Anda di halaman 1dari 3

DSKP TAHUN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 / 2014

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

CATATAN

Modul 2: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga

2.2.1 2.2.2

Menjelaskan kepentingan hubungan kekeluargaan Menerangkan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga serta mencegah serta menangani gejala sosial Menjelaskan kepentingan sokongan ahli keluarga dalam menangani gejala sosial

1,2,&3

Cadangan Aktiviti Lembaran Kerja (Family Tree) Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

Pengurusan Mental dan Emosi

. 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga

2.2.3

4,5&6

Cadangan Aktiviti Peta Minda Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

Modul 3: Kesihatan Persekitaran Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Menyatakan maksud rakan sebaya Menerangkan peranan rakan sebaya Membezakan pengaruh positif dan negatif rakan sebaya

1,2&3

Cadangan Aktiviti Membanding beza Cadangan EMK : TMK

PK TAHUN 4 DSKP_2014

DSKP TAHUN 2

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

CATATAN

Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian

3.2.4 3.2.5

Menjelaskan cara cara mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya Memilih ciri rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan

4,5&6

Cadangan Aktiviti Tayangan Video Cadangan EMK : TMK

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.

PK TAHUN 4 DSKP_2014

DSKP TAHUN 2

CONTOH RINGKASAN MENGAJAR PENDIDIKAN KESIHATAN Kelas / Masa / Mata pelajaran 2C 11.10-11.40am Pendidikan Kesihatan Standard Kandungan : Standard Pembelajaran : 1.1 1.1.4 Mengamalkan postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal. Modul 1 Tajuk : : Isi kandungan Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif Catatan / Impak BBM : Slaid power point, kotak, radio dan lembaran kerja EMK : Kreativiti dan Inovasi TMK Pentaksiran : B3D1E3

Aktiviti : 1. Murid diminta duduk selepas menjawab salam. 2. Guru meminta murid mendemonstrasikan postur mengangkat barang yang betul. 3. Guru menunjukkan slaid power point gambar postur duduk, berdiri dang mengangkat barang dengan betul. 4. Perbincangan tentang postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul. 5. Guru memainkan lagu Negaraku sambil menilai cara murid berdiri. 6. Guru memberi murid lembaran kerja. Penilaian Pengajaran : Guru menilai murid yang dapat berdiri dengan postur yang betul dan Pembelajaran semasa lagu Negaraku dimainkan. Refleksi : 30 orang murid dapat mengamalkan postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul.

* Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.

PK TAHUN 4 DSKP_2014