Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Fokus

Sejarah Tahun 4 BETA Mari Belajar Sejarah 8.30-9.00 Standard Kandungan: 1.2 Mengetahui dan memahami diri dan keluarga Standard Pembelajaran: 1.2.2 Mengenalpasti salasilah Keluarga 1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas 1.2.4 Mengenal pasti panggilan anggota keluarga K1.2.8 Menyatakan kepentingan penggunaan panggilan dalam institusi keluarga K1.2.9 Menyatakan keistimewaan mewujudkan keluarga asas

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Melukis dan melebalkan rajah salasilah keluarga ii. Menyatakan maksud keluarga asas iii. Menyenaraikan panggilan dalam anggota keluarga asas 1. 2. 3. 4. Meneliti 2 keping gambar dalam slaid (TMK) Bercerita tentang perbezaan yang terdapat dalam keduadua gambar tersebut Bersoal jawab tentang gambar tersebut Murid menyenaraikan panggilan anggota keluarga berdasarkan gambar tersebut

Aktiviti

EMK

Nilai Murni bersyukur, kasih sayang KPS - Elemen asas sejarah Dimensi Kewarganegaraan Perkongsian Nilai. TMK belajar melalui TMK Komputer, LCD,slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis, kad arahan B1D1E1 , B3D1E2,B5D1E2 Menyatakan pengertian keluarga asas. Melukis salasilah keluarga dengan melabelkan nama panggilan anggota keluarga. Menilai kepentingan penggunaan panggilan dalam institusi keluarga 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran DSP

Refleksi

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Permulaan (5 minit) Meneliti 2 keping gambar di dalam slaid. 1. Murid melihat gambar 2. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan perbezaan 2 keping gambar : a) Apa yang kamu nampak pada gambar A? Murid menjawab soalan guru secara lisan b) Apa yang kamu nampak pada gambar B? Murid menjawab secara lisan c) Apa perbezaan pada kedua- dua gambar tersebut? Murid menjawab soalan guru 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini. EMK Nilai Murni -bersyukur - kasih sayang CATATAN BBM -Komputer riba, LCD, kertas mahjong,pen EMK -TKP -TMK KB -Menjana Idea -menghubung kait B1D1E1 Menyatakan pengertian keluarga asas Aktiviti 1 (20 minit) 1. Berpandukan gambar B,Murid menyebut gelaran dalam anggota keluarga. 2. Murid membentuk 4 kumpulan. kumpulan masing-masing melukis rajah salasilah keluarga salah seorang ahli dalam kumpulan berpandukan contoh yang ditunjukkan oleh guru. 3. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk membentangkan hasil dapatan mereka di hadapan kelas. 4. Murid membentangkan hasil dapatan masingmasing. 5. Guru merumuskan pembentangan murid dan mengaitkannya dengan pembentukan keluarga asas. B5D1E2 EMK Kreativiti Nilai menghargai keluarga B3D1E2 Melukis salasilah keluarga dengan melabelkan nama panggilan anggota keluarga maker,lembaran kerja

KB 6. Guru cuba mengaitkan isi pelajaran dengan meminta murid menjelaskan kepentingan penggunaan panggilan dalam institusi keluarga 7. Murid memberikan pelbagai jawapan. 8. Murid memadankan antara gambar anggota keluarga dengan nama panggilan dalam istitusi keluarga Penutup (5 minit) 1. Guru menunjukkan semula gambar B 2. Murid menonton video klip lagu Keluarga Bahagia. 3. Murid menyanyikan lagu keluarga Bahagia Bersama. 4. Guru merumuskan isi-isi penting dalam pelajaran hari ini. Nilai menghargai keluarga EMK ICT menjana idea

Menilai kepentingan penggunaan panggilan dalam institusi keluarga