Anda di halaman 1dari 18

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

Bahagian A (30 markah) Tiap-tiap soalan diikuti oleh 4 pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya. Jawab semua soalan. Sekiranya kamu tidak dapat

1.

Gambar menunjukkan tiga jenis hidupan.

Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang hidupan-hidupan ini? I II III Hidupan-hidupan ini adalah mikrooraganisma Hidupan-hidupan ini bernafas dan bergerak Hidupan-hidupan ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar

I dan II sahaja

II dan III sahaja

I dan III sahaja

I, II dan III

2.

Roslin menghidap campak. Antara berikut, yang manakah cara yang paling baik untuk mencegah penyakit ini daripada merebak? A B C D Mengkuarantinkannya Meminum air yang telah dididihkan Mencuci tangan dengan air dan sabun Menutup badannya dengan selimut setiap masa

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

3.

Gambar menunjukkan dua haiwan, P dan Q.

Bagaimanakah haiwan P dan Q memastikan kemandirian spesiesnya? P A Menghasilkan telur yang banyak Q Menyimpan anaknya di dalam mulut

Bertelur banyak

Menyembunyikan anaknya di dalam gua

Membawa telur di atas belakangnya

Memberi makan kepada anaknya

Menyembunyikan telurnya di tempat Hidup di dalam kawanan yang besar yang gelap

4.

Berikut adalah senarai beberapa makanan. Tapai Roti Tempeh

Apakah jenis mikroorganisma yang digunakan untuk membuat makanan-makanan ini? A Kulat C Bakteria

Virus

Protozoa

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

5.

Rajah menunjukkan empat buah tempatan.

Antara berikut, yang manakah benar tentang cara pencaran biji benih bagi buah-buah ini? Buah A B C D P Q R S Cara pencaran biji benih Melalui air Melalui angin Melalui haiwan Melalui mekanisme letupan

6.

Maklumat berikut menunjukkan aktiviti-aktiviti seekor penyu. Bertelur dengan banyak Bertelur pada waktu malam Menimbus telurnya di dalam telur

A B C D

Pertumbuhan spesies Kemandirian spesies Pembiakan spesies Pemuliharaan spesies

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

7.

Gambar menunjukkan buah tiga jenis tumbuhan.

Antara berikut, buah yang manakah memencarkan biji benihnya dengan cara yang sama seperti buah dalam gambar di atas?

8.

Antara cara berikut, yang manakah digunakan oleh kanggaru untuk memastikan kemandirian spesiesnya? I II III Menyusukan anaknya Membawa anaknya di dalam kantung Melahirkan anak lebih daripada seekor pada satu-satu masa

I dan II sahaja

II dan III sahaja

I dan III sahaja

I, II dan III

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

9.

Gambar menunjukkan enam jenis hidupan.

Antara berikut, manakah rantai makanan yang dapat dibentuk daripada empat hidupan di atas? A B C D Daun Kucing Tikus Ayam Daun Kucing Ulat beluncas Ayam Daun Ulat beluncas Ayam Helang Daun Ayam Ulat beluncas Tikus

10.

Gambar menunjukkan satu rantai makanan.

Apakah haiwan Q? A B Katak Ular C D Rusa Belalang

11.

Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri buah X. Ringan Mempunyai rerambut halus Kecil

Bagaimanakah biji benih buah X dipencarkan? A B Melalui angin Melalui air


5

C D

Melalui haiwan Melalui mekanisme letupan

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

12.

Antara yang berikut, manakah sumber tenaga bagi kenderaan bermotor? A Angin C Matahari

Bahan api

Sel kering

13.

Maklumat berikut menunjukkan satu rantai makanan. JKLM

Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang rantai makanan di atas? I II III A B K memakan J L memakan J K dimakan oleh L I dan II sahaja II dan III sahaja C D I dan III sahaja I, II dan III

14.

Gambar menunjukkan siratan makanan di suatu habitat.

Apakah yang akan berlaku jika bilangan haiwan T berkurang? I II III IV Bilangan tumbuhan P bertambah Bilangan haiwan Q berkurang Bilangan haiwan R bertambah Bilangan haiwan S berkurang

A B

I dan II sahaja II dan III sahaja


6

C D

I, III dan IV sahaja II, III dan IV

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

15.

Gambar menunjukkan spring yang diregangkan.

Apakah bentuk tenaga yang dipunyai oleh yang diregangkan itu? A B Tenaga haba Tenaga kinetik C D Tenaga keupayaan Tenaga kimia

16.

Antara berikut, yang manakah menghasilkan tenaga bunyi? I II III A B Lampu suluh yang menyala Telefon yang berdering Kereta yang bergerak I dan II sahaja I dan III sahaja C D II dan III sahaja I, II dan III

17.

Antara sumber tenaga yang berikut, manakah yang tidak mencemarkan alam sekitar? A B C D Arang batu Tenaga solar Petroleum Gas asli

18.

Antara sumber tenaga berikut, yang manakah dikelaskan dengan betul? Tenaga yang dapat Tenaga yang tidak dapat diperbaharui Angin Petroleum Tenaga solar Arang batu

diperbaharui A B C D Arang batu Biojisim Air Gas asli

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

19.

Antara litar berikut, yang manakah merupakan litar bersiri?

II

III

A B

I dan II sahaja I dan III sahaja

C D

II dan III sahaja I, II dan III sahaja

20.

Rajah menunjukkan satu litar elektrik.

Apakah komponen X?

A B

Mentol Wayar

C D

Suis Sel kering

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

21.

Mentol dalam litar manakah yang menyala paling terang?

22.

Antara berikut, yang manakah disebabkan oleh pengendalian peralatan elektrik yang tidak betul? I II III IV A B Kebakaran Melecur Renjatan elektrik Kejutan elektrik I dan II sahaja II dan III sahaja C D I, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

23.

Gambar menunjukkan dua pemerhatian yang didapati oleh seorang murid dalam satu penyiasatan.

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada pemerhatian di atas? A B C D Cahaya boleh dipantulkan Cahaya adalah satu bentuk tenaga Cahaya bergerak lurus Cahaya boleh diubah kepada bentuk tenaga lain

24.

Apakah yang akan berlaku apabila cahaya dipancarkan ke objek legap? A B C D Cahaya akan menembusi objek itu Cahaya akan dihalang oleh objek itu Cahaya akan diserap oleh objek itu Cahaya yang berlainan warna akan dapat diperhatikan

25.

Seketul ais kiub yang diletakkan di dalam gelas mencair selepas beberapa minit kerana.. A B C D Ais mengalami kehilangan haba Ais akan mengalami penambahan haba Ais tidak mempunyai haba Ais adalah lebih sejuk daripada gelas

10

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

26.

Sebuah bikar berisi air panas diletakkan di bawah sebuah kipas yang berpusing. Manakah yang berikut akan berlaku? I II III Air itu akan kehilangan haba Air itu akan menjadi lebih sejuk Suhu air akan menurun

A B

I dan II sahaja I dan III sahaja

C D

II dan III sahaja I, II dan III

27.

Suatu objek dipancarkan dengan suatu sumber cahaya dari arah yang berbeza. Didapati bayang-bayang yang terhasil adalah sama bentuk seperti yang ditunjukkan dalam gambar.

Antara berikut, yang manakah mungkin objek tersebut?

11

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

28.

Gambar menunjukkan satu penyiasatan. Dawai dipanaskan selama beberapa minit.

A B C D

Dawai akan putus Dawai akan melengkung ke atas Sudu akan menyentuh gelas Sudu akan berayun ke kiri dan ke kanan

29.

Antara berikut, yang manakah menggunakan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan? I II III Wayar telefon dipasangg dengan kendur Ruang dibuat di sepanjang landasan kereta api Cermin diletakkan di selekoh tajam jalan untuk mengelakkan kemalangan

A B

I dan II sahaja I dan III sahaja

C D

II dan III sahaja I, II dan III

12

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

30.

Jadual menunjukkan perubahan suhu air di dalam bikar selepas pemanasan dihentikan. Masa (minit) Suhu air (C) 2 90 4 80 6 70 8 60

Antara pernyataan berikut, yang manakah menyebabkan perubahan suhu air? A B C D Air kehilangan haba apabila disejukkan Air menerima haba apabila dipanaskan Suhu air berkurang apabila dipanaskan Suhu air berubah dari semasa ke semasa

13

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

BAHAGIAN B ( 20 markah) Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya. Jawab semua soalan. 1. Carta palang menunjukkan perubahan bilangan belalang dalam sebuah habitat selepas sekumpulan burung berpindah masuk ke habitat tersebut. Sekiranya kamu tidak dapat

Bilangan belalang

20 15 10 5 0 1 2 3 4 Minggu

a. Apakah corak perubahan bilangan belalang yang ditunjukkan oleh carta palang itu? _____________________________________________________________________ (1 m)

b. Nyatakan satu sebab tentang corak perubahan yang dinyatakan di (a). _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (1 m)

c. Ramalkan kesan corak perubahan yang dinyatakan di (a) kepada rumput di habitat itu. _____________________________________________________________________ (1 m)
14

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

d. Tuliskan satu rantai makanan bagi habitat itu. _____________________________________________________________________ (1 m) 2. Aiman menjalankan satu penyiasatan. Dia menyusun radas seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Dia meletakkan satu objek pada tiga jarak yang berbeza daripada sumber cahaya. Dia memerhatikan saiz bayang-bayang yang terbentuk pada skrin.

Jadual berikut menunjukkan keputusan penyiasatan:

Jarak sumber cahaya 20 dari objek (cm) Saiz bayang-bayang Besar

40

60

Sederhana

Kecil

a. Apakah tujuan penyiasatan? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (1m) b. Nyatakan dua pemboleh ubah dalam penyiasatan itu. i. Apakah pembolehubah yang dimanipulasi? _______________________________________________________________ (1m) ii. Apakah pembolehubah yang bergerak balas? _______________________________________________________________ (1m)

15

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

c. Jika bayang-bayang yang terbentuk adalah paling kecil, ramalkan jarak objek itu dari sumber cahaya? _____________________________________________________________________ (1 m)

d. Nyatakan hubungan (hipotesis) antara jarak sumber cahaya dari objek dengan saiz bayang-bayang? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (1 m) 3. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan. Mereka membina dua litar elektrik seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah.

a. Nyatakan satu perbezaan antara litar P dengan litar Q. i. Litar P : _______________________________________________________ (1m) ii. Litar Q: _______________________________________________________ (1m) b. Mentol-mentol dalam litar manakah yang menyala lebih terang? _____________________________________________________________________

(1m)

16

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

c. Apakah yang akan berlaku kepada kecerahan mentol jika satu lagi mentol disambungkan ke litar Q? _____________________________________________________________________ (1 m)

d.

Salah satu mentol dalam litar Q terbakar.

i.

Apakah yang akan berlaku kepada mentol yang satu lagi? _______________________________________________________________ (1 m)

ii.

Berikan satu sebab. _______________________________________________________________ (1m)

4.

Ramlah menjalankan satu penyiasatan.

Dia memanaskan 250ml air di dalam bikar

selama beberapa minit. Kemudian, dia membiarkan air itu menyejuk. Dia mencatatkan suhu air pada setiap 4 minit. Keputusan Ramlah ditunjukkan dalam jadual di bawah: Masa (minit) 0 4 8 12 16

Suhu air (C)

93

83

73

63

53

a. Berdasarkan keputusan, nyatakan hubungan antara masa dengan suhu air. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (1m)

17

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

b. Berikan satu sebab bagi jawapan kamu di (a). ________________________________________________________________________ (1m)

c. Dalam penyiasatan ini, kenal pasti yang berikut: i. Pembolehubah dimanipulasi: __________________________________________________________________ (1m) ii. Pembolehubah bergerak balas: __________________________________________________________________ (1m)

d. Ramalkan suhu air pada minit ke-20. ________________________________________________________________________ (1m)

SOALAN TAMAT -

18