Anda di halaman 1dari 5

www.cikguzulsejarah.blogspot.

com

Nama:

ting:

Latihan ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun Sejarah Tingkatan 2


* Kedah menghadapi ancaman daripada Siam, Burma dan Bugis. Apakah tindakan Sultan untuk mengatasinya ? A Sultan menyerah kalah B Sultan melarikan diri ke Perak C Sultan meminta bantuan Inggeris D Sultan menyerang Siam, Burma dan Bugis. Sultan Abdullah dan Franscis Light menandatanganai Perjanjian Inggeris-Kedah pada tahun 1786. Apakah KESAN Perjanjian tersebut kepada Kedah ? A Inggeris memonopoli negeri Kedah B Inggeris mula meduduki Pulau Pinang C Kedah mendapat bantuan tentera Inggeris D Kedah berjaya mengalahkan Siam, Burma dan Bugis Berdasar peta di atas, mengapakah Negeri-Negari Selat ditubuhkan pada tahun 1826 ? I Menyeragamkan pentadbiran II Mewujudkan empayar Inggeris III Menyekat monopoli empayar Belanda IV Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Serangan ke atas kapal dagang berhampiran Kuala Langat Serangan ke atas rumah api Tanjung Richardo Apakah kesan daripada peristiwa di atas kepada negeri Selangor ? A Pembinaan kubu B Peperangan saudara C Penerimaan Residen D Pengambilan askar upahan Kehilangan kuasa raja-raja Melayu Pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral Pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Senarai di atas menerangkan rasa tidak puas hati raja-raja Melayu tentang Persekutuan 1895. Bagaimanakah sultan-sultan menyuarakan rasa tidak puas hati tersebut ? A Memperkenalkan undang-undang baru B Menanbahkan bilangan pegawai Melayu C Menetapkan bidang kuasa Residen Jeneral Serangan ke atas kapal dagang berhampiran Kuala Langat Serangan ke atas rumah api Tanjung Richardo Apakah kesan daripada peristiwa di atas kepada negeri Selangor ? A Pembinaan kubu B Peperangan saudara C Penerimaan Residen D Pengambilan askar upahan

www.cikguzulsejarah.blogspot.com
*

Nama:

ting:

Apakah faktor yang menyebabkan tercetusnya pertelingkahan antara Dato Kelana dengan Dato Bandar di Sungai Ujong ? A Hak untuk memerintah seluruh Sungai Ujong B Hak untuk memungut cukai di Sungai Linggi C Penguasaan ke atas laluan perahu ke Selat Melaka D Persaingan untuk menguasai takhta Negeri Sembilan Apakah peristiwa yang membawa kepada campur tangan British di Selangor ? A Kemangkatan Raja Sulaiman B Pergaduhan antara kongsi gelap Cina C Tercetusnya perang saudara di Klang D Serangan ke atas rumah api di Tanjung Richardo Kuasa British sebagai kuasa besar tercabar apabila munculnya Zaman Imperialis Baru Apakah yang dimaksudkan dengan zaman tersebut ? A Zaman British mencari pengaruh B Zaman British meluaskan ekonomi C Zaman kuasa besar menyebarkan agama kristian D Zaman kuasa besar bersaing merebut tanah jajahan British bimbang dengan minat Perancis untuk membina terusan di Segenting Kra. Apakah kesannya kepada British jika rancangan itu dilaksanakan? I Perdagangan British tergugat II Pelabuhan Singapura terancam III Muncul zaman imperialis baru di Siam IV Kemunculan kuasa besar di Asia Tenggara A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV British telah menandatangani perjanjian sulit dengan Siam pada tahun 1897. Apakah tujuan perjanjian tersebut ? A Menghalang negeri-negeri Melayu menyerang Siam B Menghalang negeri-negeri Melayu bertapak di Siam C Menghalang kuasa lain bertapak di negeri-negeri Melayu D Menghalang kuasa lain bertapak di selatan Siam

Kuasa Tempat Rusia Ujung Salang Perancis Segenting Kra Jerman Pulau Langkawi Jadual di atas merujuk kepada kemaraan kuasa-kuasa besar di Asia Tenggara. Apakah tindakan British untuk menghadapi persaingan kuasa-kuasa besar di atas antara tahun 1897 1909 ? A Menguatkan angkatan tenteranya B Menandatangani perjanjian dengan Siam C Membahagikan kawasan pengaruh Barat D Mendapatkan bantahan pembesar tempatan

www.cikguzulsejarah.blogspot.com
*

Nama:

ting:

Johor ialah negeri Melayu yang terakhir menerima Penasihat British. Apakah faktor yang mengekalkan kedaulatannya sehingga tahun 1914? A Persahabatan Johor-Singapura B Perjanjian Sulit British- Siam C Persahabatan Johor-British D Perjanjian Bangkok Melalui Sistem Kangcu orang cina telah diberi Surat Sungai oleh Temenggung Ibrahim. Apakah kepentingan surat tersebut kepada orang Cina? A Menetap dan mengusahakan perlombongan B Menetap dan berkerja di lombong bijih timah C Menetap dan mengusahakan pertanian D Menetap dan berniaga di bandar Pangeran Indera Mahkota telah dilantik oleh Sultan Brunei pada tahun 1830-an untuk mentadbir Sarawak. Mengapakah sultan Brunai melantik beliau ? A Mengukuhkan pengaruh B Menguasai hasil antimoni C Menghapuskan kegiatan lanun D Menghapuskan pemberontakan Siapakah pembesar Sarawak yang memimpin orang melayu menentang Pengeran Indera Mahkota ? A Datu Bandar B Datu Patinggi Ali C Datu Temenggung D Pengeran Raja Muda Hashim Pada 24 September 1941, Charles Vyner Brooke telah mengisytiharkan perlembagaan Sarawak. Mengapakah perlembagaan Sarawak tidak sempat dilaksanakan ? A Perang Dunia Kedua meletus B Perlembagaan terpaksa ditulis semula C Pemberontak menghalang pelaksanaan perlembagaan D Peralihan kuasa pemeritah menghalang pelaksanaan perlembagaan Antimoni ialah logam yang berharga di Sarawak. Dimanakan kawasan perlombongan antimoni utama di Sarawak ? A Bau dan Kuching B Kuching dan Sibu C Bau dan Sungai Rajang D Sungai Rajang dan Kuching Mengapakah bilangan sekolah Dayak tidak bertambah di Sarawak ? A Brooke mahu mengekalkan cara hidup tradisional orang Dayak B Brooke mengutamakan pembinaan sekolah Melayu C Orang Dayak menghalang pembinaan sekolah D Orang Dayak enggan datang ke sekolah

www.cikguzulsejarah.blogspot.com
*

Nama:

ting:

Pemerintahan keluarga Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secara besar-besaran. Mengapa keluarga Brooke bertindak demikian ? A Mengamal dasar tutup pintu B Mengelakkan pemberontakan C Mengurangkan kenaikan cukai D Menjaga kepentingan ekonomi mereka Bertanggungjawab menjaga keamanan Menguruskan pembahagian tanah dan cukai Memajukan pertanian Dalam pentadbiran SBUB tugas-tugas di atas dilaksanakan oleh A Residen B Pegawai Daerah C Ketua Kampung D Ketua Anak Negeri Mengapakah SBUB melibatkan pembesar-pembesar tempatan dalam pentadbiran di Sabah? I Tidak mampu menggaji ramai pegawai eropah II Memahami adat tempatan III Demi mengekalkan keamanan IV Latih penduduk tempatan sebagai pentadir A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Mengapakah tanaman tradisional menjadi kurang penting menjelang kurun ke-20? A Kekurangan tenaga buruh B Harga yang tidak stabil C Tiada permintaan D Serangan penyakit Apakah langkah yang diambil oleh British bagi menghadapi kemerosotan tanaman tradisional? A Membuka lebih banyak tanah B Memperkenalkan tanaman baru C Menyediakan kemudahan pengangkutan D Menggalakkan penanaman secara kecil-kecilan

Teh yang dihasilkan di Tanah Melayu bermutu tinggi dan dikenali sebagai A Teh Ceylon B Teh Melayu C Teh Cameron Highlands D Teh Hijau Pihak yang manakah lebih diutamakan bagi mengusahakan pertanian dagangan? A Pembesar tempatan B Orang tempatan C Peladang Eropah D Orang Asli

www.cikguzulsejarah.blogspot.com
*

Nama:

ting:

Apakah peristiwa yang mencetuskan permusuhan antara Yamtuan Antah dari Seri Menanti dengan Dato Kelana Sungai Ujong? I Dato Kelana menandatangani perjanjian dengan British II Yamtuan Antah enggan mengiktiraf Dato Kelana III Enggan menyerah diri IV British bertindak zalim A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Antara penyataan berikut, yang manakah merupakan faktor penentangan Dato Bahaman terhadap British di Pahang? I Penolakkan tawaran british II British yang menghina Sultan Pahang III Kehilangan hak memumungut cukai IV Perlucutan gelaran A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Apakah faktor-faktor yang membawa perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu? I Kejatuhan harga kopi II Perkembangan industri membuat motokar III Perlaksanaan cukai yang tinggi IV Perkembangan industri perkilangan tempatan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Sistem torehan ibedem atau sistem tulang ikan hering Apakah kelebihan sistem torehan di atas? A Melambat pembekuan susu getah B Mengurangkan guna tenaga buruh C Meningkatkan pengeluaran susu getah D Menghasilkan susu getah yang berkualiti