Anda di halaman 1dari 5

1793638.

doc 1

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER

SEMESTER 1 TAHUN 2008

NAMA PENSYARAH : MD. ARIF BIN MD. ZIN


MATA PELAJARAN : PENGENALAN KPD PENDIDIKAN
TEKNIK DAN VOKASIONAL (RBT3101)

KUMPULAN : PPPRPET RBT 1

Minggu/Tarikh Tajuk Kandungan/Kemahiran Jam Catatan


Interaksi

Minggu 4 3 Taklimat kerja


Pengenalan kepada PTV • Definisi dan ciri-ciri PTV kursus dan
21 Jan 2008 ­ Rasional RBT di sekolah tugasan
hingga rendah
25 Jan 2008
­ Perkembangan RBT di
sekolah rendah
• Keperluan PTV dalam
kurikulum di peringkat
kebangsaan
• Prinsip pendidikan teknikal
dan rasional
2
ISL 1

Minggu 5 Evolusi perkembangan PTV • Sejarah perkembangan PTV 3 Tutorial 1:


­ Perkembangan
28 Jan 2008 berkaitan RBT di Faktor-faktor yang
hingga sekolah rendah menyumbang
1 Feb 2008 kepada sistem
Akta-akta pendidikan yang PTV di Sekolah
berkaitan PTV Rendah

Tutorial 1 1

ISL 2 1

Minggu 6 Falsafah dan dasar PTV serta • Konsep dan asas falsafah 3
perkaitannya dengan RBT PTV
4 Feb 2008 • Dasar PTV dan Cuti Thn Baru
hingga perkaitannya dengan RBT Cina
8 Feb 2008
ISL 3 2
1793638.doc 2

Minggu 7 <Sambungan tajuk> • Falsafah Sekolah 3 Penyerahan


Falsafah dan dasar PTV serta Ketukangan tugasan
11Feb 2008 perkaitannya dengan RBT • Falsafah Pendidikan
hingga Vokasional
15 Feb 2008
ISL 4 2

Minggu 8 Fungsi PTV • Rumusan peranan dalam 3 Kuiz 1


konteks individu, sosial dan
18 Feb 2008 ekonomi
hingga • Sorotan laporan kajian
22 Feb 2008
mengenai PTV dan menilai
kebekesanannya

• Fungís RBT
- Penyelesaian masalah
dan reka bentuk
­ Pemikiran kreatif
­ Pemikiran kritis
­ Pemikran aras tinggi
­ Pembelajaran
scaffold
­ Aktiviti refleksi
• Perkembangan RBT dalam
konteks komuniti dan
sekolah di dalam negeri
dan luar negara
• Ciri-ciri kualiti dalam
pengajaran dan
pembelajaran
­ Perkembangan dan
proses pembinaan
kemahiran
­ Pengetahuan dan
kefahaman dalam
RBT
­ Sikap dan kualiti
peribadi
­ Nilai-nilai dalam RBT
­ Pembinaan
kemahiran kolaboratif
dalam kumpulan
Perkaitan antara RBT dan 2
literasi, 3M, dan ICT.

ISL 5
1793638.doc 3

Minggu 9 Sistem PTV: Peringkat sekolah Sistem PTV: Peringkat sekolah 3


rendah, institusi formal dan tidak rendah, institusi formal dan tidak
25 Feb 2008 formal formal
hingga • Latihan perantisan
29 Feb 2008 • Institusi formal
­ Sekolah aneka jurusan
­ Sekolah vokasional dan
teknik
2
ISL 6

Minggu 10 <Sambungan tajuk> • Institusi formal 3 Ujian


­ Institusi pendidikan pertengahan
3 Mac 2008 Sistem PTV: Peringkat sekolah tinggi awam semester
hingga rendah, institusi formal dan tidak
­ Institusi swasta
7 Mac 2008 formal
Latihan di tempat kerja
Pendidikan tidak formal
2
ISL 7

Minggu 11
10 – 14 Mac Cuti Pertengahan Semester
2008

Minggu 12
17 – 21 Mac Pengalaman Berasaskan Sekolah ( PBS )
2008

Minggu 13 Kurikulum dan pengajaran PTV • Model kurikulum dan 3 Tutorial 2:


dan KHSR di Malaysia pengajaran
24 Mac 2008 Dengan merujuk
hingga ­ Model semasa dan kurikulum KHSR :
28 Mac 2008 yang berpotensi Bincangkan
1 perkara - perkara
Tutorial 2 yang perlu diambil
1 perhatian dalam
ISL 8 memilih
kandungan

Konvo IPTI 27/3

Minggu14 <Sambungan tajuk> ­ Perbandingan 3


Kurikulum dan pengajaran PTV kurikulum dalam dan
31 Mac 2008 dan KHSR di Malaysia luar negera
hingga
4 April 2008 ISL 9 2
1793638.doc 4

Minggu 15 Pentadbiran dan pengurusan • Organisasi pentadbiran 3 Tutorial 3:


PTV • Pengambilan pelajar
7 April 2008 • Penyeliaan dan pemantauan Sejauh manakah
hingga program strategi P&P
11 April 2008 dalam RBT
• Artikulasi dan koordinasi
KHSR
• Perbandingan sistem sesuai ?
pentadbiran dan pengurusan
dalam dan luar negara
1
Tutorial 3
1
ISL 10

Minggu 16 Kepimpinan dalam PTV • Perkembangan profesional 3 Kuiz 2


• Penambahbaikan kualiti dalam waktu
14 April 2008 pengajaran RBT kuliah
hingga • Peranan dan tanggung
18 April 2008 jawab panitia Tutorial 4:

Bagaimanakah
• Perancangan pembelajaran
masyarakat
• Strategi dan teknik berperanan
pengurusan membantu dan
memantau
Tutorial 4 1 pelaksanaan
matapelajaran
ISL 11 1 KHSR

Minggu 17 Proses perancangan, • Pengajaran dan 3


pelaksanaan dan penilaian PTV pembelajaran PTV
21 April 2008 ­ Proses perancangan
hingga
PTV
25 April 2008
­ Penjanaan idea
dalam konteks PTV
2
ISL 12

Minggu 18 <Sambungan tajuk> ­


Pengajaran dan 3
pembelajaran melalui
28 April 2008 Proses perancangan, amalan reflektif kritis
hingga pelaksanaan dan penilaian PTV ­ Perkembangan
2 Mei 2008 kemahiran
­ Kemahiran
perkembangan idea
melalui lukisan
• Pembinaan kit pembelajaran
2
ISL 13
1793638.doc 5

Minggu 19 Sambungan tajuk • Kaedah menilai dan 3 Tutorial 5:


Proses perancangan, mentaksir pengetahuan dan
5 Mei 2008 pelaksanaan dan penilaian PTV kemahiran bagi mata Bagaimana sikap
hingga pelajaran Reka Bentuk dan atau sahsiah
9 Mei 2008 Teknologi Sekolah Rendah boleh mengukur /
­ Penilaian secara menentu
ujian bertulis keterampilan
dalam p&p
­ Penilaian
matapelajaran
berasaskan rubrik
RBT. Berikan
­ Penilaian melalui contoh-contoh dan
pemerhatian bincangkan
­ Penilaian portfolio
­ Pendekatan masteri
­ Pendekatan
kontekstual
­ Pendekatan
konstruktivis
- Penilaian
berasaskan
kompetensi
­ Penilaian berasaskan
projek
­ Pentaksiran kendiri 1

Tutorial 5 1

ISL 14

Minggu 20 Prospek PTV dalam • Peluang kerjaya dan masa 3 Tutorial 6:


Pembangunan Pendidikan depan RBT
12 Mei 2008 Negara Bincangkan
hingga ­ Mengenalpasti elemen yang perlu
16 Mei 2008 peluang kerjaya difikirkan dalam
merancang
­ Prospek RBT
kurikulum RBT
dalam memenuhi
• Perbandingan prospek RBT tenaga kerja yang
dalam dan luar negeri berkemahiran dan
1 berpengetahuan
Tutorial 6 selaras kehendak
1 pasaran kerja
ISL 15