LPM/UPSR 1 Pin 9/05

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia BORANG PENDAFTARAN CALON UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH Tahun 2013

Untuk Kegunaan Pejabat/Sekolah

1

No. Sekolah No. Pusat

1 B K 1 6 1

2

No. Kelas No. Calon

3

4

5

Nama Calon

6

No. Surat Beranak/Kad Pengenalan

7

Tarikh Lahir Kod Calon Istimewa

8

Jantina

9 Keturunan

10 Agama

11

12 Pilihan Dwibahasa Sains Matematik

√ √

13

Calon SJK yang mengambil BM 011/012 (UPSR)

Panduan Mengisi Borang ( Sila lihat muka surat sebelah )

India 4 .Lain . Gunakan huruf besar dan kosongkan satu ruang di antara nama dan huruf pangkal nama.Bukan Warganegara Malaysia Warganegara Malaysia 10. Pilihan Dwibahasa Tandakan " X " untuk memilih soalan dwibahasa mengikut Kod Calon Istimewa :Isikan kod sahaja A B C D P R S Terencat Akal Buta Cacat lain Bisu Pekak Rabun Spastik 13. Surat Beranak F 704834 F 7 0 4 8 3 4 Contoh Kad Pengenalan Lama A 5775756 A 5 7 7 5 7 5 6 Contoh Kad Pengenalan Baru 850802-10-5424 8 7. Kelas No. Ringkasan berikut boleh digunakan: BIN = B. Muakan dari ruang pertama. . 4.Cina 3 . mata pelajaran Calon SJK yang mengambil BM 011/012. No. 2. Pusat No. 5. 5 0 8 0 2 1 0 0 2 5 0 4 8 2 8 4 5 Tarikh Lahir : Contoh 2 Ogos 85 Jantina : 1 . Tandakan " X " jika calon mengambil Bahasa Melayu 011/012 (UPSR sahaja). BINTI = BT. Calon Nama Calon Nama penuh mengikut surat beranak atau kad pengenalan. 8. 9.Perempuan Keturunan : Isikan kod sahaja Kod 1 . 3.Melayu / Bumiputera 2 .Lain .Lelaki 2 .PANDUAN 1. No. Sekolah No. "ALIAS" = / atau @ : Seperti Borang Kawalan : Isikan nombor kelas dalam 2 aksara (Rujuk Manual Pengguna) : Seperti Borang Kawalan : Isikan Nombor Calon selepas dijanakan oleh aplikasi pendaftaran 6.lain 5 . 40 ruang disediakan.lain 12. Surat Beranak / Kad Pengenalan Contoh No. 11.Islam 2 . Agama : 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful