Anda di halaman 1dari 6

BIMBINGAN DAN LATIHAN AWAL

(SEMINAR & CONSULTANCY)

CADANGAN KURSUS

MOTIVASI
PEMBANGUNAN DIRI KEARAH
KECEMERLANGAN

UNTUK
ISI KANDUNGAN KURSUS

1. MATLAMAT MUKA SURAT 3

2. OBJEKTIF MUKA SURAT 3

3. ISI KANDUNGAN KURSUS MUKA SURAT 5

4. TEMPAT MUKA SURAT 5

5. JANGKAMASA MUKA SURAT 5

6. KAEDAH MUKA SURAT 5

7. BAYARAN PROFESIONAL MUKA SURAT 5


MATLAMAT

Matlamat organisasi hanya dapat dicapai melalui komitment bekerja dan hubungan baik
diantara pihak pengurusan dengan kakitangan bawahan mereka. Masalah yang dihadapi
oleh pihak pengurusan dapat diatasi sekiranya kakitangan-kakitangan yang mempunyai
masalah tersebut diberi kesedaran tanpa paksaan.

Kursus Motivasi Pembangunan Potensi diri Ke arah Kecemerlangan ini direka adalah
untuk menyelaraskan sikap dan niat para pekerja ke arah cara bekerja yang lebih
berefektif dengan menggunakan segala ide dan kreativiti yang lebih dinamik disamping
dapat membentuk individu di dalam mendisiplinkan diri dengan pekerjaan serta
hubungan yang lebih baik diantara pihak atasan dan rakan sekerja bagi mencapai
matlamat individu dan syarikat. Program ini juga dapat melahirkan keterampilan individu
yang lebih bersemangat di dalam menjalankan tanggongjawab sebagai seorang pekerja
disamping dapat menjadi contoh individu yang membanggakan terhadap keluarga dan
negara.

OBJEKTIF

Setiap peserta dapat memiliki peluang untuk:-


• Menilai kembali kaedah bekerja dan kesedaran diri berlandaskan nilai-nilai
keagamaan – mulia, jujur di dalam menjalankan tugas, amanah dan
bertanggongjawab

 Mengecam tugas, nilai hidup dan orientasi diri sendiri bagi mengenalpasti sikap
positif yang akan mempamerkan kemajuan/peningkatan terhadap Syarikat dan diri
sendiri

 Semangat serta keinginan yang tinggi ke arah kecemerlangan melalui penetapan


matlamat, peningkatan kerja yang khusus serta seragam

 Membincangkan dan mengalami sendiri punca rintangan yang memperdaya sikap


positif dan perasaan individu supaya objektif dan matlamat Syarikat tercapai

 Membentuk imej yang lebih positif dan efektif untuk diri sendiri serta Syarikat yang
akan menghasilkan personaliti yang lebih berkeyakinan dan dinamik

 Menyatakan kepentingan menjadi seseorang individu yang agresif dan mempunyai


kreativiti tersendiri untuk kemajuan diri, keluarga dan negara

 Kerja secara berpasukan untuk mencapai objektif syarikat


 Cara berhubung atau berkomunikasi secara lebih efektif dengan pelanggan dalaman
dan luaran dapat menilai pekerjaan dan mengambil yang lebih efektif.

ISI KANDUNGAN KURSUS

Kesedaran diri & Tanggungjawab

 Membentuk imej diri yang betul dan realistik


 Mengulas tabiat bekerja, sikap dan realisitik hubungan peribadi dengan pihak
pengurusan dan rakan di tempat kerja.
 Menghadapi halangan dan “setbacks”
 Memprogramkan pemikiran ke arah kejayaan
 Memahami tugas berlandaskan amanah, jujur dan bertanggongjawab
 Menilai kemampuan dan tanggongjawab
 Bagaimana menjiwai kerja dan Amanah mengikut Nilai Keislaman
 Meningkatkan imej diri dan organisasi

Motivasi
 Apakah itu motivasi
 Bagaimana untuk terus bermotivasi
 Bagaimana untuk memotivasikan rakan yang lain
 Motivasi tanpa paksaan
• Mengapa pekerja tidak dapat menyelesaikan kerja mereka? (Latihan)
• Penglibatan Jurang
• Apakah cara yang dapat membuat pekerja gembira?

Kualiti dan Produktiviti

• Apakah dia
• Faedah produktiviti
• Bagaimana mencapai peningkatan produktiviti
• Kualiti yang diperlukan oleh pekerja di dalam pekerjaan
• Perancangan anda
• Bagaimana menunjukkan anda mengambil berat
• Belajar untuk menjadi seorang pendengar yang baik
• Menghormati ketua

Menetapkan Matlamat
 Tujuan menetapkan matlamat/tujuan bekerja
 Membina matlamat
 Kaedah-kaedah memahami matlamat
 Kehendak peribadi dan cara menganalisa
 Kehendak kendiri

Komunikasi dan Hubungan dengan Pelanggan


• Mengenali Pelanggan Anda
• Teknik Mengendalikan Pelanggan
• Teknik Menagani Rungutan Pelanggan
• Halangan Perhubungan Pelanggan
• Proses Komunikasi
• Cara Pertuturan Berkomunikasi
• Bagaimana Memberi idea dan Menerima Pesanan Secara Berkesan
• Meningkatkan Kemahiran Mendengar

Perhubungan Pelanggan
• Mentafsirkan perkhidmatan pelanggan
• Menterjemahkan perhubungan pelanggan kepada bahasa perniagaan
• Peradaban pelanggan
• Peranan anda sebagai “Pegawai Perhubungan Pelanggan”
• Berkomunikasi untuk mendapat kesan yang baik terhadap visual, vokal dan
pertuturan
• Harapan pelanggan
• Menambah kesedaran melalui penganalisaan perbezaan diatara imej yang
dimaksudkan dan dirasakan
• Cara Berkomunikasi dan Kerjasama
• Jenis-jenis pelanggan
• Membentuk pasukan yang efektif/berkesan
• Menjadikan perkhidmatan pelanggan sebagai satu aspek utama

Teknik Mengekalkan Pelanggan


 Mewujudkan hubungan baik
 Mengekalkan keyakinan pelanggan
 Menukar masalah kepada peluang
 Mendapat dan memberi maklumbalas

TEMPAT

Program ini boleh dijalankan di mana-mana tempat mengikut kesesuaian pihak


penganjur.
JANGKAMASA

Kursus ini akan diadakan selama dua (2) hari.

KAEDAH

Supaya sistem ini dapat dipraktikkan dengan lebih berkesan, kami menggunakan kaedah-
kaedah seperti:-

Penerangan dan perbincangan (discussion)


Nota
Latihan Berkumpulan
Overhead transparencies

BAYARAN PROFESIONAL

Bayaran profesional untuk program ini jumlah ialah …………………………………..


untuk dua hari kursus tidak termasuk kos penginapan dan makan minum untuk
Konsultan.