Anda di halaman 1dari 3

Borang Permohonan Pengawas PSS dan Borang kebenaran

SEK.JENIS KEBANGSAAN TAMIL LADANG SIN WAH 34600 KAMUNTING,TAIPING, PERAK. TEL: 05-8836578
BORANG PERMOHONAN PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH 1. 3. 4. 5. 6. NAMA PENUH: .. ALAMAT

2. TAHUN:

: ...

JARAK TEMPAT TINGGAL DARI SEKOLAH : ...........km PENGANGKUTAN KE SEKOLAH : . BAHASA MALAYSIA .. BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS B.TAMIL .. .. .. ............... YA/ TIDAK YA/TIDAK YA?TIDAK KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN/ PMR/UPSR:

7.

JAWATAN YANG DI SANDANG:

1. PENGAWAS SEKOLAH 2. KETUA KELAS

8. 9.

PERNAHKAH ANDA MENJADI PENGAWAS PUSAT SUMBER?

SAYA BERMINAT UNTUK MENJADI PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH KERANA .

TANDATANGAN PELAJAR, (NAMA: )

SOKONGAN GURU KELAS/GURU MATAPELAJARAN TAHUN LALU NAMA GURU: SAYA MENYOKONG/TIDAK MENYOKONG PELAJAR INI UNTUK MENJAWAT JAWATAN PENGAWAS SUMBER . ULASAN PUSAT

TANDATANGAN GURU, .

SJK(T) LADANG SIN WAH 34600 KAMUNTING TEL : O58836578


Tarikh : ......

Rujukan: Tuan/Puan, ___________________________ ___________________________ ___________________________ Pemilihan Calon Pengawas Pusat Sumber Sekolah Sesi .....2013......

Sukacita dimaklumkan bahawa anak tuan/puan, ..telah berjaya dalam temuduga pemilihan pengawas PSS yang telah diadakan. 2. Syarat-syarat perlantikan pengawas sekolah adalah seperti berikut: a. b. c. Calon pengawas PSS yang lulus ujian temuduga akan melalui satu tempoh percubaan yang akan ditetapkan oleh pihak sekolah. Calon pengawas PSS mestilah mencapai tahap prestasi akademik yang baik sepanjang masa ia menjadi pengawas PSS sekolah. Calon pengawas PSS mestilah berdisplin dan menunjukkan tahap kepimpinan dan komitmen yang tinggi.

3. Pihak sekolah mengharapkan calon-calon pengawas PSS yang berketrampilan dan berhemah tinggi. Dalam proses membimbing calon-calon pengawas, pihak sekolah mengharapkan kerjasama yang erat daripada ibubapa. 4. Sekiranya calon Pengawas PSS telah melanggar syarat perlantikan, maka boleh dilucutkan dari jawatan pada bila-bila masa tanpa pemberian sebarang notis pemberitahuan. 4. Sila isikan keratan yang disertakan sebagai maklum balas kepada perlantikan anak tuan/puan sebagai Pengawas Pusat Sumber Sekolah, Sesi 2012.

Sekian , terima kasih. Saya yang menurut perintah, . (MANGKALA NAYAGE A/P SOKKATHEVAR) Penyelaras Pusat Sumber SJK(T) LADANG SIN WAH Disahkan Oleh, ............................... ( SANTHI A/P GANESAN) GURU BESAR SJK(T) LADANG SIN WAH

Borang Kebenaran Ibu Bapa Pengawas PSS


SEK.JENIS KEBANGSAAN TAMIL LADANG SIN WAH 34600 KAMUNTING,TAIPING, PERAK. TEL: 05-8836578

______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

Puan, Saya ibu/bapa penjaga kepada ___________________________________ membenarkan/ tidak membenarkan anak jagaan saya menjadi Pengawas Pusat Sumber Sekolah, Sesi 2013 dan saya memahami segala syarat-syarat yang telah digariskan oleh pihak sekolah.

Yang benar, . ( No. K.P: )

Anda mungkin juga menyukai