Anda di halaman 1dari 5

Skema kimia 1 a b [Terima struktur yang betul] Atom atom yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi

bilangan neutron yang berbeza//nombor nukleon yang berbeza [Terima mana-mana contoh isotop] 23-11=12 r: 12 cecair Bergerak perlahan kesemua arah kepada bergerak rawak dengan halaju tinggi 1- Bentuk betul 2- Mendatar pada 650C Mengesan ion Fe2+ Fe Fe2+ + 2e B,Terdapat banyak mendakan biru Q,Fe,P 5 dan 4 Ungu ke tanpa warna Ferum(II)klorida //ion ferum(II) //Fe2+ 1-Sedikit larutan di Q dimasukkan ke dalam tabung uji kemudian titiskan larutan natrium hidroksida 2-Mendak perang terhasil Asid yang mengion lengkap dalam air menghasilkan ion hidrogen/H+ Buret//pipet Pink/merah ke tanpa warna 1- Kemolaran = (20 x 0.1) / 25 2- 0.08 mol dm-3 10 cm3 1- Asid sufurik asid diprotik/dwibes,asid hidroklorik asid monoprotik/monobes 2- 20 cm3 HCl dan 10 cm3 H2SO4 mempunyai bilangan mol H+ yang sma [Terima sebarang pasangan bahan kimia yg betul] [Terima sebarang persamaan yg betul] 1- Jisim M=5.5g dan Jisim Oksigen=3.2g 2- Mol M =5.5/55 // 0.1 ; mol O = 3.2/16 =0.2 3- MO2 MO2 + H2 M + 2H2O [Terima mana mana langkah yg betul] 1- Tidak Boleh 2- M lebih reaktif drp hidrogen//hidrogen tidak boleh menurunkan oksida M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1+1 1 1 1 1 1 1 1 1

i ii i ii i ii iii

c d

i ii iii iv i ii iii iv

a b c d e i ii

a b

i ii

ii c d

a b c d

ii e

[ pembetulan pada gabus] 1- Formula bahan dan hasil betul 2- seimbang 32/50 cm3/s//0.64 cm3/s 1- paksi-Y: label isipadu dan unit , paksi-X:label masa dan unit 2- Pindah titik 3- Lengkung graf betul dan licin 1-Garis tangen pada masa ke 100s dan lukis segi tiga 3- Jawapan dan unit 1- Lengkung dibawah lengkung asal 2- Graf mendatar pada isipadu sekitar 30cm3 Penambahan hidrogen Nikel/platinum Formula bahan dan formula hasil betul serta imbang Penapaian Asid etanoik r: ejaan salah Larutan Kalium manganat(VII)berasid/Kalium dikromat(VI) pempolimeran Accept any correct physical state Terima formula struktur yang betul 1- Hidrogen 2- 2H+ + 2e Jenis elektrod Pertukaran tenaga Arah pengaliran elektron Terminal positif Terima yg lain-lain

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1+1 1 1 1 1 1 1 1 1 1+1 1+1 1+1 1+1

a b c

i ii i ii i ii i ii iii

d L 7 a b

H2 Sel A Dua elektrod logam yang berlaian jenis Sel B Dua elektrodyang sama /berlaianan

i ii

Terima sebarang dua kegunaan 1- [25-50] cm3larutan [0.1-0.5 moldm-3-argentum nitrat di isi dalam bikar. 2- Kepingan argentum dan cincin dicelup dalam argentum nitrat / elektrolit // [rajah] 3- Lengkapkan litar degan argentun sebagai anod dan cincin sebagai katod dan biarkan seketika 4- G/rajah: Litar lengkap: ada bateri, elektrolit dilorek, elektrod dan cincin di celup dlm elektrolit 5- Anod: Ag Ag+ + e 6- Katod: Ag+ + e Ag Pemerhatian 7- Anod: Anod menjadi nipis 8- Enapan pepejal kelabu

1+1 1 1 1

1 1 1 1 1

i ii

1-kumpulan 17 dan kala 3 1-Kumpulan 17 2-sebab terdapat 7 elektron di petala luar 3-kala 3 4-Terdapat 3 petala berisi elektron 1- Kovalen 2- 1 Atom P dan 4 atom R //[drp rajah] 3- Berkongsi elektron 4- [4 pasang elektron] 5- Setiap atom menyumbang satu elektron untuk setiap pasang 111213141516Ikatan ion Atom Q membuang 1 elektron untuk membentuk Q+ Atom R menerima 1 elektron untuk membentuk RIon Q+ dan ion R- mencapai susunan elektron oktet Kedua-dua ion ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yg kuat Formula QR dan PR4 terbentuk

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ii

1- Karbon dioksida 2- Gas dialir dalam tabung uji mengandungi air kapur 3- Air kapur keruh Ujian anion 4- 2 cm3 asid sulfurik cair di masukkan dalam tabung uji yang mengandungi larutan Y 5- Diikuti dengan 2 cm3 larutan ferum(II)sulfat 6- Asid sulfurik pekat ditambah dgn perlahan 7- Cincin perang terbentuk Persamaan dan perbezaan 8- Kedua-dua sisa adalah perang masa panas dan kuning masa sejuk 9- Gas Perang dan gas mengeruhkan air kapur Mak 8 1- Natrium karbonat 2- [ sebutan isipadu bagi kedua-dua larutan] 3- [sebutan dicampur dalam bikar] 4- Campuran dikacau 5- Campuran dituras 6- Sisa turasan dibilas dengan air 7- Apit antara dua kertas turas Persamaan 8- Formula hasil 9- Formula bahan 10- Seimbang 1- Tambah serbuk penaik 2- Ia terurai menghasil gas karbon diksida

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 a

b c

1- Eksotermik- Tindakbalas buang haba 2- Jumlah tenaga bahan tindak balas lebih besar drp jumlah tenaga hasil tindak balas 3- Endotermik-Tindakbalas serap haba 4- Jumlah tenaga bahan tindak balas lebih kecil drp jumlah tenaga hasil tindakbalas Terima mana-mana e maklumat 1- [25-50]cm3 etanol diisi dlm pelita 2- Pelita dan kandungan ditimbang,M1 3- [100-200]cm3 air diisi dalam bikar kuprum 4- Suhu awal air dicatatkan,T1 5- Pelitan diletakkan di bawah bikar 6- Pelita dinyalakan 7- Apabila suhu air meningkat sebanyak [20-40]oC, pelita dipadam 8- Air dikacau dan suhu tertinggi direkodkan.T2 9- Pelita ditutup dan timbang dgn segera,M2 Pengiraan 10- Haba dibebas semasa ekp = 100 x C x (T2-T1)=P 11- Bil mol etanol = (M1-M2)/RAM etanol = Q 12- Haba pembakaran = - P/Q Kjmol-

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kertas 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B C C C A A D A B C A D C C D C C B B C A C B C D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C A D B A B B A D D B A D B B A C D B C D B B D