Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MATEMATIK) Hari Tarikh Masa Tingkatan : : : : Khamis 25 Julai 2013 11.15 pagi 12.

.15 tengahari 2P / 37 orang Bab 9 Lokus dalam dua dimensi Konsep lokus dalam dua dimensi dan membina lokus. 1. Menentukan lokus bagi suatu titik yang: a) berjarak tetap dari satu garis lurus b) berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. 2. Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut: a) berjarak tetap dari suatu titik tetap. b) berjarak sama dari dua titik tetap. Hasil pembelajaran : Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar akan dapat: 1. Menentukan lokus bagi suatu titik yang: a) berjarak tetap dari satu garis lurus b) berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang.

Jumlah pelajar : Topik Subtopik : :

Objektif pembelajaran:

2.

Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut: a) berjarak tetap dari suatu titik tetap. b) berjarak sama dari dua titik tetap.

Pengetahuan sedia ada : Kaedah pengajaran Strategi pengajaran : :

Pelajar telah mempelajari tentang pembinaan geometri 1 dan konsep lokus dalam dua dimensi. Kaedah konstruktivisme, soal jawab, perbincangan dan penerangan. Berpusatkan pelajar dan menjalankan aktiviti. Marker pen, kertas graf, kertas A4, pembaris, jangka lukis dan jangka sudut. Menjana idea, menganalisis soalan dan membuat refleksi Kerjasama, keyakinan, jujur, rajin, toleransi dan menumpukan perhatian

Bahan bantu mengajar : KBKK Penerapan nilai : :

Langkah/ masa

Isi kandungan Guru

Aktiviti P&P Pelajar

Penerapan nilai/KBKK/ Strategi/kaedah/BBM

Langkah 1 Set induksi (5 minit)

Mengimbas kembali pengajaran dan pembelajaran yang lepas

Guru bertanya kepada pelajar jenis lokus yang telah dipelajari pada minggu lepas.

Pelajar

menjawab BBM : Kertas majong

pertanyaan guru dengan menyatakan jenis lokus yang telah dipelajari.

Kaedah : Soal jawab Penerangan guru

Guru mengaitkan pembelajaran yang lepas dengan topik yang akan diajar.

Pelajar mendengar dengan penuh perhatian.

Strategi : Berpusatkan pelajar

KBKK : Menjana idea

Penerapan nilai : Keyakinan Menumpukan perhatian.

Langkah 2 Perkembangan pengajaran (25 minit)

Menentukan lokus bagi suatu titik yang: 1. berjarak tetap dari satu garis lurus

Guru mengedarkan kertas kosong dan kertas graf kepada pelajar. Guru meminta pelajar melukis satu garis lurus yang merentas kertas grid segi empat sama.

Pelajar mengedarkan kertas kosong dan graf. Pelajar menggunakan kertas graf untuk melukis satu garis lurus yang merentas kertas grid segi empat sama.

BBM : Pembaris Buku teks Pen marker Kertas graf.

Kaedah : Perbincangan Penerangan

Guru menyuruh pelajar menanda satu titik X yang berjarak tegak 5 unit dari garis lurus itu.

Pelajar menanda satu titik X yang berjarak tegak 5 unit dari garis lurus itu.

Langkah diatas diulang untuk semua kedudukan yang mungkin bagi titik X.

Langkah diatas diulang untuk semua kedudukan yang mungkin bagi titik X.

Strategi : Berpusatkan pelajar

KBKK : Menjana idea

Dua garis selari yang mempunyai jarak 5 unit daripada garis lurus.

Guru bertanya kepada pelajar apakah yang mereka dapat perhatikan tentang kedudukan titik-titik X itu.

Pelajar menjawab apakah yang mereka dapat perhatikan tentang kedudukan titik-titik X itu.

Penerapan nilai : Keyakinan Toleransi Kerjasama Menumpukan perhatian

Pelajar memberikan

Definisi lokus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus: Sepasang garis lurus yang selari dengan garis lurus itu.

Guru meminta pelajar menyatakan definisi lokus bagi suatu tittik yang berjarak tetap dari satu garis lurus.

definisi lokus bagi suatu tittik yang berjarak tetap dari satu garis lurus.

2. Lokus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang.

Guru meminta pelajar menggunakan kertas kosong yang disediakan untuk melukis dua garis lurus yang bersilang.

Pelajar menggunakan kertas kosong yang disediakan untuk melukis dua garis lurus yang bersilang.

BBM : Kertas graf Kertas A4 Pembaris Jangka lukis Jangka sudut

Guru meminta pelajar mendapatkan lokus bagi dua garis lurus yang bersilang dengan menggunakan teknik yang dipelajari di dalam geometri iaitu teknik untuk mendapatkan pembahagi dua sama sudut.

Pelajar mendapatkan lokus bagi dua garis lurus yang bersilang dengan menggunakan teknik yang dipelajari di dalam geometri iaitu teknik untuk mendapatkan pembahagi dua sama sudut.

Kaedah : Soal jawab Penerangan guru Konstruktivisme Demonstrasi

Strategi : Berpusatkan pelajar

Guru mengarahkan pelajar menyambungkan titik persilangan garis lurus dengan titik lokus dan mengukur kedua-dua sudut diantara lokus dan garis lurus.

Pelajar menyambungkan titik persilangan garis lurus dengan titik lokus dan mengukur kedua-dua sudut diantara lokus dan garis lurus. Penerapan nilai : Keyakinan Kerjasama Toleransi Menumpukan perhatian. KBKK : Menjana idea

Kedua-dua sudut diantara lokus dan garis lurus adlah sama.

Guru meminta pelajar menjelaskan apakah yang mereka dapat simpulkan berdasarkan nilai sudut yang diperolehi.

Pelajar menjelaskan apakah yang mereka dapat simpulkan berdasarkan nilai sudut yang diperolehi.

Definisi lokus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang: Pembahagi dua sama sudut bagi garis-garis itu. Guru meminta pelajar menerangkan definisi lokus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang.

Pelajar menerangkan definisi lokus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang.

Langkah 3 Perkembangan pengajaran (25 minit)

Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut: 1) berjarak tetap dari suatu titik tetap.

Guru meminta pelajar mengeluarkan buku latihan. Guru menyuruh pelajar menandakan titik A.

Pelajar mengeluarkan buku latihan. Pelajar menandakan titik A.

BBM : Pen marker Jangka lukis Pembaris

Guru meminta pelajar mengeluarkan jangka lukis dan meminta pelajar membuka jangka lukis selebar 4 cm.

Pelajar mengeluarkan jangka lukis dan meminta membuka jangka lukis selebar 4 cm.

Kaedah : Perbincangan Penerangan

Guru menyuruh pelajar meletakkan hujung tajam jangka lukis di titik A dan lukis sebuah bulatan.

Pelajar meletakkan hujung tajam jangka lukis di titik A dan lukis sebuah bulatan.

Strategi : Berpusatkan pelajar

KBKK : Menjana idea

Bulatan tersebut ialah lokus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari suatu titik tetap.

Guru bertanya kepada pelajar apakah bulatan tersebut.

Pelajar menyatakan apakah bulatan tersebut.

Penerapan nilai : Keyakinan Kerjasama Menumpukan perhatian

2) berjarak sama dari dua titik tetap.

Guru menyuruh pelajar membuat titik A dan B. Guru meminta pelajar membuka jangka lukis sehingga kelebarannya adalah lebih daripada AB.

Pelajar membuat titik A dan B. Pelajar membuka jangka lukis sehingga

BBM : Pen marker Jangka lukis Pembaris

kelebarannya adalah lebih Kaedah : Perbincangan daripada AB. Penerangan

Guru mengarahkan pelajar melukis dua lengkok dari titik A dan kemudian dari titik B.

Pelajar melukis dua lengkok dari titik A dan kemudian dari titik B.

Strategi : Berpusatkan pelajar

Guru meminta pelajar menyambungkan dua titik persilangan lengkok-lengkok itu

Pelajar menyambungkan dua titik persilangan lengkok-lengkok itu dengan garis lurus.

KBKK : Menjana idea

Garis lurus tersebut ialah lokus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua tiitk tetap

dengan garis lurus. Guru bertanya kepada pelajar apakah garis lurus tersebut.

Penerapan nilai : Keyakinan Kerjasama Menumpukan perhatian

Pelajar menyatakan apakah garis lurus tersebut.

Penutup (5 minit)

Rumusan.

Guru memberi latihan kepada pelajar berdasarkan buku teks. Guru meminta pelajar untuk menjelaskan apa yang mereka telah pelajari hari ini.

Pelajar meringkaskan tentang pelajaran pada hari ini. Pelajar mendengar dengan teliti.

BBM : Buku teks.

Strategi : Berpusatkan pelajar.

Guru memberi penegasan terhadap tajuk yang diajar. KBKK : Menjana idea. Mengingat kembali.

Refleksi: ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________