m(3 kaki) bermula dari pertengahan jarak di antara Plet Rumah dan Bes Pertama. b. BULATAN PEMUKUL-MENUNGGU (on-deck circle) adalah bulatan dengan diameter 1.52m((5 kaki) atau radius 0.76m(2 kaki) diletak berhampiran dengan hujung bangku duduk pasukan yang terdekat dengan Plet Rumah. c. PETAK-PEMUKUL, satu di sebelah kanan dan kiri Plet Rumah dengan ukuran 0.91m(3 kaki) kali 2.13m(7 kaki). Garisan sebelah dalam Petak-Pemukul adalah 15.2cm(6 inci) dari Plet Rumah. Garisan depan Petak adalah 1.2m(4 kaki) di hadapan satu garsan yang dilukis dari tengah Plet Rumah. Semua garisan dianggap sebahagian Petak-Pemukul. d. PETAK KECER adalah 3.05m(10 kaki) panjang diukur dari penjuru luar bahagian belakang PetakPemukul dan 2.57m(8`5) lebar. e. SETIAP PETAK JURULATIH adalah satu garisan 4.57m (15 kaki) panjang, dibuat di luar `diamond' Garisan itu adalah selari dan 3.65m(12 kaki) dari Bes Pertama dan Ketiga dan menghala ke Plet Rumah. f. PLET RUMAH hendaklah diperbuat daripada getah. Ia mempunyai lima segi dengan ukuran 43.2cm(17 inci) lebar, melintang permukaan yang menghadapi Picer. Bahagian tepinya adalah selari dengan garisan bahagian dalam Petak-Pemukul dan adalah 21.6c(8 inci) panjang. Bahagian-bahagian yang meruncing ke arah Kecer adalah 30.5cm(12 inci) panjang. g. PLET PICER hendaklah diperbuat daripada getah berukuran 61cm(24 inci) panjang dan 15.2cm (6 inci) lebar. 1. Bahagian atas plet hendaklah separas dengan tanah. 2. Jarak dari hujung depan Plet ke penjuru terjauh Plet Rumah adalah seperti berikut: a. Lelaki Pic-Pantas (Dewasa dan Belia) 14.02m(46 kaki); b. Lelaki Pic-Perlahan (Dewasa dan Belia) 15.24m(50 kaki); c. Perempuan Pic-Perlahan (Dewasa dan Belia) 15.24m(50 kaki); d. Perempuan Pic-Pantas (Dewasa dan Belia) 13.11m(43 kaki). e. Campuran Pic-perlahan - 15.24m(50 kaki) 3. (FP saja) Plet Picer hendaklah dikelilingi oleh satu bulatan berukuran 6.88m (16 kaki) iaitu dengan radius 2.44m (8 kaki) dari tengah Plet Picer. PERHATIAN: Garisan-garisan yang menentukan sesuatu kawasan adalah sebahagian kawasan itu. h. BES-BES Semua bes, selain daripada Plet Rumah hendaklah bersegiempat sama berukuran 38.1cm(15 inci) dan diperbuat daripada kain kanvas atau bahan-bahan lain yang sesuai, dan tebalnya tidak

20

boleh melebihi 12.7cm(5 inci). Bes-bes ini hendaklah dipasang kukuh ditempatnya. 1. Bes-kembar telah lulus untuk digunakan di Bes Pertama. Bes ini berukuran 38.1cm (15 inci) kali 76.2cm(30 inci), diperbuat daripada kain kanvas atau bahan-bahan lain yang sesuai dan tebalnya tidak boleh melebihi 12.7cm(5 inci). Separuh bes ini dipasangkan dalam Kawasan Fair dan separuh lagi (berwarna beza dan bertentangan) dipasangkan dalam Kawasan Foul. PERHATIAN: BERIKUT ADALAH UNDANG-UNDANG BERKENAAN DENGAN KEGUNAAN BES-KEMBAR INI: a. Bola pukulan yang kena bahagian Fair dianggap Fair dan bola pukulan yang kena bahagian Foul sahaja adalah foul. b Jika mainan dilakukan di Bes Pertama selepas sebarang bola yang di pukul atau pemukul berlari ke Bes Pertama ke atas straik ketiga yang tidak disambut oleh Kecer dan pemukulpelari hanya menyentuh bahagian Fair dan jika rayuan dibuat oleh pasukan bertahan sebelum pemukul-pelari sempat kembali ke Bes Pertama, maka pemukul-pelari adalah out`. PERHATIAN: Ini dianggap sama dengan tidak menyentuh bes langsung. c. Seorang pemain pasukan bertahan hanya boleh mengguna bahagian Fair pada bila-bila masa. KEKECUALIAN: Ke atas sebarang bola hidup yang dimainkan dari kawasan foul di sebelah Bes pertama, Pemukul-pelari dan pemain pasukan bertahan boleh mengguna mana-mana bahagian bes itu. Bila pemain bertahan mengguna bahagian foul bes-kembar ini, pemukulpelari boleh lari di dalam kawasan Fair dan jika balingan dari sebelah foul bes pertama terkenanya, ini bukan satu penggangguan. Jika menggauggu dengan sengaja, maka ia adalah `out'. PERHATIAN: Garisan satu meter ini akan digandakan bila balingan adalah dari kawasan foul. d. Bila Pemukul-Pelari telah melepasi bes ini, ia mesti kembali ke bahagian Fair e. Bila bola dipukul ke padang-luar dan tidak ada mainan di Bes-Kembar ini, pemukul-pelari bolehmenyentuh mana-mana bahagian bes ini. f. Bila bersedia untuk menolak keluar dari bes semasa menunggu bola-melayang disambut, ia mesti mengguna bahagian Fair. g. Bila satu percubaan untuk melakukan mainan ganda(FP saja), pelari itu mesti kembali ke bahagian Fair. h. Sebaik saja pelari kembali ke bahagian Fair dan kemudian berdiri di bahagian Foul saja, ia dianggap tidak menyentuhi bes langsung dan pelari itu diisytihar out` jika: 1) Ia dicecah dengan bola atau 2) Ia menolak keluar dari bahagian Foul semasa pic dilepaskan.

21

UNDANG-UNDANG 3 - ALATAN. Bah. 1 BET RASMI. a. Hendaklah diperbuat daripada sebatang kayu keras, atau dibentukkan daripada satu bingkahan kayu yang mengandungi 2 atau lebih batang kayu yang dilekatkan dengan cara menentukan arah barik-barik kayu itu adalah selari dengan panjang bet. b. Hendaklah diperbuat daripada logam, plastik, buluh, grafit, karbon, magnesium, fiberglass atau sebarang kombinasi bahan-bahan yang disahkan oleh ISF Equipment Standards Commission. c. Boleh dicantum, tetapi mesti mengandungi hanya kayu atau bahan pelekat dengan varnis yang jernih (jika divarnis). d. Hendaklah berbentuk bulat dan licin. e. Panjangnya tidak boleh melebihi 86.4cm(34 inci) dan beratnya tidak melebihi 1077.0g(38 oz) f. Diameternya tidak boleh melebihi 5.7cm(2 ") pada bahagian terbesar. Satu toleransi sebanyak 0.80mm(1/32) diberikan bagi pengembangan bet. g. Jika diperbuat daripada logam, jenis bet yang berbengkok-bengkok(angular) dibenarkan. h. Tidak boleh mempunyai ribet, pin, hujung-hujung kasar atau licin yang terdedah, atau sebarang bahan yang dilekatkan di luarnya yang boleh merbahayakan. Bet jenis logam tidak boleh ada serpihan tajam atau retakan i. Jika diperbuat daripada logam, tidak boleh mempunyai hendal kayu. j. Hendaklah mempunyai satu genggaman keselamatan yang diperbuat daripada gabus, pita(bukanjenis plastik licin) atau daripada bahan campuran. Panjang genggaman keselamatan ini tidak boleh kurang daripada 25.4cm(10) dan tidak lebih daripada 38.1cm(15) dari hujung yang terkecil. Resin, `pine tar atau bahan yang disemburkan pada genggaman keselamatan ini untuk memberi genggaman yang lebih baik dibenarkan hanya ke atas genggaman sahaja. PERHATIAN: Bila pita digunakan pada bet, ia hendaklah digulung dengan tidak berputus-putus. Ia tidak perlu satu lapis pita yang sekata, tetapi tidak boleh lebih daripada 2 lapis. k. Jika bet logam itu tidak diperbuat daripada satu bingkahan dan hujung besarnya tidak ditutup, hujung ini hendaklah ditutupkan dengan getah atau vinyl yang disahkan oleh ISF Equipment Standards Commission. l. Hendaklah mempunyai satu combol keselamatan berukuran minima 0.6cm(1/4) yang terkeluar dari hendal pada sudut 90 darjah. Combol ini boleh diacukan, dibentukkan, paterikan atau dipasangkan tetap. PERHATIAN: Satu genggaman `flare atau `cone dianggap bet yang dipinda. m. Hendaklah ditandakan dengan perkataan yang jelas oleh pengeluar bet : OFFICIAL ISF APPROVED SOFTBALL atau mana-mana badan yang dipilih dan disahkan oleh ISF Equipment Standards Commission. Jika tulisan ini tidak kelihatan lagi kerana kehausan bet, bet itu masih boleh digunakan jika ia masih mengakuri spesifikasi undang-undang ISF. n. Berat, penyebaran berat, atau panjang bet tidak boleh dipindakan kecuali dibuat mengikut undang-undang 3 Bah. 1. o. Bet rasmi tidak harusnya sesuatu `Bet dipinda'. Berat, penyebaran berat, atau panjang bet termasuk segala ciri-ciri bet itu tidak boleh diubah dari masanya dibuat, kecuali mengikut spesifikasi yang diluluskan oleh ISF Equipment Standards Commission mengikut undangundang 3, Bah. 1. Bah. 2 BET MEMANAS-BADAN (Warm-up bat): Bet memanas-badan hendaklah diperbuat daripada satu bingkahan kayu dan harus mengakuri keperluan bet rasmi berkenaan dengan genggaman keselamatan dan combol keselamatan. Perkataan `warm-up saiz hurufnya 3.2cm (1 ) hendaklah dituliskan pada hujung besar bet ini. Hujung besar bet tidak boleh melebihi 5.7cm (2 "). Bah. 3 BOLA SOFBOL RASMI:

22

a. Adalah bola yang berbentuk betul-betul bulat, berkelim licin, mempunyai jahitan tersembunyi atau mempunyai permukaan yang rata. b. Terasnya diperbuat daripada kapuk berserat panjang mutu No.1 atau campuran gabus dan getah, satu campuran polisterina, atau segala bahan yang disahkan oleh ISF Equipment Standards Commission. c. Boleh digulung dengan tangan atau mesin dengan benang pintal bermutu seni dan dibalut dengan susu getah atau simen getah. d. Kulitnya hendaklah dilekatkan kepada bola dengan simen kepada permukaan bawah kulit itu dan dijahit dengan benang kapas atau linen atau mempunyai kulit yang diacu dan dilekatkan kepada terasnya yang mempunyai bentuk dan corak seakan-akan jahitan yang disahkan oleh ISF Equipment Standards Commission. e. Permukaannya hendaklah diperbuat daripada kulit kuda atau lembu samak bermutu tertinggi, daripada bahan sintetik, atau daripada bahan-bahan lain yang disahkan oleh ISF Equipment Standards Commission. f. Sofbol yang digunakan dalam kejohanan-kejohanan anjuran I.S.F. mesti mengikut kepiawaian yang ditetapkan oleh ISF Equipment Standards Commission dan dicap dengan lambang ISF. 1. Bola jenis 30.5cm(12) yang siap dibuat, hendaklah berukuran 30.2cm(11 7/8) hingga 31.8cm(12 1/8) lilitannya dan beratnya di antara 178.0g(6 oz) dan 198.4g(7 oz). Bagi jenis berkelim rata hendaklah mempunyai tidak kurang daripada 88 jahitan pada setiap kulit dan perlu dijahit dengan dua jarum. 2. Bola jenis 27.9cm(11) yang siap dibuat, hendaklah berukuran 27.6cm(10) hingga 28.8cm(11 1/8 lilitannya dan beratnya di antara 165.5g(5 7/8oz) dan 173.6g(6 1/8oz) Bagi jenis berkelim rata hendaklah mempunyai tidak kurang daripada 80 jahitan pada setiap kulit dan dijahit dengan dua jarum. 3. Bola yang telah disiapkan harus mempunyai kepiawaian `coefficient of restitution' dan kemampatan yang ditetapkan oleh ISF Equipment Standards Commission. g. Jenis bola dengan permukaan putih, jahitan putih atau permukaan `optic' kuning, jahitan merah 30.5cm (12 inci) dengan COR .47 atau kurang hendaklah digunakan di dalam kejohanan ISF berikut: Lelaki dan Perempuan Pic-pantas, Lelaki belia Pic-pantas dan Pic-perlahan, dan Perempuan belia Pic-pantas. Bola ini harus mempunyai lambang ISF. h. Jenis bola 30.5cm (12 inci) jahitan merah dengan COR .47 atau kurang, hendaklah digunakan di dalam semua kejohanan Lelaki Pic-perlahan dan pasukan campuran Pic-perlahan dan hendaklah mempunyai tanda MSP.47, selain daripada dicap dengan lambang ISF. i. Jenis bola 27.9cm (11 inci) jahitan merah dengan COR .47 atau kurang, hendaklah digunakan di dalam kejohanan-kejohanan anjuran ISF yang berikut: Perempuan dewasa Pic-perlahan dan perempuan belia Pic-perlahan. Ia hendaklah ditandakan GWSP .47, selain daripada lambang ISF. j. Bermula pada 1hb. Januari 2007, semua bola yang digunakan dalam Kejohanan ISF, daya tekanan yang diperlukan untuk memampat bola 0.64cm (0.25 inci) dikehendaki tidak melebihi 170.1kg (375 paun) bila bola berkenaan diukur dengan kaedah ujian ASTM yang digunakan untuk mengukur kemampatan bola Sofbol yang diiktirafkan oleh ISF Equipment Standards Commission.

23

Senarai di bawah adalah ukuran piawai untuk setiap jenis bola: Jenis Sofbol 30.5cm (FP 12") Warna Tanda Putih atau Optic kuning Lambang ISF Warna jahitan Saiz minima Saiz maksima 30.8cm (12-1/8") Berat minima 178.0g (6 oz) Berat maksima 198.4g (7 oz)

Jahitan putih 30.2cm atau jahitan merah (11-7/8")

=================================================================== 30.5cm Jahitan merah 30.2cm 30.8cm 178.0g 198.4g MSP-47 & (SP 12") Lambang ISF (11-7/8") (12-1/8") (6 oz) (7 oz) ==================================================================== 27.9cm Putih Jahitan merah 27.6cm 28.3cm 166.5g 173.6g Putih

(SP 11") Lambang ISF GWSP-47 (10-7/8") (11-1/8") (5-7/8 oz) (6-1/8 oz) ====================================================================

Bah. 4. GLOF & MITT. Semua pemain boleh memakai Glof, tetapi hanya Kecer dan Penjaga Bes Pertama sahaja boleh memakai Mitt. a. Renda atas, jaringan atau sebarang rekaan yang terdapat di antara ibu jari dan badan glof atau mitt yang dipakai oleh Penjaga Bes Pertama, Kecer atau pemadang-pemadang lain, hendaklah lebih daripada 13.0cm(5) panjangnya. b. Glof yang dipakai oleh semua pemain boleh jenis beranika warna, asalkan warnanya (termasuk rendanya) tidak sama warna dengan bola. c. Glof dengan bulatan putih, kelabu, atau kuning `optic' yang memberi bentuk seakan-akan bola, adalah dianggap glof tak sah bagi semua pemain. (RUJUK KEPADA LUKISAN DAN SPESIFIKASI) SPESIFIKASI (a) Lebar tapak tangan (atas) 20.3cm(8") (b) Lebar tapak tangan(bawah) 21.6cm(8 ") (c) Bukaan atas jaringan 12.7cm(5") (d) Bukaan bawah jaringan 11.5cm(4 ") (e) Jaringan dari atas ke bawah 18.4cm(7 ") (f) Kelim ruang jari pertama 19.0cm(7 ") (g) Kelim ruang ibu jari 19.0cm(7 ") (h) Kelim ruang jari 44.5cm(17 ") (i) Hujung ibu jari dari atas ke bawah 23.5cm(9 ") (j) Hujung jari pertama dari atas ke bawah 35.6cm(14") (k) Hujung jari kedua dari atas ke bawah 33.7cm(13 ") (l) Hujung jari ketiga dari atas ke bawah 31.1cm(12 ") (m) Hujung jari keempat dari atas ke bawah 27.9cm(11") Bah. 5 KASUT. Semua pemain diwajib memakai kasut. Kasut adalah dianggap rasmi jika badannya diperbuat daripada kain kanvas atau kulit atau bahan-bahan yang seakan-akan dengannya. a. Tapak kasut boleh yang jenis licin atau berladam getah yang lembut atau keras. b. Tapak kasut termasuk tumitnya yang diperbuat daripada logam boleh digunakan jika paku ladam itu tidak melebihi 1.9cm(3/4) dari tapak atau tumitnya. Kasut berpaku logam berbentuk bulat adalah dianggap tak sah.

24

c. Tapak kasut yang mempunyai paku yang diperbuat daripada plastik keras, nilon atau polisterina yang serupa dengan tapak dan tumit jenis logam tidak dibenarkan di dalam semua peringkat pertandingan. d. Kasut dengan ladam yang boleh cabut yang diskrukan ke atas kasut tidak dibenarkan, akan tetapi kasut dengan ladam yang boleh cabut yang diskrukan ke dalam kasut, dibenarkan. PERINGKAT BELIA, PIC-PANTAS `MODIFIED' DAN PIC-PERLAHAN CAMPURAN SAHAJA: Kasut berladam logam tidak dibenarkan di dalam semua peringkat pertandingan. Kegagalan mematuhi peraturan Bhg 5 selepas satu amaran , pemain tersebut disingkirkan. Bah. 6 ALATAN PERLINDUNGAN .

a. ADANG MUKA(Pic-pantas saja) Semua Kecer mesti memakai adang muka, pelindung kerongkong dan topi keledar PERHATIAN: Kecer(atau sesiapa dari pasukan bertahan) semasa menerima pic memanas- badan(warmup pitch) dari Plet Picer atau di dalam kawasan memanas-badan, mesti memakai adang muka, pelindung kerongkong dan topi keledar. Jika orang yang sedang menyambut bola dari Picer tidak hendak memakai Adang muka , ia mesti ditukarkan dengan seorang yang sanggup memakainya. Satu pelindung dawai yang dipaterikan kepada Adang untuk menggantikan pelindung kerongkong dibenarkan. b. (SP saja) Kecer belia diwajib memakai adang muka dengan topi keledar. Adang muka digalakkan bagi Kecer dewasa dalam pic-perlahan. PERHATIAN: (Bah. a & b) Adang muka penjaga gol hoki ais (ice-hockey) boleh digunakan oleh Kecer. Jika adang muka tidak mempunyai pelindung kerongkong yang dipateri padanya, satu pelindung kerongkong berasingan hendaklah diikatkan padanya. c. TOPENG. Mana-mana pemain pasukan bertahan atau menyerang dibenarkan memakai topeng /pelindung plastik. Topeng/pelindung yang retak atau telah tukar bentuk atau pelapiknya telah haus atau pun sudah tidak ada lagi, tidak boleh digunakan dan hendaklah dikeluarkan. PERHATIAN:Di dalam pic-pantas, Kecer tidak dibenarkan memakai topeng plastic untuk menggantikan adang muka biasa yang lengkapkan dengan pelindung kerongkong. d. PELINDUNG BADAN. Di dalam pic-pantas, semua Kecer (dewasa atau belia) diwajib memakai pelindung badan. Di dalam pic-perlahan, Kecer perempuan dibenarkan memakai pelindung badan. e. PELINDUNG KAKI(FP saja). Kecer peringkat dewasa dan belia diwajib memakai pelindung kaki yang memberi perlindungan kepada lutut. f. TOPI KELEDAR (FP saja). PERHATIAN:Mana-mana topi keledar yang pecah, retak, berlekuk atau telah dipinda, tidak boleh digunakan dan mesti dikeluarkan dari permainan. i) Mana-mana pemain bertahan boleh memakai topi atau topi keledar sah berwarna sama dengan unifom pasukannya. ii) Topi keledar adalah diwajibkan bagi pemukul, pemukul-menunggu, pemukul-pelari, pelari, Kecer pemain belia yang menjadi jurulatih di dalam Petak dan wakil peringkat umur belia yang terlibat sebagai pembantu yang berada di atas padang atau di tempat duduk pasukan. KESAN - Bah. 6f-(ii) 1) Jika enggan memakai topi keledar selepas diarahkan oleh pengadil, pemain itu akan diisytiharkan out`.

25

KEKECUALIAN 6f-(ii): Pemukul-menunggu, pemain belia sebagai jurulatih di dalam Petak Jurulatih atau Kecer, akan disingkirkan dari permainan selepas satu amaran. 2) Dengan sengajanya memakai topi keledar dengan tidak betul, atau dengan sengajanya menanggalkan topi keledar semasa mainan bola hidup, kecuali satu pukulan Home run` yang melepasi pagar dan pada pendapat pengadil, tindakan ini dibuat dengan sengajanya, maka pesalah itu akan diisytiharkan out` dengan serta-merta. Bola tetap hidup. KEKECUALIAN - 6-f-2: Jika bola yang dibaling atau dipukul terkena topi keledar yang ditanggalkan dengan sengaja, bola menjadi mati dan semua pelari mesti kembali ke bes yang akhir-akhir dimilikinya bila persentuhan itu berlaku. PERHATIAN: Mengisytiharkan seorang pelari `out' kerana menanggalkan topi keledar dengan sengaja tidak akan membatalkan situasi mainan paksaan. 3) Jika topi keledar tertanggal dari pemukul, pemukul-pelari atau pelari, tidak ada hukuman dikenakan dan bola tetap hidup. 4) Jika bola yang dibaling atau dipukul terkena topi keledar yang telah ditanggalkan dan sentuhan ini mengganggu sesuatu mainan atau seorang pemain pasukan bertahan terkena topi keledar itu dan mencegahnya daripada melakukan satu-satu mainan, maka pemain pasukan menyerang yang sepatutnya memakai topi keledar itu akan diisytiharkan out` sungguppun ia telah skor dan larian itu akan dibatalkan. Bah. 7. ALATAN DI ATAS PADANG PERMAINAN. Alatan tidak dibenarkan bersepah-sepah di atas padang, baik di dalam kawasan foul mahupun di fair. KESAN - Bah. 7: Bola mati jika sentuh alatan yang tersepah. a. Bagi bola yang dihalang (mengakibatkan gangguan) oleh alatan pasukan menyerang, pemain yang dimainkan adalah out`. b. Jika dengan ketaranya tiada mainan yang boleh dilakukan, maka tidak sesiapa akan diisytiharkan out`, tetapi semua pelari mesti kembali ke bes yang akhir-akhir disentuhinya semasa bola mati diumumkan. c. Untuk bola yang dihalang oleh alatan pasukan bertahan, Pelari-pelari akan diberi : i] 1 bes dari bes terakhir disentuh dari masa pic bagi BOLA PIC. ii] 2 bes dari bes terakhir disentuh dari masa bola yang dibaling bagi BOLA BALINGAN. iii] 3 bes dari bes terakhir disentuh dari masa pic bagi BOLA PUKULAN Bah. 8 UNIFORM. Semua pemain sepasukan dikehendaki memakai unifom yang mempunyai warna, potongan dan gaya yang sama. Rujukan unifom jurulatih boleh didapati dalam undang-undang 4 Bah. 1b. KEKECUALIAN: Atas sebab-sebab keagamaan, pemain-pemain dan jurulatih-jurulatih dibenarkan memakai alas kepala tertentu yang tidak mengakuri keperluan kepiawaian unifom tanpa hukuman. a. TOPI. 1) Semua pemain lelaki diwajib memakai topi kap yang serupa bentuk dan mesti dipakai dengan betul. 2) Pemain-pemain perempuan tidak diwajibkan memakai topi, visor atau gelang-kepala. Jika pakai, dibenarkan bercampur-campur, tetapi semua mesti sama warna dan setiap jenis yang dipakai, hendaklah sama warna dan gaya. Visor jenis plastik atau yang keras tidak dibenarkan.

26

KEKECUALIAN: Jika seorang pemain pasukan bertahan ingin memakai topi keledar yang berwarna sama dengan unifom pasukannya, ia tidak perlu lagi memakai topi kap. b. BAJU DALAM. Pemain-pemain boleh memakai baju-dalam yang seragam (ia boleh berwarna putih). Pemain-pemain tidak diwajibkan memakai baju-dalam ini, tetapi jika ada lebih daripada seorang yang memakainya, semua hendaklah sama. Pemain-pemain tidak dibenarkan memakai baju berlengan koyak, ceping-ceping atau rabit pada bahagian bajudalam yang terdedah. c. SELUAR/SELUAR-GELUNSUR. Pemain dikehendaki memakai, sama ada semua seluar panjang atau semua seluar pendek. Pemain dibenarkan memakai seluar-gelunsur yang berwarna gelap berseragam. Adalah tidak wajib bagi semua pemain memakai seluargelunsur, tetapi jika lebih daripada seorang memakainya, semua dikehendaki sama warna dan gaya. Pemain-pemain tidak dibenarkan memakai seluar-gelunsur yang berkoyak-koyak, berceping-ceping atau berabit-rabit pada bahagian yang terdedah. d. NOMBOR. Satu nombor tulisan Arabic` yang berlainan warna dengan unifomnya, berukuran sekurang-kurangnya 15.2cm(6) tingginya, mesti dipakai di belakang baju unifom. Pengurus, Jurulatih atau pemain-pemain sepasukan tidak boleh mengguna nombor yang sama (nombor 1 dan 01 adalah contoh nombor yang sama). Hanya nombor dari 01 hingga 99 boleh digunakan. Pemain-pemain yang tidak ada nombor tidak dibenarkan main. e NAMA. Nama individu boleh dicetakkan di bahagian atas nombor di sebelah belakang baju. f. TUANGAN SIMEN (cast) (Plaster, logam atau sebarang bahan keras) tidak boleh dipakai di dalam permainan. PERHATIAN: Sebarang bahan logam yang terdedah (tidak termasuk tuangan simen) dianggap sah jika dibalut kemas dengan bahan lembut, dilekatkan dengan pita dan telah diluluskan oleh pengadil. g. BARANG-BARANG KEMAS. Segala bahan tidak boleh dipakai, kecuali rantai atau gelang `penanda perubatan'. Gelang atau rantai `penanda perubatan' (medical alert), tidak dianggap sebagai barang kemas, tetapi jika dipakai hendaklah dilekatkan pada badannya dengan pita. KESAN - Bah 8a-g: Jika seseorang pemain tidak mahu mematuhi peraturan Bahagian 8, maka pemain tersebut akan dikeluarkan dari permainan. Bah. 9. SEMUA ALATAN. Pihak ISF berhad menahan atau menarik balik pengesahan sesuatu alatan yang pada pendapat ISF alatan tersebut akan menukarkan, secara besar-besaran ciri-ciri permainan ini, mempengaruhi keselamatan peserta atau penonton, atau memberi kelebihan kepada seseorang pemain kerana binaan alatan tersebut dan bukan atas kemahiran sendiri.

27

UNDANG-UNDANG 4 - JURULATIH, PEMAIN DAN PENGGANTI. Bah. 1 JURULATIH. a. Ketua jurulatih bertanggungjawap menandatangani Kad Senarai Pemain. b. Jurulatih hendaklah berpakaian rapi, termasuk memakai kasut yang sesuai, atau memakai unifom yang sama warna dengan pasukannya. Jika jurulatih memakai topi, ia hendaklah jenis yang sah. c. Seorang jurulatih pasukan menyerang (jurulatih Bes) adalah seorang ahli pasukan memukul yang boleh mengambil tempat di dalam Petak Jurulatih . 1. Dua orang jurulatih dibenarkan memberi bantuan atau arahan secara lisan kepada ahliahli pasukannya yang sedang memukul. 2. Seorang ditempatkan dekat Bes Pertama dan seorang lagi dekat Bes Ketiga dan mereka dikehendaki berada di dalam Petak Jurulatih berkenaan. KEKECUALIAN: Jurulatih boleh meninggalkan Petak Jurulatih untuk memberi arahan kepada pelarinya supaya menggelunsur, terus berlari atau kembali ke bes atau mengelak daripada berlaga dengan pemadang, dengan syarat ia tidak mengganggu permainan. 3. Jurulatih Bes hanya boleh bercakap dengan ahli-ahli sepasukannya saja. 4. Bila berada di dalam Petak Jurulatih, seorang jurulatih hanya boleh membawa bersamanya buku skor, pen atau pensil atau satu pengira (clicker/indicator) untuk tujuan menyimpan skor sahaja. d. Seorang jurulatih/pengurus pasukan bertahan adalah seorang ahli rasmi pasukannya yang bukan salah seorang pemain, tetapi berfungsi hanya sebagai seorang jurulatih atau ia juga seorang pemain yang berada di dalam padang. Jurulatih tersebut boleh memberi arahan kepada ahli-ahli pasukannya semasa permainan sedang berlangsung. e. Jurulatih tidak boleh mengguna perkataan-perkataan yang akan memberi kesan negatif kepada pemain, pengadil atau penonton. f. Alat komunikasi tidak boleh digunakan di antara: 1. Jurulatih-jurulatih yang berada di dalam padang. 2. Jurulatih-jurulatih yang berada di tempat duduk pasukan. 3. Jurulatih dan mana-mana pemain. 4. Kawasan penonton dengan kawasan padang, termasuk tempat duduk pasukan, jurulatih dan pemain-pemain. KESAN: Bah. 1e-f:Jurulatih akan disingkirkan jika ia melanggar undang-undang ini selepas satu amaran. Bah. 2 KAD SENARAI PEMAIN DAN BARISAN PEMAIN. a. Kad Senarai Pemain rasmi hendaklah dilengkapkan dan diserahkan kepada Pencatat Skor atau pengadil pada permulaan setiap perlawanan. Pengadil Plet akan menyimpan kad tersebut sehingga tamat perlawanan berkenaan. 1. Nama seorang pemain tidak boleh dimasukkan ke dalam senarai permulaan jika pemain tersebut tidak berada bersama dengan pasukannya dan berada dalam unifom. 2. Nama semua pemain simpanan yang hadir, hendaklah dimasukkan di ruang-ruang yang telah ditetapkan mengikut nama hujung, nama depan dan nombor unifomnya. 3. Ahli-ahli pasukan yang layak main boleh ditambahkan ke dalam senarai pemain simpanan pada bila-bila masa. 4. Nama Ketua Jurulatih/Pengurus pasukan hendaklah dimasukkan ke dalam Kad Senarai Pemain. b. Senarai pemain pasukan lelaki hanya boleh terdiri daripada pemain lelaki dan senarai perempuan hanya pemain perempuan saja

28

Bah. 3 PEMAIN-PEMAIN. a. Sesuatu pasukan hendaklah terdiri daripada pemain-pemain dalam posisi: 1. Pic-pantas:- Sembilan orang pemain: Picer(F1), Kecer(F2), Penjaga Bes Pertama(F3), Penjaga Bes Kedua(F4), Penjaga Bes Ketiga(F5), Penahan-dekat(F6), PemadangKiri(F7), Pemadang-Tengah(F8), Pemadang-Kanan(F9) 2. Pic-pantas dengan Pemain-lantikan(Designated Player - DP) . Sepuluh orang: sama dengan Pic-pantas, hanya tambah DP 3. Pic-perlahan Sepuluh orang pemain: Picer(F1), Kecer(F2, Penjaga Bes Pertama(F3), Penjaga Bes Kedua(F4), Penjaga Bes Ketiga(F5), Penahan-dekat(F6), PemadangKiri(F7), Pemadang-Tengah(F8), Pemadang-Kanan(F9), Pemadang-TengahKanan(F10). 4. Pic-perlahan dengan Pemain-Tambahan(EP) Sebelas orang pemain: Sama dengan Picperlahan, hanya tambah seorang EP. 5. Campuran Pic-perlahan: Sepuluh orang pemain - (lima lelaki dan lima perempuan) dengan keperluan posisi yang berikut: dua orang lelaki dan dua orang perempuan di padang-dalam dan padang-luar dan seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai Picer atau Kecer. 6. Campurn Pic-perlahan dengan Pemain Tambahan(EP). Dua belas orang pemain - enam orang lelaki dan enam orang perempuan, sama dengan Campuran Pic-perlahan, hanya tambah seorang EP. PERHATIAN: Pemain-pemain pasukan yang berada di padang boleh ditempatkan di manamana dalam Kawasan Fair, kecuali Kecer yang mesti berada di dalam Petak Kecer dan Picer berada dalam posisi memicingnya di dalam bulatan Picer semasa meletakkan bola dalam mainan. b. Sesuatu pasukan mesti ada cukup bilangan pemain yang hadir pada mula permainan atau untuk meneruskan permainan. KEKECUALIAN: (SP CAMPURAN SAJA) Pasukan boleh terus main dengan bilangan lelaki dan perempuan yang tak sama bilangannya. KESAN - Bah. 3b: Pasukan itu akan dihukum-kalah(forfeited game) KEKECUALIAN: (SP CAMPURAN SAJA) Pasukan itu tidak dihukum-kalah, tetapi satu `out' akan diisytiharkan jika dua orang pemain yang sama jantina memukul terus menerus.

Bah. 4. PEMAIN-PEMAIN BARISAN PERMULAAN. Seorang pemain barisan permulaan dianggap rasmi bila Kad Senarai Pemain telah disemak dan disahkan oleh Pengadil Plet dan wakil pasukan semasa perjumpaan permulaan permainan. a. Kad Senarai Pemain dengan nama pemain-pemain boleh disediakan lebih awal sebelum perjumpaan permulaan tersebut. b. Walaubagaimanapun, pertukaran nama pemain masih dibenarkan dengan memberitahu pengadil semasa perjumpaan permulaan ini. c. Pemain yang ditukarkan semasa perjumpaan tersebut, boleh lagi masuk ke dalam permainan sebagai seorang pengganti kemudian kelak. Bah. 5. PEMAIN-LANTIKAN (Designated-Player - Pic-pantas saja) a.Seorang PEMAIN-LANTIKAN` dirujuk sebagai DP' (Pic-pantas saja) boleh digunakan sebagai pemukul untuk mana-mana pemain pasukan bertahan, asalkan ia diumumkan sebelum mulanya permainan dan namanya dimasukkan ke dalam Kad Senarai Pemain sebagai salah seorang daripada sembilan orang pemukul dalam giliran memukul. b. DP yang memulakan permainan boleh digantikan dan boleh masuk-kembali sekali lagi, asalkan ia ditempatkan kembali di giliran memukul asalnya. c. Nama pemain bertahan yang DP mengambil alih sebagai pemukul (dikenali sebagai "FLEX

29

PLAYER" atau FLEX) akan ditempatkan di ruang ke sepuluh (10) di dalam borang senarai pemain. d. Pemain barisan permulaan yang disenaraikan sebagai DP mesti tetap di posisi yang sama di dalam Giliran-memukul bila-bila masa ia berada di dalam permainan. e. DP dan penggantinya, atau penukarnya tidak boleh sama sekali bermain sebagai pemain menyerang pada masa yang sama. f. DP boleh digantikan pada bila-bila masa, sama ada dengan seorang Pemukul, Pelari atau oleh FLEX. PERHATIAN: Pemain FLEX yang menukarkan DP di dalam giliran memukul tidak dianggap sebagai satu penggantian, tetapi hendak diumumkan kepada pengadil. Jika pemain barisan permulaan itu ditukarkan sebagai pemain menyerang oleh FLEX, atau oleh seorang pengganti, DP itu dianggap telah meninggalkan permainan. 1. Jika ia ditukarkan oleh FLEX, bilangan pemain pasukannya dikurangkan dari sepuluh kepada sembilan. Jika DP tidak dapat masuk-kembali, maka permainan itu akan diteruskan dan ditamatkan secara sah dengan sembilan orang pemain. 2. Jika DP masuk-kembali, ia boleh main sebagai pemain menyerang atau bertahan (meneruskan permainan dengan sembilan orang), atau pun ia boleh memukul dalam giliran memukul asalnya dan FLEX kembali ke posisi 10 dan hanya bermain sebagai pemain bertahan saja. KESAN: Bah. 5a-f: Fasal-fasal di dalam Undang 4 Bah. 8 dan segala hukuman ke atas perlanggaran undang-undang itu dikuatkuasakan. Meletakkan DP di posisi giliran memukul selain daripada posisi asalnya adalah dianggap sebagai satu Masuk-kembali tak sah dan mengakibatkan kesingkiran kedua-duanya pengurus/jurulatih(yang nama berada di dalam kad giliran-memukul) dan DP, atau penggantinya. g. DP boleh main sebagai pemain bertahan di mana-mana posisi saja. Jika DP ini mengambil tempat sebagai pemain bertahan daripada seorang pemain selain daripada FLEX, pemain itu akan terus memukul, tetapi tidak boleh main sebagai pemain bertahan, dan TIDAK dianggap telah meninggalkan permainan. Pemain yang diambil tempatnya oleh DP ketika giliran memadang dikenali sebagai Pemain Menyerang Sahaja atau OPO (Offence Player Only) h. DP boleh main sebagai pemain bertahan mengambil tempat FLEX dan pemain ini dianggap telah meninggalkan permainan, menjadikan bilangan pemain dikurangkan kepada sembilan orang. i. FLEX boleh digantikan pada bila-bila masa, sama ada oleh seorang pengganti sah atau oleh DP. FLEX dibenarkan masuk-kembali sekali lagi ke dalam permainan, sama ada di posisi ke 10, atau di posisi DP di dalam giliran memukul. 1. Jika kembali ke posisi 10, ia hanya boleh main sebagai pemain bertahan saja, tetapi boleh main mana-mana posisi pertahanan. 2. Jika kembali ke posisi DP di dalam giliran memukul, ia akan main sebagai pemain menyerang dan bertahan dan permainan akan diteruskan dengan sembilan orang pemain. Kesan Undang 4 , Bhg 5g-i Menggantikan pemain FLEX dalam giliran memukul selain daripada posisi DP permulaan menyebabkan penyingkiran Pengurus Pasukan dan pemian FLEX atau penggantinya Bah. 6 PEMAIN-TAMBAHAN(SP saja) a. Seorang PEMAIN-TAMBAHAN` dirujuk sebagai EP` tidak semestinya digunakan, tetapi jika digunakan, ia hendaklah diumumkan sebelum mulanya permainan dan disenaraikan di dalam Kad Senarai Pemain sebagai salah seorang daripada sebelas orang pemukul di dalam giliran memukul. b. Jika EP digunakan, ia mesti digunakan untuk sepanjang permainan tersebut.

30

c. Jika EP digunakan, semua 11 orang pemain mesti memukul dan hanya mana-mana 10 orang akan memadang. Posisi bertahan boleh ditukar, tetapi posisi memukul hendaklah dikekalkan. d. (CAMPURAN SAJA) Jika dua EP digunakan, semua sebelas orang mesti memukul and mana-mana sepuluh (lima lelaki dan lima perempuan) boleh main bertahan. Posisi bertahan boleh ditukar asalkan mengikuti posisi Campuran Giliran memukul hendaklah dikekalkan sepanjang perlawanan. KEKECUALIAN: Jika sesuatu pasukan tidak dapat menamatkan perlawanan dengan dua EP, mereka boleh teruskan permainan, tetapi satu `out' mesti direkodkan bila tiba giliran EP yang tidak memukul. e. EP mesti kekal dalam posisi memukulnya di dalam giliran memukul pada sepanjang perlawanan. f. EP barisan permulaan boleh masuk-kembali sekali lagi, asalkan ia kembali ke posisi memukul yang sama. KESAN-Bah 6a-f: Bila pasukan itu melanggar undang-undang yang tersebut (kecuali Bah. 6d) atau mengguna EP tak sah, pemain yang bersalah itu akan disingkirkan Bah. 7. MASUK-KEMBALI: a. Mana-mana pemain barisan permulaan, kecuali EP (SP saja), boleh digantikan dan dimasukkan kembali sekali dengan syarat pemain-pemain ini dikekalkan pada giliran memukulnya di dalam senarai pemain. KEKECUALIAN: Jika pemain barisan permulaan (yang pada masa itu tidak berada dalam senarai pemain) di masukkan sebagai Pemain Tukar-kembali. PERHATIAN: Pemain asal dan penggantinya tidak boleh disenaraikan di dalam Senarai pemain pada masa yang sama. b. Jika Pengurus/Jurulatih mengeluarkan seorang pengganti dari permainan dan kemudian masukkan pengganti yang sama sekali lagi, ini dianggap sebagai satu masuk-kembali tak sah. KEKECUALIAN: Bila pengganti itu digunakan sebagai Pemain Tukar-kembali. c. Bila seorang pemain barisan permulaan masuk-kembali ke dalam permainan dan mengambil tempat yang lain dalam giliran memukul, ini adalah dianggap sebagai Masukkembali Tak Sah. KEKECUALIAN: Bila FLEX masuk-kembali dan mengambil tempat memukul DP KESAN Bah. 7a-c 1. Melanggar undang-undang Masuk-kembali diuruskan sebagai Mainan-Rayuan yang boleh dibuat pada bila-bila masa Pengganti Tak Sah ini masih dalam permainan. 2. Rayuan tidak mesti dibuat sebelum pic yang berikutnya, walaubagaimanapun semua mainan yang berlaku semasa Pengganti Tak Sah itu masih dalam permainan, adalah sah. 3. Hukuman ke atas Masuk-Kembali Tak Sah ialah: kedua-dua pengurus/jurulatih (yang namanya disenarai di dalam Kad Senarai Pemain) dan Pengganti Tak Sah itu disingkirkan. PERHATIAN: Jika Masuk-Kembali Tak Sah ini juga melanggar undang-undang tidak melaporkan penggantian (undang-undang 4, Bah. 8g) hukuman ini juga dikuatkuasakan serentak. 4. Nama jurulatih baru yang akan mengambil alih tanggungjawap pasukannya, hendaklah diumumkan kepada pengadil. Bah. 8 PENGGANTI/PEMAIN TAK SAH Seorang pengganti boleh mengambil tempat pemain yang disenaraikan dalam giliran memukul. Berikut adalah peraturan-peraturan untuk menguruskan penggantian pemain, a. Pengurus atau wakil pasukan yang membuat penggantian, hendak memberitahu Pengadil Plet dengan serta-merta sebaik saja pengganti berkenaan dimasukkan ke dalam permainan. Pengadil Plet akan melaporkannya kepada pencatat skor. Seorang

31

pengganti tidak dikira sah telah masuk ke dalam permainan sehingga satu pic dilepaskan atau satu mainan telah berlaku. 1. (FP saja) Jika DP mengambil tempat FLEX atau FLEX mengambil tempat DP, pertukaran ini mesti dilaporkan kepada pengadil. HUKUMAN: Jika tidak melaporkan, ini akan diterima sebagai satu Penggantian Tak Dilapor/Pemain Tak Sah. b. Jika seorang pengganti telah masuk ke dalam permainan tanpa melaporkan diri dan selepas satu pic dilepaskan (sah atau tak sah), atau selepas satu mainan telah dilakukan , pemain tersebut akan "Diisytiharkan Tak Layak" bila disedari. Menggunakan pengganti tak dilapor, pengganti tak sah, pemain tukar-kembali tak diumumkan atau masuk semula pemain tarik-keluar, di bawah undang-undang Pemain Tukar-kembali adalah satu Mainan Rayuan yang boleh dibuat oleh pasukan yang tidak bersalah dan hendaklah diberitahu kepada pengadil bila pemain berkenaan masih di dalam permainan. Jika pengurus pasukan atau pemain yang bersalah itu memberitahu pengadil sebelum pasukan lawannya membuat rayuan, tidak ada hukuman dijatuhkan, tak kira berapa lama pemain yang bersalah berada di dalam permainan. Segala tindakan yang berlaku sebelum kesalahan ini disedari adalah sah. Jika pasukan yang bersalah tidak ada pengganti untuk menukarkan pemain "Diisytiharkan Tak Layak" (atau pemain barisan permulaan telah pun masuk-kembali sekali lagi) pasukan itu akan dihukum-kalah. KEKECUALIAN (8b) 1. Jika Pengganti Tak Dilapor memukul dan telah selamat di bes, kemudian disedari dan rayuan dibuat sebelum pic kepada pemukul seterusnya atau jika adalah akhir permainan dan sebelum pengadil telah meninggalkan padang, semua pelari (termasuk pemukul) akan kembali ke bes yang dimiliki semasa bola dipukul dan Pemain Tak Dilapor itu diisytiharkan `out'. Segala `out' yang berlaku akibat mainan ini adalah dikira. 2. Jika Pengganti itu adalah Pemain Tak Sah atas apa sebab pun, ia akan dihukum mengikut kesalahan tersebut. PERHATIAN: Menggunakan seorang Pengganti Tak Sah, Pemain Tukar-kembali tak diumumkan, atau pemain tarik-keluar masuk semula tak diumumkan di bawah undang-undang Pemain Tukar-kembali, adalah satu Mainan Rayuan yang hendaklah diberitahu kepada pengadil oleh pasukan yang tidak bersalah semasa Pengganti Tak Sah, atau pemain yang bersalah itu masih dalam permainan. c. Mana-mana pemain boleh digantikan semasa berlakunya bola mati. d. Jika seorang pemukul-pelari(pelari) tidak dapat mara ke bes yang telah diberikan percuma, kerana cedera, dan bola telah mati, ia boleh digantikan. Pengganti itu dibenarkan bergerak ke mana-mana bes yang telah diberikan percuma. Pengganti itu dikehendaki menyentuh semua bes yang diberi percuma atau bes yang tidak disentuh sebelum itu. e. Seorang yang telah digantikan tidak boleh terlibat dalam permainan lagi, kecuali sebagai seorang jurulatih. KEKECUALIAN; Pemain barisan permulaan boleh masuk-kembali sekali lagi. f. Penggantian berkali-kali boleh dilakukan kepada pemain barisan permulaan, tetapi seorang pengganti tidak boleh masuk ke dalam permainan sekali lagi, kecuali sebagai Pemain Tukar-kembali. PERHATIAN: Fasal-fasal Undang 4, Bahagian 8 tidak dikuatkuasakan semasa mengguna "Pemain Tukarkembali", kecuali rayuan dibuat ke atas pemain tersebut kerana tidak melapor kepada pengadil. (Rujuk kepada Undang 4, Bah. 11). g. Seorang Pemain Tak Sah adalah seorang pemain yang ditempatkan dalam senarai pemain sebagai pemain menyerang atau bertahan yang, mengikut undang-undang tidak berhak menduduki posisi itu. Seorang tidak akan melanggar undang-undang Pemain Tak Sah sehinga satu pic dilepaskan atau satu mainan telah dilakukan. KESAN - Bah. 8g: PEMAIN TAK SAH TERMASUK: 1. PICER TAK SAH. Seorang Picer Tak Sah adalah pemain yang kembali untuk pic selepas ia telah dikeluarkan dari posisi picingnya oleh pengadil. HUKUMAN: Sebaik saja disedari, Picer Tak Sah akan DISINGKIRKAN.

32

PERHATIAN: Seorang picer yang telah dikeluarkan dari posisi picing akibat pasukan bertahan mengambil bilangan persidangan rasmi yang lebih daripada yang dihadkan atau (SP saja) kerana pic terlalu laju, boleh masuk-kembali, tetapi bukan sebagai seorang picer. 2. PEMUKUL TAK SAH. (FP saja) Menempatkan PEMAIN FLEX sebagai salah satu daripada sembilan posisi dalam giliran memukul untuk seorang pemain selain daripada DP. 3. PELARI TAK SAH. Seorang Pelari Tak Sah berlaku bila pasukan menyerang meletak seorang pemain yang sudah berada di dalam giliran memukul sebagai pelari untuk seorang pelari yang lain. (a) (FP saja) PEMAIN FLEX akan dianggap sebagai Pelari Tak Sah jika ia diletak sebagai seorang pelari selain daripada untuk DP atau penggantinya. 4. MASUK KEMBALI/PENGGANTI TAK DILAPOR TAK SAH. Sesuatu masuk-kembali tah sah berlaku bila: (a) Seorang pemain barisan permulaan kembali ke dalam permainan buat kali kedua selepas ia telah digantikan dua kali. (b) Seorang pemain barisan permulaan kembali ke dalam permainan, tetapi tidak menduduki posisi asalnya di dalam giliran memukul. KEKECUALIAN (FP saja): FLEX boleh masuk-kembali ke dalam permainan mengambil posisi memukul DP atau mengambil tempat asalnya di nombor 10 di dalam senarai pemain. KESAN: Bahagian 2-4: Segala tindakan yang berlaku semasa Pengganti Tak Dilapor/Pemain Tak Sah berada dalam permainan ditentukan dengan yang berikut: PASUKAN MENYERANG: Jika Pemain Tak Sah/Pengganti Tak Dilapor disedari oleh pasukan bertahan: (a) Semasa Pemain Tak Sah sedang memukul, Pemain Tak Sah itu akan "Diisytharkan Tak Layak" dan seorang akan mengambil tempatnya dengan meneruskan bilangan `ball' dan `straik'. Segala kemajan oleh pelari-pelari adalah sah. (b) Selepas Pemain Tak Sah telah melengkapkan giliran memukulnya, dan sebelum satu pic yang sah atau tak sah dilepaskan, sebelum pasukan bertahan telah meninggalkan padang atau sebelum pengadilpengadil telah meninggalkan permainan, Pemain Tak Sah tersebut diisytiharkan `out' dan `Diisytiharkan Tak Layak'. Segala kemajuan pelari-pelari akibat daripada Pemain Tak Sah menjadi pemukul-pelari adalah dibatalkan. (c) Selepas Pemain Tak Sah telah melengkapkan giliran memukulnya, dan selepas sesuatu pic sah atau tak sah telah dilepaskan, atau selepas pasukan bertahan telah meninggalkan padang, Pemain Tak Sah akan `Diisytiharkan Tak Layak'. Jika selamat di bes, seorang pengganti sah akan mengambil tempatnya di bes. Segala kemajuan pelari-pelari akibat daripada Pemain Tak Sah menjadi pemukul-pelari adalah dikira sah. (d) Jika pemain berada di dalam permainan secara tak sah sebagai pelari, dan diberitahu kepada pengadil sebelum satu pic sah atau tak sah dilepaskan atau satu mainan telah dilakukan, kesalahan itu dibetulkan tanpa hukuman. (e) Jika pemain berada di dalam permainan secara tak sah sebagai pelari, dan disedari selepas satu pic sah atau tak sah telah dilepaskan, atau satu mainan telah dilakukan, pemain tersebut `Diisytiharkan Tak Layak' dan ia digantikan di bes. Segala kemajuan pelari-pelari adalah sah. PASUKAN BERTAHAN: Jika Pemain Tak Sah/Pengganti Tak Dilapor disedari oleh pasukan menyerang: (a) Selepas Pemain Tak Sah telah melakukan satu mainan dan sebelum pic sah atau tak sah dilepaskan, sebelum pasukan bertahan telah meninggalkan padang dan sebelum pengadil-pengadil telah meninggalkan permainan, Pemain Tak Sah tersebut akan `Diisytiharkan Tak Layak' dan pasukan menyerang diberi opsyen: (1) Mengambil keputusan mainan itu, atau (2) Pemukul akhir sekali akan kembali untuk memukul semula dengan kiraan `ball' dan `straik' yang diperolehinya sebelum Pemain Tak Sah disedari. Semua pelari dikembalikan ke bes yang diperolehinya sebelum ini. (b) Selepas pic sah atau tak sah dilepaskan, Pemain Tak Sah akan "Diisytiharkan Tak Layak" dan segala mainan adalah sah. PERHATIAN: Fasal-fasal undang 4, Bah. 8 tidak dikuatkuasakan jika pemain itu diperlukan sebagai Pemain Tukar-kembali, kecuali rayuan dibuat ke atas pemain tersebut kerana tidak melapor kepada pengadil (Lihat Undang 4, Bah. 11).

33

Bah. 9. KESANGSIAN PENGADILAN. Mana-mana ahli pasukan mempersoalkan apa pun keputusan penghakiman pengadil, pasukannya akan menerima amaran. Ahli pasukan yang mengulangi pelanggaran ini akan disingkirkan. Bhg 10: Tingkah laku di tempat duduk pasukan a. Jurulatih , pemain , pengganti atau pegawai pasukan tidak dibenar berada di luar tempat duduk pasukan kecuali kecuali mengikut undang-undang dikehendaki oleh pengadil Nota: Ini termasukalah pemukul menunggu , antara inning atau semasa picer memanaskan badan 1. Kawasan tempat duduk pasukan adalah kawasan larangan merokok

Bah. 11. PEMAIN TUKAR-KEMBALI (Replacement player). Bila seorang pemain cedera dan berdarah di dalam permainan, pemain itu hendaklah meninggalkan padang jika pendarahan itu tidak dapat diberhentikan pada satu tempoh munasabah atau unifomya berlumuran dengan darah. Pemain tersebut tidak harus kembali ke dalam permainan sehingga segala pendarahan telah berhenti, lukanya telah dibersihkan dan dibalut dan jika perlu, unifomnya ditukarkan. PERHATIAN: Tidak ada hukuman dikenakan jika nombor unifom barunya adalah berlainan dengan nombor asalnya, tetapi pengadil hendaklah diberitahu tentang nombor baru itu. a. Pemain yang ditarik-keluar itu hendaklah ditukar oleh seorang Pemain Tukar-Kembali yang akan memainkan peranan pemain yang ditarik-keluar itu sehingga tamatnya inning yang sedang berlangsung (iaitu, sehingga pasukan kedua memukul telah selesai gilirannya) DAN inning yang lengkap berikutnya. b. Pengadil MESTI diberitahu bila Pemain Tukar-kembali dimasukkan ke dalam permainan. KESAN - 11a-b: 1. Menggunakan "Pemain Tukar-kembali" yang tak layak akan dianggap sama dengan Masuk-kembali tak sah dan hukuman akan dikuatkuasakan sewajarnya. 2. Bila rayuan sah dibuat ke atas kegagalan memberitahu pengadil tentang penggunaan "Pemain Tukar-kembali" akan dihukum mengikut undang-undang "Pengganti Tak Dilapor" c. Pemain Tukar-Kembali boleh mengambil tempat pemain yang ditarik-keluar itu sebagai pemukul dan pemadang sehingga syarat-syarat peraturan ini telah dicapaii. d. Pemain yang ditarik-keluar itu boleh kembali pada bila-bila masa dalam tempoh yang dinyatakan (a) di atas dengan tidak dianggap sebagai satu penggantian. e. Pengadil MESTI diberitahu bila pemain yang ditarik-keluar itu kembali ke dalam permainan. KESAN - Bah. 11d-e: 1. Jika pemain yang ditarik-keluar itu tidak dapat kembali ke dalam permainan pada tempoh yang ditetapkan seperti yang dinyatakan (a) di atas, maka Pemain Tukarkembali hendaklah menjadi pengganti sah menurut fasal-fasal undang penggantian. 2. Jika Pemain Tukar-kembali adalah pemain yang telah pun masuk ke dalam permainan sebelum itu, maka seorang pengganti sah hendaklah mengambil tempatnya. 3. Pasukan terlibat akan dihukum-kalah(forfeit), jika pasukan itu tidak ada lagi pengganti yang sah. 4. Bila satu rayuan sah dibuat ke atas kegagalan memberitahu pengadil bahawa pemain yang ditarik-ikeluar itu kembali ke dalam permainan, pemain itu akan dihukum mengikut fasal-fasal undang Pengganti Tak Dilapor. f. Pemain yang ditarik-keluar itu masih boleh masuk-kembali ke dalam permainan selepas tamat tempoh yang dinyatakan (a) di atas, dengan mematuhi fasal-fasal undang Masuk-kembali. g. (SP Campuran saja) Bila seorang "Pemain Tukar-kembali" digunakan, ia mesti sama jantina dengan pemain yang cedera itu. h. Mengguna "Pemain Tukar-kembali" tidak menurut fasal-fasal "Undang Penggantian" (kecuali bila tidak diumumkan kepada pengadil) asalkan "Pemain Tarik-keluar" itu kembali ke dalam permainan di dalam tempoh yang dibenarkan.

34

UNDANG-UNDANG 5 - PERMAINAN. Bah. 1. PEMILIHAN GILIRAN MEMUKUL. Untuk menentukan pasukan mana akan memukul dulu di dalam sesuatu inning, hendaklah diputuskan dengan melenting duit syiling, kecuali dinyatakan cara yang lain yang ditentukan oleh pertubuhan yang mengelolakan pertandingan tersebut. Bah. 2. KEADAAN PADANG PERMAINAN. Sama ada keadaan padang untuk sesuatu pertandingan boleh dimainkan atau tidak, hendaklah diputuskan semata-mata oleh Pengadil Plet sahaja. Bah. 3. PERLAWANAN YANG SAH. Sesuatu perlawanan yang sah hendaklah mengandungi tujuh inning. a. Tujuh inning lengkap tidak perlu dimainkan jika pasukan kedua memukul telah mendapat lebih larian dalam inning keenam atau sebelum tiga OUT pada akhir inning ketujuh. b. Satu perlawanan dengan keputusan seri selepas akhir inning ketujuh hendaklah diteruskan dengan inning tambahan, atau sehingga satu pasukan telah mendapat lebih larian daripada lawannya di akhir inning yang lengkap, atau sehingga pasukan kedua memukul telah mendapat lebih larian di dalam separuh inningnya sebelum ada tiga out. c. Sesuatu perlawanan yang ditamatkan oleh pengadil dianggap sah jika lima atau lebih inning yang lengkap telah dimainkan, atau jika pasukan kedua memukul telah mendapat lebih larian daripada pasukan lawannya di dalam lima atau lebih inning. Pengadil berkuasa menamatkan perlawanan kerana keadaan telah gelap, hujan, kebakaran, huru-hara atau lainlain sebab yang boleh merbahayakan penonton atau pemain. d. Satu perlawanan dengan keputusan seri yang sah hendaklah diisytiharkan jika skornya adalah sama bila perlawanan ditamatkan pada akhir lima atau lebih inning yang lengkap, atau pasukan kedua memukul telah menyamakan skor dengan pasukan pertama memukul dalam inning tidak lengkap itu. e. Syarat-syarat tersebut ini tidak akan diambil kira atas segala tindakan pemain atau penonton yang boleh menyebabkan perlawanan dihukum-kalah (forfeit). Pengadil Plet boleh memberi hukum-kalah jika mana-mana pengadil diserang secara fizikal oleh ahli pasukan atau penonton. f. Suatu perlawanan hukum-kalah hendaklah diisytiharkan oleh pengadil dengan memberi kemenangan kepada pasukan yang tidak bersalah di dalam keadaan-keadaan berikut: 1. Jika sesuatu pasukan tidak berada di dalam padang, atau telah berada di padang, tetapi enggan memulakan sesuatu perlawanan yang dijadualkan atau telah ditentukan mengikut masa yang telah ditetapkan untuk dihukum-kalah oleh pertubuhan yang menjalankan perlawanan tersebut. 2. Jika, selepas perlawanan telah bermula, satu pasukan enggan meneruskannya, kecuali perlawanan itu telah ditanggguh atau ditamatkan oleh pengadil. 3. Jika, selepas perlawanan telah ditangguhkan oleh pengadil, satu pasukan enggan meneruskan perlawanan tersebut dalam tempoh dua minit selepas pengadil telah melaungkan PLAY. 4. Jika suatu pasukan menggunakan taktik-taktik yang terancang untuk memperlambatlambatkan atau mempercepat-cepatkan perlawanan tersebut. 5. Jika, selepas amaran telah diberikan oleh pengadil, salah satu undang-undang permainan dilanggar dengan senjaganya. 6. Jika seorang pemain atau sesiapa yang berhak duduk di dalam tempat duduk pasukan yang dikeluarkan atau disingkirkan, tidak mematuhi keputusan pengadil dalam tempoh satu minit. 7. Jika, akibat daripada pengeluaran atau penyingkiran pemain-pemain oleh pengadil atau dengan apa sebab sahaja yang menyebabkan sesuatu pasukan mempunyai kurang daripada 9 orang pemain (Pic-pantas), 10 (Pic-Pantas dengan DP), 10 orang pemain (Pic-perlahan), 11 orang pemain (Pic-perlahan dengan EP) 8. Jika seorang Pemain Tak Layak dimasukkan kembali ke dalam permainan itu dan satu pic pun telah dilepaskan.

35

9. Jika seorang pemain/jurulatih/pengurus yang telah disingkirkan, disedari masih terlibat dalam permainan. g. Sesuatu perlawanan yang 1. Tidak dianggap sah atau 2. Keputusan seri yang sah, hendaklah dimainkan dari mulanya. Giliran memukul asal boleh ditukarkan bila perlawanan itu dimainkan semula. Bah. 4. PEMENANG DI DALAM SESUATU PERLAWANAN. Pemenang di dalam sesuatu perlawanan ialah pasukan yang mendapat lebih larian di dalam perlawanan yang sah itu. a. Skor sesuatu perlawanan sah adalah skornya pada hujung inning terakhir yang lengkap, kecuali pasukan kedua memukul telah mendapat lebih larian daipada pasukan pertama memukul di dalam inning yang tak lengkap itu. Dalam kes ini, skornya adalah skor yang didapati di dalam inning tak lengkap ini. b. Skor bagi sesuatu perlawanan seri adalah skornya semasa perlawanan ditamatkan. Satu perlawanan seri hendaklah dimainkan sekali lagi dari mulanya. c. Skor bagi perlawanan yang dihukum-kalah(forfeit) adalah 7 - 0 bagi pasukan yang tidak bersalah. Bah. 5. UNDANG-UNDANG LARIAN MENDAHULUI(Run Ahead Rule) a. Undang-undang larian mendahului mesti digunakan dalam semua kejohanan . 1. (Pic-pantas & Pic-modified saja) Dua puluh (15) larian selepas 3 inning, 10 larian selepas empat (4) inning atau tujuh (7) selepas lima (5) inning. 2. (Pic-perlahan saja) 20 larian selepas 4 inning atau 15 selepas 5 inning. b. Inning lengkap hendaklah dimainkan kecuali pasukan kedua memukul telah mendapat bilangan larian yang diperlukan bila pasukan ini masih memukul. Sungguhpun pasukan memukul pertama telah mendapat larian yang diperlukan, pasukan kedua memukul mesti diberi peluang untuk memukul sehingga tamat inning tersebut. Bah. 6. 'TIEBREAKER' Bermula pada awal inning yang kelapan dan setiap separuh inning yang berikutnya, pasukan menyerang bila mula memukul, hendaklah meletak pemain yang disenaraikan sebagai pemukul yang kesembilan (9 untuk Pic-pantas), kesepuluh (10 untuk Pic-perlahan atau 11 dengan EP) di dalam separuh inning itu, di Bes Kedua. Pemain itu boleh digantikan mengikut peraturan penggantian. PERHATIAN: Jika pelari yang salah dari senarai pemain diletakkan di Bes kedua, kesilapan itu hendaklah dibetulkan dengan secepat mungkin bila disedari. Tidak ada hukuman dijatuhkan. Bah. 7. CARA SKOR LARIAN. a. Satu larian diskorkan setiap kali seorang pelari menyentuh dengan sahnya bes-bes pertama, kedua, ketiga dan Plet Rumah sebelum `out' yang ketiga pada inning itu. KEKECUALIAN: Bila `tie-break' digunakan, pelari permulaan yang diletak di bes kedua, tidak perlu menyentuh bes pertama untuk skorkan larian sah. b. Larian tidak dikira jika `out' yang ketiga dalam sesuatu inning akibat daripada: 1. Pemukul-pelari telah dimatikan sebelum ia menyentuh bes pertama dengan sah. 2. Seorang pelari dimati-paksaan (termasuk yang disebabkan oleh satu Mainan Rayuan) disebabkan oleh pemukul menjadi pemukul-pelari. 3. (FP saja) Seorang pelari tidak bersentuhan besnya sebelum bola dilepaskan oleh Picer. 4. (SP saja) Seorang pelari tidak bersentuhan besnya sebelum bola dipukul atau telah tiba di Plet Rumah. 5. Pelari yang berada didepannya telah diisytiharkan `out'. c) Rayuan Dimatikan Tambahan ( Additional Out ) boleh dilakukan selepas out ketiga untuk mengurangkan larian.

36

Bah. 8. PERSIDANGAN RASMI a. Persidangan Rasmi Pasukan Menyerang. Hanya satu Persidangan Rasmi di dalam sesuatu inning. PERHATIAN: 1. Ini termasuk pemukul, pelari, pemukul-menunggu dan jurulatih sama sendiri. 2. Tidak dianggap sebagai sesuatu Persidangan Rasmi bila seorang Picer sedang memakai jeket semasa berada di atas bes, atau jika pasukan menyerang berunding semasa pasukan bertahan meminta Persidangan Rasmi, asalkan pasukan menyerang bersedia main apabila pasukan bertahan telah pun bersedia. 3. Pengadil tidak patut membenarkan persidangan seupama ini yang lebih daripada satu seinning.

KESAN - Bah. 8a: Pengurus atau jurulatih pasukan akan disingkirkan jika ia mendesak pengadil supaya hendakkan juga Persidangan Rasmi buat kali kedua. b. Persidangan Rasmi Pasukan Bertahan. Hanya dibenarkan tiga Persidangan Rasmi di dalam satu permainan tujuh inning. Bagi setiap inning yang melebihi tujuh, satu persidangan seinning boleh diadakan. PERHATIAN: 1. Persidangan Rasmi termasuk pemain-pemain di atas padang meninggalkan posisi mereka dan pergi ke tempat duduk pasukan untuk menerima arahan, ini tidak diambil kira sama ada `Time' diminta atau tidak. 2. Ianya bukan satu Persidangan Rasmi jika pengurus/jurulatih dari tempat duduk pasukan melaporkan satu penggantian kepada pengadil, Selepas membuat penggantian, pengurus pasukan dibenarkan melintasi garisan foul untuk bercakap dengan mana-mana pemainnya . 3. Persidangan dianggap tamat bila pengurus/jurulatih telah melintasi garisan Foul di dalam perjalanannya balik ke tempat duduk pasukan. 4. Bilangan persidangan yang telah diambil tetap diambil kira dan tidak dihapuskan bila picer baru dimasukkan ke dalam permainan. 5. Jika ketiga-tiga Persidangan tidak digunakan di dalam tujuh inning pertama, ia dikira telah luput dan pasukan itu hendaklah menurut satu persidangan setiap inning tambahan. 6. Ianya bukan satu Persidangan Rasmi kepada pasukan bertahan jika (a) Mereka berunding semasa pasukan menyerang meminta Persidangan menyerang, asalkan mereka telah bersedia main bila pasukan menyerang pun sudah bersedia. (b) Mereka melaungkan arahan dari tempat duduk pasukan. (c) Bila seorang pemain merangkap sebagai pengurus pasukan,berunding dengan seorang pemain bertahan, walaubagai manapun pengadil boleh mengawal perundingan di antara pengurus ini dengan picer dengan memberi amaran dan kemudian menyingkirkan pengurus itu. KESAN - Bah. 8b: Bila berlakunya Persidangan Rasmi kali keempat dan setiap persidangan tambahan di dalam satu permainan tujuh inning, atau setiap persidangan yang melebihi satu di dalam inning tambahan, picer akan diisytiharkan sebagai Picer Tak Layak dan tidak boleh pic lagi untuk sepanjang tempoh perlawanan yang tinggal itu. PERHATIAN:Seorang Picer Tak Layak boleh main sebagai pemain bertahan di mana-mana posisi, tetapi tidak boleh pic lagi. c. Persidangan Rasmi tidak akan diambil kira bila-bila masa pengadil telah menangguhkan permainan.

37

UNDANG-UNDANG 6 - PERATURAN-PERATURAN MEMICING. PERHATIAN: KESAN untuk Bahagian 1 - 7 berada pada hujung Bahagian 7: Bah. 1 PERMULAAN: Sebelum memulakan pic, picer: a. Tidak dibenarkan berada di atas atau berhampiran dengan Plet Picer jika tidak memiliki bola. b. Tidak dianggap berada dalam kedudukan picingnya sehingga Kecer telah bersiap-sedia untuk menyambut picnya. c. Kedua-dua belah kakinya mesti menyentuhi tanah dalam lengkungan 61.0cm (24") ialah panjang Plet Picer. Pinggangnya harus segarisan dengan Bes Pertama dan Bes Ketiga dan kedua-dua belah kaki mesti menyentuhi Plet Picer. d. Bila berada di atas Plet, bola mesti dipegang, sama ada di dalam glof atau tangan picnya dan kedua-dua belah tangan mesti diasingkan semasa mengambil isyarat atau nampak seperti mengambil isyarat dari Kecer. e. Selepas mengambil isyarat, ia mesti berada dalam kedudukan tidak bergerak dengan bola di dalam kedua-dua belah tangannya yang berada di depan badan. Kedudukan ini hendak dikekalkan tidak kurang daripada DUA (2) saat dan tidak melebihi lima (5) saat sebelum bola dilepaskan. PERHATIAN: Memegang bola dengan dua-dua belah tangan di sisi badan adalah dianggap berada di depan badan. Bah. 2. BERMULANYA PIC:

Pic dianggap bermula apabila tangan dikeluarkan atau picer mula bergerak sebahagian daripada ayunan pic Bah. 3. PENGHANTARAN YANG SAH. a. Picer tidak dibenarkan membuat sebarang pergerakan pic tanpa menghantar bola terus kepada pemukul. b. Picer, selepas mengadakan bola di dalam kedua-dua belah tangannya, dalam posisi memulakan pic, tidak dibenarkan mengeluarkan sebelah tangan dari bola, lalu mengayunayunkan badannya ke belakang dan ke depan, kemudian kembalikan bola ke dalam keduadua belah tangan di depan badan. c. Picer tidak dibenarkan mengguna ayunan pic yang terdapat pergerakan berhenti-henti atau pergerakan yang bertentangan dengan ayunan depannya. d. Picer tidak dibenarkan membuat dua ayunan lengan di dalam gaya kipas. Akan tetapi, ia boleh menjatuhkan tangannya ke tepi dan ke belakang sebelum memulakan pic gaya kipas. Jadi tangan dibenarkan melintasi pinggang dua kali. e. Penghantaran pic hendaklah dari bawah pinggang dan pergelangan tangannya tidak lebih jauh dari badan bila dibandingkan dengan siku. f. Penghantaran bola dan ikut lajak tangan dan pergelangannya , mesti ke arah depan melintasi garis tegak badan g. Kedua-dua kaki mesti bersentuhan dengan plet picer dan kaki pasak mesti kekal sepanjang masa sehingga pic dimulakan. h. Kaki pasak mesti kekal besentuhan dengan plet sebelum menggelunsur atau melompat. i. Semasa melemparkan bola , picer boleh mengambil satu langkah kehadapan dengan bukan kaki pasak serentak dengan melempar bola. Langkah mestilah kehadapan dalam lingkungan plet picer dan plet home. j. Kaki pasak mesti bersentuhan dengn plet picer atau ditolak keluar dan menggelunsur dari plet picer atau di udara sebelum bukan kaki pasak menyentuh tanah Nota Pic adaalah tidak sah jika langkah pertama kaki pasak dan diheret selanjutnya.

38

k. Picer tidak dibenarkan untuk menolak dari tempat selaian dari plet picersebelum mengasingkan tangan. PERHATIAN: Ianya tidak dianggap telah mengambil satu langkah, jika picer menggelunsurkan kakinya melintasi Plet Picer, dengan syarat kakinya masih bersentuhan Plet. Menaikkan kaki pasak dan kemudian menanamkannya semula ke atas Plet dengan mengujudkan satu pergerakan mengayun-ayun, dianggap sebagai satu tindakan tak sah. Kaki pasaknya, sama ada tetap bersentuhan Plet Picer atau menolak dan mengheret keluar dari Plet sebelum kaki berlangkah menyentuhi tanah , dengan syarat kaki pasak tetap bersentuhan dengan tanah. Menolak keluar dengan kaki pasak dari tempat selain daripada Plet Picer sebelum kaki berlangkah (bukan kaki pasak) telah meninggalkan Plet Picer dianggap sebagai satu `lompat gagak' dan adalah tak sah. l. Picer tidak dibenarkan meneruskan ayunan tangannya bila bola telah dilepaskan. m. Picer tidak dibenarkan, dengan sengajanya menjatuhkan, menggolekkan atau melantunkan bola dengan tujuan tidak memberi peluang kepada pemukul untuk memukul bola itu. n. Picer ada 20 saat untuk melepaskan pic seterusnya, selepas menerima bola atau selepas pengadil telah memberi arahan `Play ball'. PERHATIAN: Satu `ball' tambahan diberikan kepada pemukul. Bah. 4. POSISI PASUKAN BERTAHAN a. Picer tidak harus melepaskan picnya sehingga semua pemain pasukan bertahan telah berada di dalam kawasan Fair, kecuali Kecer yang mesti berada di dalam Petak Kecer. b. Pemain-pemain tidak patut mengambil posisi betul-betul di depan medan penglihatan pemukul atau dengan sengaja dan tingkahlaku tidak bersemangat kesukanan, bertindak untuk mengalihkan perhatian pemukul. PERHATIAN: Pic tak perlu dilepaskan. Pesalah itu akan disingkirkan dari permainan. c. Dengan pelari di Bes Ketiga yang cuba skor secara `squeeze' atau mencuri, pemain pasukan bertahan tidak dibenarkan: 1. Berdiri atas atau berada berhampiran dengan Plet Rumah, dengan tidak memiliki bola. 2. Menyentuh pemukul atau betnya. HUKUMAN: Bola adalah mati. Pemukul diberikan Bes Pertama akibat penghalangan dan semua Pelari akan dimajukan satu bes kerana Pic Tak Sah. Bah. 5. BAHAN ASING a. Tidak sesiapa dari pasukan bertahan dibenarkan meletak bahan asing ke atas bola. Seorang picer yang menjilat jarinya mesti menyeka jarinya itu sebelum menyentuh pada bola. PERHATIAN: Jika mana-mana ahli pasukan bertahan masih terus meletak bahan asing ke atas bola, picer akan disingkirkan dari permainan. b. Meletak tepung pengesat (resin) ke atas bola atau ke dalam glof dan kemudian masukkan bola ke dalam glof itu, adalah satu tindakan tak sah. Tepung pengesat, bila tidak digunakan hendak ditinggalkan atas tanah di belakang Plet Picer. c. Di bawah penyeliaan dan kawalan pengadil, tepung pengesat boleh diguna untuk mengeringkan tangan. Nota: Kain yang diluluskan oleh pengeluar mempunyai tepong resin dibenarkan. d. Picer tidak dibenarkan mengguna pita pada jarinya, atau gelang-peluh, gelang atau barangbarang seupamanya pada pergelangan tangan atau lengan picnya.

39

PERHATIAN: Jika Picer perlu memakai gelang-peluh pada lengan picnya kerana kecederaan, kedua-dua lengan hendaklah ditutupkan dengan baju-dalam. Bah. 6. KECER a. Mesti berada di dalam lengkungan garisan Petak Kecer sehingga pic dilepaskan. b. Hendak kembalikan bola terus kepada picer, selepas setiap pic, termasuk bola yang dipukul Foul. PERHATIAN: Satu `ball' tambahan diberikan kepada pemukul. KEKECUALIAN: Tidak melibatkan yang berikut: 1. Selepas sesuatu `out' akibat straik tiga. 2. Bila pemukul menjadi seorang pemukul-pelari. 3. Bila ada pelari-pelari di atas bes. 4. Bila satu pukulan foul yang dimainkan berhampiran garisan foul dan Kecer membaling ke bes. 5. Bila pemukul melakukan pukulan teragak-agak ke atas straik ketiga yang tidak disambut oleh Kecer dan Kecer membaling ke Bes Pertama untuk mematikan pemukul-pelari. Bah. 7. MEMBALING KE BES Picer tidak dibenarkan membaling ke bes sedangkan kakinya masih bersentuhan Plet Picer selepas ia telah mengambil posisi picnya. Jika balingan dari plet picer berlaku semasa rayuan bola hidup, maka rayuan itu akan dibatalkan. PERHATIAN: Picer boleh mengeluarkan diri dari posisi picnya dengan berlangkah ke belakang dari Plet Picer sebelum tangan dipisahkan. Berlangkah ke depan atau ke tepi akan menjadi pic tak sah. BERIKUT ADALAH KESAN UNTUK SEMUA BAHAGIAN 1 - 7 DI ATAS KESAN - Bahagian 1-7. Sebarang pelanggaran Bah. 1 - 7 adalah satu Pic Tak Sah. (KEKECUALIAN: Undang 6, Bah. 3m & Bah. 7). 1. Jika pic telah dilepaskan kepada pemukul, pengadil hendak memberi isyarat Bola-MatiLengahan. 2. Jika Pic Tak Sah itu tidak dipukul: a. Satu `ball' tambahan diberikan kepada pemukul (bes pertama jika sudah `ball' empat) dan b. Semua pelari dimajukan satu bes. KEKECUALIAN: Jika pelari telah menuju ke bes-bes lain semasa Pic Tak Sah itu berlaku (bola bocor atau balingan liar oleh Kecer) segala bes tambahan yang diperolehi adalah sah. Jikapelari itu diisytiharkan `out' selepas ia telah memaju satu bes, maka pelari itu akan tetap `out'. 3. Jika Pic Tak Sah itu dapat dipukul, pengurus pasukan menyerang mempunyai opsyen sama ada mengambil: a. Bes yang diberikan kerana Pic Tak Sah, atau b. Keputusan mainan tersebut. KEKECUALIAN: Jika pemukul-pelari, akibat daripada satu pukulan, telah tiba di bes pertama dengan selamat dan semua pelari pun telah maju sekurang-kurangnya satu bes, maka Pic Tak Sah itu dibatalkan. Semua tindakan disebabkan oleh mainan itu adalah sah dan tidak ada opsyen diberikan. 4. Jika pemukul mengayun ke atas Pic Tak Sah, tidak kena pada bola dan Kecer tidak dapat sambut straik yang ketiga, tetapi pemukul dimatikan sebelum tiba di bes pertama dan pelari-pelari lain telah maju sekurang-kurangnya satu bes, maka pengurus pasukan menyerang diberi opsyen sama ada mengambil (a) hukuman pic tak sah atau (b) keputusan mainan itu.

40

KEKECUALIAN: Jika pemukul-pelari tiba di Bes pertama dengan selamat bila Kecer tidak dapat sambut straik ketiga, dan jika semua pelari-pelari lain telah maju sekurang-kurangnya satu bes, maka Pic Tak Sah itu dibatalkan. Semua tindakan yang disebabkan oleh mainan itu adalah sah dan tidak ada opsyen diberikan. 5. Jika pengurus pasukan memilih tidak hendak menerima keputusan mainan itu, maka Pic Tak Sah akan dikuatkuasakan dengan memberi satu `ball' tambahan kepada pemukul (bes pertama jika `ball' empat) dan semua pelari dimajukan satu bes. Bola adalah mati. 6. Bila sesuatu Pic Tak Sah terkena pemukul, pemukul itu diberi Bes Pertama dan semua pelari dimajukan satu bes dan bola adalah mati. Tidak ada opsyen diberikan.

Bah. 8. MEMBERI BES PERTAMA DENGAN SENGAJA (Intentional walk) Jika pasukan defesif ingin memberi bes pertama dengan sengaja, picer / kecer /jurulatih boleh membuat demikian dengan memberitahu pengadil plet yang akan berikan pemukul bes pertama. Picer memberitahu pengadil tujuannya itu dianggap sebagai satu pic. Bola adalah mati. PERHATIAN: Picer boleh memberitahu tujuannya pada bila-bila masa sebelum pemukul mula memukul atau sebelum ia melengkapkan giliran memukulnya, tidak di ambil kira bilangan `ball' dan `straik'. Bola adalah mati dan pelari-pelari tidak boleh maju, kecuali dipaksa. Bah. 9. PIC MEMANAS-BADAN a. Pada permulaan inning pertama untuk kedua-dua pasukan atau bila picer digantikan, tidak lebih daripada 1 minit boleh digunakan bagi menghantar tidak lebih daripada lima bola kepada Kecer atau mana-mana ahli pasukan yang lain. Pada permulaan setiap separuh inning (selepas inning pertama), picer hanya diberikan tiga pic memanas-badan. KEKECUALIAN: Ini tidak dikuatkuasakan jika pengadil melambat-lambatkan permulaan permainan atau penyambungan semula permainan disebabkan oleh penggantian, persidangan atau kecederaan dll. KESAN - Bah 9a: Bagi pic yang melebihi bilangan yang ditetapkan ini, picer akan dihukum dengan diberi satu `ball' kepada pemukul bagi setiap pic yang melebihi bilangan yang ditetapkan. b. Permainan hendak ditangguhkan pada masa ini. c. Picer yang kembali untuk pic sekali lagi pada separuh inning yang sama, tidak berhad mengadakan pic memanas-badan ini. KESAN: 9c: Satu `ball' akan diberikan kepada pemukul bagi setiap pic yang dilepaskan. d. Tidak ada had bilangan kali picer boleh keluar dan masuk ke posisi pic, dengan syarat ia tidak: 1. Meninggalkan giliran memukulnya. 2. Telah diisytiharkan sebagai Picer Tak Sah oleh pengadil. Bah. 10 PIC TAK KIRA Pic tak kira hendaklah diisytiharkan bila: a. Picer melepaskan pic semasa penangguhan permainan. b. Picer cuba menghantar bola dengan cepat: 1. Sebelum pemukul sempat mengambil tempatnya, atau 2. Bila pemukul masih belum dapat balik imbangnya yang terhasil daripada pic yang sebelumnya itu. c. Pelari diisytiharkan `out' kerana meninggalkan besnya sebelum pic dilepaskan. d. Picer melepaskan pic sebelum seorang pelari sempat kembali ke bes selepas satu

41

pukulan foul dan bola itu mati. e. Seorang pemain, pengurus atau jurulatih pasukan: 1. Meminta `Time', atau 2. Mengguna lain-lain perkataan atau rangkaikata, atau 3. Melakukan apa-apa tindakan semasa bola masih hidup dan di dalam mainan dengan tujuan yang nyata untuk menyebabkan picer melakukan pic tak sah. PERHATIAN: Pasukan yang bersalah akan diberi satu amaran, dan jika tindakan yang sama diulangkan oleh mana-mana ahli pasukan yang telah pun diberi amaran tersebut, pemain yang terlibat akan disingkirkan. KESAN: Bah. 10a -e Bola adalah mati dan segala tindakan yang terhasil daripada pic itu dibatalkan. Bah. 11. BOLA TERLUCUT Jika bola terlucut dari tangan picer dalam ayunan permulaannya: 1. Satu `ball' diberikan kepada pemukul 2. Bola adalah dalam mainan dan 3. Pelari-pelari boleh mara di atas risiko sendiri. Bah. 12. PICER TAK SAH Seorang picer yang telah diisytiharkan sebagai Picer Tak Sah, disebabkan oleh pasukannya mengambil Persidangan Rasmi yang melebihi bilangan yang dihadkan, tidak dibenarkan main di posisi pic untuk tempoh permainan yang tinggal itu. KESAN - Bah 12: Jika Picer Tak Sah telah masuk kembali dan melepaskan satu pic sah atau tak sah, ia akan disingkirkan. Jika ia disedari sebelum pic yang seterusnya, pengurus pasukan menyerang mempunyai opsyen sama ada 1. Mengambil keputusan mainan itu, atau 2. Hendakkan mainan itu dibatalkan dan semua pelari dikembalikan ke bes yang akhir-akhir disentuh semasa mainan itu berlaku. KEKECUALIAN: Jika mainan itu adalah hasil daripada pemukul melengkapkan giliran memukulnya dan pilihan untuk membatalkan mainan, pemukul tersebut akan terus memukul dengan kiraan `ball' dan straik yang diperolehinya sebelum Picer Tak Sah disedari, dengan setiap pelari dikembalikan ke bes yang dimiliki semasa pic dilepaskan.

42

UNDANG-UNDANG 7 - MEMUKUL Bah. 1 PEMUKUL-MENUNGGU(on-deck batter) a. Pada permulaan sesuatu inning ia adalah pemukul pertama yang mesti berada di dalam bulatan pemukul-menunggu sehingga dipanggil masuk ke dalam petak pemukul. b. Sebaik saja satu inning telah berlangsung, ia adalah pemain pasukan menyerang yang namanya di dalam giliran memukul adalah pemukul yang seterusnya. c. Harus berada di dalam lengkungan garisan bulatan-menunggu yang terdekat dengan kawasan bangkunya. d. Boleh memanas-badan dengan, tidak lebih daripada dua bet rasmi, satu bet `warm-up' rasmi, atau kombinasi yang tidak melebihi dua. PERHATIAN: Bet yang diguna oleh Pemukul-menunggu untuk memanas-badan tidak boleh ada apa-apa objek dilekatkan padanya, selain daripada yang diluluskan oleh ISF. KESAN - Bah. 1c: Bila didapati mengguna bet tah sah semasa memanas-badan, bet itu mesti dikeluarkan dari permainan. Terus menggunakan bet yang telah dikeluarkan itu akan menyebabkan pemain tersebut disingkirkan. e. Boleh meninggalkan bulatan-menunggu: 1. Bila ia menjadi pemukul, atau 2. Mengarah pelari-pelari yang sedang mara dari Bes Ketiga ke Plet Rumah. 3. Mengelak gangguan yang mungkin berlaku ke atas bola-melayang atau bola yang di baling. f. Tidak boleh mengganggu seorang pemain pasukan bertahan daripada melakukan satu mainan. KESAN: Bah. 1f: Bola adalah mati dan jika penggangguan ini adalah: 1. Dengan seorang pemain pasukan bertahan yang sedang cuba mematikan seorang pelari, (a) Pelari terdekat dengan Plet Rumah semasa penggangguan berlaku diisytiharkan `out' dan (b) Pelari-pelari lain dikembalikan ke bes yang dimiliki semasa penggangguan berlaku , kecuali dipaksa maju kerana pemukul telah menjadi pemukul-pelari. 2. Dengan seorang pemain pasukan bertahan yang sedang cuba menyambut bola-melayang atau dengan bola yang melayang yang pemadang sedang cuba menyambut, (a) Pemukul-pelari diisytiharkan `out', dan (b) Jika terdapat pelari di atas bes, maka pelari yang paling hampir dengan Plet Rumah akan diisytiharkan out. Pemukul-Pelari akan memukul semula dengan tambahan strike jika kurang dari dua strike. i) Kalau penggangguan itu adalah out yang ketiga maka Pemukul-pelari akan memukul semula pada ining seterusnya dengan kiraan tada ball dan tiada strike. (b) Pelari-pelari dikembalikan ke bes-bes yang dimiliki semasa pic dilepaskan. Bah. 2 GILIRAN MEMUKUL a. Giliran memukul bagi setiap pasukan mestilah berada di dalam Lampiran-skor/Kad Senarai Pemain dan mestilah disampaikan oleh pengurus atau ketua pasukan kepada Pengadil Plet. Dia hendaklah mengemukakannya kepada pengurus atau ketua pasukan lawan untuk diselidik. b. (CAMPURAN Pic-perlahan saja) Giliran memukul haruslah bergilir-gilir jantina. PERHATIAN: Jika pasukan itu tidak cukup pemain lelaki atau perempuan, satu out adalah diisytiharkan bila dua orang jantina sama memukul berturut-turut. c. Giliran memukul yang disampaikan kepada pengadil ini mesti diikuti bagi sepanjang perlawanan, kecuali bila seorang pemain digantikan oleh 1. Seorang pengganti. Bila ini berlaku, pengganti itu mestilah mengambil tempat pemain

43

yang telah dikeluarkan itu di dalam giliran memukulnya. 2. (FP saja) PEMAIN FLEX yang dibenarkan memukul atau berlari untuk DP atau penggantinya di dalam giliran memukul. d. Pemukul pertama dalam setiap inning adalah pemukul yang namanya berikutan dengan nama pemain terakhir yang telah melengkapkan giliran memukulnya dalam inning yangsebelum itu. KESAN: Bah. 2c - d: Memukul dengan tidak mengikut giliran ialah satu Mainan-Rayuan dan rayuan ini hanya boleh dibuat oleh pengurus, jurulatih atau pemain dari pasukan bertahan sahaja. Pasukan bertahan akan hilang hak untuk membuat rayuan bila semua pemadang, dengan nyatanya telah meninggalkan posisi mereka dan telah meninggalkan kawasan Fair di dalam perjalanan balik ke tempat duduk pasukan. 1. Jika kesilapan itu disedari semasa pemukul yang salah sedang memukul: (a) Pemukul yang betul dikehendaki mengambil tempatnya dan meneruskan dengan kiraan `ball' dan straik yang diperolehi oleh pemukul salah. (b) Sebarang larian atau kemajuan bes yang dilakukan semasa pemukul yang salah itu sedang memukul, adalah sah. 2. Jika kesilapan itu disedari selepas pemukul yang salah itu telah melengkapkan giliran memukulnya dan sebelum satu pic sah atau tak sah telah dilepaskan kepada pemukul berikutnya (a) Pemain yang sepatutnya memukul adalah `out'. (b) Sebarang kemajuan bes atau larian yang diperolehi akibat daripada pemukul yang salah itu menjadi Pemukul-pelari adalah dibatalkan. Sebarang `out' yang berlaku sebelum perlanggaran undang-undang ini disedari, tetap dikira `out'. (c) Pemukul berikutnya ialah pemain yang namanya mengikut pemain yang dimatikan kerana tidak memukul. Jika pemukul berikut adalah pemukul salah yang telah diisytiharkan `out', maka lompatlah ke pemain yang selepasnya itu dalam giliran memukul. (d) Jika `out' itu adalah `out' yang ketiga, maka pemukul pertama dalam inning berikut ialah pemain yang sepatutnya memukul jika pemain itu telah dimatikan dalam mainan biasa. (e) Jika kesilapan ini disedari, selepas `out' yang ketiga, rayuan masih diterima untuk menentukan giliran memukul yang betul pada inning seterusnya. Jika rayuan dibuat, ini tidak akan menyebabkan satu out tambahan. 3. Jika kesilapan itu disedari selepas pic pertama, sah atau tak sah kepada pemukul berikutnya: (a) Giliran memukul bagi pemukul yang salah ini adalah dianggapkan sah (b) Segala larian dan kemajuan bes yang dilakukan adalah sah. (c) Pemukul seterusnya ialah pemain yang namanya mengikut nama pemukul yang salah itu. (d) Tidak sesiapa yang diisytiharkan `out' kerana tidak memukul. (e) Pemain-pemain yang belum memukul dan yang tidak dikira `out', akan hilang giliran memukul mereka sehingga pusingan yang berikutnya. 4. Pelari tidak akan dikeluarkan dari bes yang dimilikinya untuk memukul mengikut giliran yang betul. Ia hanya terlepas giliran memukulnya tanpa hukuman. Pemukul yang mengikutinya di dalam giliran memukul, akan menjadi pemukul yang sah. Bah. 3. POSISI MEMUKUL a. Pemukul mesti berada di dalam Petak Pemukul dalam masa 10 saat selepas `Play ball' telah diisytiharkan oleh pengadil. KESAN: Bah. 3a: Pengadil akan memanggilkan satu straik. Pic tidak perlu dilepaskan dan bola menjadi mati. b. Seorang ahli pasukan menyerang semasa dalam permainan, tidak boleh, atas apa sebab pun dengan sengajanya memadamkan garisan petak-pemukul. Ini termasuk jurulatih memadamkan garisan semasa perjumpaan sebelum mula perlawanan.

44

KESAN - Bah. 3b: Jika pemukul memadamkan garisan, pengadil akan panggil satu straik. Pic tidak perlu dilepaskan dan bola adalah mati. Jika jurulatih atau seorang ahli pasukan yang bukan pemain memadamkan garisan, maka satu straik dikenakan kepada pemukul yang akan memukul (atau penggantinya) mengikut giliran memukul. PERHATIAN: Sesiapa yang masih terus memadamkan garisan selepas hukumam pertama, orang itu akan disingkirkan. c. Pemukul mesti berdiri dengan keseluruhan kedua-dua belah kakinya di dalam Petak pemukul sebelum mulanya pic. Kakinya dibenarkan menyentuh garisan, tetapi tidak ada mana-mana bahagian kakinya di luar garisan sebelum pic dilepaskan. d. (FP saja) Di Kejohanan Sedunia dan Olimpik, bila masa dua puluh (20) saat dikuatkuasakan selepas pemukul mula-mula masuk ke dalam Petak-memukul, sekurang-kurangnya sebelah kaki pemukul mesti berada di dalam petak selepas setiap pic, semasa ia mengambil isyarat atau melakukan ayunan latihan. KEKECUALIAN: Pemukul dibenarkan meninggalkan petak pemukul: 1) Bila bola dipukul fair atau foul. 2) Bila melakukan ayunan, tamparan atau ayunan teragak-agak. 3) Jika dipaksa keluar dari petak kerana sesuatu pic. 4) Bila berlakunya pic liar atau bola bocor. 5) Jika berlakunya mainan di Plet Rumah 6) Bila penangguhan permainan telah diumumkan. 7) Jika picer meninggalkan bulatan- lapan kaki atau kecer meninggalkan petak kecer 8) Bila berlakunya tiga pic yang diisytiharkan straik difikir `ball' oleh pemukul. KESAN: Jika pemukul meninggalkan petak pemukul, melambatkan permainan dan bukan salah satu daripada kekecualian yang tersebut di atas, maka pengadil akan panggil satu straik. Pic tidak perlu dilepaskan dan bola adalah mati. Bah. 4 SATU STRAIK DIISYTIHARKAN OLEH PENGADIL. a. Bila mana-mana bahagian bola yang dipickan masuk ke dalam zon straik sebelum ia menyentuh tanah dan tidak ada percubaan untuk memukulnya. b. Bagi setiap pic yang cuba dipukul oleh pemukul, tetapi tidak kena. KESAN - Bah. 4a & 4b: Bola adalah dalam mainan dan semua pelari boleh mara atas risiko sendiri. c. Bagi setiap pukulan-sipi. KESAN: Bah. 4c: Bola adalah dalam mainan dan semua pelari boleh mara atas risiko sendiri. Pemukul adalah `out' jika ianya straik ketiga. d. Bagi setiap pukulan-Foul bila pemukul hanya ada kurang daripada dua straik. e. (SP saja) Bagi setiap pukulan foul termasuk straik ketiga. f. Bagi setiap pic yang cuba dipukul oleh pemukul, tetapi tak kena dan bola terkena badannya. g. Bila bola yang dipukulnya itu terkena badan atau pakainya semasa ia masih berada di dalam Petak-Pemukul dan kiraan ke atasnya adalah kurang daripada dua straik. h. Bila sesuatu pic terkena pemukul di dalam zon straik. i. Bila pemukul tidak masuk ke dalam Petak-Pemukul, 10 saat selepas pengadil melaungkan `Play Ball'. j. Bila seorang ahli pasukan menyerang dengan sengajanya memadamkan garisan petakpemukul. k. Di Kejohanan Sedunia dan Olimpik, bila pemukul meninggalkan petak-pemukul secara tak sah selepas sesuatu pic atau tidak pulang ke dalam petak-pemukul. Pic tidak perlu dilepaskan.

45

KESAN: Bah. 4d - k: Bola adalah mati dan semua pelari-bes mesti kembali ke bes asal mereka dengan tidak mungkin dimatikan. Bah. 5 SATU `BALL' ADALAH DIISYTIHARKAN OLEH PENGADIL. a. Bagi setiap pic sah yang: 1. Tidak masuk ke dalam zon straik atau 2. Telah menyentuh tanah sebelum tiba di Plet Rumah dan pemukul tidak mengayun bet ke atasnya. 3. Menyentuh Plet Rumah dan pemukul tidak mengayun bet ke atasnya. KESAN: Bah. 5a: Bola adalah hidup dan semua pelari boleh mara atas risiko sendiri. b. (SP saja) Untuk setiap pic sah yang 1. Tidak masuk ke dalam zon straik, atau 2. Menyentuh tanah sebelum tiba di Plet Rumah. 3. Menyentuh Plet Rumah yang pemukul tidak mengayunkan bet. 4. Pemukul mengayun selepas bola telah menyentuh tanah atau Plet Rumah. KESAN - Bah. 5b Bola adalah mati dan pelari tidak boleh maju. c. Bagi setiap Pic Tak Sah: 1. Yang tidak dipukul oleh pemukul, atau 2. Bila pengurus pasukan tidak pilih untuk mengambil keputusan mainan setelah bola dipukul. KESAN - Bah. 5c: Bola adalah mati dan pelari-pelari berhad maju satu bes tanpa kemungkinan dimatikan. d. (SP saja) Untuk setiap pic tak sah yang pemukul tidak mengayunkan bet. KESAN - Bah. 5d Bola adalah mati. Pelari-pelari tidak boleh mara. e. (SP saja) Bila pic kena pemukul di luar zon straik. f. Untuk setiap pic memanas-badan yang lebih daripada yang dihadkan. KESAN: Bah. 5e-f: Bola adalah mati. Pelari tidak boleh mara. g. Bila Kecer tidak mengembalikan bola terus kepada picer seperti yang diperlukan. h. Apabila Picer tidak melepaskan pic dalam masa 20 saat. (FP & MP) atau 10 saat (SP). KEKECUALIAN: (FP saja) Di Kejohanan Sedunia atau Olimpik bila masa dua puluh(20) saat digunakan, picer harus mematuhi masa (20 saat) sehubungan dengan masa yang diberikan kepada pemukul. KESAN: Bah. 5g - h: (SP saja) Bola adalah mati dan pelari-pelari tidak boleh mara. (FP saja) Bola adalah dalam mainan, kecuali bila-bila masa bola menjadi mati ke atas sesuatu sebab tertentu. Bah. 6. PEMUKUL ADALAH `OUT' a. Bila `straik' ketiga: 1. ayunan pemukul tidak kena bola, tetapi bola terkena mana-mana bahagian badannya. 2. pemukul tidak mengayunkan bet dan bola kena pemukul di dalam zon straik. b. Bila pemukul masuk ke dalam Petak-pemukul dengan, atau disedari menggunakan bet yang

46

telah dipinda. PERHATIAN: Pemukul juga disingkirkan dari permainan. c. Bila pemukul masuk ke dalam Petak-pemukul dengan atau disedari mengguna Bet Tak Sah. KESAN: Bah. 6b-c: Bet itu dikeluarkan daripada permainan. d. Bila keseluruhan, salah sebelah kakinya menyentuh tanah di luar garisan-garisan Petakpemukul atau mana-mana bahagian kakinya menyentuh pada Plet Rumah, semasa ia memukul bola Fair atau Foul. e. Bila ia meninggalkan Petak Pemukul untuk mendapatkan pecutan yang lebih, tetapi telah kembali ke dalam Petak semasa betnya bertemu dengan bola. KEKECUALIAN: Jika betnya tidak menyentuh bola yang dipickan, tidak ada hukuman dikenakan. Jika ia mengayunkan bet, tetapi tidak kena pada bola, bola tetap hidup(FP saja) atau mati (SP saja) f. Bila ia menampan foul selepas straik kedua. KEKECUALIAN: Jika pelari mengganggu 1. Seorang pemadang yang sedang cuba menyambut bola yang di tampan tinggi di kawasan foul, atau 2. Satu bola melayang ke kawasan foul yang seorang pemadang cuba menyambut, pelari adalah `out'. Pemukul-pelari itu akan kembali untuk memukul dengan menambah satu straik ke atas bola pukulan foul, dengan syarat kiraan sebelum bola dipukul adalah kurang daripada dua straik. PERHATIAN: Jika pada penghakiman pengadil, penggangguan ini ada satu tindakan yang nyata untuk mencegah satu mainan-berganda, maka pelari terdekat Plet Rumah hendak juga diisytiharkan `out'. PERHATIAN: Jika bola yang ditampan tinggi disambut, bola tetap hidup dan dalam mainan. g. (SP saja) Bila straik ketiga diisytiharkan, termasuk satu pukulan foul yang tidak disambut selepas dua straik. h. (SP saja) Bila ia menampan atau mengetuk bola ke bawah. i. Bila ia memukul satu pukulan-fair buat kali kedua di dalam kawasan Fair. KEKECUALIAN - Bah 6i: 1. Jika pemukul masih berada di dalam Petak-pemukul dan semasa bola menyentuh bet buat kali kedua, bet itu masih di dalam genggaman pemukul, satu bola foul akan diisytiharkan sungguhpun sentuhan kali kedua berlaku di dalam kawasan Fair. 2. Jika pemukul melepaskan betnya di atas tanah dan bola yang dipukul bergolek dan bertemu dengan bet di dalam kawasan Fair dan pada penghakiman pengadil tindakan ini tidak dilakukan dengan sengaja untuk menukarkan arah bola, maka bola akan dihakim fair atau foul bergantung kepada di mana bola itu berhenti atau mula-mula disentuh oleh seorang pemain. J. (SP Campuran saja) Bila dua orang pemukul sama jantina memukul turut menurut. k. Bila ia berlangkah ke Petak-pemukul yang satu lagi betul-betul di depan Kecer, semasa Picer (Pic-pantas saja) sedang mengambil isyarat atau nampaknya membuat demikian atau bila-bila masa sebelum Picer melepaskan bola atau (SP saja) berada dalam posisi untuk melakukan pic atau bila-bila sebelum bola dilepaskan. KESAN: Bah. 6a-k: Bola adalah mati dan semua pelari mesti kembali ke bes, yang pada penghakiman pengadil dimiliki semasa pic dilepaskan. l. Bila ia: 1. Menghalang Kecer dari menyambut atau membaling bola dengan berlangkah keluar

47

dari Petak-pemukul, atau 2. Menghalang Kecer dengan sengajanya semasa berada di dalam Petak-pemukul, atau 3. (FP saja) Mengganggu dengan sesuatu mainan di Plet Rumah. 4. Dengan sengajanya menggangu dengan bola yang dibaling semasa di dalam atau di luar petak-pemukul. KESAN: Bah. 6l: Bola adalah mati dan semua pelari dikehendaki kembali ke bes, yang pada penghakiman pengadil dimiliki semasa penggangguan berlaku. m. Bila straik ketiga diisytiharkan oleh pengadil atau pemukul mengayun ke atas pic itu dan bola disambut oleh Kecer. n. Bila ia mendapat tiga straik dan Bes Pertama ada pelari dengan kurang daripada dua `0ut'. KESAN: Bah. 6m-n: Bola adalah hidup dan pelari boleh mara atas risiko sendiri.

48

UNDANG-UNDANG 8 - PEMUKUL-PELARI DAN PELARI. Bah. 1 PEMUKUL MENJADI PEMUKUL-PELARI. a. Bila ia memukul satu bola-fair secara sah. b. Bila Kecer tidak dapat menyambut straik ketiga sebelum bola menyentuh tanah dan 1. Terdapat kurang daripada dua `out' dan Bes Pertama tidak ada pelari, atau 2. Terdapat dua `out'. Ini adalah undang-undang straik ketiga. KESAN Bah. 1a-b: Bola adalah dalam mainan dan pemukul menjadi pemukul-pelari dengan kemungkinan dimatikan. c. Bila `ball' empat telah diisytiharkan oleh pengadil. KESAN: Bah. 1c: Pemukul diberikan satu bes dengan tidak mungkin dimatikan, dengan syarat ia mara dan menyentuh Bes Pertama. Jika ke atas kesilapan pengadil, dua orang dengan serentaknya diberikan bes percuma, rayuan ke atas pemukul pertama tidak akan dilayankan. 1. Bola adalah dalam mainan, kecuali ia dihalang. 2. (SP saja) Bola adalah mati dan pelari-pelari tidak boleh mara kecuali dipaksa. 3. Jika picer ingin memberi bes dengan sengaja kepada pemukul, ia boleh buat demikian dengan memberitahu pengadil plet yang akan berikan bes pertama kepada pemukul. Jika dua orang pemukul diberikan bes dengan sengaja, pemberian bes kepada pemukul kedua tidak diterima sehingga pemukul pertama telah tiba di Bes pertama. Picer memberitahu pengadil dianggap sebagai satu pic. PERHATIAN: Ini boleh berlaku pada bila-bila masa sebelum pemukul mula memukul dan sebelum pemukul telah melengkapkan giliran memukulnya, tidak diambil kira kiraan `ball' dan straik. Bola adalah mati dan pelari-pelari tidak boleh mara kecuali dipaksa. 4. (CAMPURAN Pic-perlahan) d. Bila Kecer atau mana-mana pemain dari pasukan bertahan menghalang, mengganggu atau mencegah seorang pemukul daripada memukul bola yang dipickan. KESAN: Bah. 1d: 1. Pengadil akan memberi isyarat Bola-mati-lengahan dan bola tetap hidup sehingga tamatnya mainan tersebut. 2. Pengurus pasukan bertahan mempunyai opsyen sama ada: (a) Mengambil tindakan ke atas Penghalangan oleh Kecer, atau (b) Mengambil keputusan mainan tersebut. 3. Jika pemukul dapat memukul bola dan tiba di Bes Pertama dengan selamat dan semua pelari yang lain telah mara sekurang-kurangnya satu bes, tindakan ke atas Penghalangan Kecer dibatalkan. Semua tindakan akibat pukulan itu adalah sah. Tidak ada opsyen diberikan. PERHATIAN: Sebaik saja seorang pelari telah melintasi bes, sungguhpun ia tidak menyentuhi bes itu, ia dianggap telah tiba di bes tersebut. 4. Jika pengurus pasukan tidak mengambil keputusan mainan tersebut, maka Penghalangan Kecer hendaklah dikuatkuasakan dengan pemukul diberi bes pertama dan semua pelari dimajukan jika dipaksa saja. e. Bila satu pukulan fair terkena badan, alatan yang berada pada badan atau pakaian seorang pengadil atau pelari. .

49

KESAN: Bah. 1e: Jika persentuhan itu berlaku 1. Selepas menyentuh seorang pemadang (termasuk Picer), bola adalah dalam mainan 2. Setelah melepasi seorang pemadang, selain daripada Picer dan tidak ada pemadang yang mungkin melakukan `out', maka bola adalah dalam mainan 3. Sebelum melepasi seorang pemadang, tidak termasuk Picer, dan bola tidak disentuh oleh sesiapa, maka bola adalah mati: Bila pemukul tidak mengayun ke atas sesuatu bola yang dipickan, atau yang tidak diisytihar `straik', terkena mana-mana bahagian badan atau pakaiannya semasa berada di dalam Petak-Pemukul. Tidak kira sama ada bola terkena tanah dulu sebelum kena dia. PERHATIAN: Tangan pemukul tidak dikira sebagai sebahagian bet. KESAN - Bah. 1f: Bola adalah mati dan ia berhak maju satu bes dengan selamat. KEKECUALIAN: Jika ia tidak cuba elak daripada dikena oleh bola, maka pengadil akan memanggil `ball' dan tidak memberi satu bes.. g. Bila satu pukulan melayang di kawasan fair: 1. Melepasi pagar, atau 2. Terkena pada glof pemadang atau badannya dan meloncat melepasi pagar dalam kawasan Fair, atau kena bahagian atas pagar dan meloncat melepasi pagar dalam kawasan Fair, atau 3. Terkena tiang foul yang lebih tinggi daripada paras pagar. KESAN - Bah. 1g: Pemukul-pelari diberi larian `Home' dan mesti menyentuh semua bes mengikut giliran yang betul. KEKECUALIAN: Jika 1. Bola terlepas padang permainan pada jarak yang kurang daripada yang dinyatakan dalam Undang 2, Bah. 1, atau 2. Satu pukulan Fair meloncat daripada glof pemadang dan melepasi pagar di dalam kawasan foul, pemukul-pelari itu akan diberi dua bes dikira dari masa pic dilepaskan, atau 3. Satu pukulan melayang ke kawasan Fair, mula-mula terkena pagar, kemudian terkena badan pemadang dan melantun melepasi pagar, Pemukul-pelari akan diberikan dua bes dikira dari masa bola dipickan. PERHATIAN: Tempat pada pagar yang kurang daripada jarak yang ditentukan dari Plet Rumah, hendaklah ditanda dengan jelas untuk panduan pengadil. h. Bila sesiapa, selain daripada seorang ahli pasukannya, masuk ke dalam padang dan mengganggu dengan: 1. Bola pukulan meleret ke kawasan fair, atau 2. Seorang pemadang yang sedang memadang atau menyambut bola yang dibalingkan, atau 3. Seorang pemadang yang sedang membaling bola, atau 4. Bola yang dibalingkan oleh seorang pemadang. KESAN - Bah. 1h: Bola adalah mati dan pemukul-pelari diberikan bes/bes-bes yang pada penghakiman pengadil patut diperolehinya jika penggangguan tidak berlaku. Bah. 2 PEMUKUL-PELARI ADALAH `OUT' a. Bila Kecer terlucut bola straik-ketiga dan pemukul-pelari itudicecah secara sah bila f.

50

berada di luar bes, atau bola dibaling ke Bes Pertama sebelum ia tiba di situ. b. Bila satu bola-melayang, disambut oleh pemadang sebelum bola itu menyentuh tanah, atau sebarang objek atau orang, selain daripada pemain pasukan bertahan. c. Bila, selepas memukul satu bola fair, ia dicecah bila berada di luar bes atau bola dibaling ke Bes Pertama sebelum ia tiba di situ. d. Bila ia tidak pergi ke Bes pertama, tetapi masuk ke dalam kawasan pasukannya: 1. Selepas satu pukulan-fair, atau 2. Selepas satu `Diberi bes ke atas `ball' diisytiharkan, atau 3. Bila-bila masa ia diberi Bes Pertama. e. Bila satu Bola-Melayang-Dalam (Infield-Fly) diisytiharkan. KESAN - Bah. 2a-e: Bola adalah dalam mainan dan pelari-pelari boleh mara atas risiko sendiri. KEKECUALIAN: Bila bola menjadi mati kerana pemberian bes pertama dengan sengaja, atau bola yang dipickan terkena pemukul, atau (SP saja) atas pemberi bes kerana ball empat, maka pemukul-pelari tidak `out' dan pelari tak boleh mara kecuali dipaksa. f. Bila, selepas satu pukulan fair, ia hanya menyentuh bahagian fair pada Bes-kembar dalam percubaan pertamanya dan satu mainan dilakukan di bes itu. KESAN - Bah. 2f: Ini adalah satu Mainan-Rayuan dan pasukan bertahan akan hilang hak untuk mematikan pemukul-pelari itu jika rayuan tidak dibuat sebelum ia kembali ke Bes pertama selepas melepasinya. g. Bila ia: 1. Berlari keluar dari lorong satu meter (3 kaki) dan pada penghakiman pengadil, mengganggu dengan: (a) Seorang pemadang daripada membuat balingan ke Bes Pertama, atau (b) Bola yang dibaling, dan tindakan itu mencegah seorang pemadang dari melakukan mainan di Bes Pertama. PERHATIAN: Pemukul-pelari yang dikena oleh bola yang dibaling, tidak semestinya dikira sebagai satu penggangguan. 2. Mengganggu seorang pemadang yang sedang memadang bola yang dipukul. PERHATIAN: Pemukul-pelari boleh berlari keluar garisan satu meter bila ia cuba mengelak berlaga dengan pemadang yang sedang memadangkan bola yang dipukul. 3. Mengganggu seorang pemadang yang cuba membalingkan bola. 4. Dengan sengajanya mengganggu dengan satu bola yang dibaling. 5. Mengganggu dengan bola yang dipukul fair (di luar Petak-pemukul) sebelum tiba di Bes Pertama. 6. Mengganggu dengan bola yang terlucut oleh Kecer pada straik ketiga. 7.Membaling selepas memukul bola dan tindakan ini menjadi satu gangguan kepada Pemadang untuk mematikan pelari bes. PERHATIAN: Bah. g(1-7): Jika pada penghakiman tindakan ini mencegah permaianan berganda maka pelari bes yang tersekat dengqn plet home boleh dihukum out. h) Jika dia menganggu permainan di plet home dalam usahanya mencegah cecahan dip let home. i) Apabila dia bergerak ke belakang arah plet home untuk melambatkan cecahan pemadang. j) Jika, bila mengguna Bes-ganda dalam satu situasi mainan paksaan, ia hanya menyentuh bahagian Fair dan berlaga dengan pemadang yang sedang menyambut bola semasa berdiri

51

di atas bahagian Fair itu. k. Bila seorang pemain pasukan menyerangyang tidak bermain, menghindar seorang pemadang daripada menyambut bola melayang di kawasan foul. KEKECUALIAN: 1. Jika penggangguan ini berlaku dengan adanya pelari-pelari di bes, maka pelari yang terdekat Plet Rumah akan diisytiharkan `out'. 2. Jika pelari yang menyebabkan penggangguan, maka pelari itu adalah `out'. PERHATIAN: Di dalam kedua-dua KEKECUALIAN tersebut, pemukul-pelari akan memukul semula dengan menambah satu `straik' ke atas pukulan foul, asalkan kiraan sebelum ini adalah kurang daripada dua straik. (a) Jika penggangguan ini adalah `out' yang ketiga, maka pemukul-pelari ini akan menjadi pemukul pertama dalam inning yang seterusnya dengan kiraan `ball' dan straik dibatalkan. (b) (SP saja) Jika ini adalah straik ketiga, maka pemukul-pelari juga `out', kecuali `out' ketiga ini adalah ke atas penggangguan, jadi, pemukul-pelari dianggap telah melengkapkan giliran memukulnya. KESAN - Bah. 2g-k: Bola adalah mati dan semua pelari mesti kembali ke bes yang dimiliki semasa pic dilepaskan. KEKECUALIAN: Jika sesuatu mainan telah dilakukan ke atas seorang pelari sebelum penggangguan berlaku dan: 1. Pelari itu diisytihar `out', maka keputusan mainan ini adalah diambil kira. 2. Jika pelari itu tidak dimatikan, keputusan mainan itu diambil kira, kecuali penggangguan oleh pemukul-pelari itu adalah out yang ketiga. Semua pemain yang tidak dimainkan mesti kembali ke bes akhir-akhir dimiliki semasa pic dilepaskan. l. Bila, dengan kurang daripada dua `out' dan seorang pelari di Bes Pertama, jika seorang pemadang dengan sengajanya melepaskan sesuatu bola-pukulan melayang (termasuk pukulan-kencang, atau tampanan) yang boleh disambut oleh pemadang-dalam dengan mudah, selepas bola telah dikawal dengan tangan atau glofnya. PERHATIAN: Satu bola terperangkap atau sesuatu bola melayang dibiarkan melantun, tidak dianggap sebagai telah dilepaskan dengan sengaja. KESAN - Bah. 2k: Bola mati dan semua pelari mesti kembali ke bes yang akhir-akhir dimiliki semasa pic dilepaskan. PERHATIAN: Bah. 2l: Jika satu Bola-Melayang-Dalam diisytiharkan, peraturan bola dilepaskan dengan sengaja ini tidak dikuatkuasakan. m. Bila seorang pelari yang di depannya yang belum `out' lagi dan pada penghakiman pengadil ia dengan sengajanya mengganggu seorang pemadang yang sedang: 1. Menyambut bola balingan, atau 2. Membaling bola untuk melengkapkan sesuatu mainan.

KESAN - 2m: Bola adalah mati dan pelari juga diisytiharkan `out'. Semua pelari yang lain mesti kembali ke bes yang dimiliki semasa penggangguan berlaku. n. Bila sesiapa, selain daripada seorang ahli pasukannya masuk ke padang dan mengganggu 1. Seorang pemain yang sedang menyambut bola-melayang, atau 2. Dengan bola melayang, yang pada penghakiman pengadil seorang pemain pasukan bertahan boleh menyambutnya. KESAN - Bah. 2n:

52

Bola adalah mati dan pelari-pelari diberikan satu bes atau lebih bergantung kepada penghakiman pengadil diambil kira andainya penggangguan tidak berlaku. Bah. 3. PEMUKUL-PELARI TIDAK `OUT' Bila seorang pemadang melakukan sesuatu mainan dengan menggunakan glof tak sah. KESAN-Bah. 3: Pengurus pasukan mempunyai opsyen sama ada (a) Mengambil keputusan mainan itu, atau . (b) Pemukul itu memukul semula dengan kiraan straik dan `ball' yang diterimanya sebelum kesalahan itu berlaku, maka pelari-pelari lain dikembalikan ke bes yang dimiliki semasa pic dilepaskan. Bah. 4. MENYENTUH BES-BES MENGIKUT GILIRAN YANG BETUL. Pelari-pelari mesti menyentuh bes-bes mengikut giliran sah (iaitu pertama, kedua, ketiga dan Plet Rumah). KEKECUALIAN: Jika seorang pelari dihalang dan tidak dapat menyentuhi bes. a. Bila seorang pelari kembali ke 1. Bes yang ditinggalnya sebelum bola melayang disambut mula-mula disentuh, atau 2. Bes yang tidak disentuhinya, bila bola adalah dalam mainan, ia mesti menyentuh bes-bes mengikut giliran songsang. KESAN - Bah. 4a: Bola adalah dalam mainan dan pelari-pelari mesti kembali ke bes dengan kemungkinan dimatikan. b. Bila seorang pelari atau pemukul-pelari telah memiliki sesuatu bes selepas menyentuhnya sebelum dimatikan, ia berhak memegang bes itu sehingga ia telah menyentuh bes yang seterusnya atau dipaksa meninggalkannya untuk pelari yangberikut di belakangnya. c. Bila seorang pelari menganjak sesuatu bes dari tempat asalnya, maka ia atau pelaripelari berikutnya dalam siri mainan yang sama, tidak dipaksa mengikut dan menyentuh bes yang terkeluar jauh itu. KESAN: Bah. 4b-c: Bola adalah dalam mainan dan pelari-pelari boleh mara, atau kembali ke bes dengan kemungkinan dimatikan. d. Dua orang pelari tidak boleh berkongsi satu bes pada masa yang sama. KESAN-Bah. 4d: Pelari yang mula-mula memiliki bes itu, berhad memegangnya, kecuali dipaksa mara. Pelari yang seorang lagi itu boleh dimatikan bila dicecah. e. Kesilapan seorang pelari yang berada di depannya, kerana tidak menyentuh bes, atau meninggalkan bes sebelum bola melayang disambut dan ia diisytiharkan `out', tindakan ini tidak ada kena-mengena dengan kedudukan pelari-pelari berikutnya yang menyentuh bes mengikut giliran betul. KEKECUALIAN: Jika `out' itu adalah yang ketiga, pelari-pelari yang berikut di belakangnya tidak boleh skor. f. Seorang pelari tidak boleh kembali untuk menyentuh bes yang ia tidak menyentuh sebelum itu atau meninggalkan secara tidak sah, selepas seorang pelari di belakangnya telah skor atau ia sendiri telah meninggalkan padang permainan. g. Bes-bes yang ditinggalkan terlalu awal semasa bola-melayang disambut, mestilah disentuh semula sebelum boleh mara ke bes-bes yang telah diberikan percuma.

53

h. Bes-bes yang diberikan percuma mesti disentuh dengan mengikut giliran yang betul juga. KEKECUALIAN: Kecuali seorang pelari dihalang dan tidak dapat menyentuh bes itu. KESAN - Bah. 4e-h: Pelari adalah `out' jika satu rayuan sah dibuat sebelum satu pic sah atau tak sah telah dilepaskan. Bah. 5 PELARI-PELARI BERHAK MARA ATAS RISIKO SENDIRI. a. Bila bola meninggalkan tangan Picer semasa pic dilakukan. b. (SP saja) Bila bola pic dipukul. c. Ketika bola yang dibaling atau dipukul fair dan tidak dihalang. d. Ketika sesuatu balingan yang terkena pengadil. e. Bila sesuatu bola-melayang disambut secara sah mula-mula disentuh. f. Bila satu bola yang dipukul fair: 1. Terkena pengadil atau pelari setelah melepasi seorang pemadang, tidak termasuk Picer, asalkan tidak ada pemadang yang boleh melakukan satu `out'. 2. Telah disentuh oleh seorang pemadang, termasuk Picer. g. Bila satu bola hidup tersangkut pada unifom atau alatan seorang pemain bertahan. KESAN - Bah. 5a-g: Bola adalah dalam mainan. Bah. 6. SEORANG PELARI HILANG PENGECUALIANNYA DIMATIKAN: a. Jika, semasa bola masih dalam mainan, ia tidak menyentuh bes yang telah diberikan percuma, sebelum cuba ke bes yang seterusnya. KEKECUALIAN: Jika seorang pelari dihalang dan tidak dapat menyentuh bes itu. b. Jika, setelah menyentuh Bes Pertama, ia cuba meneruskan ke Bes Kedua. c. Jika, selepas menganjakkan sesuatu bes, ia cuba meneruskan ke bes yang seterusnya. d. (FP saja) Jika, ia tidak memukul sesuatu Pic Tak Sah, lalu ia cuba mara lebih daripada satu bes yang ia berhak dapat. e. Bila ia mara melebihi bes yang sepatutnya dapat kerana 1. Seorang pemadang dengan sengajanya menyentuh bola yang dibaling dengan alatan yang telah dikeluarkan dari tempat sewajarnya. 2. Seorang pemadang dengan sengajanya menyentuh bola yang telah dipukul fair dengan alatan yang telah dikeluarkan dari tempat sewajarnya. f. Bila ia mara lebih daripada bes yang diberikan akibat sesuatu penghalangan. g. Bila ia mara lebih daripada satu bes akibat satu Pic Tak Sah termasuk bola bocor atau pic liar. h. Bila ia mara lebih daripada bes yang diberikan akibat satu `pemberian-bes ke atas ball' kepada pemukul. Bah. 7. PELARI-PELARI ADALAH BERHAK MARA TANPA KEMUNGKINAN DIMATIKAN a. Bila terpaksa mengosongkan sesuatu bes kerana pemukul telah `Diberi bes ke atas `ball'. KESAN-Bah. 7a: Bola adalah dalam mainan, kecuali telah dihalang. Mana-mana pelari yang dipengaruhi oleh mainan ini akan mendapat satu bes percuma dan boleh mara seterusnya atas risiko sendiri jika bola itu masih dalam mainan. b. Bila seorang pemadang mecegah seorang pelari daripada menyampai ke bes atau memperlambatkan kemajuan seorang pelari, atau pemukul-pelari yang sedang mara, jika pemadang itu: 1. Tidak memiliki bola, atau 2. Bukan dalam tindakan untuk memadang sesuatu bola yang dipukul, atau 3. Melakukan cecahan menipu dengan tidak memiliki bola. 4. Dengan memiliki bola, ia menolak seorang pelari keluar dari besnya dengan tujuan melakukan satu `out'

54

5. Dengan memiliki bola, tetapi bukan bertindak untuk melakukan satu mainan ke atas seorang pelari, ia dengan sengajanya memperlambatkan kemajuan pelari atau pemukul-pelari yang sedang mara ke bes secara sah. KESAN-Bah. 7b: Bila penghalangan berlaku (termasuk pelari-terperangkap[rundown]: 1. Pengadil akan memberikan isyarat Bola-Mati-Lengahan dan bola tetap hidup sehingga tamat mainan tersebut 2. Pelari yang dihalang dan setiap pelari yang dipengaruhi oleh penghalangan itu, hendaklah diberi bes atau bes-bes yang pada penghakiman pengadil patut boleh dapat, jika tidak berlakunya penghalangan. Pemain bertahan yang melakukan cecahanmenipu itu boleh disingkirkan, jika pengadil rasa munasabah. 3. Jika pelari yang dihalang itu dimatikan sebelum ia tiba di bes yang ia patut dapat jika tidak ada penghalangan, maka satu bola mati diisytiharkan. Pelari yang dihalang itu dan setiap pelari yang dipengaruhi oleh penghalangan itu akan diberi bes atau bes-bes yang pada penghakiman pengadil mereka patut dapat jika penghalangan tidak berlaku. Seorang pelari yang dihalang bila berada di antara dua bes, tidak boleh diisytiharkan `out' kecuali pelari yang dihalang itu melakukan satu penggangguan selepas undangundang penghalangan diisytiharkan atau satu rayuan dibuat kerana: (a) Tidak menyentuh bes, atau (b) Meninggalkan bes sebelum bola melayang yang disambut mula-mula disentuh. 4. Jika pelari yang dihalang itu dimatikan selepas ia telah melepasi bes yang ia patut dapat jika tidak berlakunya penghalangan, maka pelari itu akan diisytiharkan `out'. Bola tetap hidup. 5. Jika pada penghakiman pengadil, pelari yang dihalang itu dapat diselamatkan di bes yang ia akan diberikan, dan seterusnya satu mainan dilakukan kepada seorang pelari yang lain, maka pelari yang dihalang itu tidak akan mendapat perlindungan di antara bes-bes yang ia dihalangkan dan ia boleh dimatikan. Bola tetap hidup. 6. Penghalangan oleh Kecer dilengkungi dalam Undang 8, Bah. 1d. PERHATIAN: Pelari-pelari yang dihalang, masih perlu menyentuh bes-bes mengikut giliran yang betul, kalau tidak, mereka boleh dimatikan bila satu rayuan dibuat oleh pasukan bertahan. KEKECUALIAN: Jika seorang pelari dihalang di bes menyebabkan ia tidak menyentuh bes itu. c. Bila satu pic liar atau bola terlepas mengikut bawah, atas, melalui atau terlekat pada Penahan-belakang. KESAN-Bah. 7c: Bola adalah mati. Semua pelari diberi satu bes sahaja. Pemukul diberi Bes Pertama hanya pada `ball' empat. d. Bila seorang picer melakukan Pic Tak Sah. e. Bila seorang pemadang dengan sengajanya menyentuh atau menyambut bola pukulan fair atau bola yang dibaling atau bola yang dipickan dengan topi, topi keledar, pelindung badan, kocek, glof atau mana-mana bahagian unifomnya bila dikeluarkan dari tempat sewajarnya. KESAN-Bah. 7e: Semua pelari, termasuk pemukul-pelari diberikan: 1. Tiga bes percuma, diambil kira dari masa pic dilepaskan, jika berlaku kepada bola yang

55

dipukul, atau KEKECUALIAN - Bah. 7e1. Jika sambutan atau sentuhan tak sah itu berlaku kepada sesuatu bola pukulan fair, yang pada penghakiman pengadil akan melepasi pagar luar-padang, maka pemukul-pelari di berikan larian `Home'. 2. Dua bes jika bola yang dibaling, diambil kira dari masa bola meninggal tangan pembaling. 3. Satu bes, jika berlaku pada bola yang dipickan, diambil kira dari masa bola dipickan KEKECUALIAN - 7e-3: Pada bola pic yang terlucut oleh Kecer dan bola didapat balik dengan mengguna alatan yang dikeluarkan dari tempat sewajarnya, tidak ada hukuman jika: (a) Pelari-pelari tidak mara. (b) Tidak ada mainan yang nyata berlaku, atau (c) Tidak ada keuntungan diperolehi. PERHATIAN: Pemukul akan diberi Bes pertama bila dapat `ball' empat, atau bila straik ketiga tidak disambut oleh Kecer. Dalam setiap situasi ini, mereka boleh mara lebih atas risiko sendiri. f. Bila bola masih dalam mainan dan terbaling-keluar (melepasi garisan batasan) atau telah dihalang. KESAN - Bah. 7f: Semua pelari, termasuk pemukul-pelari akan diberi dua bes dan pemberian bes ini ditentukan oleh posisi pelari-pelari semasa bola meninggal tangan pemadang. Pelari-pelari boleh kembali untuk menyentuh semula bes yang telah ditinggalkan terlalu awal ke atas bola melayang yang disambut atau bes yang ia tidak sentuh. Jika dua orang pelari berada di antara dua bes yang sama, maka pemberian bes ini diambil kira berdasarkan posisi pelari yang berada di depan. KEKECUALIAN: 1. Bila bola terlucut dari genggaman seorang pemadang, seperti semasa melakukan cecahan dan bola kemudiannya masuk ke dalam kawasan bola-mati atau telah dihalang, maka semua pelari akan diberi satu bes, dikira dari bes yang akhir-akhir dimiliki semasa bola masuk ke dalam kawasan bola-mati atau dihalang. 2. Jika pelari menyentuh bes yang seterusnya dan kemudian kembali semula ke bes asalnya, bes asal itu diangggap sebagai `bes akhir-akhir dimiliki' untuk tujuan pemberian bes ini. 3. Jika bola dihalang oleh alatan pasukan menyerang, bola menjadi mati dan semua pelari dikembalikan ke bes yang akhir-akhir dimilik semasa bola dihalang. Jika bola yang dihalang ini mencegah pemain-pemain pasukan bertahan daripada melakukan satu mainan, maka pemain yang dimainkan itu adalah `out' (Jika pemain ini telah skor sebelum peraturan bola dhalang ini berlaku, maka pelari yang terdekat Plet Rumah adalah `out') g. Bila satu pukulan melayang ke dalam kawasan Fair: 1. Melepasi pagar 2. Meloncat dari glof atau badannya dan melepasi pagar dalam kawasan fair atau terkena bahagian atas pagar dan melantun melepasi pagar dalam kawasan fair atau 3. Kena tiang foul yang berada lebih tinggi daripada paras pagar. KESAN-Bah. 7g: Bola adalah mati dan semua pelari berhak maju ke Plet Rumah. KEKECUALIAN: Jika 1. Bola terlepas padang permainan pada jarak yang kurang daripada yang dinyatakan dalam Undang 2.Bah.1, atau 2. Satu pukulan-fair melayang menganjal dari glof pemadang dan melepasi pagar di kawasan foul, atau 3. Satu pukulan-fair melayang terkena pagar kemudian terpantul dari seorang pemadang dan melayang melepasi pagar. Pelari-pelari diberikan dua bes dikira dari masa pic dilepaskan.

56

h. Semasa bola-fair melantun atau menggolek ke bawah atau menerusi pagar atau sebarang rekaan untuk menentukan batasan padang permainan. Jika ia juga menganjal dari: 1. Seorang pemain pasukan bertahan atau seorang pengadil, atau 2. Seorang pelari, setelah melepasi seorang pemadang, tidak termasuk Picer dan dengan syarat tidak ada pemadang yang mungkin melakukan satu `out' dan bola keluar ke kawasan foul. KESAN-Bah. 7h: Bola adalah mati dan semua pelari diberi dua bes dari masa pic dilepaskan. i. Bila satu bola hidup, dengan tidak sengajanya, dibawa oleh seorang pemadang dari kawasan bola-hidup ke dalam kawasan bola-mati. PERHATIAN: Seorang pemadang yang membawa bola ke dalam tempat duduk pasukan untuk mencecah seorang pemain, adalah dikira telah membawa bola ke sana dengan tidak sengaja. KESAN-Bah. 7i: Bola adalah mati dan semua pelari diberikan satu bes dari bes yang akhir-akhir dimiliki semasa pemadang membawa bola ke dalam kawasan bola-mati. j. Bila, pada penghakiman pengadil, seorang pemadang dengan sengajanya membawa, menyepak, menolak atau membaling sesuatu bola-hidup dari kawasan bola-hidup ke dalam kawasan bola-mati. PERHATIAN: Garisan bola-mati adalah dikira kawasan hidup. KESAN-7j: Bola adalah mati dan semua pelari diberikan dua bes dikira dari bes akhir-akhir disentuh semasa pemadang masuk atau bola disepak, ditolak atau dibalingkan ke dalam kawasan bola mati. k. Bila sesiapa, selain daripada seorang ahli pasukannya masuk ke dalam padang dan bes atau bes-bes yang pada penghakiman pengadil boleh tiba jika penggangguan tidak berlaku. l. Bila sesuatu bola tersangkut pada: 1. Alatan atau pakaian pengadil, atau 2. Pakaian pemain menyerang. KESAN - Bah 7l: Bola adalah mati dan pelari-pelari boleh mara ke bes atau bes-bes yang pada penghakiman pengadil boleh tiba jika bola tidak tersangkut. Bah. 8. SEORANG PELARI MESTI KEMBALI KE BESNYA. Seorang pelari mesti kembali ke besnya , tetapi tidak perlu menyentuh bes perantaraan: a. Bila bola yang dipukul telah diisytiharkan foul. b. Bila pengadil mengisytiharkan bahawa sesuatu bola dipukul secara tidak sah. c. Bila pemukul-pelari diisytiharkan `out' kerana melakukan penggangguan. d. Bila penggangguan dilakukan oleh Pemukul-menunggu atau oleh mana-mana ahli pasukan yang bukan pemain. e. Bila satu ayunan pemukul tidak kena pada bola, tetapi bola terkena badannya. f. Bila bola pic terkena pemukul. g. Bila, dengan kurang daripada dua `out' dan seorang pelari di Bes Pertama, seorang pemadang dengan sengajanya melepaskan sesuatu bola melayang fair (termasuk satu pukulan-kencang atau tampanan) yang boleh disambut dengan mudah, selepas bola telah dikawal dengan tangan atau glofnya. PERHATIAN: Jika Bola-Melayang-Dalam telah diisytiharkan, maka bola yang dilepaskan dengan sengaja ini tidak dikuatkuasakan.

57

KESAN-Bah. 8a-g: Bola adalah mati dan ia mesti kembali ke bes yang akhir-akhir dimiliki semasa pic dilepaskan, kecuali dipaksa mara kerana pemukul menjadi pemukul-pelari. h. Bila seorang pemukul atau pelari diisytiharkan `out' kerana melakukan penggangguan. KESAN-Bah. 8h: Bola adalah mati dan ia mesti kembali ke bes yang akhir-akhir dimiliki semasa berlakunya penggangguan, kecuali dipaksa mara kerana pemukul menjadi pemukul-pelari. i. Bila Pengadil Plet atau pakainya mengganggu Kecer dalam percubaannya untuk mematikan seorang pelari yang sedang mencuri atau seorang yang telah keluar dari besnya. PERHATIAN: Jika, ketika sesuatu bola terbocor, atau pic liar berlaku, balingan dari Kecer terkena pengadil, ini tidak dianggap penggangguan dan bola adalah hidup. KESAN-Bah. 8i: Pengadil akan memberikan isyarat Bola-Mati-Lengahan dengan bola tetap hidup sehingga selesai mainan tersebut. Jika pemain yang dimainkan: 1. Diisytiharkan `out', kematian itu dikira dan bola adalah hidup. 2. Diisytiharkan `selamat', bola menjadi mati dan semua pelari dikembalikan ke bes akhirakhir dimiliki semasa balingan berlaku. j. (SP saja) Bila seorang pelari mencuri bes. Pelari tidak dibenarkan mencuri bes dalam apa keadaan pun bila bola tidak dipukul. Pelari mesti kembali ke bes

KESAN - Bah. 8j: Mencuri bes tidak dibenarkan. Bah. 9 PELARI ADALAH `OUT'. a. Bila, semasa berlari ke sesuatu bes, menurut giliran betul atau giliran songsang, ia berlari lebih daripada 0.91m (3 kaki) dari lorong bes dengan tujuan mengelak dicecah oleh seorang pemadang. b. Bila bola masih dalam mainan, ia dicecah secara sah oleh seorang pemadang, semasa berada di luar bes. c. Bila dalam situasi Mainan-Paksaan, seorang pemadang: 1. Ketika dengan bola dalam miliknya, berdiri di atas bes yang pelari itu dipaksa mara. 2. Menyentuh bes dengan bola sebelum pelari tiba di situ. 3. Mencecah pelari itu sebelum ia tiba di bes. PERHATIAN: Jika seorang yang dipaksa mara, selepas menyentuh bes yang berikutnya, kemudian patah balik, atas apa sebab pun ke bes yang akhir-akhir dimilikinya, mainan-paksaan akan dikuatkuasakan semula. d. Bila, semasa bola masih dalam mainan, ia tidak kembali untuk menyentuh bes yang dimiliki sebelum ini atau yang ia tidak menyentuh dan satu rayuan sah telah dibuat. e. Bila sesiapa, selain daripada seorang Pelari yang lain, membantunya secara fizikal semasa bola masih dalam mainan. PERHATIAN: Jika semasa mainan tersebut sedang berlaku, satu bola melayang disambut, maka Pemukul-pelari juga `out'. KESAN-Bah. 9a-e: Bola tetap dalam mainan. f. Bila seorang pelari, secara fizikal, memintas pelari yang di depannya sebelum ia diisytiharkan `out'.

58

KESAN-Bah. 9f: Bola adalah dalam mainan. KEKECUALIAN: Bila pelari itu memintas seorang pelari di depannya bila bola telah mati, maka bola tetap mati. g. Bila seorang pelari meninggalkan besnya dengan tujuan meneruskan ke bes yang seterusnya sebelum bola-pukulan melayang yang disambut menyentuhi seorang pemadang. h. Bila pelari tidak menyentuh bes/bes-bes berantaraan mengikut giliran betul atau pun giliran songsang. KEKECUALIAN: Jika seorang pelari dihalang dan tidak dapat menyentuh bes itu. i. Bila pemukul-pelari, selepas menyentuh Bes Pertama, cuba meneruskan ke Bes Kedua dan dicecah secara sah semasa berada di luar bes. j. Semasa berlari atau menggelunsur di Plet Rumah, ia tidak menyentuh Plet itu dan tidak kembali juga untuk menyentuhnya dan rayuan dibuat oleh seorang pemadang yang sedang memegang bola di atas Plet Rumah. KESAN-Bah. 9g-j: Semua yang tersebut ini adalah `Mainan-Rayuan' dan Pelari tidak `out' kecuali rayuan dibuat secara sah. 1. Rayuan boleh dibuat semasa bola masih hidup atau semasa bola-mati, tetapi rayuan oleh pasukan bertahan tidak akan dilayan jika ia tidak dibuat: (a) Sebelum satu pic, sah atau tak sah telah dilepaskan (b) Sebelum semua pemadang telah meninggalkan posisi memadang biasa mereka dan telah meninggalkan kawasan fair dalam perjalanan balik ke tempat duduk pasukan mereka. Jika rayuan dibuat oleh seorang pemadang, ia mesti berada di padang-dalam untuk membuat rayuan itu. (c) Bila ini adalah mainan terakhir dalam perlawanan tersebut, dan sebelum pengadilpengadil telah meninggalkan padang permainan. 2. Pelari-pelari boleh meninggalkan bes-bes mereka semasa rayuan bola-hidup, bila: (a) Bola meninggalkan bulatan Picer, atau (b) Bola meninggalkan milik Picer, atau (c) Picer melakukan satu tindakan membaling, menunjukkan satu mainan atau satu balingan menipu. 3. RAYUAN BOLA-MATI. Sebaik saja bola dikembalikan ke padang-dalam dan `Time' telah diisytiharkan oleh pengadil, atau bola menjadi mati, mana-mana ahli pasukan bertahan di padang-dalam, sama ada dengan memiliki bola atau tidak, boleh membuat rayuan secara lisan ke atas seorang pelari tidak menyentuh bes, atau meninggalkan bes terlalu awal atas bola melayang yang disambut. Pengadil berkenaan akan menerima rayuan dan membuat keputusan sewajarnya. Pelari tidak boleh meninggalkan bes sepanjang tempoh ini dan bola tetap mati sehingga pic yang seterusnya. KEKECUALIAN: Seorang Pelari yang telah meninggalkan besnya terlalu awal ke atas satu bola melayang disambut atau ia tidak menyentuh bes, boleh cuba kembali ke bes berkenaan semasa bola itu mati. PERHATIAN: (a) Jika bola telah keluar dari padang permainan, rayuan bola-mati tidak boleh dibuat sehingga pengadil memasukkan bola baru. (b) Jika Picer berdiri di atas Plet Picer dengan memiliki bola semasa membua rayuan secara lisan, ini tidak dianggap sebagai satu Pic Tak Sah. (c) Jika picer minta membuat rayuan bila pengadil telah melaungkan `Play Ball', maka pengadil akan melaungkan `Time' dan membenarkan rayuan dibuat.

59

4. `Out' tambahan boleh diisytiharkan selepas `out' yang ketiga, dengan syarat ini dibuat dengan cara yang betul dan bertujuan untuk membatalkan sesuatu larian yang telah diskorkan., atau untuk menentukan pemukul pertama dalam inning yang berikut. k. Bila ia dikena oleh sesuatu bola pukulan fair yang tidak disentuh oleh sesiapa di dalam kawasan Fair, semasa di luar bes dan sebelum bola melepasi seorang pemadang, tidak termasuk Picer, dan pada penghakiman pengadil, tidak ada mana-mana pemadang boleh melakukan sesuatu `out'. l. Bila ia dengan sengajanya menyepak bola yang telah melepasi seorang pemadang. m. Bila ia mengganggu seorang pemadang yang sedang cuba memadang sesuatu bola pukulan fair, tidak dikira sama ada bola telah disentuh oleh pemadang lain sebelum itu, termasuk picer, atau dengan sengaja mengganggu sesuatu bola yang dibaling. PERHATIAN - k-m: Jika penggangguan ini, pada penghakiman pengadil adalah satu percubaan yang nyata untuk mencegah sesuatu mainan-berganda, maka pelari yang berada dibelakangnya itu juga `out'. n. Bila ia mengganggu seorang pemadang yang sedang cuba memadang sesuatu bola pukulan fair : pemukul pelari akan didenda dengan satu straik kecuali straik pada straik kedua. i) Jika ganguan ini adalah mati yang ketiga, maka pemukul pelari ini akan menjadi pemukul pertama pada yang selanjutnya dan kiraan ball/straik yang baru. o. Bila, selepas seorang pelari, pemukul atau pemukul-pelari telah diisytiharkan `out' atau selepas seorang pelari telah skor, pelari, pemukul atau pemukul-pelari ini kemudiannya mengganggu seorang pemain pasukan bertahan daripada melakukan satu mainan ke atas seorang pelari yang lain. Seorang pelari yang terus berlari dan menyebabkan satu balingan ditarik ke arahnya, dianggap sebagai satu penggangguan juga. PERHATIAN: Pelari terdekat Plet Rumah akan diisytiharkan `out'. p. Bila satu atau lebih ahli pasukan menyerang berdiri atau berkumpul pada atau berhampiran sesuatu bes yang sedang ditujui oleh seorang pelari dan keadaan ini mengelirukan pemadang-pemadang dan menambahkan kesulitan untuk melakukan mainan di situ. PERHATIAN: Ahli-ahli sepasukan termasuk penjaga bet atau sesiapa yang berhak duduk di bangku pasukan itu.

q. Bila seorang jurulatih berhampiran Bes Ketiga, berlari ke hala Plet Rumah, atas garisan bes atau dekat dengan garisan bes, semasa seorang pemadang sedang melakukan sesuatu mainan ke atas bola yang dipukul atau bola yang dibaling dan gerak-geri jurulatih ini menarik balingan ke arah Plet Rumah. PERHATIAN: Pelari terdekat Plet Rumah akan diisytiharkan `out'. r. Bila seorang jurulatih, atau mana-mana ahli pasukan yang bukan pemain: 1. Dengan sengajanya mengganggu sesuatu bola balingan semasa ia berada di dalam Petak jurulatih, atau 2. Mengganggu pasukan bertahan daripada mematikan seorang pelari atau pemukulpelari. PERHATIAN: Pelari yang terdekat Plet Rumah semasa penggangguan berlaku adalah `out'. s. Bila seorang pelari terus berlari dan dengan sengajanya berlaga dengan seorang pemadang yang sedang menunggu pelari itu dengan bola dalam miliknya.

60

PERHATIAN:Jika, tindakan ini adalah nyata betul, pesalah itu akan disingkirkan. KESAN-Bah. 9k-s: Bola adalah mati dan Pelari-pelari lain mesti kembali ke bes akhir-akhir dimiliki semasa penggangguan itu berlaku, kecuali dipaksa mara kerana pemukul menjadi pemukul-pelari. t. Bila ia berlari bes secara songsang dengan tujuan mengelirukan pemadang-pemadang, atau memperolok-olokkan permainan. KESAN-Bah. 9t; Bola adalah mati dan semua pelari-pelari lain mesti kembali ke bes akhir-akhir dimiliki semasa pelari itu diisytiharkan `out', kecuali dipaksa mara kerana pemukul menjadi pemukul-pelari. u. (SP saja) Bila ia tidak menyentuh bes yang dimilikinya sehingga bola pic telah menyentuh tanah, tiba di Plet Rumah atau telah dipukul. v. Bila ia tidak menyentuh bes yang dimilikinya sehingga bola pic melepaskan tangan Picer. KESAN-Bah. 9t-u: Bola adalah mati, satu `Pic Tak Kira' (no pitch) diisytiharkan dan pelari-pelari yang lain mesti kembali ke bes akhir-akhir dimiliki semasa pic dilepaskan. w. Bila seorang pelari telah meninggalkan besnya secara sah bila pic dilepaskan, atau selepas seorang pemukul telah melengkapkan giliran memukulnya, dan Picer telah memiliki kembali bola di dalam lengkungan bulatan Picer, ia tidak kembali ke bes asalnya atau mara ke bes yang seterusnya dengan serta-merta. KESAN- Bah. 9w: 1. Bola adalah mati dan semua pelari mesti kembali ke bes akhir-akhir dimiliki semasa pelari itu diisytiharkan `out' 2. Pelari akan diisytiharkan `out' bila ia tidak mara ke bes seterusnya, atau kembali ke bes asalnya dengan serta-merta, apabila picer memiliki bola di dalam lengkungan bulatan picer. 3. Sebaik saja pelari kembali ke bes asalnya, dengan apa sebab pun, ia akan diisytiharkan `out' jika ia meninggalkan bes tersebut. KEKECUALIAN - Bah. 9w: Seorang pelari tidak akan diisytihar `out' jika: 1. Satu mainan dibuat ke atasnya atau pelari lain (satu balingan-menipu dianggap sebagai satu mainan), atau 2. Picer tidak memiliki bola lagi di dalam lengkungan bulatan Picer, atau 3. Picer telah melepaskan pic kepada pemukul. PERHATIAN: Satu `Diberi Bes Ke Atas `Ball' (base-on-balls) atau straik ketiga terlucut dari genggaman Kecer, yang mana pelari berhak lari, adalah dianggap sama dengan satu bola yang dipukul. Pemukul-pelari dibenarkan berlari mengelilingi Bes Pertama dan menuju ke Bes Kedua, asalkan ia tidak berhenti di Bes Pertama dahulu. Jika ia berhenti selepas mengelilingi Bes Pertama, ia mesti mematuhi KESAN-Bah. 9v-2 . x. Bila ia meninggalkan bes, dan terus masuk ke dalam kawasan pasukannya atau meninggalkan padang permainan, semasa bola adalah hidup. y. Bila ia bersiap-sedia di belakang dan tidak bersentuhan bes, supaya dapat memecut ke depan lebih awal bila berlakunya pukulan melayang. KESAN-Bah. 9w-x: Bola tetap hidup. z. Bila seorang pemukul-pelari mengganggu dengan satu mainan di Plet Rumah dengan tujuan mencegah satu `out' yang nyata pada seorang pelari yang sedang menuju ke PletRumah.

61

KESAN-Bah. 9y: Bola adalah mati, pemukul-pelari juga diisytiharkan `out' dan pelari-pelari lain mesti kembali ke bes akhir-akhir dimiliki bila pic dilepaskan. aa. Bila semasa satu Persidangan Rasmi pasukan menyerang, pelari-pelari menukar kedudukan di bes. KESAN-Bah. 9z: Setiap pelari yang berada di bes yang tidak sepatutnya, diisytihar `out'. Tambahan pula ketua jurulatih akan disingkirkan ke atas tingkahlaku tidak bersemangat kesukanan. PERHATIAN: Perkara ini boleh dibawa kepada perhatian pengadilan pada bila-bila masa sebelum semua pelari terlibat telah masuk ke dalam tempat pasukan mereka atau selesainya inning tersebut. Jika seorang pelari yang masih berada di atas bes yang tidak sepatutnya, maka ia dan semua berlari yang telah menukar kedudukan bes adalah `out', sungguhpun mereka telah skor dan segala larian oleh pesalah-pesalah itu dibatalkan . Bah. 10 PELARI-PELARI TIDAK `OUT'. a. Bila seorang pelari berlari ke depan atau ke belakang seorang pemadang dan telah keluar dari lorong-bes supaya elak mengganggu pemadang yang sedang memadangkan bola dekat dengan lorong-bes. b. Bila seorang pelari tidak berlari secara lurus ke bes, melainkan pemadang yang berada di garisan lurus itu tidak memiliki bola. c. Bila lebih daripada seorang pemadang sedang memadangkan satu bola-pukulan dan pelari berlaga dengan salah seorang pemadang, yang pada penghakiman pengadil, pemadang itu tidak berhak memadangkan bola itu d. Bila ia berada di luar bes, dikena oleh satu pukulan fair yang tidak disentuh oleh sesiapa lagi dan pada penghakiman pengadil, tidak ada pemadang yang boleh melakukan `out'. e. Bila ia dikena oleh pukulan fair semasa berada di dalam kawasan foul, dan pada penghakiman pengadil, tidak ada pemadang yang boleh melakukan `out'. f. Bila ia dikena oleh satu pukulan fair, selepas bola menyentuh atau telah disentuh oleh seorang pemadang, termasuk Picer dan ia tidak dapat mengelaknya. g. Bila ia dicecah, semasa di luar bes: 1. Dengan bola yang tidak dipegang kemas oleh seorang pemain pasukan bertahan, atau 2. Dengan tangan atau glof seorang pemain pasukan bertahan, dan bola berada di tangan yang sebelah lagi. h. Bila pasukan bertahan tidak meminta keputusan pengadil atas `Mainan-Rayuan' sehingga pic berikutnya, sah atau tak sah telah dilepaskan, atau sehingga semua pemadang, dengan nyatanya telah meninggalkan posisi memadang dan telah meninggalkan kawasan fair dalam perjalanan balik ke tempat duduk pasukannya. i. Bila pemukul-pelari menjadi pelari bila ia telah menyentuh Bes Pertama, melepasinya dan kemudian kembali terus ke bes itu. Bila ia tidak diberi cukup masa untuk kembali ke bes, ia tidak akan diisytiharkan `out' kerana di luar bes sebelum Picer melepaskan bola. Ia boleh mara seakan-akan ia telah meninggalkan bes secara sahnya.

j.

k. Bila ia telah bermula mara dari sesuatu bes dengan sah. Ia tidak boleh diberhentikan oleh Picer yang sedang menerima bola di atas Plet Picer atau memijak ke atas Plet dengan

62

memiliki bola. l. Bila ia menunggu di atas besnya sehingga bola-melayang telah menyentuh seorang pemadang, sebelum ia cuba mara. m. Bila ia masih berada di atas bes, dikena oleh bola-pukulan fair yang tidak disentuh oleh sesiapa lagi, melainkan ia dengan sengajanya mengganggu bola itu atau mengganggu pemadang yang sedang melakukan sesuatu mainan. n. Apabila dia menggelonsor satu bes dan bes itu terkeluar dari tempat sewajarnya. Seorang pelari akan hilang kemungkinan dimatikan jika ia cuba mara melebihi bes teranjak itu sebelum bes ini dibetulkan semula. o. Bila seorang pemadang melakukan suatu mainan ke atas seorang pelari dengan menggunakan glof tak sah. PERHATIAN: Pic yang dilepaskan oleh Picer tidak dianggap sebagai melakukan sesuatu mainan. KESAN - Bah. 10o: Pengurus pasukan yang tidak bersalah mempunyai opsyen, sama ada: 1. Menerima keputusan mainan itu, atau 2. Segala tindakan dibatalkan, dengan semua pelari dikembalikan ke bes akhir-akhir dimiliki semasa mainan itu berlaku. KEKECUALIAN: Jika mainan itu adalah hasil daripada pemukul melengkapkan giliran memukulnya, maka pemain itu akan memukul semula dengan kiraan `ball' dan straik seperti sebelum ia melengkapkan giliran memukulnya dan pelari-pelari kembali ke besbes akhir-akhir dimiliki semasa pic dilepaskan. p. Seorang jurulatih dengan tidak sengaja menganggu bola balingan atau pukulan semasa berada di kotak jurulatih

63

UNDANG-UNDANG 9 - BOLA MATI - BOLA DALAM MAINAN. Bah. 1. BOLA ADALAH MATI. Bola adalah mati dan bukan dalam mainan di dalam keadaan-keadaan berikut: a. Bila bola dipukul secara tidak sah. b. Bila pemukul berlangkah dari satu Petak-pemukul ke petak yang satu lagi, semasa Picer (FP saja) sedang mengambil isyarat atau nampaknya sedang membuat demikian dari Plet Picer, atau (SP saja) memijak ke atas Plet Picer. c. Bila `Pic Tak Kira' diisytiharkan. d. Bila sesuatu bola yang dipickan terkena mana-mana bahagian badan pemukul atau pakaiannya, tidak kira sama ada ia cuba memukul bola atau tidak. e. Bila bola melayang foul tidak dapat disambut. f. Bila pasukan menyerang menyebabkan penggangguan. g. Bila satu bola yang dipukul Fair terkena seorang Pengadil, atau Pelari 1. Sebelum menyentuhi seorang pemadang, termasuk Picer, atau 2. Sebelum melepasi seorang pemadang, selain daripada Picer dan tidak disentuh., atau 3. Selepas melepasi seorang pemadang, tidak termasuk picer dan pada penghakiman pengadil seorang pemadang yang lain boleh melakukan satu `out'. h. Bila bola berada di luar kawasan permainan. i. Bila sesuatu kemalangan berlaku kepada seorang pelari menyebabkannya tidak dapat mara ke bes yang telah diberikan percuma, maka ia boleh digantikan. Penggantinya dibenarkan mara ke bes-bes yang telah diberikan percuma. Pengganti mesti menyentuh semua bes yang diberikan atau bes/bes-bes yang tidak disentuh sebelum ini. j. (SP saja) Bila pemukul menampan atau mengetukkan bola. k. Bila sesuatu pic-liar atau bola yang Kecer terlepas, bergerak mengikut bawah, atas atau menembusi Penahan-Belakang. l. Bila `Time' diisytiharkan oleh pengadil. m. Bila mana-mana bahagian badan pemukul dikena oleh bola yang dipukulnya sendiri semasa ia berada di dalam Petak-pemukul. n. Bila seorang pelari berlari secara songsang bertujuan untuk mengelirukan pemadang atau memperolok-olokkan permainan. o. Bila jurulatih di Bes Ketiga berlari ke arah Plet Rumah, sama ada di atas atau berhampiran garisan bes semasa seorang pemadang sedang melakukan satu mainan ke atas bola yang telah dipukul atau dibaling dan tindakan jurulatih ini menyebabkan balingan ditarik ke arah Plet Rumah p. Bila satu atau lebih ahli-ahli pasukan menyerang berdiri atau berkumpul pada atau berhampiran sesuatu bes yang mana seorang pelari sedang mara, dan keadaan ini mengelirukan pemadang dan menambahkan kesulitan bagi mereka untuk melakukan mainan di situ. q. Bila pelari tidak menyentuh bes yang dimilikinya sehingga sesuatu pic yang sah dilepaskan. r. (SP saja) Bila pelari tidak menyentuh bes yang dimilikinya sehingga bola pic telah tiba di Plet Rumah. s. (SP saja) Selepas setiap straik atau `ball'. t. Bila satu bola dihalang diisytiharkan. u. Bila pemukul masuk ke dalam Petak-pemukul dengan atau sedang menggunakan bet dipinda. v. Bila pemukul masuk ke dalam Petak-pemukul dengan atau sedang menggunakan bet tak sah. w. Bila, dengan kurang daripada dua `out' dan seorang pelari di Bes Pertama, sesuatu bola melayang-fair (termasuk pukulan-kencang atau tampanan), dilepaskan dengan sengaja, selepas bola telah dikawal dengan tangan atau glofnya. PERHATIAN: Jika Bola-melayang-dalam telah dikuatkuasakan, maka peraturan melepaskan bola dengan sengaja ini dibatalkan. x Bila seorang pemadang membawa satu bola-hidup ke dalam kawasan bola-mati. y. Bila `Time' telah diisytiharkan dan sesuatu rayuan sedang dibuat oleh seorang pemain pasukan bertahan.

64

z Bila pemukul belum masuk lagi ke dalam Petak-pemukul, 10 saat selepas pengadil telah melaungkan `PLAY BALL' aa. Bila seorang, selain daripada seorang ahli pasukannya, masuk ke dalam padang permainan dan melakukan satu penggangguan. ab. Bila seorang pemukul-pelari berlangkah ke hala Plet Rumah untuk mengelak atau memperlambat-lambatkan dicecah oleh seorang pemadang. ac. Bila seorang ahli pasukan menyerang memadamkan garisan-garisan petak-pemukul dengan sengaja. ad. Bila picer mengumumkan Diberi Bes dengan sengaja kepada seorang pemukul. Bah. 2. BOLA ADALAH DALAM MAINAN. Bola adalah dalam mainan di dalam keadaan-keadaan berikut: a. Pada permulaan permainan dan setiap separuh inning bila Picer memiliki bola dan berada di dalam posisi picnya dan pengadil Plet telah melaungkan `PLAY BALL'. b. Bila Undang-undang Bola-Melayang-Dalam dikuatkuasakan. c. Bila bola balingan terlepas seorang pemadang dan masih dalam kawasan mainan. d. Bila pukulan fair terkena pengadil atau pelari di dalam kawasan fair ketika: 1. Melepasi seorang pemadang, tidak termasuk Picer dan tidak ada pemadang lain boleh melakukan satu `out', atau 2. Menyentuh seorang pemadang, termasuk Picer. e. Bila bola-fair terkena pengadil di dalam kawasan-foul. f. Bila pelari telah tiba di bes yang sepatutnya, semasa seorang pemadang secara tak sah memadangkan sesuatu bola-pukulan, bola-balingan atau bola yang dipickan. g. Bila seorang pelari diisytiharkan `out' kerana memintasi seorang pelari yang berada di depannya. KEKECUALIAN: Bila seorang pelari diisytiharkan `out' kerana memintas pelari di depannya semasa bola mati, maka bola tetap mati. h. Bila tidak ada mainan dilakukan ke atas seorang pemain yang dihalang, bola adalah masih hidup sehingga selesainya mainan. i. Bila bola-fair dipukul secara sah. j. Bila seorang pelari mesti kembali ke bes-bes secara songsang semasa bola dalam mainan. k. Bila seorang pelari telah tiba di sesuatu bes sebelum ia dimatikan. l. Bila sesuatu bes telah dianjak dari tempatnya, pelari-pelari sedang berlari mengelilingi bes bes. m. Bila seorang pelari berlari lebih daripada 0.91m(3 kaki) dari lorong besnya, sama ada mengikut giliran betul atau songsang untuk mengelak dicecah. n. Bila seorang pelari dicecah atau dimati-paksa. o. Bila seorang pelari diisytiharkan `out' oleh pengadil kerana tidak kembali untuk menyentuh sesuatu bes bila mainan disambung semula selepas sesuatu penangguhan. p. Bila sesuatu Mainan-rayuan bola hidup sedang dilaksanakan secara sah. q. Bila pemukul memukul bola. r. Bila sesuatu bola-hidup terkena jurugambar, penjaga padang, polis, dll., yang ditugaskan dalam permainan itu. s. Bila suatu bola-melayang telah disambut secara sah. t. Bila sesuatu bola-balingan terkena seorang pemain menyerang. u. Jika pemukul melepaskan betnya selepas satu pukulan, dan bola berguling ke atas bet itu di dalam kawasan-fair dan, pada penghakiman pengadil, tidak dilakukan dengan sengaja. v. Bila bola yang dibaling terkena pengadil. w. Bila-bila masa bola tidak mati, seperti dalam Bah. 1 undang-undang ini. x. Bila bola-balingan terkena seorang jurulatih dengan tidak sengaja. y. Bila sesuatu `BALL' diisytiharkan ke atas pemukul dan bila empat `ball' telah diisytiharkan, pemukul tidak boleh dimatikan sebelum ia tiba di Bes Pertama.

65

z. Bila satu `STRAIK' diisytiharkan ke atas pemukul dan selepas tiga `straik' telah diisytiharkan. aa. Bila suatu pukulan-sipi telah disambut secara sah. ab. (SP saja) Bila bola dipukul dan mainan sedang berlangsung. Ini termasuk Mainan-rayuan yang berikutannya.. ac. Jika bola terlucut dari tangan Picer di dalam pergerakan permulaan picnya atau di dalam ayunan belakangnya. ad. Bila pelari diisytiharkan `out' kerana berada di belakang dan tidak menyentuh bes, kemudian memecut keluar bila pukulan melayang berlaku. ae. Bila seorang pelari meninggalkan besnya, tidak mara ke bes seterusnya, tetapi masuk ke dalam kawasan pasukannya, atau meninggalkan padang permainan dan diisytiharkan `out'. af. Bila seorang pelari diisytiharkan `out' kerana telah dibantu secara fizikal oleh seorang selain daripada pelari yang lain. KEKECUALIAN: Bila bantuan ini berlaku semasa satu pukulan-foul tidak dapat disambut, bola tetap mati. ag. (SP saja) Bola tetap hidup sehingga pengadil melaungkan `Time'; ini patut dilakukan bila bola dipegang oleh seorang pemadang di padang-dalam dan pada pandangan pengadil segala mainan telah tamat. Bah. 3. BOLA-MATI-LENGAHAN. Terdapat lima situasi yang mana perlanggaran undang-undang berlaku. Ini disedari oleh Pengadil dan bola adalah hidup sehingga tamatnya mainan. Situasi-situasi ini ialah: a. Sesuatu Pic tak sah b. Penghalangan yang dilakukan oleh Kecer. c. Penggangguan oleh Pengadil Plet d. Penghalangan e. Alatan yang keluar daripada tempat asalnya bersentuh dengan sesuatu bola balingan, sesuatu bola pic, atau sesuatu bola yang dipukul fair .

66

UNDANG-UNDANG 10 - PENGADILAN Bah. 1. KUASA DAN TUGAS-TUGAS. Pengadil adalah wakil liga atau pertubuhan yang ditugaskan ke sesuatu pertandingan tertentu dan oleh itu, diberi kuasa dan dikehendaki melaksanakan setiap bahagian undang-undang ini. Mereka berkuasa memerintah seorang pemain, jurulatih, ketua pasukan atau pengurus pasukan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang pada penghakimannya adalah perlu untuk menguatkuasakan dan memberi kesan kepada satu atau semua undang-undang ini dan untuk mengenakan hukuman sebagaimana yang ditentukan di dalamnya. Pengadil Plet berkuasa membuat keputusan terhadap sebarang situasi yang tidak diliputi di dalam undangundang ini. MAKLUMAT UMUM UNTUK PENGADIL-PENGADIL a. Pengadil tidak boleh dari ahli sesuatu pasukan. Contoh: pemain, jurulatih, pengurus, pegawai, pencatit skor atau penaja. b. Pengadil hendaklah benar-benar pasti akan tarikh, masa dan tempat pertandingan diadakan, dan hendaklah berada di padang pertandingan 20-30 minit lebih awal dari masa yang dijadualkan, mulakan perlawanan pada masa tepat dan meninggalkan padang bila perlawanan tamat. c. Pengadil lelaki dan perempuan hendaklah memakai: 1. Kemeja biru-muda, lengan panjang atau pendek. 2. Stoking berwarna biru-tua. 3. Seluar berwarna biru-tua. 4. Topi berwarna biru-tua dengan perkataan ISF dalam warna putih dan biru ditulis pada permukaan depannya. 5. Beg-bola berwarna biru-tua (Pengadil Plet saja) 6. Jeket atau baju-panas (sweater) berwarna biru-tua. 7. Kasut dan tali pinggang berwarna hitam 8. Kemeja biru-muda dipakai atas baju-T berwarna putih. d. Pengadil tidak boleh memakai barang kemas yang terdedah yang boleh merbahayakan. KEKECUALIAN: Gelang atau rantai `penanda perubatan'. e. Pengadil Plet dalam Pic-pantas: 1. Mesti memakai adang-muka hitam dengan alasnya berwarna hitam atau warna kulit dan pelindung kerongkong berwarna hitam (satu pelindung dawai yang dipanjangkan ke bawah boleh diguna untuk menggantikan pelindung kerongkong). 2. Digalakkan juga memakai pelindung badan dan pelindung kaki.. f. Pengadil-pengadil hendak memperkenalkan diri kepada ketua-ketua pasukan, pengurus dan pencatat skor. g. Pengadil hendaklah memeriksa batasan-batasan padang permainan dan alatan serta menjelaskan semua undang-undang mengenai padang kepada kedua-dua pasukan dan jurulatih-jurulatih mereka. h. Setiap pengadil berkuasa membuat keputusan mengenai perlanggaran undang-undang yang dilakukan pada bila-bila masa perlawanan sedang berjalan atau masa penangguhan permainan sehingga permainan itu tamat. i. Seorang pengadil tidak patut menyoalkan keputusan yang dibuat oleh seorang pengadil lain di dalam bidang tugas masing-masing, sebagaimana yang dibentangkan di dalam undangundang ini. j. Seorang pengadil bolehlah berunding dengan rakan sejawatnya pada bila-bila masa. Walaubagaimanapun, keputusan muktamad hendaklah terletak pada pengadil yang kuasa mutlaknya. k. Untuk menentukan tugas tertentu masing-masing, pengadil yang menentukan `Ball' dan `Straik' hendaklah dinamakan PENGADIL PLET, maka pengadil yang menentukan keputusan di bes-bes sebagai PENGADIL BES.

67

l. Pengadil Plet atau Pengadil Bes hendaklah mempunyai kuasa yang sama di dalam keadaankeadaan berikut: 1. Mengisytiharkan seorang pelari `out' kerana meninggalkan bes terlalu awal. 2. Memanggilkan `Time' untuk penangguhan permainan. 3. Mengeluar atau menyingkirkan seorang pemain, jurulatih atau pengurus dari permainan kerana melanggar undang-undang. 4. Mengisytiharkan semua Pic Tak Sah. 5. Mengisytiharkan Infield Fly m. Pengadil akan mengisytiharkan pemukul atau pelari `out' tanpa menunggu rayuan bergantung kepada keputusan yang dibuat mengikut undang-undang. PERHATIAN: Melainkan rayuan dibuat, pengadil tidak boleh mengisytiharkan seorang pemain `out' kerana tidak menyentuh bes, meninggalkan bes terlalu awal semasa bola melayang disambut, memukul tidak mengikut giliran, tidak melaporkan penggantian pemain, terdapat seorang Masuk-kembali tak sah, pemain Tukar-kembali atau pemain tarik-keluar yang masuk semula tidak dilapor, atau setelah tiba di Bes Pertama, mencuba ke Bes Kedua, sebagaimana diperuntukkan dalam undang-undang. n. Pengadil tidak boleh menghukumkan sesuatu pasukan yang mana hukuman itu akan memberi faedah kepada pasukan yang bersalah. o. Pengadil yang tidak mematuhi Undang-undang 10 bukan dasar untuk membuat bantahan. Ini hanya satu garis panduan saja bagi pengadil. Bah. 2. PENGADIL PLET: a. Hendaklah mengambil tempatnya di belakang Kecer. Ia hendaklah mengawal keseluruhan perlawanan, dan bertanggungjawab untuk mengendalikan permainan itu supaya berjalan mengikut undang-undang. b. Hendaklah menentukan semua kiraan `Ball' dan `Straik'. c. Hendaklah dengan persetujuan dan kerjasama dengan Pengadil Bes semasa menghakimkan semua mainan bola-pukulan, bola-fair atau bola-foul, sama ada bola disambut secara sah atau tak sah. Pada mainan yang memerlukan pengadil bes meninggalkan kawasan padangdalam, Pengadil Plet hendaklah mengambil alih tugas-tugas yang biasanya dijalankan oleh Pengadil Bes. d. Hendaklah menentukan dan mengisytiharkan sama ada; 1. Pemukul menampan atau menetak bola (SP). 2. Bola-pukulan terkena badan atau pakaian pemukul. 3. Bola-melayang adalah di padang-dalam atau di padang-luar. e. Hendaklah memberi bantuan untuk membuat keputusan di bes bila diperlukan. f. Hendaklah menentukan bilanya sesuatu permainan dihukum-kalah(forfeit). g. Hendaklah mengambil-alih semua tugas bila dilantik sebagai pengadil tunggal dalam permainan. Bah. 3 PENGADIL BES: a. Hendaklah mengambil tempatnya di padang permainan sebagaimana dinyatakan dalam Buku Panduan Pengadil. b. Hendaklah membantu pengadil plet dalam segala hal untuk menguatkuasakan undangundang permainan. Bah. 4 TANGGUNGJAWAB SESEORANG PENGADIL TUNGGAL Jika hanya seorang pengadil ditugaskan, segala tugas dan kuasanya hendaklah meliputi semua bidang. Posisi permulaan bagi setiap pic adalah di belakang Plet Rumah. Setiap kali bola dipukul dan mainan seterusnya, pengadil hendaklah bergerak keluar dari belakang Plet dan bertempat di padang-dalam untuk mendapatkan posisi terbaik untuk memerhatikan mainan selanjutnya.

68

Bah. 5 PERTUKARAN PENGADIL Pengadil tidak boleh ditukarkan sungguhpun dengan persetujuan kedua-dua pasukan yang terlibat, kecuali bila seorang pengadil tidak boleh meneruskan tugasnya kerana cedera atau sakit. Bah. 6. KEPUTUSAN PENGADIL. Tidak boleh menerima rayuan yang mempersoalkan penghakiman seorang pengadil tentang keputusan sama ada sesuatu bola-pukulan adalah fair atau foul, seorang pelari `selamat' atau `out', sesuatu pic adalah `straik' atau `ball', atau ke atas sebarang mainan yang melibatkan ketepatan penghakiman dan keputusan yang diberikan oleh mana-mana pengadil tidak boleh ditukar, kecuali ia pasti adanya perlanggaran sesuatu undang-undang. Sekiranya pengurus atau ketua mana-mana pasukan meminta penukaran keputusan berdasarkan perlanggaran undangundang, pengadil yang keputusannya menjadi persoalan, hendaklah, jika berasa ragu-ragu, berbincang dengan rakan sejawat sebelum mengambil sebarang tindakan. Tidak sekali-kali pun, seorang pemain atau sesiapa, selain daripada pengurus atau ketua sesuatu pasukan atau pelari di dalam situasi bahaya, atau pasukannya dalam keadaan yang merugikan. PERHATIAN: Pembetulan kesilapan ini tidak boleh dibuat bila Picer telah melepaskan picnya atau semua pemain pasukan bertahan telah pun meninggalkan kawasan-fair. Bah. 7 ISYARAT a. Untuk menunjukkan bahawa permainan hendaklah dimulakan atau disambungkan semula, Pengadil hendaklah melaungkan `PLAY BALL' dan pada masa yang sama, mengarahkan Picer supaya menghantarkan bola. b. Untuk menunjukkan satu `STRAIK', pengadil hendaklah menaikkan tangan kanannya ke atas, menunjukkan bilangan straik dengan jari, dan pada masa yang sama, melaungkan straik dengan suara yang jelas dan yakin, diikuti dengan panggilan bilangan straik. c. Untuk mengisytiharkan satu `BALL', isyarat tangan tidak diperlukan. Panggilan itu adalah `ball' diikuti dengan bilangannya. d. Untuk menunjukkan jumlah kiraan `Ball' dan `Straik', bilangan `ball' hendaklah dilaungkan dulu. e. Untuk menunjukkan satu FOUL, pengadil hendaklah melaungkan `FOUL BALL' sambil meluruskan sebelah tangannya mendatar ke arah luar `diamond', menurut arah bola. f. Untuk menunjukkan satu BOLA-FAIR, pengadil hendaklah meluruskan tangannya ke tengah `diamond', dengan menggunakan pergerakan mengepam. g. Untuk menunjukkan seorang pemukul atau pelari `OUT', pengadil hendaklah menaikkan tangan kanannya ke atas, melebihi paras bahu, dengan tangan tergenggam. h. Untuk menunjukkan seorang pemain itu SELAMAT, pengadil hendaklah meluruskan kedua-dua lengannya ke tepi badan, dengan tapak tangan pusing ke bawah. i. Untuk menunjukkan penangguhan permainan, pengadil hendaklah melaungkan `Time' dan pada masa yang sama, meluruskan kedua-dua lengan ke atas kepala. Pengadil-pengadil lain hendaklah dengan serta-merta memaklumkan penangguhan permainan itu dengan tindakan yang sama. j. BOLA-MATI-LENGAHAN akan ditunjukkan oleh pengadil dengan meluruskan lengan kirinya secara mendatar ke tepi badan. k. Untuk menunjukkan BOLA TERPERANGKAP, pengadil hendaklah meluruskan keduadua lengannya ke tepi badan secara mendatar, dengan tapak tangan pusing ke bawah. l. Untuk menunjukkan PEMBERIAN DUA BES, pengadil hendaklah meluruskan tangan kanan atas kepalanya dan mengeluarkan dua jari, iaitu bilangan bes yang diberikan. m. Untuk menunjukkan LARIAN `HOME' pengadil hendaklah meluruskan lengan kanannya, dengan tangan tergenggam, ke atas kepala dan memutarkannya mengikut pusingan jam. n. Untuk menunjukkan BOLA MELAYANG-DALAM, pengadil hendaklah melaungkan `BOLA MELAYANG-DALAM, JIKA FAIR, PEMUKUL ADALAH OUT'. Pengadil hendaklah meluruskan sebelah lengannya di atas kepala. o. Untuk menunjukkan JANGAN PIC, pengadil hendaklah menaikkan sebelah tangan di

69

depan badan dengan tapak tangan menghadapi Picer. `TIADA PIC' hendaklah diisytiharkan jika Picer melepaskan pic semasa pengadil menaikkan tangannya seperti tersebut. Bah. 8. PENANGGUHAN PERMAINAN. a. Seorang pengadil boleh menangguhkan permainan, jika pada pendapatnya, keadaan sewajar dengan tindakan sedemikian. b. Permainan hendaklah ditangguhkan apabila Pengadil Plet meninggalkan tempatnya untuk memberuskan Plet atau menjalankan tugas-tugas lain yang tidak ada berkaitan secara langsung dengan pengadilan permainan. c. Pengadil hendaklah menangguhkan permainan apabila seorang pemukul atau Picer berlangkah keluar dari tempatnya kerana sesuatu sebab munasabah. d. Seorang pengadil tidak patut melaungkan `Time' selepas Picer telah memulakan pergerakan picnya. e. Seorang pengadil tidak patut melaungkan `Time' bila sesuatu mainan masih berlangsung. f. Sekiranya berlaku kecederaan, kecuali pada penghakiman pengadil, adalah satu kecederaan yang serius (yang boleh merbahayakan pemain), `Time' tidak patut dilaungkan sehingga semua mainan yang masih berlangsung telah selesai atau pelari-pelari telah berhenti di besbes mereka. KESAN- Bah. 8f: Jika berlakunya kecederaan, dan permainan ditangguhkan, bola akan menjadi mati dan semua pelari akan diberi bes atau bes-bes yang pada penghakiman pengadil mereka akan dapat jika tidak berlakunya kecederaan tersebut. g. Pengadil tidak patut menangguhkan permainan atas permintaan pemain-pemain, jurulatihjurulatih atau pengurus-pengurus sehingga semua tindakan yang masih berlangsung oleh mana-mana pasukan telah diselesaikan. h. (SP saja). Bah. 9 PERLANGGARAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUMANNYA a. Pemain-pemain, jurulatih-jurulatih, pengurus-pengurus tidak boleh menggunakan kata-kata yang menghina atau menyakitkan hati terhadap atau mengenai pemain-pemain lawannya, pegawai-pegawai atau penonton-penonton, atau melakukan tindakan lain yang boleh dianggap tingkahlaku yang tidak bersemangat kesukanan. b. Hukuman kerana perlanggaran undang-undang oleh seorang pemain ialah MENGELUARKAN atau MENYINGKIRKAN pesalah itu dari permainan. c. Hukuman ke atas kesalahan pengurus, jurulatih atau ahli-ahli lain pasukan ialah: 1. Untuk kesalahan pertama, pesalah boleh diberi amaran. 2. Untuk kesalahan yang kedua, atau kesalahan pertama yang dianggapkan serius, pesalah hendaklah DISINGKIRKAN. PERHATIAN: Ke atas sesuatu sebab bila ketua jurulatih disingkirkan , dia dikehendaki memaklumkan kepada pengadil nama orang yang akan mengambil alih jawatan ketua jurulatih bagi tempoh permainan yang tinggal. d. Pesalah yang telah DIKELUARKAN boleh berada di dalam kawasan pasukan, tetapi tidak boleh terlibat di dalam permainan lagi, kecuali sebagai seorang jurulatih saja. e. Seorang pemain, pengurus, jurulatih atau mana-mana ahli pasukan yang telah DISINGKIRKAN hendaklah pergi terus ke bilik menukar pakaian atau meninggalkan padang untuk sepanjang permainan. f. Kegagalan seorang yang DIKELUARKAN atau DISINGKIRKAN itu meninggalkan padang dengan segara, akan menyebabkan permainan itu dihukum-kalah.

70

UNDANG-UNDANG 11 - BANTAHAN Bah. 1. BANTAHAN-BANTAHAN TIDAK BOLEH DITERIMA. Bantahan-bantahan tidak akan diterima, atau dipertimbangkan jika ianya berdasarkan sematamata atas keputusan yang melibatkan ketepatan penghakiman oleh pihak pengadil, atau jika pasukan yang membuat bantahan telah menang perlawanan tersebut. Contoh-contoh bantahan yang tidak boleh dipertimbangkan ialah: a. Sama ada sesuatu bola-pukulan adalah fair atau foul. b. Sama ada seorang pelari selamat atau `out'. c. Sama ada sesuatu pic adalah `Straik' atau `Ball'. d. Sama ada sesuatu pic adalah sah atau tidak sah. e. Sama ada seorang pelari menyentuh atau tidak menyentuh bes. f. Sama ada seorang pelari meninggalkan besnya terlalu awal pada bola-melayang yang disambut. g. Sama ada bola-melayang disambut secara sah atau tidak. h. Sama ada bola itu adalah bola melayang-dalam atau tidak. i. Sama ada berlakunya penggangguan atau tidak. j. Sama ada berlakunya penghalangan atau tidak. k. Sama ada seorang pemain atau bola-hidup masuk atau tidak ke dalam kawasan bola-mati atau menyentuh objek atau orang di dalam kawasan bola-mati. l. Sama ada satu bola-pukulan melepasi pagar atau tidak, dalam penerbangannya. m. Sama ada padang itu layak untuk meneruskan atau menyambung semula permainan. n. Sama ada cukup cahaya yang tinggal untuk meneruskan permainan. o. Sebarang hal lain yang hanya melibatkan ketepatan penghakiman oleh pengadil-pengadil. Bah. 2. BANTAHAN-BANTAHAN YANG BOLEH DITERIMA. Bantahan-bantahan yang harus diterima dan dipertimbangkan termasukan perkara-perkara seperti berikut: a. Salah-tafsiran sesuatu undang-undang permainan itu. Hendaklah dibuat sebelum pic yang berikutnya atau sebelum semua pemadang-dalam telah meninggalkan kawasan fair, atau jika ianya mainan terakhir di dalam permainan, sebelum pengadil-pengadil telah meninggalkan padang permainan. b. Kegagalan seorang pengadil mengguna undang-undang yang betul terhadap sesuatu situasi. c. Kegagalan mengenakan hukuman yang betul terhadap sesuatu perlanggaran undangundang. PERHATIAN: 1. Bantahan-bantahan berkenaan dengan perkara di atas mesti dibuat sebelum pic yang seterusnya, atau sebelum semua pemadang-dalam telah meninggalkan kawasan Fair, atau, jika dalam mainan terakhir, sebelum pengadil-pengadil telah meninggalkan padang permainan. 2. Selepas satu pic telah dilepaskan (sama ada sah atau tak sah) tidak ada perubahan dibuat ke atas sebarang keputusan Pengadil d. Kelayakan ahli dalam senarai pasukan. PERHATIAN: Bantahan-bantahan yang tersebut di atas hendaklah diserahkan kepada pihak berkuasa (bukan pengadil) dan boleh dibuat pada bila-bila masa, bergantung kepada fasal-fasal Undang 11 Bahagian 5. Bah. 3. BANTAHAN-BANTAHAN YANG MELIBATKAN PENGHAKIMAN DAN PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG. Bantahan-bantahan yang mungkin melibatkan perkara mengenai penghakiman dan penafsiran undang-undang. Satu misalan keadaan jenis ini adalah seperti berikut: Dengan satu `out' dan pelari-pelari berada di Bes Kedua dan Ketiga. Pemukul memukul bolamelayang yang disambut. Pelari di Bes Ketiga menunggu di bes sehingga bola disambut, tetapi pelari di Bes Kedua tidak. Pelari di Bes Ketiga melintasi Plet Rumah sebelum bola dimainkan di

71

Bes Kedua untuk kematian yang ketiga. Pengadil tidak membenarkan larian itu dikira. Persoalan, sama ada pelari-pelari itu meninggalkan bes-bes mereka sebelum bola disambut dan sama ada tindakan di Bes Kedua dilaksanakan sebelum pelari di Bes Ketiga itu melintasi Plet Rumah adalah semata-mata perkara penghakiman dan tidak boleh dibantahkan. Kegagalan pengadil membenarkan larian itu dikira adalah satu kesalahan tafsiran undang-undang dan adalah perkara yang wajar untuk dibantahkan. Bah. 4. PEMBERITAHUAN TENTANG KEINGINAN MEMBANTAH. Pemberitahuna tentang keinginan membantah mesti dibuat sebelum pic yang seterusnya (KEKECUALIAN) Kelayakan pemain. a. Pengurus atau wakil pengurus pasukan yang membuat bantahan hendaklah memberitahu pengadil dengan segera bahawa bantahan dibuat, tetapi perlawanan akan diteruskan. Pengadil Plet akan mengumumkannya kepada pasukan lawan dan Pencatat skor. b. Semua pihak yang terlibat, mesti mengambil perhatian situasi berkenaan untuk membantu supaya mendapatkan keputusan sewajarnya di dalam isu tersebut. PERHATIAN: Jika melibatkan Mainan-rayuan, rayuan ini hendaklah dibuat sebelum pic dilepaskan atau sebelum pasukan bertahan telah meninggalkan padang. Untuk tujuan peraturan ini, bila pasukan `telah meninggalkan padang' adalah bila Picer dan semua pemain telah meninggalkan kawasan fair dan sedang berjalan balik ke tempat duduk mereka. Bah. 5 TEMPOH MASA UNTUK MEMBUAT BANTAHAN RASMI. Bantahan rasmi secara bertulis hendaklah dikemukakan dalam tempoh masa yang berpatutan. a. Sekiranya tiada undang-undang liga atau pertandingan yang menetapkan had masa untuk mengemukakan sesuatu bantahan, sesuatu bantahan itu hendaklah dipertimbangkan jika ianya dikemukakan dalam masa yang berpatutan, bergantung kepada keadaan kes dan kesukaran memperolehi maklumat untuk mengasaskan bantahan itu. b. Dalam tempoh 48 jam selepas masa yang dijadualkan pertandingan itu, adalah pada umumnya dianggap tempoh yang berpatutan. Bah. 6. MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN SEMASA MEMBUAT BANTAHAN RASMI SECARA BERTULIS. Bantahan rasmi secara bertulis hendaklah mengandungi maklumat berikut: a. Tarikh, masa dan tempat permainan. b. Nama pengadil-pengadil dan pencatat-pencatat skor. c. Undang-undang dan bahagiannya dalam Undang-Undang Rasmi atau undang-undang tempatan yang mana bantahan dibuat. d. Keputusan dan keadaan-keadaan yang mengawasi keputusan itu. e. Semua kenyataan-kenyataan yang terlibat dalam hal yang dibantahkan. Bah. 7. KEPUTUSAN BANTAHAN. Keputusan yang dibuat mengenai sesuatu permainan yang dibantah mesti menghasilkan salah satu daripada yang berikut a. Bantahan itu tidak diterima dan keputusan permainan itu adalah seperti yang telah dimainkan. b. Apabila sesuatu bantahan diterima atas hal kesalahan penafsiran sesuatu undang-undang permainan, permainan itu hendaklah dimainkan semula dari masa keputusan yang tidak betul itu telah dibuat, dengan keputusan itu dibetulkan. c. Bila sesuatu bantahan kerana ketidaklayakan diterima, permainan hendaklah dihukumkalah kepada pasukan yang tidak bersalah.

72

RULE 12. SCORING. Sec. 1. THE OFFICIAL SCORER. a. Shall keep records of each game as outlined in the following rules. b. Shall have the sole authority to make all decisions involving judgment. For example, it is the scorer's responsibility to determine whether a batter's advance to first base is the result of a hit, or an error. However, a scorer shall not make a decision which conflicts with the Official Playing Rules, or with an umpire's decision. Sec. 2. THE BOX SCORE. a. Each player's name and the position, or positions to be played, shall be listed in the order in which he batted, or would have batted, unless the player is legally substituted, ejected, or removed from the game, or the game ends before his turn at bat. NOTE: (Blood Ruling) Any statistics accrued by the Replacement Player while he is in the game, are credited to that player, even if he is a listed substitute who does not eventually enter the game as a substitution for another player. 1. (FP ONLY) The Designated Player (DP) is optional, but if one is used, it must be made known prior to the start of the game and be listed on the score sheet in the regular batting order. Ten names will be listed, with the tenth name being the FLEX PLAYER for whom the DP is batting. 2. (SP ONLY) The Extra Player (EP) is optional, but if one is used, it must be made known prior to the start of the game and be listed on the score sheet in the regular batting order. Eleven names (twelve for Co-ed) will be on the official batting order and all will bat. NOTE: If an EP is used, he must be used the entire game. Failure to complete the game with an EP results in forfeiture of the game. b. Each player's batting and fielding record must be tabulated. 1. The first column shall show the number of times at bat by each player, but a time at bat shall not be charged against the player when that player a) Hits a sacrifice fly that scores a runner. b) Is awarded a base on balls. c) Is awarded first base because of obstruction. d) (FP ONLY) Hits a sacrifice bunt. e) (FP ONLY) Is hit by a pitched ball. 2. The second column shall show the number of runs by each player. 3. The third column shall show the number of base hits made by each player. A base hit is a batted ball that permits the batter to reach the base safely. When a batter-runner reaches first base, or any succeeding base, safely on a fair ball that settles on the ground, clears the fence, or strikes the fence before being touched by a fielder. When a batter-runner reaches first base safely on a fair ball which is hit with such force, or such slowness, or which takes an unnatural bounce, making it impossible to field with ordinary effort in time to retire the batter-runner. When a fair ball, which has not been touched by a fielder, becomes "dead" because of touching the person, or clothing, of a runner or umpire. When the fielder unsuccessfully attempts to retire a preceding runner and, in the scorer's judgment, the batter-runner would not have been retired at first base by perfect fielding. When the batter ends the game with a base hit that drives in a sufficient number of runs to give his team the lead, the batter shall be credited with only as many bases as were advanced by the runner scoring the winning run, provided the batter runs a similar number of bases.

a) b)

c) d) e)

EXCEPTION: When the batter ends the game with an out of the park home run, he shall be credited with a home run and all runners, including himself, shall be allowed to score. 4. The fourth column shall show the number of opponents put out by each player.

73

a) A putout is credited to a fielder each time he 1) Catches a fly ball or line drive. 2) Catches a thrown ball that retires a batter or runner. 3) Touches a runner with the ball when the runner is off the base to which he is entitled. 4) Is nearest the ball when a runner is declared out for being struck by a fair ball, or interfering with the fielder. 5) Is nearest the unreported substitute, who is declared out in accordance with Rule 4, Sec. 8g OFFENSE (1b). 6) Is nearest a runner, who is called out for running out of the base path. b) A putout is credited to the catcher 1) When a third strike is called. 2) (SP ONLY) When the batter bunts, or chops the ball downward. 3) When the batter fails to bat in correct order. 4) When the batter interferes with the catcher. 5) (SP ONLY) When the batter hits a third strike foul ball. 6) When the batter is called out, for batting illegally. 7) (FP ONLY) When the batter is called out, for an attempted bunt on the third strike. 8) When the batter is declared out, for using an illegal or altered bat. 9) When the batter is called out for changing batters box. 5. The fifth column shall show the number of assists made by each player. An assist shall be credited a) To each player who handles the ball in any series of plays which results in the putout of the runner. Only one assist and no more shall be given to any player who handles the ball in any putout. A player, who has aided in a rundown or other play of the kind, may be credited with both an assist and a putout. b) To each player who handles, or throws, the ball in such a manner that a putout would have resulted, except for an error of a teammate. c) To each player who, by deflecting a batted ball, aids in a putout. d) To each player who handles the ball in a play which results in a runner being called out for interference, or for running out of base line. 6. The sixth column shall show the number of errors made by each player. Errors are recorded in the following situations a) For each player who commits a misplay which prolongs the turn at bat of the batter, or life of the present runner. b) For the fielder, who fails to touch the base after receiving the ball to retire the runner on a force-out, or when a runner is compelled to return to base. c) For the catcher, if a batter is awarded first base for obstruction. d) For the fielder, who fails to complete a double play because of dropping the ball. e) For the fielder, if a runner advances a base, because of his failure to stop, or try to stop, a ball accurately thrown to a base, providing there was occasion for the throw. When more than one player could receive the throw, the scorer must determine which player gets the error. Sec. 3. BASE HITS SHALL NOT BE RECORDED. A base hit shall not be scored in the following cases. a. When a runner is forced out by a batted ball, or would have been forced out, except for a fielding error. b. When a player fielding a batted ball retires a preceding runner with ordinary effort. c. When a fielder fails in an attempt to retire a preceding runner and, in the scorer's judgment, the batterrunner could have been retired at first base. d. When a batter-runner reaches first base safely, as a result of a preceding runner being called out for interfering with a batted ball, or a defensive player. EXCEPTION: If, in the judgment of the scorer, the batter would have reached first base safely had the interference not occurred, a safe hit shall be credited to the batter.

74

Sec. 4. SACRIFICE FLY BALLS. A sacrifice fly is scored when, with less than two outs, a. The batter scores a runner with a fly ball which is caught, or b. The ball, or the line drive, handled by an outfielder (or an infielder running in the outfield) is dropped and a runner scores and, in the scorer's judgment, the runner could have scored after the catch, had the fly ball been caught. Sec. 5 RUNS BATTED IN. A run batted in is a run scored because of one of the following reasons. a. A safe hit. b. A sacrifice bunt or slap hit (FP ONLY), or sacrifice fly (FP and SP). c. A foul fly caught. d. An infield putout, or fielder's choice. e. A runner forced home because of obstruction, the batter being hit with a pitched ball, or being given a base on balls. f. A homerun and all runs scored as a result. Sec. 6. PITCHER CREDITED WITH A WIN. A pitcher shall be credited with a win in the following situations. a. When he is the starting pitcher, and has pitched at least four innings, and his team was not only in the lead when he is replaced but remains in the lead for the remainder of the game. b. When a game is ended after five innings of play, and the starting pitcher has pitched at least three innings, and his team scores more runs than the other team when the game is terminated. Sec. 7. PITCHER CHARGED WITH A LOSS. A pitcher shall be charged with a loss, regardless of the number of innings he has pitched, if he is replaced when his team is behind in the score and his team thereafter fails to tie the score, or gain the lead. Sec. 8. GAME SUMMARY. The summary shall list the following items in this order. a. The score by innings and the final score. b. The runs batted-in and by whom hit. c. Two-base hits and by whom hit. d. Three-base hits and by whom hit. e. Home runs and by whom hit. f. Sacrifice flies and by whom hit. g. Double plays and players participating in them. h. Triple plays and players participating in them. i. Number of walks given by each pitcher. j. Number of batters struck out by each pitcher. k. Number of hits and runs allowed by each pitcher. l. The name of the winning pitcher. m. The name of the losing pitcher. n. The time of the game. o. The names of the umpires and scorers. p. (FP ONLY) Stolen bases and by whom. q. (FP ONLY) Sacrifice bunts. r. (FP ONLY) The names of batters hit by a pitched ball and the pitcher who hit them. s. (FP ONLY) The number of wild pitches made by each pitcher. t. (FP ONLY) The number of passed balls made by each catcher. Sec. 9. STOLEN BASES. (FP ONLY) Stolen bases are credited to a runner whenever he advances one base unaided by a hit, a putout, an error, a force-out, a fielder's choice, a passed ball, a wild pitch or an illegal pitch.

75

a. This includes a batter-runner advancing to second on an awarded base on balls. Sec. 10. RECORDS OF FORFEITED GAMES. All records of a forfeited game shall be included in the official records, except that of a pitcher's won-lost record.

76

Apendik 1 A UKURAN GELANGANG RASMI SOFBOL

77

Apendik 1 - B UKURAN GELANGGANG RASMI DIAMOND RASMI SOFBOL

78

Apendik 1 - D UKURAN BES, PLET DAN KOTAK PEMUKUL.

79

Appendix 1 - E QUICK REFERENCE DISTANCE TABLE Backstop Shall have an unobstructed area of not less than 7.62m (25 ft), nor more than 9.14m (30 ft) in width, outside the foul lines and between home plate and the backstop. Bases a. Home plate to first/third18.29m (60 ft) from the back part of home plate to the back of the base b. Home plate to second 25.86m (84 ft 10 in) from back point of home plate to the middle of the base Batters boxes One on each side of home plate, shall measure 0.91m (3 ft) by 2.13m (7 ft). The inside lines of the batter's box shall be 15.2cm (6 in) from home plate. The front line of the box shall be 1.22m (4 ft) in front of a line drawn through the center of home plate. The lines are considered as being within the batter's box. Catchers box 3.05m (10 ft) in length from the rear outside corners of the batters' boxes and shall be 2.57m (8 ft 5 in) wide. Coaches boxes Behind a line 4.57m (15 ft) long drawn outside the diamond. The line is parallel to and 3.65m (12 ft) from the first and third baselines, extended from the bases toward home plate. Fences Refer to Appendix 2 Home plate It shall be a five-sided figure 43.2cm (17 in) wide, across the edge facing the pitcher. The sides shall be parallel to the inside lines of the batter's box and shall be 21.6cm (8 1/2 in) long. The sides of the point facing the catcher shall be 30.5cm (12 in) long. Infield -Skinned portion 18.29m (60 ft) arc from the front center of the pitchers plate Lines 50mm to 100 mm (2 to 4 in) wide On-deck circle 1.52m (5 ft) circle 0.76m (2 1/2 ft) radius placed adjacent to the end of players' bench or dugout area closest to home plate One Meter Line Drawn parallel to and 0.91 m (3 ft) from the baseline, starting at a point halfway between home plate and first base Pitchers circle 4.88m (16 ft) circle drawn from center of the front edge of the pitcher's plate 2.44m (8 ft) in radius. Pitchers plate Made of rubber 61cm (24 in) long and 15.2cm (6 in) wide and the top of the plate shall be level with the ground (14.02m (46 ft) for men and 13.11m (43 ft) for women from the back point of home plate. Sideline Shall have an unobstructed area of not less than 7.62m (25 ft), nor more than 9.14m (30 ft) in width, outside the foul lines and between home plate and the backstop Warning track Minimum of 3.65m (12 ft) to a maximum of 4.57m (15 ft) from the outfield and/or side fences.

80

Appendix 2 DISTANCE TABLE CATEGORY Junior Womens FP 16 and under Junior Womens FP 19 and under Junior Mens FP 16 and under Junior Mens FP 19 and under Womens FP Mens FP Junior Womens SP 16 and under Junior Womens SP 19 and under Junior Mens SP 16 and under Junior Mens SP 19 and Under Womens SP Mens SP Co-Ed SP

PITCHING 12.19 m (40 ft) 13.11 m (43 ft) 14.02 m (46 ft) 14.02 m (46 ft) 13.11 m (43 ft) 14.02 m (46 ft) 14.02 m (46 ft) 15.24 m (50 ft) 14.02 m (46 ft) 15.24 m (50 ft) 15.24 m (50 ft) 15.24 m (50 ft) 15.24 m (50 ft)

BASE PATHS 18.29 m (60 ft) 18.29 m (60 ft) 18.29 m (60 ft) 18.29 m (60 ft) 18.29 m (60 ft) 18.29 m (60 ft) 19.81 m (65 ft) 19.81 m (65 ft) 19.81 m (65 ft) 19.81 m (65 ft) 19.81 m (65 ft) 19.81 m (65 ft) 19.81 m (65 ft)

FENCES (Minimums) 67.06 m (220 ft) 67.06 m (220 ft) 76.20 m (250 ft) 76.20 m (250 ft) 67.06 m (220 ft) 76.20 m (250 ft) 80.77 m (265 ft) 80.77 m (265 ft) 91.44 m (300 ft) 91.44 m (300 ft) 83.82 m (275 ft) 91.44 m (300 ft) 83.82 m (275 ft)

81

INELIGIBLE PLAYER and ILLEGAL RE-ENTRY violation and the PENALTY (Rule 4 S5 -11) Status A ILLEGAL PLAYER An illegal player who takes a position in the line-up either on offence or defence who does not have a legal right to that position. (R4 S8g) (R4 S8g & Eff Offence a) . It can be declared ineligible after a pitch legal or illegal. Violation 1 Replacement player enters without reporting. (R4 S 11b Eff.2) 2 Withdrawn player returns back without reporting. (R4 S 11e Eff.4) 3 DP replaces FLEX without reporting. (R4 S8 a1) 4 FLEX replaces DP without reporting. (R4 S8 a1) 5 Illegal Runner (Replace player in line-up as a runner for another runner).(Correctable) (R4 Eff S8g 3) 6 Unreported Subtitute or Illegal Subtitute (R4 S8 a1) Penalty After an Appeal: (While the violator is in the game & after a pitch been thrown legal or illegal) If the Appeal made after the Violator complete batting and save on base and before a pitch to the next batter or if at the end of the game and before the umpires leave the field, all runners including batter will return to the base last touch at the time of pitch. The violator declared Ineligible and OUT. All other outs occur due to the batting will stand REMOVE FROM THE GAME and declared INELIGIBLE PLAYER. If the Ineligible player enter to play, the team violates the rule will be forfitted B ILLEGAL RE-ENTRY 1 Batting not in his original place. (R4 S7c & Eff) 2 Starting player re-enters twice. (R4 S7a & Eff) 3 Subtitute player re-enters. (R4 S7b & Eff) 4 The use of an ineligible Replacement Player (R4 S 11b Eff.1) 5 DP placed not in the original batting order position. (R4 Eff S5a-f) 6 Flex placed as a batter not in the DP position. (R4 Eff S5g-i) 7 Name not listed in the line-up enter to play. (R4 S7 Eff. 7 a-c 3) 1 Pitcher who cannot pitch because Defence exceeding the limit of Charge Conference returns to the pitching position (R4 S Eff.11d-e1) After an Appeal: (While the violator is in the game & after a pitch been thrown legal or illegal) EJECTION to the i. Violator and ii. Coach or Manager. If the EJECTED person dont want to leave the field or enter to play, the team violates the rule will be forfitted

C ILLEGAL PITCHER

Once Discovered: EJECTION from the game.

Replacement Player.
1. Player who replacing bleeding player while in a game that been withdrawn from the game for treatment or to stop the bleeding or to clean or to change uniform if the blood stain cant be cleaned (can use other number that not yet been used). It is not subject to the provision of the substitution rules. All the credits will go to the withdrawn or that injured player.(R4 S 11) 2. Withdrawn player may return back to the game after the bleeding been stopped and the stain on the uniform cleaned. (R4 S11d) 3. Must be notified to the plate umpire to use replacement player(R4 S 11b) and

82

withdrawn player returning back (R4 S11e) 4. Period : Permitted for one inning (R4 S 11a): a. If the team is at bat, it can be use until complete turn at defence. b. If the team is at defence, it can be use until complete turn at bat. 5. Who can be the replacement player? a. Any subtitutes that have not been in the game. If after expiry time described and the withdrawn player still cantt recovered, the replacement player can continues under the substitution rule. (R4 S Eff.11d-e1) b. Any players been removed because : i. Starting player had enters twice ii. Subtitute that had been taken out. If after expiry time described and the withdrawn player still cantt recovered, he must be substitute by the legal player. (R4 S Eff.11d-e2) 6. The used of Ineligible Replacement Player will cause the the violation team to be forfitted. (R4 S 11b Eff.1)

83

Kesalahan PEMAIN TAK LAYAK (Ineligible Player) dan MASUK KEMABALI TAK SAH (Illegal Re-Entry) dan HUKUMANnya. Status A PEMAIN TAK SAH (ILLEGAL PLAYER) Pemain Tak Layak adalah pemain yang ditempatkan dalam senarai pemain penyerang atau bertahan yang berdasarkan undang2 tidak layak bermain. (R4 S8g) (R4 S8g & Eff Offence a) It can be declared ineligible after a pitch legal or illegal. Violation 1 Pemain Tukar Kembali atau Replacement Player masuk tanpa dilaporkan. (R4 S 11b Eff.2) 2 Pemain Ditarik Keluar atau Withdrawn Player kembali tanpa dilaporkan (R4 S 11e Eff.4) 3 DP menggambil tempat FLEX tanpa dilaporkan. (R4 S8 a1) 4 FLEX mengambil tempat DP tanpa dilaporkan. (R4 S8 a1) 5 Pelari Tak Sah (Meletakkan pemain yang sedang bermain sebagai pelari untuk pelari lain).(Dibetulkan sahaja) (R4 Eff S8g 3) 6 Pengganti tanpa Dilaporkan atau Pengganti Tak Sah (R4 S8 a1) Penalty Selepas Rayuan (Ketika pesalah itu dalam permainan) Jika Rayuan itu dibuat selepas pesalah itu selesai giliran memukulnya serta selamat di bes dan sebelum pic pertama dilepaskan kepada pemukul seterusnya atau jika pada akhir permainan dan sebelum pengadil-pengadil meninggalkan padang maka pesalah itu akan diisytiharkan OUT dan Pemain Tak Layak dan semua pelari termasuk pemukul mesti kembali ke bes yang akhir dimiliki sebelum pukulan itu. Segala OUT yang lain akibat pukulan tadi juga dikira DIKELUARKAN DARI PERMAINAN dan diisytiharkan sebagai PEMAIN TAK LAYAK. Jika pemain Pemain Tak Layak masuk bermain maka pasukan yang bersalah akan dihukum kalah atau Forfit. B MASUK KEMBALI TAK SAH (Illegal Re-Entry) 1 Memukul bukan di tempat giliran asalnya. (R4 S7c & Eff) 2 Pemain Utama Masuk bermain dua kali. (R4 S7a & Eff) 3 Pengganti yang masuk kembali. (R4 S7b & Eff) 4 Penggunaan Pemain Tak Layak sebagai Pemain Tukar Kembali atau Replacement Player (R4 S 11b Eff.1) 5 DP ditempatkan bukan di tempat giliran memukul asalnya. (R4 Eff S5a-f) 6 Flex ditempatkan sebagai pemukul bukan di tempat DP. (R4 Eff S5g-i) 7 Nama tiada dalam senarai pemain masuk bermain. (R4 S7 Eff. 7a-c 3) 1 Picer yang tak boleh pic lagi kerana pasukan bertahan telah melebihi ambil persidangan rasmi yang dibenarkan kembali pic lagi (R4 S Eff.11d-e1) Selepas Rayuan: (Ketika pesalah itu dalam permainan) DISINGKIRKAN kepada : i. Pesalah and ii. Jurulatih atau Pengurus. Jika pemain Pemain yang telah DISINGKIRKAN enggan pergi dalam masa yang mencukupi atau masuk bermain maka pasukan yang bersalah akan dihukum kalah atau Forfit.

C PICER TAK SAH (Illegal Pitcher)

Bila Disedari: DISINGKIRKAN daripada permainan

84

PEMAIN TUKAR KEMBALI. (Replacement Player).


1. Pemain yang menggambil tempat pemain yang berdarah ketika bermain yang terpaksa dibawa keluar untuk rawatan untuk menghentikan pendarahan, membersihkan kesan darah pada baju atau tukar unifom (boleh gunakan nombor lain yang belum digunakan) (R4 S 11) 2. Pemain ditarik keluar (Withdrawn Player) boleh kembali ke permainan. (R4 S11d) 3. Mesti dilaporkan kepada Plate Umpire tentang penggunaan Pemain Tukar Kembali (Replacement Player)(R4 S 11b) dan Pemain Tarik Kembali (Withdrawn Player) kembali ke permainan (R4 S11e) 4. Jangka Masa : Boleh digunakan untuk satu ining. (R4 S 11a): a. Kalau pasukan itu sedang memukuI, ia boleh digunakan sehingga pasukan itu selesai giliran memadangnya. b. Kalau pasukan itu sedang memadangI, ia boleh digunakan sehingga pasukan itu selesai giliran memukulnyanya. 5. Siapa boleh menjadi Pemain Tukar Kembali atau replacement player? a. Semua pemain pengganti yang belum bermain. Jika selepas masa yang dibenarkan tamat, pemain Tukar Kembali itu boleh terus bermain di bawah undang-undang Penggantian. (R4 S Eff.11d-e1) b. Semua pemain yang telah dikeluarkan kerana : i . Pemain utama yang telah masuk 2 kali. ii. Pemain pengganti yang telah dikeluarkan. Jika selepas masa yang dibenarkan tamat, pemain Tukar Kembali itu mesti ditukarkan dengan pemain yang layak bermain. (R4 S Eff.11d-e2) 6. Penggunaan Pemain Tak Layak sebagai Pemain Tukar Kembali atau Replacement Player akan menyebabkan pasukan bersalah itu akan dihukum kalah atau forfit. (R4 S 11b Eff.1)

DP DAN FLEX ( R4 S5)


Penggunaan DP dan FLEX mesti dimaklumkan kepada Umpire sebelum permainan dimulakan. 1. DP ialah pemain yang bermain ketika giliran menyerang atau memukul. DP akan memukul bagi FlEX. Nama DP ditulis dalam Borang Giliran memukul mengikut gilirannya. 2. FLEX ialah pemain yang bermain ketika giliran memadang atau bertahan. FLEX akan memadang bagi DP. Nama FLEX ditulis pada giliran ke 10 atau selepas nama pemukul giliran ke 9 dalam Borang Giliran Memukul. 3. Ketika giliran Menyerang atau Memukul, DP boleh digantikan oleh FLEX atau mana-mana pemain simpanan yang belum bermain. 3.1 Jika DP digantikan oleh FLEX dalam giliran memukul DP itu, maka DP telah dianggap meninggalkan permainan dan boleh masuk semula di bawah peraturan RE-Entry tetapi kemasukan FLEX menggantikan tempat DP ketika Menyerang atau memukul itu tidak dianggap sebagai satu penggantian tetapi mesti dimaklumkan kepada Umpire. 3.2 Jika DP digantikan oleh mana pemain simpanan maka DP telah dianggap meninggalkan permainan dan boleh masuk semula di bawah peraturan RE-Entry dan kemasukan pemain simpanan itu pula dianggap sebagai satu penggantian dan kalau pemain simpanan ini keluar, dia tidak boleh masuk lagi. 4. Ketika giliran Memadang atau Bertahan, FLEX boleh digantikan oleh DP atau mana-mana pemain simpanan yang belum bermain. 4.1 Jika FLEX digantikan oleh DP dalam giliran memadang, maka FLEX telah dianggap meninggalkan

85

permainan dan boleh masuk semula di bawah peraturan RE-Entry tetapi kemasukan DP mengambil tempat FLEX ketika memadang itu tidak dianggap sebagai satu penggantian tetapi mesti dimaklumkan kepada Umpire. 4.2 Jika FLEX digantikan oleh mana pemain simpanan maka FLEX itu telah dianggap meninggalkan permainan dan boleh masuk semula di bawah peraturan RE-Entry dan kemasukan pemain simpanan itu pula dianggap sebagai satu penggantian dan tidak boleh bermain ketika giliran menyerang atau memukul selagi DP masih bermain dalam giliran Menyerang tetapi akan terus bermain sebagai pemain pemadang dalam giliran memandang.kalau pemain simpanan ini keluar, dia tidak boleh masuk lagi. PERINGATAN : Meletakkan FLEX dalam giliran memukul bukan di tempat giliran DP akan menyebabkan 2 orang di EJECT iaitu 1. Pengurus atau Jurulatih dan 2. pemain yang bermain sebagai FLEX ketika itu. ( Effect R4 S 5g-i)

OPO (Offence Player Only / Pemain Penyerang Sahaja) (R4 S5g)


1. Syarat untuk jadi OPO ialah pemain itu mesti bukan DP atau FLEX yang bermain sebagai pemain Menyerang atau Memadang. 2. Hanya DP sahaja dibenarkan Mengambil Tempat OPO dalam giliran Memadang. Ini bermakna DP akan bermain sebagai pemadang bersama dengan FLEXnya. 2.1 contohnya dalam ining pertama DP bermain sebagai picer, maka picer yang asal itu akan bermain pada giliran menyerang sahaja. maka picer yang asal itu adalah OPO. Kemudian dalam ining ketiga picer yang asal itu boleh masuk semula di giliran memadang sebagai picer dan DP tadi dikeluarkan atau boleh bermain untuk mana pemain memadang kecuali FLEX sahaja (jika DP bermain sebagi pemadang untuk tempat FLEX maka ia dirujuk pada perkara 4.1 di atas.) 3. Kemasukan DP Mengambil Tempat pemain pemadang (OPO) ketika giliran memadang tidak dianggap sebagai satu Penggantian dan Pemain Pemadang (OPO) yang diambil tempat oleh DP itu pula tidak dianggap sebagai telah meninggalkan permainan dan ia boleh berterusan untuk jangka masa yang tidak terbatas dalam perlawanan tersebut dengan syarat mesti dimaklumkan kepada Pengadil Plet dan Pengadil Plet akan memaklumkan kepada pasukan lawan.

86

PROTEST FORM
PERSATUAN SOFBOL MALAYSIA SOFTBALL ASSOCIATION OF MALAYSIA

DATE : GAME NO. : :

TIME:

DIAMOND :

am / pm

... VS .

UMPIRES : P : ... U1 : .. U2: ... U3: ...

SCORERS : 1 : ...... 2 : ...


The rule and section of the Official Rules, under which the protest is made : . The decision and conditions surrounding the making of the decision: All essential facts involved in the matter protested : . Protest made by: sgnt.. Name:. Team :

87

BORANG BANTAHAN
PERSATUAN SOFBOL MALAYSIA SOFTBALL ASSOCIATION OF MALAYSIA TARIKH: No.PERLAWANAN :

MASA:

pg / ptg

GELANGGANG:

: . LWN ..

PENGADIL : P: ... U1: .. U2: ... U3: ...

SKORER : 1 : ...... 2 : ...


Peraturan dan Seksyen yang digunakan berkaitan dengan bantahan yang dibuat : Keputusan dan situasi yang berkaitan dengan keputusan yang dibuat: Fakta penting yang digunakan mengenai bantahan yang dibuat : Bantahan dibuat oleh: tt.. Nama :. Pasukan : .

88

Checklist for Umpires Pregame Conference


Heres a checklist of topics to be discussed: Any new or updated rules

-line coverage and dead-ball area coverage

for the call and how to handle appeals

-up between innings

captains

89