Anda di halaman 1dari 6

Bahagian A: Bulatkan jawapan yang betul.

(20 markah) Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan iaitu A, B, C dan D. Antaranya ada satu jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul itu. 1. Saya tidak akan bermain di jalan raya kerana _____. A. selamat B. berdosa C. berbahaya 2. Saya akan mematuhi undangundang sekolah dengan tidak _____ sampah merata-rata. A. mengutip B. menyapu C. membuang 3. Taman herba sekolah akan menjadi lebih _____ dan cantik jika kita menjaga kebersihan. A. kotor B. bersih C. berkilau 4. Semasa melintas jalan raya di kawasan sekolah, Mew Choo akan menggunakan _____ yang telah disediakan. A. laluan B. kenderaan C. kemudahan Goh Wei memberikan hadiah yang sama kepada rakan-rakan kelasnya. 6. Ini menunjukkan Goh Wei mengamalkan nilai _____. A. keadilan B. kejujuran C. kerjasama 7. Jika saya berani mempertahankan maruah diri, saya akan dipandang _____. A. mulia B. tinggi C. serong 8. Thani terambil pemadam pensel rakannya. Thani seharusnya _____ pemadam itu semula. A. membuang B. menyimpan C. memulangkan 5. Sivam _____ menggunakan komputer di bilik komputer sekolah dengan rakan-rakan. A. berebut-rebut B. bertolak-tolak C. bergilir-gilir

9. Saya akan _____ semua latihan tambahan yang diberikan oleh cikgu semasa cuti sekolah. A. membuang B. menyiapkan C. membiarkan 10. Sasya akan _____ aktiviti gotong-royong yang akan diadakan di sekolah pada hari minggu ini. A. ponteng B. menyertai C. melupakan 11. Kaki kawan saya terluka semasa bermain di sekolah. Saya akan _____. A. mentertawakannya B. membawanya ke bilik rawatan sekolah C. memarahinya kerana tidak berhati-hati 12. Apabila guru sedang mengajar di dalam kelas, Saya akan _____. A. berbual-bual dengan rakan B. tidur kerana tidak suka akn cikgu C. memberi tumpuan terhadap apa yang diajar oleh guru. 13. Orang yang sentiasa bersikap _____ akan dapat menahan kemarahan.

A. jujur B. malu C. sabar 14. Murid yang mematuhi peraturan sekolah ialah murid yang _____. A. bijak B. ikhlas C. bertanggungjawab 15. Pada hari guru, kamu akan _____. A. bergembira bersama rakanrakan B. meminta guru memberi kamu hadiah C. mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru-guru di sekolah 16. Pengagihan tugas dengan adil akan menyebabkan semua murid berapa _____. A. sedih B. gembira C. bongkak 17. Di antara ciri murid yang baik ialah _____. A. ikhlas B. cemburu C. sombong

18. Peralatan di sekolah perlu digunakan dengan baik agar tidak _____. A. dicuri B. rosak C. membazir 19. Amalan bertolak ansur dapat mengelakkan _____. A. penipuan B. pergaduhan C. persaudaraan

20.Membantu orang di dalam kesusahan adalah perbuatan yang _____. A. sia-sia B. ditegah C. digalakkan

Bahagian B: Tandakan (B) pada pernyataan yang betul dan (S) pada pernyataan yang salah. (10 markah) 21. Kamu menyiram pokok bunga yang layu di hadapan kelas kamu. 22.Kamu dan kawan masuk ke bilik komputer tanpa kebenaran guru. 23.Kamu tidak suka berbual dengan rakan baharu yang duduk di sebelah kamu. 24.Kamu tidak akan menerima ajakan daripada orang yang tidak dikenali 25.Kamu hanya melihat guru membawa buku yang banyak ketika menuruni tangga. 26.Setiap agama mengajar penganutnya agar menghormati kepelbagaian perayaan agama lain. 27.Semua murid diberi peluang untuk menyertai acara sukaneka. 28.Kamu membiarkan rakan kamu membuli kanak-kanak lain di sekolah. 29.Jeremy bersikap tidak adil kerana memberikan buah epal kepada rakan yang disukainya sahaja. 30.Kita tidak perlu mendengar nasihat guru yang tidak mengajar kita.

Bahagian C: Isi tempat kosong dengan jawapan yang disukai amanah mengeratkan menghormati beratur bertanya

bek men

31. Sikap saling membantu antara warga sekolah da perhubungan.

32.Sebagai pelajar, kita mestilah _____________ sekolah yang lain.

33.Kita hendaklah _______________ dalam menj

34.Murid yang mengamalkan sikap bekerjasama aka rakan-rakan.

35.Ruslan telah mendapat anugerah pelajar cemerl rajin _______________.

36.Apabila diberi tugas, kita hendaklah menjalanka _______________ dan jujur.

37.Ketika membeli makanan di kantik, kita hendakl

38.Sarina _______________ pintu sebelum masu 39.Hafiza _______________ semua rakan kelas

40.Kamala akan _______________ kepada guru j

mengenai sesuatu perkara yang diajar di sekola

Bahagian D: Lengkapkan petikan dibawah dengan m perkataan yang sesuai. (10 markah) membazirkan buruk mengharapka n hemah tinggi mencontohi rajin

ber

me

Suraya seorang pelajar yang (41) ________

(42) _______________ semua orang yang memer

(43) _______________ masa dengan melakukan s berfaedah.

Dia sangat (44) _______________ mengula

rakan baiknya Mimi dan Darshini. Disebabkan itulah

keputusan yang cemerlang. Suraya juga tidak melak

_______________ yang akan (46) ___________

Suraya tidak (47) _______________ bant

dalam melakukan sesuatu kerja kerana dia mengam

(48) _______________. Dia juga terkenal dengan (49) _______________ kerana sentiasa beradap

pelajar lain yang (50) _______________ sikapnya

____________________kertas soalan tamat___ Disediakan oleh: ___________ (Tan Kan Tsai) Disemak oleh: _______________ ( )