Anda di halaman 1dari 1

Nama :..

Kelas :..
TAJUK
Bulatan II

SP KBSM
3.3 b

DSP
B2D3E2

PERNYATAAN EVIDENS
Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang
yang sepadan bagi sisi empat kitaran.

TARIKH

1. Namakan sisi empat kitaran bagi setiap rajah berikut dan tentukan dua pasangan sudut
pedalaman bertentangan.
(a)

Sisi empat kitaran


__________________
Pasangan sudut pedalaman bertentangan
_____________________
_____________________

(b)

Sisi empat kitaran


__________________
Pasangan sudut pedalaman bertentangan
_____________________
_____________________

(c)

Sisi empat kitaran


__________________
Pasangan sudut pedalaman bertentangan
_____________________
_____________________