Anda di halaman 1dari 4

EDU 3104 ISL Minggu 8: Baca Artikel 5 (Woolfolk, 2004, m.s. 408-419) sebagai pengukuhan pembelajaran.

Pelajar melengkapkan borang grafik banding beza modelmodel disiplin Skinner, Canter dan Dreikurs untuk pembentangan tutorial secara kumpulan. ASPEK MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER -Menekankan peneguhan dalam membina motivasi murid. -Ia menekankan kepentingan peneguhan positif atau peneguhan negatif yang digunakan untuk meningkatkan kebarangkalian berlakunya sesuatu tingkah laku positif -Peneguhan positif ( pujian, hadiah ), manakala peneguhah negatif ( hukuman ) -Mengemukakan andaian asas : a) Tingkah laku diikuti oleh ganjaran yang kerap b) Tingkah laku diikuti hukuman yang tidak kerap atau tidak berlaku langsung c) Tingkah laku akan dihapuskan atau lenyap sekiranya tidak
1

MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER -Peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini dan penerimaan murid terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan. -Guru mempunyai hak untuk menentukan peraturan di dalam bilik darjah dan memastikan murid mematuhi peraturan yang ditetapkan -Juga melibatkan ganjaran dan dendaan akbat daripada peraturan yang ditetapkan. -Model ini mengariskan 3 jenis guru , iaitu i) Guru yang agresif ii) Guru yang tidak asertif iii) Guru yang asertif

MODEL AKIBAT LOGIKAL DREIKURS -Berasaskan perkongsian kepercayaan antara guru dengan murid untuk sama sama menjaga disiplin di dalam bilik darjah. -Model menekankan bahawa guru perlu kenal pasti punca salahlaku dan murid perlu dibimbing untuk faham peraturan di dalam bilik darjah. -Menekankan galakan terhadap perkembangan murid.

Konsep

ASPEK

MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER

MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER

MODEL AKIBAT LOGIKAL DREIKURS

Matlamat

-Cara peneguhan yang diberikan akan membentuk tingkah laku yang akan datang.

-Murid berhak belajar dengan selamat dan tenang dan mendapat sokongan dari rakan dan guru. Guru pula berhak untuk mengajar dengan professional dan tanpa gangguan.

-Perhatian terhadap murid yang mempunyai tingkah laku bermasalah berpunca dpd motif-motif seperti mendapatkan perhatian, mencabar kuasa, membalas dendam dan mempamerkan kekurangan. -Murid-murid dilatih untuk mendapat kawalan kendiri terhadap pengurusan bilik darjah. -Murid dan guru dapat bertanggungjawab dalam pengurusan bilik darjah agar amalan demokrasi dapat diaplikasikan.

ASPEK

MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER -Mendesak guru menjadi lebih sedar serta peka tentang apa yang berlaku dalam bilik darjah. -Guru menjadi lebih tekal dari segi penyelesaian masalah disiplin dalam bilik darjah.

MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER -Memanfaatkan guru khususnya guru baru kerana mempunyai rujukan pelan disiplin untuk menangani tingkah laku bermasalah

DREIKURS

Kekuatan

-Mewujudkan persekitaran yang kondusif melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antara murid.

ASPEK Kelemahan

MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER -Menggalakkan murid untuk melakukan sesuatu kerana ganjaran dan bukan kesedaran diri (motivasi ekstrinsik ) -Ganjaran bagi seorang murid mungkin merupakan hukuman bagi murid yang lain yang tidak dapat menikmati ganjaran tersebut.

MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER -Mewujudkan persekitaran bersifat authoritarian.

DREIKURS -Agak sukar untuk mengenalpasti akibat logikal yang setimpal dengan salah laku tertentu. -Sukar untuk guru faham motif murid dalam menentukan haknya sebagai murid di dalam kelas

ASPEK

MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER -Guru perlu menganalisa tingkah laku murid-murid di dalam bilik darjah terlebih dahulu . -Fikirkan beberapa tingkah laku yang diingini pada masa sekarang dan pada masa akan datang. -Kaji tingkah laku yang telah ditunjukkan dan akibat-akibat yang telah digunakan terhadap beberapa tingkah laku yang telah ditunjukkan.

MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER -Guru boleh menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif ( membantu murid memilih tingkah laku yang sesuai melalui pengurusan bilik darjah yang asertif iaitu dengan mengadakan peraturan tingkah laku yang jelas di dalam bilik darjah agar murid mematuhi peraturan yang ditetapkan.

DREIKURS

Cadangan tindakan guru

Langkah untuk menangani murid2 yg bermotif salah: -Kenal pasti motif murid -Bantu murid memahami motif yang ditunjukkan -Tunjuk dan beri kesedaran bhw mereka telah pilih motif yang salah untuk dpt pengiktirafan diri -Bantu murid tukar matlamat salah kepada matlamat sebenar -Galak murid tanggungjawab terhadap matlamat baru

-Kemudian guru boleh buat pelan modifikasi tingkah laku dengan menyenaraikan tingkah laku yang memerlukan perhatian khusus. -Kenal pasti peneguhan, dan akibat yang akan digunakan. -Guru juga digalakkan menggunakan peneguhan positif sekerap yang mungkin apabila murid menunjukkkan tingkah laku yang diingini.

-Guru kemudian boleh membimbing murid supaya menunjukkan tingkah laku yang diingini. -Guru juga perlu sentiasa beri perhatian yang positif kepada muridmurid, berinteraksi dengan murid-murid yang menunjukkan salah laku serta wujud hubungan saling percayai dan hormati antara satu sama lain.

Cara untuk komunikasi dengan murid dalam usaha menangani salah laku murid. -Berkomunikasi perkaraperkara positif -Galakkan murid untuk tunjuk peningkatan tingkah laku. -Kenal pasti kelemahan murid dan bincang cara atasi. -Bantu murid belajar dlm kesilapan. -Harus percaya terhadap kebolehan murid. -Galakkan murid kerjasama antara satu lain. -Rasa bangga pencapaian murid. -Optimis -Guna frasa motivasi, cth awak telah berubah, syabas!!