Anda di halaman 1dari 2

SET B SOALAN 4 a) Teknologi maklumat dan komunikasi digunakan secara meluas dalam pendidikan matematik.

Nyatakan dua peranan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran matematik.

1. TMK dapat memudahkan pembinaan soalan matematik dalam pelbagai bentuk dan dapat menarik minat murid. Guna perisian Hot Potatoes. Contoh soalan dapat divariasikan melalui soalan berbentuk kuiz, soalan padanan dan teka silang kata. Perisian ini boleh digunakan secara bercetak dan online.

2. Pencarian maklumat lebih meluas. Guna EduWebTV. Sumber bagi proses pengajaran dan pembelajaran tidak terbatas dengan penggunaan EduWebTV tersebut.

3. TMK membantu murid menguasai konsep matematik dengan mudah. Perisian PhytonTurtle. Perisian ini dapat digunakan oleh murid untuk meningkatkan kefahaman dalam konsep matematik khususnya dalam tajuk Bentuk dan Ruang.

4. Menyemak jawapan murid. 5. Memudahkan pengajaran guru melalui ilustrasi yang menarik.

b) Ahmad adalah murid tahun 4 dan telah mengambil ujian matematik. Keputusan analisis bagi item 3 adalah seperti berikut :

Indeks kesukaran

0.63

Indeks diskriminasi 0.34 Kebolehpercayaan 0.70 Berikan inferens bagi analisis item 3 tersebut berdasarkan tiga perkara di atas. Indeks kesukaran : Membezakan pembinaan item antara item yang sukar atau item yang mudah. : 0.63 = Item 3 sederhana. : Item 3 boleh diterima. Indeks diskriminasi : Membezakan keupayaan murid antara murid berkebolehan tinggi atau murid berkebolehan rendah. : 0.34 = Item 3 dapat mendiskriminasikan murid dengan baik dan item ini boleh diterima. Kebolehpercayaan : 0.70 = Kebolehpercayaan tinggi. Ketekalan tinggi. Item diterima.