Anda di halaman 1dari 8

Puisi Tradisional (Syair Si Burung Nuri Dua)

Rangkap 1 Datang menyembah Si Burung mengerna, Ia bermadah sambil berbahana, Mimpi tuanku sangatlah sempurna, Mendapat mudah yang bijaksana.

Maksud Nuri menceritakan tentang mimpi yang dialaminya itu kepada sekalian burung yang lain. Setelah burung yang lain mengetahui tentang mimpi yang dialami oleh Nuri tersebut, mereka menyatakan bahawa mimpi itu mempunyai maksud dan petanda sesuatu yang baik akan berlaku terhadap Nuri. Mimpi Nuri itu akan menjadi satu kenyataan Maksud Apabila Nuri mengetahui tentang petanda mimpinya itu, Nuri merasa amat gembira. Segala keresahan yang melanda jiwanya setelah mendapat mimpi tersebut lenyap dengan serta merta. Maksud Nuri sering termimpikan #empaka Dadu dalam lena mahu pun jaga. Sewaktu tidur, Nuri ditemani oleh Si Bayan. Akibat terlalu merindui #empaka Dadu, Nuri jatuh sakit dan tiada selera untuk makan ataupun minum Maksud Akibat terlalu rindu akan #empaka Dadu, Nuri jatuh sakit dan kurus kering. Dia tidak berselera untuk makan. Nuri sentiasa teringat akan mimpinya bertemu dengan #empaka Dadu

Rangkap 2 Serta Nuri mendengar begitu, Mukanya manis lakunya tentu, Di dalam hatinya menjadi satu, Di mana gerangan mudah yang tentu.

Rangkap 3 !alu beradu Nuri bangsawan, Ditunggui pulak dengan Si Bayan, "iadalah sedap tidur dan makan, Badan terhantar dalam halaman.

Rangkap 4 $urus dan kering akan tubuhnya, Daripada sangat menahankan rindunya, "iada sedar makan dan minumnya, Mengenangkan cempaka dalam mimpinya.

Rangkap 5 !alu bermadah Si Burung Nuri, %ada kakanda Si Burung Murai, Dendamku sangat tiada terperi, Di mana gerangan hendakku cari

Maksud Nuri meluahkan isi hati dan kerinduan yang dialaminya kepada Burung Murai.

Rangkap 6 Murai menyahut sambil bermadah, Ayuh tuanku muda yang indah, &angan diturut hati yang gundah, &adi tersedarlah ayah dan bonda

Maksud Murai menasihati Nuri agar bersabar dan tidak terlalu mengikut kata hati kerana ia mungkin akan merisaukan ayah dan ibu Nuri apabila mengetahui kegelisahan hati yang melanda Nuri

Rangkap 7 Bermadah pula kepada %unai, Apalah sudahi dengan begini, 'ati dan jantung bagaikan (ani, Baiklah terbang dari sini

Maksud Nuri juga turut menceritakan kegelisahan hati yang dialaminya itu kepada burung %unai. Nuri menyatakan bahawa, dia sudah berputus asa untuk menunggu kedatangan #empaka Dadu ke pangkuan dirinya dan menyatakan hasratnya untuk meninggalkan tempat itu. Maksud Burung %unai menasihati Nuri dan berpendapat, sekiranya burung Nuri tidak dapat menahan gelodak hatinya itu, mintalah nasihat daripada Burung Dewata. Maksud Setelah mendengar nasihat daripada Burung %unai, maka Nuri pun segera terbang ke barat untuk berjumpa dengan burung Dewata agar mimpi dan impiannya untuk bersatu dengan #empaka Dadu menjadi kenyataan.

Rangkap Burung %unai menyahut seraya katanya, Ayuh tuan emas juita, &ikalah hendak bertanya warta, %ergilah kepada Burung Dewata. Rangkap ! "erbanglah Nuri pergi ke barat, %ergi mencari akan isyarat., Minta doa biar selamat, Aku berkabul kepada keramat.

Puisi Tradisional (Syair Si Burung Nuri Dua)

"ema

$egelisahan yang dialami oleh burung nuri

%ersoalan tentang kebenaran mimpi

%ersoalan tentang kepentingan nasihat

%ersoalan

%ersoalan kerinduan terhadap seseorang

%ersoalan tentang penderitaan orang yang menanggung rindu

%ersoalan tentang usaha untuk mencapai hasrat

Bentuk

) rangkap Setiap rangkap empat baris Setiap baris ialah maksud . * + patah perkataan sebaris ,- ,. suku kata dalam sebaris /ima akhir aaaa Syair ini berbentuk terikat.

Asonansi, pengulangan 1okal 2u3 $urus dan kering akan tubuhnya Aliterasi pengulangan konsonan 2m3 Mengenang cempaka dalam mimpinya 0aya bahasa sinkope 4 Dendamku Bahasa istana 4 tuanku

Simile 4 hati dan jantung "agaikan (ani In1ersi 4 Dendamku sangat tiada terperi

5nsur alam 4 nuri, Burung Murai

Nilai nasihat menasihati Nilai hormat menghormati Nilai

Nilai $esabaran

Nilai tawakal

Nilai kesetiaan 6Si Bayan7

$ita hendaklah sentiasa mengambil berat dan menjaga kebajikan orang lain. $ita hendaklah menasihati orang yang berada dalam kemurungan. $ita perlu mengambil berat orang yang berada di sekeliling kita. $ita harus bersabar apabila menghadapi sesuatu masalah. $ita perlu berdoa agar perkara yang dihajati akan memperoleh kejayaan.

%engajaran

Puisi Tradisional (Syair Si Burung Nuri Dua) Soalan la#i$an% Soalan 1% $urus dan kering akan tubuhnya, Daripada sangat menahankan rindunya, "iada sedar makan dan minumnya, Mengenangkan cempaka dalam mimpinya. Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan

"erangkan maksud rangkap syair di atas.

Soalan .. Murai menyahut sambil bermadah, Ayuh tuanku muda yang gundah, jangan diturut hati yang gundah, &adi tersedarlah ayah dan bonda. Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan Berdasarkan rangkap di atas, nyatakan pengajarannya. i. ii. Soalan 9. Bermadah pula kepada %unai, Apalah sudahi dengan begini, 'ati dan jantung bagaikan (ani, Baiklah terbang dari sini. Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan Nyatakan bentuk petikan syair di atas. i. ii. iii. i1. 8888888888888888888888 8888888888888888888888 8888888888888888888888 888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Soalan *. !alu bermadah Si Burung Nuri, %ada kakanda Si Burung Murai, Dendamku sangat tiada terperi, Di mana gerangan hendakku cari. Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan

Berdasarkan rangkap di atas, huraikan gaya bahasa syair tersebut. i. ii. iii. i1. 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Soalan 5 !alu bermadah Si Burung Nuri, %ada kakanda Si Burung Murai, Dendamku sangat tiada terperi, Di mana gerangan hendakku cari. Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan Berdasarkan rangkap di atas, huraikan unsur bunyi syair i. ii. iii. i1. 8888888888888888888888 8888888888888888888888 8888888888888888888888 8888888888888888888888

&a'apan( Soalan 1% $urus dan kering akan tubuhnya, Daripada sangat menahankan rindunya, "iada sedar makan dan minumnya, Mengenangkan cempaka dalam mimpinya. Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan

"erangkan maksud rangkap syair di atas. Akibat terlalu rindu akan #empaka Dadu, Nuri jatuh sakit dan kurus kering. Dia tidak berselera untuk makan. Nuri sentiasa teringat akan mimpinya bertemu dengan #empaka Dadu Soalan .. Murai menyahut sambil bermadah, Ayuh tuanku muda yang gundah, jangan diturut hati yang gundah, &adi tersedarlah ayah dan bonda. Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan Berdasarkan rangkap di atas, nyatakan pengajarannya. i. ii. Soalan 9. Bermadah pula kepada %unai, Apalah sudahi dengan begini, 'ati dan jantung bagaikan (ani, Baiklah terbang dari sini. Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan Apabila seseorang menghadapi masalah, kita hendaklah cuba menasihatinya. &anganlah kita terlalu tertekan apabila menghadapi sesuatu masalah.

Nyatakan bentuk petikan syair di atas. i. ii. iii. i1. * + patah perkataan sebaris ) ,, suku kata sebaris /ima akhir aaaa "erikat dengan puisi tradisional.

Soalan *. !alu bermadah Si Burung Nuri, %ada kakanda Si Burung Murai, Dendamku sangat tiada terperi, Di mana gerangan hendakku cari. Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan

Berdasarkan rangkap di atas, huraikan gaya bahasa syair tersebut. i. ii. iii. i1. /ima akhir aaaa Asonansi,pengulangan 1okal u, contohnya !alu bermadah Si Burung Nuri Aliterasi, pengulangan konsonan n, contohnya Di mana gerangan hendakku cari. Sinkope contohnya hendakku.

Soalan 5 !alu bermadah Si Burung Nuri, %ada kakanda Si Burung Murai, Dendamku sangat tiada terperi, Di mana gerangan hendakku cari Dipetik daripada Seuntai $asih Secebis 'arapan

Berdasarkan rangkap di atas, huraikan unsur bunyi syair i. ii. iii. /ima akhir aaaa Asonansi,pengulangan 1okal u, contohnya !alu bermadah Si Burung Nuri Aliterasi, pengulangan konsonan n, contohnya Di mana gerangan hendakku cari.