Anda di halaman 1dari 30

SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN DUA AKHIR TAHUN 2011 Disediakan oleh Puan Nur Munirah Teoh

Abdullah. Bahagian A 1A 2C 3D 4B 5C 6C 7B 8C 9D 10 D 11 B 12 D 13 C 14 C 15 B 16 B 17 A 18 B 19 A 20 D BAHAGIAN B

No. NILAI M PENERANGAN/ CONTOH M

1(a) 1 1 amanah hormat dan taat kepada keluarga rasional

1 Max 2m

(b)

lain

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang

Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar 2

Max 4m (c)

meminta kebenaran untuk balik lambat untuk keluar bersama-sama kawan melakukan aktiviti selepas waktu sekolah menyertai program sekolah

Terima jawapan lain yang munasabah 1

Max 2m (d)

ibu akan marah menjadi anak yang tidak baik/ derhaka menjejaskan hubungan dengan ibu tidak menghormati ibu

Terima jawapan lain yang munasabah 1 1

1 Max 2m 2(a)

Kadet Polis Bomba dan Penyelamat

Boys Brigade

Terima jawapan lain yang munasabah 1 1 1

Max 2m (b)

mengisi masa lapang dengan berfaedah tidak terjebak dalam aktiviti yang tidak sihat dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mendapat ramai kawan memupuk perpaduan membina ketahanan pelajar dapat mendisiplinkan diri dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara

Terima jawapan lain yang munasabah 1

1 1 1

1 1 Max 2m

(c) - bertanggungjawab - rasional - mematuhi peraturan dan undang-undang 1 1 1

Max 2m

(d)

kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada 2

Max 2m (e)

menghadiri kelas agama membaca buku/ mengulang kaji pelajaran melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan menyertai aktiviti yang sihat seperti program sekolah atau kerajaan

Terima jawapan lain yang munasabah 1 1

Max 2m 3(a) kasih sayang terhadap keluarga hormat dan taat kepada anggota keluarga tanggungjawab terhadap keluarga

kasih sayang bertanggungjawab kerajinan

1 1 1 Max 2m

(b)

perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga

memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis

kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara 2

2 Max 2m (c)

mengubahsuai rumah keluarga bagi memastikan mereka hidup lebih selesa membeli sebidang tanah sawah untuk ayah

menghulurkan bantuan kewangan kepada ibu bapa untuk perbelanjaan persekolahan anak-anak

menjaga ibu bapa dan adik

Terima jawapan lain yang munasabah 1

1 Max 3m (d)

ibu yang melahirkan kita ibu bapa memberi pendidikan ibu bapa membesarkan/ menjaga kita sehinga dewasa ibu bapa pemberi semangat dan dorongan

Terima jawapan lain yang munasabah

1 1

1 Max 3m 4(a)

Kebersihan, Keselamatan, Keindahan 1 Max 1m (b)

kantin tandas bilik khas bilik darjah

sistem pelupusan sisa pepejal kawasan rekreasi padang permainan

(Terima jawapan lain yang munasabah) 1 1 1 1 1

1 1 Max 3m (c) - menyayangi dan menghargai alam sekitar - keharmonian antara manusia dengan alam sekitar - kemapanan alam sekitar - peka terhadap isu-isu alam sekitar - rasional - saling membantu dan bekerjasama

1 1

1 1 Max 2m

(d)

kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat 2

Max 2m (e)

menjejaskan imej sekolah

menjejaskan pembelajaran pelajar/ pelajar tidak dapat belajar dalam suasana yang bersih bau yang busuk

Terima jawapan lain yang munasabah 1 1

1 Max 2m 5(a)

Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara 2

Max 2m (b)

mempelajari sesuatu yang baru mendapat pengalaman dan kemahiran baru dapat berkenalan dengan rakan-rakan baru dapat memberi sumbangan kepada masyarakat berpeluang berbakti dan berjasa kepada negara

Terima jawapan lain yang munasabah 1

1 Max 3m (c)

gotong royong membersihkan kawasan perumahan memberi sumbangan dalam menjayakan program kawasan perumahan gotong royong membersih dan menceriakan dewan orang ramai

Terima jawapan lain yang munasabah 1

Max

2m (d) - sanggup berkorban untuk negara - saling membantu dan bekerjasama - penglibatan diri dalam pembangunan negara 1

1 Max 2m

(e)

Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) Persatuan St John Ambulan PEMADAM

Terima jawapan lain yang munasabah 1

1 Max 1m 6(a) 1 menghormati hak wanita keadilan bertanggungjawab

1 1 Max 2m

(b)

melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

Max 4m (c)

hak untuk mendapat pendidikan hak untuk mendapat pekerjaan hak untuk peluang kenaikan pangkat hak mendapat perlindungan daripada keganasan hak untuk mendapat layanan adil tanpa mengira jantina

Terima jawapan lain yang munasabah 1

Max 2m (d)

Berjumpa dengan majikan dan minta penjelasan Melaporkan kepada kesatuan sekerja

Terima jawapan lain yang munasabah 1

1 Max 1m (e)

- 8 Mac 1m Max 1m 7(a)

tandas khas tempat duduk khas dalam pengangkutan awam sekolah khas latihan kemahiran tempat yang mempunyai peralatan khas untuk bersukan paralimpik tempat letak kereta khas

Terima jawapan lain yang munasabah

1 1

1 1 1

1 1 Max 3m (b) - menghormati hak golongan kurang berupaya - bertanggungjawab 1

1 Max 2m

(c)

masa hadapan OKU terjejas/ terabai OKU tidak mempunyai pekerjaan OKU tidak mendapat pendidikan Kesulitan untuk bergerak Tidak berpeluang memberi sumbangan kepada negara

Terima jawapan lain yang munasabah 1

1 1

Max 2m (d)

(i) (ii) (iii) 1 1

Pemuzik Ahli Fizik Penyajak

1 Max 3m 8(a) saling menghormati antara negara mematuhi peraturan dan undang-undang hemah tinggi toleransi

1 1 Max 2m

(b)

menghargai dan memuliakan hubugan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup 2

Max 2m (c)

menjejaskan imej negara rakyat akan ditahan/ ditangkap berlaku pergaduhan/ huru-hara menyinggung sensitiviti negara lain

Terima jawapan lain yang munasabah 1 1

Max 3m (d)

dapat mengeratkan hubungan antara negara dapat melihat cara hidup negara lain

dapat mengenal kebudayaan dan adat resam negara luar

Terima jawapan lain yang munasabah 1

Max 2m (e)

Thailand Kemboja Vietnam Laos Singapura Indinesia

SKEMA JAWAPAN TAMAT