Anda di halaman 1dari 18

SK LEMBAH JAYA 68000 AMPANG SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN

: Kelas :

MENDENGAR DAN BERTUTUR NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN
K1 K2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 1.7.2 K3

MEMBACA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN


K1 K2 K3 K1

MENULIS KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN


K2 K3 K4

BIL

STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

1.2.6 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.5.1 1.5.2

2.2.3 2.3.1 2.3.2

2.4.1 2.4.2 2.4.3

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6.1 2.6.2

3.2.6 3.2.7

3.4.1 3.4.2 3.8.2

3.3.3 3.3.4 3.5.2 3.9.1

3.6.1 3.6.2 3.7.1 3.7.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SK LEMBAH JAYA 68000 AMPANG SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas :

MENDENGAR DAN BERTUTUR NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN
K1 K2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 1.7.2 K3

MEMBACA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN


K1 K2 K3 K1

MENULIS KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN


K2 K3 K4

BIL

STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

1.2.6 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.5.1 1.5.2

2.2.3 2.3.1 2.3.2

2.4.1 2.4.2 2.4.3

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6.1 2.6.2

3.2.6 3.2.7

3.4.1 3.4.2 3.8.2

3.3.3 3.3.4 3.5.2 3.9.1

3.6.1 3.6.2 3.7.1 3.7.2

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

SK LEMBAH JAYA 68000 AMPANG SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas :

MENDENGAR DAN BERTUTUR NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN
K1 K2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 1.7.2 K3

MEMBACA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN


K1 K2 K3 K1

MENULIS KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN


K2 K3 K4

BIL

STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

1.2.6 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.5.1 1.5.2

2.2.3 2.3.1 2.3.2

2.4.1 2.4.2 2.4.3

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6.1 2.6.2

3.2.6 3.2.7

3.4.1 3.4.2 3.8.2

3.3.3 3.3.4 3.5.2 3.9.1

3.6.1 3.6.2 3.7.1 3.7.2

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

.. MAZLAN ISMAIL

SK LEMBAH JAYA 68000 AMPANG SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Nama Murid No. Surat Beranak Jantina Kelas Nama Guru TMK Tarikh Pelaporan

: : : : : :

0 0 0 0 0

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai: MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TAHAP PENGUASAAN 0 #N/A TAFSIRAN

K1

K2

#N/A

K3

#N/A

MEMBACA

KI

#N/A

K2

#N/A

K3

#N/A MENULIS

K1

#N/A

K2

#N/A

K3

#N/A

K4

#N/A

.. 0 (Guru Kelas)

.. MAZLAN ISMAIL (Guru Besar)

MENDENGAR DAN BERTUTUR TP KI K2 K3


TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

MENDENGAR DAN BERTUTUR


K1 1 0.9 0.8 K2 K3

BILANGAN MURID

0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2


0.1 0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

MEMBACA TP KI K2 K3
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

MEMBACA
K1 1 0.9 0.8
BILANGAN MURID 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

K2

K3

MENULIS TP KI K2 K3 K4
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

MENULIS
KI 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 K2 K3 K4

BILANGAN MURID

0.3 0.2 0.1 0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU TP 1 2

3 4 5

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA TP 1 2 3 4 5

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA TP 1 2

3 4 5 6

MEMBACA KELOMPOK SATU TP 1 2 3 4 5 6

MEMBACA KELOMPOK DUA TP 1 2 3 4 5 6

MEMBACA KELOMPOK TIGA

TP 1 2 3 4 5

MENULIS KELOMPOK SATU BAND 1 2 3 4 5 6

MENULIS KELOMPOK DUA TP 1 2

4 5

MENULIS KELOMPOK TIGA TP 1 2 3 4 5 6

MENULIS KELOMPOK EMPAT TP 1 2 3 4 5 6

DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU PERNYATAAN BAND Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sangat terhad. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap terhad. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sesuai. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap kukuh. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap terperinci. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sangat terperinci, konsisten dan menjadi model teladan.

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA PERNYATAAN BAND Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap sangat terhad. Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap terhad. Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakansecara pendapat pada tahap sesuai.menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi Berkomunikasi bertatasusila dengan menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap kukuh. Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap terperinci. Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan. MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA PERNYATAAN BAND Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasitepat yangmenggunakan betul pada tahap sangat terhad. Menyampaikan cerita dengan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap terhad.

Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap sesuai. Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap kukuh. Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap terperinci. Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK SATU PERNYATAAN BAND Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sangat terhad. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap terhad. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sesuai. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap kukuh. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap terperinci. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK DUA PERNYATAAN BAND Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap sangat terhad. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap terhad. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap sesuai. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap kukuh. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap terperinci. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK TIGA

PERNYATAAN BAND Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sangat terhad. Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terhad. Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sesuai. Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap kukuh. Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terperinci.

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK SATU PERNYATAAN BAND Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terhad. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terhad. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sesuai. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap kukuh. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terperinci. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terperinci, konsisten dan, menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK DUA PERNYATAAN BAND Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap sangat terhad. Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap terhad. Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap sesuai.

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap kukuh. Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap terperinci. Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap sangat terperinci, konsisten dan, menjadi model

MENULIS KELOMPOK TIGA PERNYATAAN BAND Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sangat terhad. Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap terhad. Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sesuai. Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap kukuh. Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap terperinci. Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK EMPAT PERNYATAAN BAND Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terhad. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap terhad. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sesuai. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sesuai. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap terperinci. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terperinci,

da tahap terhad.

da tahap sesuai.

da tahap kukuh.

da tahap terperinci.