Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran / Tajuk Kelas Masa / Bilangan murid Standard Pembelajaran: Objektif Pembelajaran:

SAINS / SAINS HAYAT Tahun 4 09.00 10.00 pagi (60 minit) Bilangan murid 20 orang ( Kelas sederhana )

3.1.1, 3.1.2 , 3.1.5 Di akhir PdP murid dapat: 1. Menyatakan manusia bernafas menggunakan hidung, trakea dan peparu melalui pemerhatian menerusi model manusia. 2. Melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas.

KPS

Memerhati Berkomunikasi Kontruktivisme

Kaedah Aktiviti:
Aktiviti 1: 1. Guru meminta murid meletakkan sehelai bulu pelepah ayam di bahagian hidung mereka. 2. Guru meminta murid menarik dan menghembus nafas melalui hidung. 3. Murid menyatakan pemerhatian mereka ke atas bulu pelepah ayam tersebut. Soalan; i. Apakah yang anda dapat perhatikan pada bulu pelepah ayam? ii. Nyatakan inferens berdasarkan pemerhatian yang dinyatakan. Aktiviti 2: 1. Guru menunjukkan model manusia kepada murid. 2. Murid menyatakan bahagian yang terlibat semasa proses pernafasan manusia. Aktiviti 3: 1. Murid diminta melabelkan bahagian yang terlibat dalam proses pernafasan manusia melalui gambarajah yang ditunjukkan oleh guru.

Aktiviti 4: 1. Murid diminta melabelkan bahagian yang terlibat dalam proses pernafasan manusia melalui gambarajah yang ditunjukkan oleh guru dengan bimbingan guru. 2. Murid melakar laluan udara semasa menarik dan mengembus nafas. 3. Murid menyatakan laluan udara semas menarik dan mengembus nafas.

Pentaksiran

B1D3E1 : Menyatakan manusia bernafas menggunakan hidung, trakea dan peparu. B3D3E1 : Melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas.

EMK Refleksi : Penilaian PemulihanPengayaanPengukuhan-

Nilai murni Murid melengkapkan lembaran kerja

Standard Kandungan 3.0 . Proses Hidup Manusia

Standard Kandungan 3.1.1

Standard Prestasi
B1D3E1

Nama : . Kelas : . Label bahagian yang terlibat dalam proses pernafasan manusia di bawah.

Menguasai / Belum menguasai Semakan Guru ; ( t/t guru)

Standard Kandungan 3.0 . Proses Hidup Manusia

Standard Kandungan 3.1.2, 3.1.5

Standard Prestasi
B3D3E1

Nama : . Kelas : .

Lakarkan laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas.

Menguasai / Belum menguasai Semakan Guru ; ( t/t guru )