Anda di halaman 1dari 21

SULIT Bahagian A Untuk Kegunaan Pemeriksa Pembetulan

Rajah 1 1. Anda telah menggunakan peralatan ujian di Rajah 1.Susunkan langkah-langkah mengendali peralatan ujian tersebut dengan menulis A,B,C,D,E dan F mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan Langkah-langkah mengendali A Klipkan kuar hitam pada kerangka dan kuar merah pada tamatan L peralatan elektrik Setkan julat peralatan ujian pada 500V Pastikan jarum penunjukkan berada tepat pada bacaan Lihat bacaan, jika lebih 0.5M ohm peralatan dalam keadaan baik, manakala jika kurang 0.5M ohm peralatan dalam keadaan tidak selamat Pasangkan kuar merah pada LINE dan kuar hitam (berklip) pada EARTH Tekan butang uji (TEST) Ruang jawapan

B C D

E F

Skor 5 4 3 2 1 0

D [ Skor 5 ]

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

SULIT 2. Anda telah membuat pengujian komponen-komponen elektrik. Pilih dan tandakan ( ) pada kedudukan jarum meter yang betul untuk setiap keadaan pengujian komponen dan ( X ) pada bacaan yang tidak sepatutnya. Ruang Komponen Julat Kedudukan jarum meter
jawapan

Untuk Kegunaan Pemeriksa

x10 ohm

Rosak terpintas X 1 ohm Terputus

X 1k ohm

Rosak putus X 1 ohm Tamatan gegelung baik X X 10 ohm Rosak bocor Skor 5 4 3 2 1 0 7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat SULIT

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod warna HITAM PERANG MERAH JINGGA KUNING HIJAU BIRU UNGU KELABU PUTIH EMAS PERAK TIADA

Jalur 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jalur 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jalur 3 x1 x10 x100 x1000 x10000 x100000 x1000000 x10000000 x100000000 x1000000000

Jalur 4

5% 10% 20%

Jadual 1 3. Tentukan warna jalur perintang berdasarkan nilai perintang-perintang yang diberi, di ruang jawapan yang diberi. Jadual 1 merupakan jadual kod warna perintang yang boleh dirujuk.

Ruang jawapan Nilai perintang 100 5% 550 10% 2100 5% 3K 5% 10K 10% Jalur 1 PERANG HIJAU MERAH JINGGA PERANG Jalur 2 HITAM HIJAU PERANG HITAM HITAM Jalur 3 PERANG PERANG MERAH MERAH JINGGA Jalur 4 EMAS PERAK EMAS EMAS PERAK

[ Skor 5 ]

Skor 5 4 3 2 1 0

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa

Rajah 2 4. Lakarkan litar skematik berdasarkan litar pendawaian di Rajah 2 di ruang jawapan yang diberi

Ruang jawapan

[ Skor 5 ]

Skor 5 4 3 2 1 0

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa

Rajah 3 5. Lengkapkan litar skematik di ruang jawapan berdasarkan rajah blok di Rajah 3. Ruang jawapan

Skor 5 4 3 2 1 0

[ Skor 5 ]

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa

Rajah 4 6. Anda mempunyai sebuah kipas meja di rumah. Susunkan langkah-langkah mengendali kipas meja tersebut dengan menulis A, B, C, D E dan F mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Langkah-langkah kendalian A B C D E F Tekan suis pemilihan 1 untuk memulakan operasi Pasangkan palam pada soket dan ON kan Laraskan butang pergerakan kipas Tekan suis pemilihan 2 untuk meningkatkan kelajuan kipas Pastikan kipas meja berada dipermukaan meja yang rata Tekan suis pemilihan 0 untuk menamatkan kendalian kipas dan OFFkan suis soket Ruang jawapan

F Skor 5 4 3 2 1 0

[ Skor 5 ]

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa

Rajah 5 7. Berdasarkan Rajah 5, lengkapkan lakaran litar skematik bagi litar pembakar roti dengan melakar simbol suis keperangan,suis jumpelang, elemen pemanas dan sambungannya dalam ruang jawapan Ruang jawapan

Bekalan kuasa

Skor 5 4 3 2 1 0

Suis batal

[ Skor 5 ]

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa

Rajah 6 8. Anda telah mengenali kondensor yang terdapat pada kipas siling. Apabila kipas siling berputar dengan perlahan, anda menjangkakan kondenser telah rosak. Susunkan aturan pengujian kondensor dengan menulis A, B, C, D dan E mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Langkah-langkah pengujian kondensor A B C D E Lihat bacaan meter, untuk mengenal pasti keadaan kondensor Pintaskan kuar hitam dan kuar merah untuk pelarasan sifar ohm Setkan julat pada x10 ohm Sentuhkan kuar merah dan kuar hitam pada setiap tamatan kondensor Pintaskan kaki kondensor untuk menyahcas

Ruang jawapan

[ Skor 5 ]

Skor 5 4 3 2 1 0

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

SULIT 9. Anda telah mengetahui beberapa kemungkinan kerosakan yang berlaku pada perkakasan komputer Untuk Pilih dan tandakan ( ) pada penyataan yang betul dan ( x ) pada penyataan yang salah Kegunaan berdasarkan perkakasan yang diberi. Pemeriksa Perkakasan Simptom kerosakan Ruang jawapan

Paparan berbunyi bising

Monitor

Bunyi Bip kedengaran RAM

Paparan masej amaran

Kipas CPU

Sistem Operasi (OS) tidak berfungsi

Cakera keras

Bunyi Bip panjang kedengaran Skor 5 4 3 2 1 0

Pemacu CD Rom [ Skor 5 ]

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa

Rajah 7 10. Berdasarkan carta alir di Rajah 7, kenalpasti perkakasan tersebut dan tuliskan A,B C dan D di ruang jawapan. Ruang jawapan Perkakasan komputer

[ Skor 5 ]

Skor 5 4 3 2 1 0

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian B Jawab semua soalan 1. Shower jiran anda didapati tidak mengeluarkan pancuran air yang panas selepas 3 minit digunakan. Sebagai seorang pelajar MPV Menservis peralatan elektrik domestik, anda diminta untuk mengesan dan membaik pulih shower tersebut. a) Tuliskan 3 kemungkinan kerosakan shower tersebut [ Skor 3 ]

b) Huraikan langkah-langkah mengesan dan membaik pulih shower tersebut, pilih satu sahaja kemungkinan kerosakan di 1(a). [ Skor 7 ] Ruang jawapan a) Tiga kemungkinan kerosakan

i) Suis pemilihan longgar ii ) Litar kawalan automatic tidak berfungsi/ terpintas Iii ) Elemen pemanas berkarat b) Langkah-langkah mengesan dan membaik pulih ialah : Suis pemilihan longgar: 1. Sediakan peralatan tangan dan peralatan ujian yang sesuai 2. Matikan punca bekalan elektrik 3. Tanggal palam 15A dari soket Skor 10 9 8 7 6 5 Skor 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 4. Tanggal shower dari bilik air 5.Buka penutup shower dan lakukan pemeriksaan secara visual 6. Kenal pasti kedudukan suis pemilihan, periksa dan perhatikan, jika longgar ketatkan. 7. Uji keterusan menggunakan meter pelbagai julat ohm 8.Sentuhkan kuar merah pada 0 dan kuar hitam pada kepanasan 1. Putarkan pemilihan pada 1. , lihat bacaan. 9. Sentuhkan kuar merah pada 0 dan kuar hitam pada kepanasan 2. Putarkan pemilihan pada 2. , lihat bacaan. 10. Sentuhkan kuar merah pada 0 dan kuar hitam pada kepanasan 3. Putarkan pemilihan pada 3. , lihat bacaan.

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

SULIT 11. Jika bacaan pada 0, suis dalam keadaan baik, jika sebaliknya suis dalam keadaan longgar. 12. Tukarkan suis pemilihan pada suis yang baru mengikut spesifikasi yang sama. 13. Pasangkan semula ditempat asal, lakukan uji lari untuk memastika shower dalam keadaan baik Untuk Kegunaan Pemeriksa

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

Skor Skor 10 5 9 4 3 8 2 7 1 6 0 5 4 3 2 1

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa

2. Anda sedang menggunakan komputer di rumah. Anda ingin mendengar lagu dari CD yang anda beli menggunakan komputer tersebut. Ketika anda hendak memasukkan CD ke dalam pemacu CD rom, didapati pemacu CD rom tidak berklip dan dan dulang(tray) tidak keluar ketika ditekan. a) Nyatakan tiga perkara yangperlu diambil kira sebelum membuat kerja-kerja menservis dan membaik pulih komputer tersebut [ Skor 3 ] b) Terangkan langkah kerja untuk membuka dan memasang pemacu CD rom yang baru [ Skor 7 ] Ruang jawapan

a) Tiga perkara sebelum membuat kerja-kerja menservis dan membaik pulih komputer tersebut i) Pastikan computer telah diOFFkan ii ) Tanggalkan kabel-kabel yang menyambungkan perkakasan input dan dan output iii ) Peralatan tangan yang sesuai b) Langkah kerja membuka dan memasang pemacu CD rom yang baru 1. Sediakan peralatan tangan yang sesuai 2. Pastikan komputer telah diOFFkan dan kabel-kabel perkakasan input dan output telah di tanggalkan dari unit sistem 3. Buka casing komputer Skor 10 9 8 Skor 7 56 45 3 4 2 13 02 1 0 4. Kenal pasti kedudukan pemacu CD ROM 5. Buka skru pemacu CD ROM dengan berhati-hati 6. Tanggalkan kabel IDE, kabel kuasa dan kabel audio dari pemacu CD ROM 7. Tolak keluar pemacu CD Rom yang lama. 8. Ambil pemacu CD ROM yang baru, setkan jumper pada SLAVE 9. Pasangkan kabel IDE, kabel kuasa dan kabel audio pada pemacu cd ROM yang baru 10. Skru kan pemacu CD ROM yang baru pada kedudukan asal. 11. Pasangkan penutup casing dan skrukan 7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat SULIT

SULIT 12. Pasangkan kabel kuasa, kabel-kabel perkakasan input dan output komputer pada unit sistem 13. ONkan sistem komputer, uji kefungsian pemacu CD ROM yang telah dipasang tadi 14. Komputer telah boleh digunakan Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor 10 9 8 7 Skor 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat SULIT

SULIT 3. Pakcik anda telah menghantar beberapa peralatan elektrik untuk dibaik pulih dengan menggantikan komponen yang rosak. Komponen yang diganti dan harganya ditunjukkan Untuk dalam Jadual 2. Kegunaan Pemeriksa Peralatan Elektrik Komponen Unit Harga seunit ( RM ) Pembakar roti Seterika Pembersih Hampagas Cerek Elektrik Kipas meja Suis batal Talian bekalan Suis Elemen pemanas Kapasitor Bilah kipas Jadual 2 Berdasarkan Jadual 2, hitungkan : a) Jumlah kos bahan bagi komponen yang diganti dengan melengkapkan jadual dalam ruang jawapan. [ Skor 4 ] b) Jumlah kos baik pulih sekiranya kos upah untuk keseluruhan kerja baik pulih ialah RM 55.00 dan kos overhead ialah RM 20.00. [ Skor 3 ] c) Kos keseluruhan jika anda menginginkan keuntungan sebanyak 20%, 1 1.5m 1 1 1 1 22.00 2.80 semeter 8.00 23.00 7.00 8.00

[ Skor 3 ]

Skor 10 9 8 7 Skor 6 5 5 4 4 3 3 2 1 2 0 1 0 7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat SULIT

SULIT Ruang jawapan a) Jumlah kos bahan Komponen Suis batal Talian bekalan Suis Elemen pemanas Kapasitor Bilah kipas Jumlah Unit 1 1.5m 1 1 1 1 Harga seunit ( RM ) 22.00 2.80 semeter 8.00 23.00 7.00 8.00 Kos bahan (RM) 22.00 4.20 8.00 23.00 Untuk Kegunaan Pemeriksa

Peralatan Elektrik Pembakar roti Seterika Pembersih Hampagas Cerek Elektrik Kipas meja

7.00
8.00 72.20

b) Jumlah kos baik pulih

= kos bahan + kos upah + kos overhead

= RM 72.20 + RM 55.00 + RM 20.00 = RM 147.00 Skor 10 9 8 7 6 5 Skor 4 5 3 4 3 2 2 1 1 0 0 SULIT

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa

c) Kos keseluruhan dengan keuntungan 20%

= [ Kos keseluruhan ] +[kos keseluruhan x 20%] = RM 147.20 +[ RM 147.20 x20%] = RM 176.64

Skor 10 9 Skor 8 5 7 4 6 3 5 2 4 1 3 0 2 1 0

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

SULIT Bahagian C Jawab semua soalan 1. Perniagaan menjual dan menservis peralatan elektrik domestik anda semakin maju. Anda ingin membuka sebuah cawangan baru di sebuah negeri yang berhampiran. Huraikan langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk membuka cawangan tersebut [ Skor 10] Ruang jawapan Untuk Kegunaan Pemeriksa

1. Minat 2. Pengetahuan/ pengalaman 3. Modal 4. Jenis milikan 5. Jenis perniagaan 6. Undang-undand dan lesen 7. Lokasi 8.Sumber bekalan 9. Saingan 10,Promosi

Skor 10 9 8 7 6 Skor 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat SULIT

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor 10 9 8 7 6 Skor 5 54 4 3 3 22 11 00

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

SULIT 2. Anda merupakan seorang juruteknik sebuah perniagaan menservis peralatan elektrik domestik yang maju. Anda diminta untuk merekabentuk tag peralatan sebagai label untuk peralatan elektrik yang akan diservis dan dibaik pulih. Lakarkan rekabentuk tag peralatan tersebut di ruang jawapan yang diberi

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Ruang jawapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama syarikat No siri Nama pelanggan Kemungkinan kerosakan Tarikh terima Tarikh siap Nama juru teknik Spesifikasi alat

KERTAS SOALAN TAMAT

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT

Skor 10 9 8 7 Skor 6 5 5 4 3 4 2 3 1 2 0 1 0

SULIT Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor 5 4 3 2 1 0

7109/1 2013 SMKDO Batu Pahat

SULIT