Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN TAHUNAN

PEMULIHAN KHAS

MINGG KEMAHIRAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN


U
1. Huruf-huruf kecil 1.1 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara Kad-kad abjad satu-satu
a-z turutan.
1.2 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara
rawak. a b c
1.3Mencari, mewarna, memilih huruf kecil
tersembunyi. Carta abjad secara turutan
1.4Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di
atas pasir, huruf timbul dengan jari, a b c d e f g h i
dibelakang kawan dan sebagainya.
1.5Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau j k l
tanah liat mengikut turutan. ....................... z
1.6Menekap atau melukis huruf daripada kad- Kad-kad abjad gambar
kad tebuk mengikut urutan.
1.7Menyurih huruf kecil mengikut urutan.
1.8Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf
kecil. Kad-kad tebuk abjad
1.9Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh

C
guru atau rakan atau diperdengarkan dengan
menggunakan rakaman audio kaset audio.
Contoh : kaset audio

Kertas pasir
Huruf di sebelah

d
di
Buat daripada
Kertas pasir
2 Huruf-huruf besar A 2.1 Menyebut/mengenal nama huruf besar Kad-kad abjad satu-satu
–Z secara turutan.
2.2 Menyebut/mengenal nama huruf besar
secara rawak. A B C
2.3 Mencari, mewarna, memilih huruf besar
tersembunyi. Carta abjad secara turutan
2.4 Menulis huruf besar di udara, di dulang, di
atas pasir, huruf timbul dengan jari di A B C D E F G H
belakang kawan dan sebagainya.
2.5 Membentuk huruf besar dengan plastisin I J K L
atau tanah liat mengikut urutan. ..................... Z
2.6 Menekap atau melukis huruf dari kad-kad Kad-kad abjad gambar
tebuk mengikut urutan.
2.7 Menyurih huruf besar mengikut urutan.
2.8 Menyalin huruf besar dari kad-kad huruf
besar.
2.9 Menulis huruf besar yang disebutkan oleh
guru atau rakan atau diperdengarkan dengan
menggunakan rakaman audio kaset. Kad-kad tebuk abjad
Contoh : kaset audio.

D
Kertas pasir
Huruf di sebelah

B
di
Buat daripada
Kertas pasir

3. Huruf-huruf vocal 2.1 mengenal dan membunyikan vocal a, e, I, o,


a e i o u
a a a a a
aeiou u, mengikut warna di tetapkan.
e taling / e pepet a. merah o. Coklat
e. unggu(pepet) u. Biru Kad-kad huruf
i. hijau e. kuning
2.2 Mendengarkan bunyi-bunyi huruf vokaldari
pita rakaman atau language master.
2.3 Menyesuaikan bunyi vocal dengan gambar.
2.4 Memilih kad gambar yang sesuai dengan
huruf vocal. Lembaran kerja.
2.5 Memilih huruf vocal dengan gambar yang
sesuai. Kad cantuman
2.6 Menulis huruf vocal berdasarkan gambar.
2.7 Permainan menyebut atau menyambungkan u i
bunyi vocal awalan. a a
Contoh : Guru -i
Murid - kan Kad dominon(3.8)
2.8 Permainan domino gambar dengan vocal
awal dan vocal dengan suku kata. a
u

O
i

4 Suku kata KV 4.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KV Carta suku kata. (bukan untuk
berdasarkan gambar. latih tubi)
4.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KV
berdasarkan suku kata. a i u e o e
4.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar b ba bi bu be bo be
atau gambar dengan suku kata. c ca ci cu ce co ce
(huruf-huruf vokal mengikut warna yang
Contoh : ba ditetapkan)

Kad suku kata satu-satu.

ba bi bu be bo
be

kad gambar

4.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar.


4.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar Kad suku kata

bu
5. Perkataan KV + KV 5.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang Kad gambar
ditunjukkan oleh guru.
5.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata
berdasarkan gambar.

Contoh : ba + tu = batu
Kad suku kata

5.3 Membaca kad padanan. ba ju ba


5.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang
tertinggal berdasarkan gambar. kad lipat
5.5 Menulis perkataan bedasarkan gambar.
5.6 Membina, membaca dan menulis perkataan
dari kad suku kata.

bo
Kad perkataan
Carta perkataan
(suku kata ditulis dengan warna
berbeza)

tu

Kad padanan ba ju

Pa

Contoh ayat:
1. Bapa beli baju.
2. Baju bapa baru.
3. Bapa beli baju baru.
6. Perkataan dua suku sama seperti aktiviti 5 Kad gambar
kata V + KV
Kad perkataan
(suku kata ditulis
dengan warna
yang berbeza)

lembaran kerja

Contoh ayat:

1. Ini baju saya.


2. Baju saya biru.
3. Abu bawa ubi.
7. Perkataan Sama seperti aktiviti kemahiran 5.
KV + KV + KV
Kad gambar

Kad perkataan
(suku kata ditulis
dengan warna
yang berbeza)

lembaran kerja

Contoh ayat:

1. Ali ada kerusi


2. Bapa beli kelapa.
3. Abu bawa ubi keladi.

8. Perkataan KVK Sama seperti aktiviti kemahiran 4.


Kad gambar

Kad perkataan (vokal ditulis


dengan warna yang berbeza)

Lembaran kerja
Contoh ayat:

1. Rian beli beg baru.


2. Bas Baba cat kelabu.
3. Tepi bot ada pelita.

9. Suku kata KVK Sama seperti aktiviti kemahiran 4.


Carta

b bam bim bum bem bom bem


c can cin cun cen con cen
d das dis dus des dos des
Kad suku kata satu-satu

tan bam lam

lembaran kerja

10. Perkatan V + KVK Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad gambar

Kad perkataan (suku kata


ditulis dengan warna yang
berbeza)
Lembaran kerja.
Contoh :
1. Ayah bela itik.
2. Ayah bela ayam.
3. Ayah bela itik dan ayam.
(Ayat-ayat hendaklah
mengandungi perkataan-
perkataan dari kemahiran 5
– 10).

11. Perkataan KV + KVK Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad suku kata

po kok

kad gambar

kad perkataan
(suku kata ditulis dengan warna
yang berbeza)

Kad-kad ayat
(ayat-ayat hendaklah
mengandungi perkataan-
perkataan dari kemahiran 5-11)
12. Perkataan KVK + KV Sama seperti aktiviti kemahiran 5 Kad suku kata

Kun ci

Kad gambar

Kad perkatan(suku kata ditulis


dengan warna yang berbeza)
Kad imbasan
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 12)

13. Perkataan KVK + Sama seperti aktiviti kemahiran 5 Kad suku kata
KVK
Kad perkataan (suku kata
ditulis dengan warna yang
berbeza).

Kad-kad ayat (mengandungi


perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 13).

14. Perkataan KV + KV Sama seperti aktiviti kemahiran 5 Kad suku kata


+ KV
Kad perkataan (suku kata
ditulis dengan warna yang
berbeza).
Kad-kad ayat ( mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 14 ).
Lembaran kerja.
15. Perkataan Sama seperti aktiviti kemahiran 5 Kad perkataan (suku kata
KVK+KV+KVK ditulis dengan warna yang
berbeza).
Kad suku kata
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5-15)
Lembaran kerja.

16. Perkataan KVKK Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad perkataan


Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 16).
17. Suku kata KVKK Sama seperti aktiviti kemahiran 4. Contoh suku kata.
(bukan untuk latih tubi)

bang bing bong bung beng Beng


cang cing cong cung ceng ceng
dang ding dong dung deng deng

18. Perkataan KV+KVKK Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad perkataan (suku kata
ditulis dengan warna yang
berbeza.
Kad suku kata
Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 18).
Lembaran kerja.

19. Perkataan V+KVKK Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad perkataan (suku kata
ditulis dengan warna yang
berbeza).

Kad suku kata

Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 19).
Lembaran kerja
20. Perkataan Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad perkataan (suku kata
KVK+KVKK ditulis dengan warna yang
berbeza).

Kad suku kata

Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 20).

Lembaran kerja
21. Perkataan KVKK+KV Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad perkataan (suku kata
ditulis dengan warna yang
berbeza).
Kad suku kata
Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 21).

Lembaran kerja
22. Perkataan Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad perkataan (suku kata
KVKK+KVK ditulis dengan warna yang
berbeza).
Kad suku kata
Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 22).

Lembaran kerja
23. Perkataan Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad perkataan (suku kata
KVKK+KVKK ditulis dengan warna yang
berbeza).
Kad suku kata
Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 23).

Lembaran kerja
24. Perkataan Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad perkataan (suku kata
KV+KV+KVKK ditulis dengan warna yang
berbeza).
Kad suku kata
Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 24).

Lembaran kerja

25. Perkataan Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad perkataan (suku kata
KV+KVK+KVKK ditulis dengan warna yang
berbeza).
Kad suku kata

Kad-kad ayat (mengandungi


perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 25).
Lembaran kerja
26. Perkataan Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad perkataan (suku kata
KVK+KV+KVKK ditulis dengan warna yang
berbeza).
Kad suku kata

Kad-kad ayat (mengandungi


perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 26).

Lembaran kerja
27. Perkataan Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad perkataan (suku kata
KVKK+KV+KVK ditulis dengan warna yang
berbeza).

Kad-kad ayat (mengandungi


perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 27).

Lembaran kerja

28. Perkataan Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad perkataan (suku kata
KV+KVKK+KVK ditulis dengan warna yang
berbeza).

Kad suku kata

Kad-kad ayat (mengandungi


perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 28).

Lembaran kerja
29. Perkataan yang 29.1 mengeja dan membunyikan terus perkataan- Carta perkataan
melibatkan diftong perkataan yang telah disediakan.
dan vokal 29.2 Membaca ayat-ayat yang mengandungi Kad perkataan
berganding diftong / vokal berganding.
29.3 Mengisi tempat-tempat kosong dengan Kad gambar
perkataan-perkataan yang sesuai.
29.4 Latihan ejaan terancang Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 29).
30. Perkataan yang Sama seperti aktiviti kemahiran 5 Kad suku kata
melibatkan huruf Kad perkataan (suku kata
konsonan bergabung ditulis dengan warna yang
(digraf) berbeza).

Kad-kad ayat (mengandungi


perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 – 30 ).

Lembaran kerja

31. Membaca dan 31.1 membaca ayat berdasarkan gambar. Ayat bergambar ( mengandungi
membina ayat 31.2 Menyusun perkataan menjadi ayat semua perkataan yang telah
mudah berdasarkan gambar. dipelajari).
31.3 Membina ayat berdasarkan gambar.
Kad perkataan

Lembaran kerja.
32. Bacaan dan 32.1 membaca petikan mudah. Ayat bergambar (mengandungi
pemahaman 32.2 Menyusun ayat supaya betul susunannya semua perkataan yang telah
berdasarkan gambar bersiri. dipelajari).
32.3 Membaca dan menjawab soalan pemahaman.
Kad perkataan.

Lembaran kerja.