Anda di halaman 1dari 24

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

EN. LOH SHUN CHIAN

BIL

NAMA MURID

NO. MYKID/ NO. SURAT BERANAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

SJK ( C ) KUO KU

BT 8 1/2, JALAN SKUDAI, 8130

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDID


CHIAN

PENDI

JANTINA

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

SK 1.1

SK 1.2

SJK ( C ) KUO KUANG

8 1/2, JALAN SKUDAI, 81300 SKUDAI, JOHOR

SIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS) (75%) PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

PENYALAHGUNAAN BAHAN

KEKELUARGAAN

SK 1.4

SK 2.1

SK 2.2

UN 4

N SOSIAL (PEERS)

PERHUBUNGAN

PENYAKIT

KESELAMATAN

SK 2.3

SK 3.1

SK 3.2

Kelas :

4F

PEMAKANAN (15%)

PERTOLONGAN CEMAS ( 10%)

SK 1.3

SK 3.3

SJK ( C ) KUO KUANG BT 8 1/2, JALAN SKUDAI, 81300 SKUDAI, JOHOR

Nama Murid No. My Kid/No. Surat Beranak Jantina Kelas Nama Guru Tarikh Pelaporan

: : : : : :

0 0 0 4F EN. LOH SHUN CHIAN 12-Jan-13

Berikut adalah pernyataan bagi Standard Kandungan yang telah dikuasai:

STANDARD KANDUNGAN

TAHAP PENGUASAAN

1.1 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF #N/A 1.2 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF #N/A 1.3 PEMAKANAN #N/A 1.4 PENYALAHGUNAAN BAHAN #N/A 2.1 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI #N/A 2.2 KEKELUARGAAN #N/A 2.3 PERHUBUNGAN #N/A 3.1 PENYAKIT #N/A 3.2 KESELAMATAN #N/A 3.3 PERTOLONGAN CEMAS

..............

EN. LOH SHUN CHIAN

..

EN, LEE TONG HENG ( GURU BESAR)

PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN PENDIDIKAN KESIHATAN

SK 1.1 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

1 2

TAHAP PENGUASAAN Menyatakan maksud akil baligh. Menceritakan tanda-tanda dan perubahan fizikal apabila akil baligh. Menghitung tempoh kitaran haid dan menjelaskan dengan contoh cara mengurus diri semasa mengalami haid serta ihtilam. Menjelaskan melalui contoh perubahan yang mungkin dialami semasa haid dan perubahan tersebut tidak mengganggu aktiviti harian. Memilih dan mengamalkan cara pengurusan diri yang betul semasa akil baligh. Menyampaikan maklumat kepada orang lain tentang cara pengurusan diri yang betul semasa akil baligh.

SK 1.2 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

1 2

TAHAP PENGUASAAN Memberi contoh perubahan fizikal pada diri sendiri. Menjelaskan cara menghargai perubahan fizikal pada diri sendiri dan cara menghormati perubahan fizikal individu lain. Melakar dan menjelaskan perubahan fizikal pada diri sendiri serta individu lain, dan memberi contoh batas sentuhan.

Menjelaskan melalui contoh cara menangani pelbagai situasi negatif terhadap perubahan fizikal pada diri sendiri, rakan dan keluarga.

Mewajarkan batas sentuhan untuk menjaga keselamatan dan kehormatan diri. Mencadangkan cara menangani pelbagai situasi negatif kepada orang lain untuk menjaga keselamatan dan kehormatan diri.

SK 1.3 PEMAKANAN

TAHAP PENGUASAAN Melukis dan menamakan aras Piramid Makanan Malaysia.

Memberi contoh makanan mengikut aras Piramid Makanan Malaysia dan faedah pengambilan sarapan. Menjelaskan dengan contoh kepentingan pengambilan pelbagai jenis makanan berdasarkan Piramid Makanan Malaysia. Menghubungkaitkan status kesihatan dengan kepentingan kualiti pembungkusan dan maklumat yang terdapat pada label makanan. Memilih makanan berdasarkan kualiti pembungkusan dan maklumat yang terdapat pada label makanan. Menyampaikan maklumat kepada orang lain tentang kepentingan memilih pelbagai jenis makanan yang sihat dasarkan dalam kehidupan harian.

SK 1.4 PENYALAHGUNAAN BAHAN

TAHAP PENGUASAAN Mengenal pasti contoh makanan dan minuman yang mengandungi alkohol berdasarkan label. Memberi contoh kesan jangka masa pendek dan jangka masa panjang terhadap fizikal serta mental akibat pengambilan alkohol

Menunjuk cara kemahiran berkata TIDAK kepada pengambilan dan pembelian makanan serta minuman beralkohol. Menganalisis kesan jangka masa pendek dan kesan jangka masa panjang akibat pengambilan alkohol terhadap diri, keluarga serta masyarakat Mencadangkan cara mengelak pengambilan dan pembelian makanan serta minuman beralkohol. Menyebarkan maklumat berkaitan kesan pengambilan alkohol kepada ahli keluarga dan rakan sebaya.

SK 2.1PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

TAHAP PENGUASAAN Menulis maksud konflik dan stres Menerangkan tentang tanda-tanda dan punca konflik dalam diri sendiri.

Menjelaskan dengan contoh kaitan antara kesan konflik dengan stres dalam diri sendiri. Mengenal pasti langkah-langkah untuk melakukan intervensi terhadap konflik dan stres dalam diri sendiri. Mengesyorkan cara-cara mengurus konflik dan stres terhadap diri sendiri. Mencadangkan cara membantu orang lain mengurus konflik dan stres dalam kehidupan harian.

SK 2.2 KEKELUARGAAN

TAHAP PENGUASAAN Menyatakan kepentingan hubungan kekeluargaan dan peranan serta tanggungjawab ahli keluarga. Menceritakan kepentingan hubungan kekeluargaan.

2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan hubungan kekeluargaan dalam mencegah dan menangani gejala sosial. Menghuraikan kepentingan sokongan ahli keluarga dalam mencegah serta menangani gejala sosial. Membahaskan dalam kalangan rakan berkenaan kepentingan sokongan ahli keluarga dalam menangani gejala sosial. Mencadangkan cara penyelesaian masalah untuk menangani gejala sosial dalam sesebuah keluarga.

SK 2.3 PERHUBUNGAN

TAHAP PENGUASAAN Menyatakan kepentingan menyayangi diri sendiri dan ahli dalam keluarga. Menceritakan kepentingan menyayangi diri sendiri dan ahli dalam keluarga serta cara meluahkan perasaan kasih sayang. Menunjuk cara menyayangi diri sendiri dan cara meluahkan perasaan kasih sayang kepada ahli dalam keluarga. Membezakan cara meluahkan perasaan kasih sayang dalam pelbagai situasi.

Mengesyorkan cara meluahkan perasaan yang bersesuaian dengan pelbagai situasi dalam keluarga.

Menghasilkan karya untuk meluahkan perasaan kasih sayang terhadap diri sendiri dan ahli dalam keluarga.

SK 3.1 PENYAKIT

TAHAP PENGUASAAN Menyebut contoh jenis penyakit yang tidak berjangkit. 1 Memberi contoh simptom dan tanda penyakit yang tidak berjangkit. 2 Mencari maklumat tentang penyakit tidak berjangkit melalui media massa. Menghuraikan kesan penyakit tidak berjangkit kepada pesakit sekiranya tidak dikawal. Mempraktikkan cara mencegah penyakit tidak berjangkit. 5 Menyebar luas maklumat berkaitan penyakit tidak berjangkit dan cara pencegahannya kepada orang lain.

SK 3.2 KESELAMATAN

TAHAP PENGUASAAN Menyatakan maksud rakan sebaya. 1 2 3 4 Menjelaskan peranan rakan sebaya. Membanding beza pengaruh positif dan negatif rakan sebaya serta kesannya terhadap diri sendiri. Memilih ciri rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan. Membahaskan cara-cara mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya. 5 Menghasilkan karya tentang ciri rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan.

SK 3.3 PERTOLONGAN CEMAS

TAHAP PENGUASAAN

1 2 3 4

Menyatakan maksud bantu mula. Memberi contoh jenis-jenis kecederaan ringan. Menerangkan kepentingan bantu mula mengikut situasi. Menyusun langkah-langkah yang perlu diambil ketika memberi bant mula untuk kecederaan ringan. Menunjuk cara langkah-langkah yang diambil semasa memberi bant mula untuk kecederaan ringan. Menyampaikan maklumat kepada orang lain tentang bantu mula untuk kecederaan ringan.

Graf Keseluruhan TAHAP PENGUASAAN Bil

1 0

Bilangan Data 2 0

3 0

0 4 0

5 0

6 0

S.K. 1.1 TAHAP PENGUASAAN Bil S.K.1.2 TAHAP PENGUASAAN Bil S.K. 1.3 TAHAP PENGUASAAN Bil S.K. 1.4 TAHAP PENGUASAAN Bil S.K. 2.1 TAHAP PENGUASAAN Bil S.K. 2.2 TAHAP PENGUASAAN Bil S.K. 2.3 TAHAP PENGUASAAN Bil S.K. 3.1 TAHAP PENGUASAAN Bil S.K.3.2 TAHAP PENGUASAAN Bil

1 0

Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0

3 0

0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0

5 0

6 0

1 0

3 0

5 0

6 0

1 0

3 0

5 0

6 0

1 0

3 0

5 0

6 0

1 0

3 0

5 0

6 0

1 0

3 0

5 0

6 0

1 0

3 0

5 0

6 0

1 0

3 0

5 0

6 0

1 0

3 0

5 0

6 0

S.K. 3.3 TAHAP PENGUASAAN Bil

1 0

Bilangan Data 2 0

3 0

0 4 0

5 0

6 0

Graf Tahap P

0 1

S.K. 1.1
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 3 4 5 0 6 Bilangan Data

Bil

S.K. 1.2
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 3 4 5 0 6 Bilangan Data Bil

S.K. 1.3
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 3 4 5 0 6 Bilangan Data

Bil

Bilangan Data

S.K. 1.4
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 3 4 5 0 6 Bilangan Data

Bil

Graf Tahap Pencapaian Keseluruhan PK

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

S.K. 2.1
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 3 4 5 0 6 Bilangan Data 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 Bilangan Data

Bil

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 3

S.K. 2.2
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 Bilangan Data

Bil 4 5 0 6

Bilangan Data

S.K. 2.3
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 3 4 5 0 6 Bilangan Data 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 Bilangan Data

Bil

Bilangan Data

Bilangan Data

EN. LOH SHUN CHIAN Nama Guru Pendidikan Kesihatan

EN, LEE TONG HENG Nama Guru Besar Tarikh Pelaporan: 12-Jan-13

S.K. 3.1

Bil 3 Bilangan Data 4 5 0 6

S.K. 3.2

Bil 3 Bilangan Data 4 5 0 6

S.K. 3.3

Bil 3 Bilangan Data 4 5 0 6

Bilangan Data