Anda di halaman 1dari 4

AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK

MTE 3112

LAPORAN KESELURUHAN ANALISIS ITEM

NO. SOALAN 12 18 19 1 6 10 5 4 16 2 3 14 8 9 13 20 7 11 15 17

INDEKS KESUKARAN 0.6 sederhana sukar 0.6 sederhana sukar 0.6 sederhana sukar 0.9 mudah 0.85 mudah 0.85 mudah 0.8 mudah 0.75 mudah 0.75 mudah 1.0 mudah 1.0 mudah 1.0 mudah 0.95 mudah 0.95 mudah 0.95 mudah 0.95 mudah 0.9 mudah 0.9 mudah 0.9 mudah 0.25 sukar

INDEKS DISKRIMINASI 0.8 baik 0.6 baik 0.8 baik 0.4 baik 0.4 baik 0.6 baik 0.4 baik 0.4 baik 0.6 baik 0.0 kurang baik 0.0 kurang baik 0.0 kurang baik 0.2 kurang baik 0.2 kurang baik 0.2 kurang baik 0.0 kurang baik 0.2 kurang baik 0.0 kurang baik 0.2 kurang baik 0.0 kurang baik

KEPUTUSAN

Diterima Diterima Diterima Diubahsuai Diubahsuai Diubahsuai Diubahsuai Diubahsuai Diubahsuai Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang

JADUAL 5 : ANALISIS ITEM DAN KEPUTUSAN

Muhammad Khairi Bin Azmi | Laporan Keseluruhan Analisis Item Ujian Matematik

74

AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK

MTE 3112

NILAI
0.00 0.39 0.4 0.70 0.71 1.0

PENGKELASAN ITEM
Sukar Sederhana Mudah

JADUAL 6 : ARAS KESUKARAN DAN PENGKELASAN ITEM

NILAI
0.00 0.39 0.4 1.00

PENGKELASAN ITEM
Kurang Baik Baik

JADUAL 7 : ARAS DISKRIMINASI DAN PENGKELASAN ITEM

Berdasarkan jadual analisis item di atas, dapat ditunjukkan secara jelas item-item yang telah dianalisa dan telah dimasukkan di dalam jadual supaya data dapat dibaca secara jelas dan sahih. Dapat disimpulkan bahawa soalan yang telah digubal ini adalah baik dari segi aras yang telah ditetapkan iaitu 7 item pada aras pengetahuan, 7 item lagi pada aras kefahaman, 3 item pada aras aplikasi dan 3 item lagi pada aras analisis. Pada pandangan saya, pembahagian soalan sebegini memberikan peluang yang sama rata kepada semua murid dari tahap murid yang berkeupayaan rendah, sederhana mahupun murid berkeupayaan tinggi. Pembahagian soalan sebegini turut dapat

membezakan kebolehan murid yang pandai dan lemah dengan jelas dan tepat. Berdasarkan jadual laporan keseluruhan analisis item di atas, terdapat 3 kategori item iaitu item yang diterima, diubahsuai dan dibuang. Terdapat tiga item sahaja yang diterima. Item ini diterima dan terus disimpan dalam bank soalan. Item yang diterima ialah item 12, 18 dan 19. Item ini diterima kerana menepati kriteria-kriteria seperti mempunyai indeks kesukaran yang baik iaitu pada tahap pengkelasan aras kesukaran yang sederhana yang indeksnya dari 0.4 - 0.7. Kesemua item 12, 18 dan 19 melepasi indeks kesukaran sederhana iaitu masing-masing mencatatkan indeks kesukaran yang sama iaitu 0.6. Kesemua item 12, 18 dan 19 ini juga mempunyai indeks diskriminasi yang baik. Indeks Muhammad Khairi Bin Azmi | Laporan Keseluruhan Analisis Item Ujian Matematik

75

AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK

MTE 3112

disriminasi yang baik ialah dari 0.4 1.0. Indeks dikriminasi yang baik amat penting kerana dapat membezakan antara murid yang lemah dan murid yang pandai. Item 12 dan 19 mempunyai indeks diskriminasi 0.8 manakala item 18 mempunyai diskriminasi 0.6. Ketiga tiga item ini diterima dan disimpankan ke dalam bank soalan tanpa perlu diubahsuai kerana memiliki indeks kesukaran dan indeks diskriminasi yang baik. Seterusnya, berdasarkan Jadual Analisis Item di atas juga, terdapat enam soalan kesumuanya yang perlu diubahsuai atas alasan tertentu. Item yang dimaksudkan untuk diubahsuai ialah item 1, 4, 5, 6, 10 dan 16. Sekiranya dianalisa, keenam enam soalan ini mempunyai indeks kesukaran yang sama iaitu pada tahap pengkelasan mudah. Merujuk pada Jadual Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item, Indek Kesukaran pada tahap pengkelasan mudah adalah di antara 0.71 1.0. Item pada aras mudah ini adalah kurang baik dan tidak sesuai untuk disimpan dalam bank soalan. Namun begitu, keenam enam item ini dikenalpasti mempunyai indeks diskriminasi yang baik iaitu dari 0.4 1.0. Indeks diskriminasi bagi keenam enam item 1, 4, 5, 6, 10 dan 16 adalah 0.4 dan ke atas dan dikategorikan dalam indeks diskriminasi yang baik. Justeru item item yang mempunyai indeks diskriminasi yang baik ini diklasifikasikan sebagai item yang dapat membezakan antara murid lemah dan murid pandai dan sesuai untuk disimpan dalam bank soalan. Maka dengan itu, keputusan bagi item yang mempunyai aras kesukaran mudah namun mempunyai indeks diskriminasi yang baik ialah item item ini boleh diterima dan perlu diubahsuai dari segi kesukarannya. Beralih pula kepada item seterusanya, terdapat 11 item yang perlu dibuang dari bank soalan kerana mempunyai indeks kesukaran mudah atau sukar dan mempunyai indeks diskriminasi yang kurang baik. Item item ini ialah item 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17 dan 20. Jika dianalisa, item 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 dan 20 mempunyai aras kesukaran yang sama iaitu mudah. Indek Kesukaran pada tahap pengkelasan mudah adalah di antara 0.71 1.0. Item pada aras mudah ini adalah kurang baik dan tidak sesuai untuk disimpan dalam bank soalan. Hanya soalan 17 mempunyai indeks kesukaran yang sukar iaitu 0.25. Indeks kesukaran sukar adalah antara 0.00 0.39. Item pada aras sukar ini juga adalah kurang baik dan tidak sesuai untuk disimpan dalam bank soalan. Tambahan pula kesemua soalan pada item 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17 dan 20 ini mempunyai indeks diskriminasi yang kurang baik. Item pada indeks diskriminasi yang kurang baik ini tidak sesuai disimpan dalam bank soalan kerana tidak dapat membezakan antara murid pandai dan murid lemah. Oleh itu, kesemua item 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17 dan 20 harus dibuang dari bank soalan kerana mempunyai indeks kesukaran yang mudah atau sukar dan juga mempunyai indeks diskriminasi yang kurang baik. Muhammad Khairi Bin Azmi | Laporan Keseluruhan Analisis Item Ujian Matematik

76

AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK

MTE 3112

No. soalan 2 3 14 8 9 13 20 1 7 11 15 6 10 5 4 16 12 18 19 17

Indeks kesukaran 1.0 mudah 1.0 mudah 1.0 mudah 0.95 mudah 0.95 mudah 0.95 mudah 0.95 mudah 0.9 mudah 0.9 mudah 0.9 mudah 0.9 mudah 0.85 mudah 0.85 mudah 0.8 mudah 0.75 mudah 0.75 mudah 0.6 sederhana sukar 0.6 sederhana sukar 0.6 sederhana sukar 0.25 sukar

Indeks diskriminasi 0.0 kurang baik 0.0 kurang baik 0.0 kurang baik 0.2 kurang baik 0.2 kurang baik 0.2 kurang baik 0.0 kurang baik 0.4 baik 0.2 kurang baik 0.0 kurang baik 0.2 kurang baik 0.4 baik 0.6 baik 0.4 baik 0.4 baik 0.6 baik 0.8 baik 0.6 baik 0.8 baik 0.0 kurang baik

Muhammad Khairi Bin Azmi | Laporan Keseluruhan Analisis Item Ujian Matematik

77

Anda mungkin juga menyukai