Anda di halaman 1dari 5

Gug Otilia Adelina, Stagiar Expert Contabil Anul I, Nr.

Matricol A 47963

AUDIT STATUTAR SI ALTE MISIUNI DE AUDIT SI CERTIFICARE (exercitii 2009 nr. 60, 70, 80, 96, exercitii 2010 nr. 4, 53) EXERCITII 2009 60. Raportarea unei misiuni de compilare. ntr-o misiune de compilare nu se exprima nici o asigurare n raport, cu toate ca utilizatorii beneficiaza de servicii contabile. Profesionistul contabil utilizeaza cunostintele sale contabile si nu pe cele de auditor, n scopul strngerii, clasarii si sintetizarii situatiilor financiare. Procedurile aplicate n astfel de misiuni nu au drept scop sa permita furnizarea unei asigurari asupra situatiilor financiare respective; utilizatorii acestor informatii sunt ncrezatori totusi ca beneficiaza de interventia unui profesionist care aduce cunostintele si competentele sale la elaborarea acestor situatii financiare. Raportul asupra misiunii de compilare trebuie sa contina elementele urmatoare: -titlul; -destinatarul; - o mentiune confirmnd ca misiunea s-a derulat conform cu Standardele Internationale de Audit aplicabil misiunilor de compilare sau normelor si practicilor nationale; - indicarea faptului, daca este cazul, ca auditorul nu este independent de ntreprindere; - identificarea informatiilor financiare cu precizarea ca ele rezulta din detalii furnizate de conducerea ntreprinderii; - o mentiune indicnd responsabilitatea conducerii ntreprinderii pentru informatiile financiare compilate de catre auditor; - o mentiune ca misiunea de compilare nu reprezinta nici un audit, nici un examen limitat si, n consecinta, nici o asigurare nu este furnizata; - un paragraf, daca este cazul, pentru atragerea atentiei asupra diferentelor semnificative mentionate n anexe fata de referentialul contabil utilizat; -data aportului; - adresa si semnatura auditorului (contabilului) pe fiecare pagina a informatiilor financiare compilate sau pe prima pagina a situatiilor financiare compilate, se face una din mentiunile: neauditate sau compilate fara audit, nici examen limitat. 70. Renunarea la convingeri ameninare la adresa independenei. Renuntarea la convingeri poate sa apara atunci cnd cabinetul/societatea sau un membru al acestuia, promoveaza opinia unui client pna la punctul n care obiectivitatea sa este sau poate fi nteleasa ca fiind compromisa.Este cazul n care cabinetul/societatea sau un membru al acestuia si-au subordonat rationamentul lor profesional aceluia al clientului.
1

Gug Otilia Adelina, Stagiar Expert Contabil Anul I, Nr. Matricol A 47963

80. Cum explicai responsabilitile etice ale altor profesioniti utilizai n cadrul unei misiuni de audit de baz? O particularitate esenial a profesionitilor contabili se refer la asumarearesponsabilitii de a aciona n interes public.Acest lucru presupune din partea unui profesionist contabil n general, i a auditoruluifinanciar n special de a-i asuma responsabilitatea n ceea ce privete asigurareaconformitii cu cele cinci principii fundamentale de etic. Pentru contabilii i auditoriidin ntreaga lume : Nu conteaz cultura Nu conteaz din ce regiune provin Nu conteaz dac vin dintr-o economie dezvoltat sau n curs de dezvoltare au acelainumitor comun : ncrederea Public 96. Paragraful opiniei: tipuri de opinie. Paragraful opiniei raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra faptului daca situatiile financiare dau o imagine fidela pozitiei, situatiei financiare si rezultatelor obtinute in accord cu referintele contabile si, daca este cazul, daca sunt conforme prevederilor legale; Termenii utilizati pentru exprimrea opiniei auditorului sunt dau o imagine fidel sau prezint n mod sincer n toate aspectele lor semnificative. Aceste 2 formulari semnifica, intre altele, ca auditorul nu ia in considerare decat elementele semnificative privind situatiile financiare. Acest paragraf poate avea urmatoarele forme: opinia fara rezerve (curata); opinia fara reserve, dar cu paragraph de observatii; opinia cu reserve; imposibilitatea exprimarii unei opinii; opinia defavorabila.

EXERCITII 2010

4. In cazul unei misiuni cu proceduri convenite a) auditorul exprima o opinie cu asigurare asupra misiunii convenite b) nu exprima nicio asigurare c) nu exprima nici o opinie Intr-o misiune de proceduri convenite, auditorul nu exprima nici o asigurare. El ntocmesten mod simplu un raport asupra faptelor constatate; utilizatorii raportului sunt cei careevalueaza procedurile puse n lucru si constatarile facute de auditor si trag propriileconcluzii din lucrarile auditorului.ntr-o astfel de misiune, auditorul pune n lucru proceduri de audit definite decomun acord cu clientul si cu toti beneficiarii rezultatelor acestor
2

Gug Otilia Adelina, Stagiar Expert Contabil Anul I, Nr. Matricol A 47963

lucrari. Destinatariiraportului trag ei nsisi concluziile din lucrarile auditorului. Acest raport se adreseazaexclusiv partilor care au convenit procedurile de pus n lucru.

53. Simulati o misiune de examen limitat asupra creantelor.

Standardul International pentru Misiunile de Examen Limitat ISRE 2400 stabileste procedurile si principiile fundamentale, precum si modul lor de aplicare in cazul unei misiuni de examen limitat al situatiilor financiare: standardul poate fi aplicat si in cazul misiunilor de examen limitat al informatiilor financiare, contabile sau de alta natura. Obiectivul unei misiuni de examen limitat este sa permita unui practician sa concluzioneze pe baza de proceduri care nu pun in lucru toate diligentele necesare pentru un audit - ca nu a fost descoperit nici un fapt semnificativ care sa l faca sa creada ca situatiile financiare nu au fost stabilite in toate aspectele lor semnificative conform unui referential contabil identificat. O misiune de examen limitat furnizeaza un nivel de asigurare moderat ca informatiile examinate nu contin anomalii semnificative. Asigurarea este in acelasi timp negativa. Intrun examen limitat practicianul recurge la propriul sau rationament profesional pentru a determina natura, procedura si calendarul si intinderea procedurilor de examen limitat. Raportul de examen limitat al situatiilor financiare descrie intinderea misiunii, permitandu-i lectorului sa inteleaga natura lucrarilor realizate. El trebuie sa precizeze de asemenea ca nici o opinie de audit nu este exprimata. Principalele elemente care trebuie sa le contina un raport de examen limitat sunt: titlul, destinatarul, un paragraf de introducere care cuprinde: identificarea situatiilor financiare supune examenului limitat si responsabilitatile practicianului si a conducerii intreprinderii, paragraful intinderii examenului limitat cuprinzand: trimiterea la Standardul International pentru misiuni de Examen Limitat nr. 2400 referitor la examenele limitate, mentiunea ca examenul este limitat la intretineri cu clientii si la proceduri analitice, mentiunea ca nici un audit nu a fost realizat, ca procedurile puse in lucru furnizeaza un nivel de asigurare mai putin ridicat decat in cazul auditului si ca nici o opinie de audit nu este exprimata, exprimarea unei asigurari negative, data raportului, adresa si semnatura practicianului. Auditorul se asigura ca intreprinderea intocmenste periodic o situatie referitoare la creantele datorate de clienti. Instrumentele financiare prin intermediul carora putem verifica creantele sunt inregistrate in bilant: numerarul si echivalentul acestuia, casa si conturi la banci: valori de incasat( cecuri), disponibilitati in lei si valuta, cecurile entitatii,
3

Gug Otilia Adelina, Stagiar Expert Contabil Anul I, Nr. Matricol A 47963

credite pe termen scurt, dobanzi aferente disponibilitatilor si creditelor acordate de banci in conturile curente, creantele si datoriile comerciale, alte active si datorii pe termen lung. Lucrari de efectuat la examinarea creantelor datorate de clienti: - solicitarea de informatii cu privire la politicile contabile pentru inregistrarea initiala a creantelor comerciale si pentru a stabili daca se constituie sau nu provizioane - verificarea existentei unei planificari a creantelor si stabilirea conformitatii totalului cu suma din balanta de verificare - de informat despre variatiile importante ale soldurilor conturilor din perioadele anterioare sau din cele anticipate - solicitatrea de informatii cu privire la existenta unor conturi neobisnuit de mari, a unor solduri creditoare ale unor conturi sau a altor solduri neobisnuite si analiza scadentei sumelorde primit - discutarea clasificarii creantelor impreuna cu cinducerea, inclusiv a soldurilor trecute sau viitoare, a soldurilor nete creditoare si a sumelor datorate de actionari, de directori si de alte parti afiliate - solicitarea de informatii cu privire la metodele de identificare a conturilor de ,,plati intarziate si stabilirea de provizioane pentru conturile indoielnice si luarea in considerare a justificarii lor - solicitarea de informatii cu privire la gajarea, factoringul sau scontarea creantelor - solicitarea de informatii cu privire la procedurile aplicate pentru a se asigura ca a fost facuta o totalizare corecta a tranzactiilor de vanzari si a veniturilor din vanzari - solicitarea de informatii cu privire la reprezentarea corecta in conturi a bunurilor expediate in regim de consignatie, si daca este cazul daca au fost facute ajustari pentru a inversa aceste tranzactii si pentru a include bunurile in stoc - solicitarea de informatii cu privire la emiterea, dupa data bilantului, a unor credite extinse pe baza venitului curent inregistrat si cu privire la constituirea unor provizioane pentru astfel de sume. Exemplu de raport de examinare pentru examen limitat asupra creantelor Am examinat bilantul anexat al Companiei ABC emis la 31 decembrie 19XX, precum si conturile aferente de profit si pieredere si fluxurile de trezorerie pentru anul incheiat la acea data. Aceste situatii financiare sunt responsabiitatea conducerii companiei. Responsabilitatea noasta este de a emite un raport privind aceste situatii financiare pe baza examinarii pe care am facut o. Am desfasurat examinarea in conformitate cu Standardul International pentru Misiuni de Examen Limitat( revizuire) 2400. Acest Standard ne cere sa planificam si sa efectuam examinarea pentru a obtine o asigurare moderata in ceea ce priveste faptul ca situatiile financiare nu contin prezentari eronate
4

Gug Otilia Adelina, Stagiar Expert Contabil Anul I, Nr. Matricol A 47963

semnificative. O examinare este limitata in primul rand la solicitari de informatii personalului companiei si la proceduri analitice aplicate informatiilor financiare si prin urmare ofera o certificare de nivel mai scazut decat un audit. Nu am prestat un audit si ca urmare nu voi exprima o opinie de audit. Conducerea m-a informat ca au inregistrat creantele la valoarea lor nominala, care de regula constituie, valoarea realizabila anticipata a sumelor ce urmeaza a fi incasate pentru bunurile sau serviciile cedate. Calculele conducerii pe care le am examinat, arata ca daca creantele incerte sunt evaluate la valoarea realizabila anticipata, provizionul se va calcula ca diferenta dintre valoarea nominala a creantelor si valoarea actualizata a fluxurilor viitoare de numerar utilizand rata de actualizare efectiva aferenta instrumentului financiar respectiv ,, valoarea recuperabila, asa cum este cerut de Standardele Internationale de Contabilitate, astfel incat valoarea cladirii receptionate la valoarea de 100.000lei va fi diminuata la 80.000lei, valoarea de recuperat fiind de 20.000lei. Pe baza examinarii, cu exceptia efectelor prezentarii unei valori mai mari pentru bunul receptionat, conform celor descrise in paragraful anterior nu mi a atras atentia nimic care sa ma faca sa cred ca situatiile financiare din anexa nu ofera o imagine justa si fidela, in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate.