Anda di halaman 1dari 3

MATA PELAJARAN : KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI

KOD KURSUS : PJM 3110

SOALAN OBJEKTIF

1. Kepentingan Pendidikan Jasmani meliputi semua peringkat usia yang melibatkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal, perkembangan mental, perkembangan emosi dan perkembangan sosial.

Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah antara berikut merupakan kepentingan Pendidikan

Jasmani dalam kurikulum sekolah?

A Mengeratkakn hubungan antara pelajar dengan pelajar, guru dengan guru dan guru dengan pelajar.

B Meningkatkan minat pelajar untuk bersukan.

C Melahirkan modal insan yang celik akal.

D Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri, alatan dan tempat beraktiviti.

2. Gaya Hidup Sihat boleh ditakrifkan sebagai satu amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang, keluarganya dan masyarakat.

Aktiviti berikut merupakan amalan yang boleh dilakukan untuk menningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri seseorang kecuali

A Mengamalkan pemakanan yang sihat.

B Senaman sekurang-kurangnya tiga kali seminggu.

C Makan dengan banyak apabila menghadapi tekanan.

D Menjaga dan memastikan berat badan yang ideal.

SOALAN STRUKTUR

1.

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani sama penting seperti mata pelajaran lain, memerlukan perancangan yang teliti dan teratur untuk menghasilkan penyampaian yang berkesan.

Terangkan 5 faktor utama kriteria-kriteria pemilihanaktiviti Pendidikan Jasmani untuk dilaksanakan di sekolah anda.

a. ( Kepakaran guru )

b. ( Prasarana )

c. ( Peralatan )

d. ( Kedudukan kewangan sekolah )

e. ( Sosio budaya tempatan )

f. ( Pihak pentadbiran )

SOALAN ESEI

10 markah

1.

Dasar Sukan Negara diwujudkan bertujuan untuk membentuk satu masyarakat yang aktif, sihat dan dapat mencapai kecemerlangan di peringkat antarabangsa.

Huraikan aspek-aspek yang perlu dilaksanakan bagi mencapai objektif Dasar Sukan Negara.

a. ( Perancangan )

b. ( Organisasi )

c. ( Personel )

d. ( Kewangan )

e. ( Insentif )

f. ( Kemudahan )

g. ( Am )

20 markah