Anda di halaman 1dari 3

SEK OLAH KEB ANGSAAN SEM ENGGOK , KUCHIN G.

PR OGRAM K HAS BERMASALAH PE MBELA JARA N 2 00 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BIDANG AKADEMIK BERFUNGSI: KOMPONEN KEMAHIRAN HIDUP

Skop
Komponen ini memberi fokus kepada latihan-latihan dan kemahiran untuk membolehkan
murid bermasalah pembelajaran berdikari. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran
murid dapat menjalankan aktiviti-aktiviti seharian dengan lebih yakin.

Objektif
Komponen Kemahiran Hidup membolehkan murid :
1. Memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas dalam aspek masakan, jahitan,
pertukangan. Pemeliharaan haiwan dan mendobi.
2. Menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam komponen kemahiran hidup.
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi kedalam kehidupan
seharian.

OBJEKTIF KANDUNGAN

1. Masakan
Membolehkan murid:
1.1Mengenal alatan 1.1.1 Alatan di dapur

1.2Menggunakan alatan dengan betul 1.2.1 Fungsi alatan

1.3Mengamalkan langkah-langkah 1.3.1 Keselamatan diri


keselamatan 1.3.2 Keselamatan alatan
1.3.3 Keselamatan di dapur
1.3.4 Cara menyimpan

1.4Mengamalkan kebersihan 1.4.1 Kebersihan diri


1.4.2 Kebersihan alatan/bahan
1.4.3 Kebersihan bilik

1.5Mengenal pasti bahan masakan 1.5.1 Bahan masakan

1.6Membeli bahan masakan 1.6.1 Bahan masakan

1.7Memasak dengan kaedah yang 1.7.1 Cara penyediaan


betul 1.7.2 Pelbagai jenis masakan

1.8.1 Projek jualan


1.8Menjalankan projek keusahawanan

2. Jahitan
Membolehkan murid:
2.1Mengenal pasti alatan jahitan 2.1.1 Alatan jahitan

2.2Menggunakan alatan jahitan 2.2.1 Alatan jahitan


2.3Mengamalkan keselamatan dibilik / 2.3.1 Keselamatan diri
bengkel jahitan 2.3.2 Keselamatan alatan
2.3.3 Keselamatan bilik / bengkel jahitan
2.3.4 Cara menyimpan alatan

2.4Mengamalkan kebersihan 2.4.1 Kebersihan bilik / bengkel jahitan

2.5Menjahit jahitan asas 2.5.1 Jenis-jenis jahitan asas

2.6Menghasilkan kerja tangan / artikel 2.6.1 Kerja tangan / artikel mudah


mudah

2.7Menjual hasil kerja tangan 2.7.1 Projek jualan

3. Pertukangan
Membolehkan murid:
3.1Mengenal pasti alatan pertukangan 3.1.1 Alatan di bengkel / bilik pertukangan

3.2Menggunakan alatan pertukangan 3.2.1 Fungsi alatan

3.3Mengamalkan keselamatan di 3.3.1 Keselamatan diri


bengkel / bilik pertukangan 3.3.2 Keselamatan alatan
3.3.3 Keselamatan bilik / bengkel
3.3.4 Cara menyimpan alatan

3.4Mengamalkan kebersihan 3.4.1 Kebersihan diri


3.4.2 Kebersihan alatan
3.4.3 Kebersihan bilik / bengkel

3.5Mengenal bahan-bahan kerja kayu 3.5.1 Bahan kerja kayu

3.6Membina projek mudah 3.6.1 Projek

3.7Menjual hasil kerja kayu 3.7.1 Projek jualan

4. Perkebunan
Membolehkan murid:
4.1Mengenal pasti peralatan 4.1.1 Alatan untuk berkebun
perkebunan
4.2.1 Fungsi alatan
4.2Menggunakan alatan perkebunan
4.3.1 Keselamatan diri
4.3Mengamalkan keselamatan di 4.3.2 Keselamatan rakan
kebun 4.3.3 Keselamatan alatan
4.3.4 Keselamatan bahan
4.3.5 Cara menyimpan alatan

4.4.1 Kebersihan diri


4.4.2 Kebersihan alatan
4.4Mengamalkan kebersihan 4.4.3 Kebersihan di kebun
4.5.1 Bahan perkebunan
4.5Mengenal pasti bahan perkebunan
4.6.1 Cara menanam
4.6Menanam pokok
4.7.1 Cara penjagaan
4.7Menjaga pokok / tanaman
4.8.1 Menjual hasil
4.8Memungut dan menjual hasil

5. Pemeliharaan haiwan
Membolehkan murid:
5.1Mengenal pasti haiwan peliharaan 5.1.1 Jenis-jenis haiwan

5.2Memelihara haiwan peliharaan 5.2.1 Habitat haiwan

5.3Mengamalkan keselamatan haiwan 5.3.1 Keselamatan haiwan


peliharaan

5.4Mengamalkan kebersihan 5.4.1 Kebersihan diri


5.4.2 Kebersihan habitat

5.5Mengurus haiwan peliharaan 5.5.1 Menternak haiwan

6. Asas Mendobi
Membolehkan murid:
6.1Mengenal dan menggunakan 6.1.1 Alatan mendobi yang asas
alatan mendobi

6.2Mengamalkan langkah-langkah 6.2.1 Keselamatan diri


keselamatan 6.2.2 Keselamatan alatan
6.2.3 Keselamatan tempat kerja

6.3Mengenal pasti bahan mendobi 6.3.1 Bahan-bahan mendobi

6.4.1 Cara mencuci pakaian


6.4Mengamalkan aktiviti mendobi 6.4.2 Cara mensterika pakaian
dengan betul 6.4.3 Cara menyimpan pakaian