Anda di halaman 1dari 33

SENI DALAM PENDIDIKAN

MATLAMAT

IMAGINATIF

MATLAMAT

KRITIS

KREATIF ESTETIKA YANG TINGGI INOVATIF CELIK BUDAYA INVENTIF

OBJEKTIF

MENGHARGAI CIPTAAN TUHAN

MEMUPUK BUDAYA PENGAMATAN DALAM PEMBELAJARAN MELALUI SENI

DAPAT MEANIPULASI MEDIA, TEKNIK DAN TEKNOLOGI UNTUK MENGEKPRESIKAN KERJA

MEMUPUK NILAI MURNI

MEMUPUK NILAI MURNI

BINA JATI DIRI

APLIKASI SENI DALAM PENDIDIKAN

MEMBENTUK DISIPLIN

ISU-ISU BERKAITAN SENI DALAM PENDIDIKAN

KEPENTINGAN EKSPRESI, EMOSI DAN IMAGINASI

PERANAN EKSPRESI

PERANAN EMOSI

MENGAWAL DIRI

MENGAWAL SUASANA

MENJAGA HUBUNGAN

PERANAN EMOSI

MENIMBULKAN MOOD YANG BAIK

MENGAWAL TINDAKAN

PERANAN IMAGINASI

BENTUK IDEA MENJANA KREATIVITI PERANAN IMAGINASI MENJANA MINDA NILAI ESTETIK TINGKATKAN KEBOLEHAN

LEBIH PEKA

SENI VISUAL

KONSEP

SENI TAMPAK

PENILAIAN

KEGIATAN PENGHASILAN

ESTETIK

PEMAHAMAN

BIDANG SENI VISUAL

MELUKIS DAN MEMBUAT GAMBAR

KRAF TRADISIONAL

BIDANG SV

MEMBUAT REKAAN DAN CORAK

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

MEMBUAT REKAAN DAN CORAK

LUKISAN

RESIS

KALIGRAFI

CORAK TERANCANG

KOLAJ

CATAN

CAPAN

CETAKAN

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

ARCA TIMBUL ORIGAMI ARCA STABAIL

TOPENG

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

ARCA MOBAIL

BONEKA DIORAMA

MODEL

KRAF TRADISIONAL

ALAT DOMESTIK

TEMBIKAR

ALAT PERMAINAN

SENI TEKAT

ALAT MEMPERTAHAN KAN DIRI BATIK

ASAS SENI REKA

UNSUR SENI

GARISAN

WARNA

JALINAN

RUPA

BENTUK

RUANG

TEBAL

ZIG ZAG

NIPIS

GARISAN BERALUN BERBULU

BERGERIGI

PUTUSPUTUS

JALINAN TAMPAK

HANYA DAPAT DILIHAT CONTOH : GAMBAR, SLAID, BILLBOARD, PAPARAN JALAN, SIMBOL, LOGO DAN LAIN-LAIN

MELALUI

TEKNIK CETAKAN PUALAMAN KOLAJ CAMPURAN BINAAN CAMPURAN BOLEH DIRASA CONTOH : KULIT KAYU, KULIT KERANG, SIMEN

JALINAN SENTUH

RUPA POSITIF DAN NEGATIF

RUPA DAN MUKA TAIP

RUPA
RUPA DAN LAMBANG

RUPA DAN CORAK

BENTUK ILUSI BENTUK KONKRIT

GAMBAR CATAN CETAKAN FOTO ILUSTRASI LUKISAN GURISAN

BERSIFAT 3 DIMENSI, MAUJUD, BERISI PADU, MEMPUNYAI TON, WARNA, JALINAN DAN RUANG BAKUL BOLA BANGUNAN KERETA

PRINSIP-PRINSIP REKAAN

HARMONI

KEPELBAGAIAN

PENEGASAN

KESATUAN

IMBANGAN

PERGERAKAN

KONTRA

SENI MUZIK

MUZIK

ARAB : HANDASAH ALSAWT (KEJURUTERAAN BUNYI SECARA ARTISTIK) SENI BUNYI-BUNYIAN

KEMBANGKAN POTENSI

KESEDARAN ETIKA

MATLAMAT

KEMBANGKAN KUALITI

KESEDARAN ESTETIK

OBJEKTIF
NIKMATI PENGALAMAN

KEMBANGKAN NILAI ESTETIKA, KREATIVITI DAN EKSPRESI DIRI

MENILAI KONSEP

TINGKATKAN KEMAHIRAN MENDENGAR

MEMAHAMI SISTEM NOTASI

PUPUK NILAI USAHA DAN DISIPLIN SERTA YAKIN MENGENAL MUZIK NEGARA LAIN

AJAR BUNYI SEBELUM SIMBOL

NAMA-NAMA NOT DISELARASKAN

BERI GALAKAN

MURID DIBERI PELUANG YANG CUKUP UNTUK MENGKAJI MUZIK

PRINSIP P&P MUZIK


AJAR SATU UNSUR MUZIK SAHAJA PRINSIP DAN TEORI DIBERI SELEPAS PRAKTIKAL

UNSUR MUZIK

MELODI

JALINAN

HARMONI

WARNA TON

UNSUR SENI

IRAMA

BENTUK

EKSPRESI

PIC

BUNYI YANG TINGGI ATAU RENDAH SUSUNAN 8 NOT DALAM 1 TANDA NADA

SKEL

JEDA MELODI KONTUR

JARAK PIC DI ANTARA 2 NOT

SOLFA

NYANYIAN PIC GUNA SEBUTAN NOT C

RANGKAIAN LAGU

TRIAD
Gabungan 3 not

HARMONI
ARPEGGIO
not-not dalam sesuatu kod boleh dimainkan secara satu persatu, menaik atau menurun

PERGERAKAN KOD
apabila satu kod bergerak ke satu kod yang lain.

CORAK IRAMA
gabungan pelbagai jeni not

DETIK
bit yang konsisten

RENTAK
corak irama tertentu yang mengiringi nyanyian/alat

IRAMA
TEMPO
kelajuan sesebuah lagu atau muzik

METER
masa bagi muzik dikawal

simbol-simbol yang berkaitan dengan bunyi kuat atau lembut

tempo

alla marcia andante

DINAMIKS

allegro

EKSPRESI

ISTILAH

coda

dal segno

fine

TANDA ISYARAT
segno

modeerato

DUA BAHAGIAN

TRADISIONAL

TIGA BAHAGIAN

BENTUK

STROFIK

RONDO

WARNA TON

Suara lelaki dengan suara perempuan suara menjerit dengan suara berbisik tepukan tangan dengan petikan jari kicauan burung dengan salakan anjing petikan gitar dengan tiupan trumpet ketukan batu dengan ketukan kayu

MONOFONI
muzik hanya pada melodi sahaja tanpa ada alat iringan

JALINAN
POLIFONI
satu atau dua melodi dibunyikan berterusan dengan menggunakan alat iringan

HOMOFONI
melodi diiringi alat muzik yang harmoni yang ada kod

Membina teknik menyanyi berasaskan postur pernafasan sebutan artikulasi ekspresi penghasilan ton memfrasa

Membina kemahiran menyanyi Kemahiran individu solo nyanyi semula keratan lagu mengikut skor muzik Kemahiran ensemble harmoni : sporano, alto, tenor mendengar secara aktif dan selektif

KEMAHIRAN MUZIKAL NYANYIAN

faham aplikasi muzik

KEMAHIRAN MUZIKAL

Gembira gerak dengan muzik

dengar aktif dan selektif

KEMAHIRAN MUZIKAL PERMAINAN ALAT MUZIK

KEMAHIRAN MUZIKAL MUZIK DENGAN GERAKAN

Ekspresi diri

main alat muzik dengan terkawal

Gembira main alat muzik

aktif dan selektif

memahami konsep muzik melalui pergerakan

PERGERAKAN

Hubung kait kemahiran dalam Pendidikan Pergerakan

Kemahiran Hubung kait motor-penglihatan


Contoh Menangkap bola Melambungkan bola melalui gelung rotan Menggelecek bola hoki Mengulang pergerakan seula sesuatu

Pemindahan motor-penglihatan

Melakukan kedudukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu gambar Membaca dan melakukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu arahan Menari mengikut muzik Melahirkan pergerakan kreatif mengikut muzik seperti pic yang berbunyi rendah dan kuat yang digambarkan dengan langkah yang kuat dan badan yang direndahkan. Mendengar dan melakukan arahan Melahirkan urutan ritma seperti bertepuk atau mengetuk mengikut irama

Hubung kait motor-pendengaran

Penukaran motor-pergerakan

Hubung kait motor kinestetik Hubung kait motor-taktile

Aktiviti penyedaran tubuh badan Aktiviti mengimbangkan badan.

Memanjat (jungle gym)

Merangkak menerusi terowong.

GUNA BOLA

GUNA TALI
GIMNASTIK IRAMA

GUNA BELANTAN

GUNA REBEN

GUNA GELUNG

APLIKASI DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KONSEP INTEGRASI

berkait personaliti sempurna JERIS

Perhubungan antara personaliti dengan personaliti keinginan yang terjalin dalam hubungan pengiktirafan terhadap perhubungan

Kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran

JENIS-JENIS INTEGRASI

PENGGABUNGJALINAN

proses integrasikan pelbagai kemahiran mewujudkan satu pelajaran yang integratif kesepaduan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran

PENYERAPAN

penyebatian dan penyatupauan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar lebih kepada unsur pengetahuan proses integrasikan unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu mata pelajaran

PENERAPAN

Proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum melalui pendekatan implisit dan eksplisit

Aktiviti pengayaan untuk murid yang lemah

PEMULIHAN

PENGAYAAN

Aktiviti yang difokuskan untuk murid yang berpencapaian rendah atau lambat kadar penerimaannya

ISU DAN CABARAN INTEGRASI

JADUAL WAKTU PADAT

MATA PELAJARAN PEPERIKSAAN DIANGGAP LEBIH PENTING

TERPAKSA MENGELUARKAN MATA PELAJARAN YANG KURANG PENTING

KURANG KESEDARAN GURU DAN PIHAK SEKOLAH

TERLALU MEMBERATKAN MATA PELAJARAN PEPERIKSAAN

INTEGRASI ISI KANDUNGAN UNIT, PELBAGAI KEMAHIRAN, PROSES DAN STRATEGI PELBAGAI MATA PELAJARAN

PENYEDIAAN RPH YANG RAPI

BAHAN BANTU BELAJAR YANG SESUAI MENGIKUT 3 ELEMEN ISI PELAJARAN HARUS KONTEKSTUAL DAN ADA KAITAN DENGAN MATA PELAJARAN LAIN

SENI, MUZIK, PERGERAKAN

PENGAJARAN PENGGABUNGJALINAN

MEMASTIKAN PENGGABUNGJALINAN DAN PENYERAPAN MENCAPAI OBJEKTIF

Anda mungkin juga menyukai