RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 4

MINGGU MODUL KURIKULUM PENGALAMAN MUZIKAL PENGALAMAN MUZIKAL PENGALAMAN MUZIKAL PENGALAMAN MUZIKAL PENGALAMAN MUZIKAL STANDARD KANDUNGAN 1.1 Menyanyikan lagu da i!ada !ela"agai e!e #$i e. 1.1 Menyanyikan lagu da i!ada !ela"agai e!e #$i e. 1.1 Menyanyikan lagu da i!ada !ela"agai e!e #$i e. 1.1 Menyanyikan lagu da i!ada !ela"agai e!e #$i e. 1.1 Menyanyikan lagu da i!ada !ela"agai e!e #$i e. 1.1 Menyanyikan lagu da i!ada !ela"agai e!e #$i e. 1.+ Me/ainkan ala# !e ku,i STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 %e nyanyi dengan !i& yang "e#ul. 'ka(alan n$# !endek) 1.1.+ %e nyanyi lagu !u,ingan. 1.1.- %e nyanyi ,$l.a do, re, mi, fa, so. */enyanyi ,$l.a dala/ !el"agai &$ ak i a/a. 1.1.4 Menga!lika,i legato dan staccato dala/ nyanyian. 1.1.1 %e nyanyi dengan dina/ik *le/"u# '!) *kua# '.) *,ede 0ana kua# '/.) 1.1.3 %e nyanyi dengan ,e"u#an yang "e#ul. 1.+.1 Me/ainkan &$ ak i a/a "e da,a kan ,k$ FOKUS Mel$di *!i& Mel$di *!i& S$l.a *!i& #inggi *!i& enda0 Ek,! e,i *lega#$ *,#a&&a#$ 2ina/ik *le/"u# '!) *kua# '.) *,ede 0ana kua# '/.) Mel$di *#inggi enda0 */enda#a Mu id da!a# 4 Me/ainkan ke in&ing &$ ak i a/a yang di"e ikan CADANGAN EVIDENCE PEMERHATIAN

PEMERHATIAN

PEMERHATIAN

PEMERHATIAN

PEMERHATIAN

PENGALAMAN MUZIKAL PENGALAMAN MUZIKAL

PEMERHATIAN

5ide$ !e ,e/"a0an /u id*/u id.

i .a kan . 2ina/ik PENGALAMAN MUZIKAL 1.+.k$ le/"u# 'P)7 .k$ .a kan .+ Me/ainkan ala# !e ku.a kan .i dengan dina/ik "e da. Mu id da!a# 4 Me/ainkan ala# !e ku.i dengan &$ ak i a/a "e da.i 'ke in&ing) /engiku# #e/!$ la6u7 #e/!$ .i di i 1..Me/ainkan ala# !e ku.%e ge ak /engiku# /u8ik.i di i !e ge akan "e da.! e.a kan #e/a PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Me/"ua# Mel$di !e ge akan "e da.ede 0ana le/"u#'mp)7 kua# 'f) dan .+.ede 0ana kua# 'mf) %e ge ak "e da.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 4 "e da. * Mel$di Me/ainkan ala# !e ku.a kan /u8ik yang didenga .. %e ge ak "e da. 1.i 1.! e.ede 0ana le/"u# 'mp) *kua# 'f) Sede 0ana kua# 'mf) PENGALAMAN MUZIKAL 1.%e ge ak /engiku# /u8ik. PENGALAMAN MUZIKAL 1.i#ua.i 1.a kan .+ Me/ainkan ala# !e ku.-.a kan /u8ik yang didenga .e/"a0an /u id*/u id.-.k$ .ede 0ana dan #e/!$ !e la0an. * Ek.i dala/ !el"agai #e/!$ Raka/an !e . * le/"u# 'p) *.1 Me/"ua# Ek..+ Me/ainkan Ala# Pe ku.

1 Me/ainkan n$# G7 A7 %7 29 dan C9 dengan #$n yang "aik.4 Me/ainkan ek$de .4.! e.e&a a en.k$ • • Me/ainkan /el$di Me/ainkan .#u • • • Sena ai . Pe/e 0a#ian Kad !en6a ian.#u 1. *Ek.e/i" i.e"u#an #u).4.i di i !e ge akan "e da.1 Me/"ua# Ek.i PENGALAMAN MUZIKAL • • • Sena ai .7 /ini/7 & $&0e# dan kua:e !en6a ian n$# G7A7%7 C9 dan 29 Pe lida0an dengan !$.an %e ge ak "e da.Anak 2idik< dengan ek$de .a lagu • Me/ainkan /el$di lagu . a.+ Me/ainkan ek$de "e da. • e/"$u&0u e PENGALAMAN MUZIKAL 1. Pen6a ian dan !e na.a kan !ui.e/ak.e/"el • /e/ainkan n$# .e/"el !e na.! e. 1. • PENGALAMAN MUZIKAL 1.4 Me/ainkan ek$de .4.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 4 PENGALAMAN MUZIKAL 1..e/"el !$.4 Me/ainkan Rek$de .an.1 Me/ainkan n$# G7 A7 %7 29 dan C9 dengan #$n yang "aik.e&a a en.a kan . Pe/e 0a#ian Kad !en6a ian. 1.e&a a en.i di i dan /el$di 1.-.e/ak. • !e lida0an 'dengan .%e ge ak /engiku# /u8ik.a.a kan dan Mel$di /u8ik yang didenga . 1.a.

enika#a dan .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 4 /engiku# .e&a a !e /ainan ek$de .ikan ek$ de dina/ik dala/ .4.4 Me/ainkan 1. .k$ lagu yang /uda0 .e/"el *le/"u# (p) *kua# (f) 2ina/ik *le/"u# (p) Me/"ua# lakuan k ea#i.4 Menga!lika.kan la/"ang dina/ik !ada . Mendenga lagu dan /enuli. Me/ainkan dina/ik le/"u# (p) dengan ek$de . a.a lagu PENGALAMAN MUZIKAL 1. en. "agi /enun6ukkan dina/ik dala/ lagu yang didenga i7 dinyanyikan dan di/ainkan.e&a a "e !andu.

k$ lagu yang /uda0 .e&a a !e /ainan ek$de .e/"el *le/"u# (p) *kua# (f) 2ina/ik *kua# (f) Me/"ua# lakuan k ea#i.4 Me/ainkan 1.enika#a dan . .4 Menga!lika.4.kan la/"ang dina/ik !ada . Mendenga lagu dan /enuli. en.ikan ek$ de dina/ik dala/ . Me/ainkan dina/ik le/"u# (p) dengan ek$de .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 4 PENGALAMAN MUZIKAL 1.e&a a "e !andu. "agi /enun6ukkan dina/ik dala/ lagu yang didenga i7 dinyanyikan dan di/ainkan.

/uda0.ilkan +.1 Meng0a. "e da.i I a/a PENGHASILAN MUZIK +.1. !en&e i#aan /enggunakan ala# !e ku.ilkan ke. i) /enga6uk /el$di *Gu u /e/ainkan /el$di *Mu id /enga6uk /el$di yang didenga . k ea#i.ilkan idea /u8ikal ke..an "unyi .an "unyi k ea#i.i Ik$n4 Me#e I a/a 4 4 Me#e + 4 PENGHASILAN MUZIK +. Meng0a..+ Men&i!#a &$ ak idea /u8ikal i a/a /uda0. ..RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 4 PENGHASILAN MUZIK +.1 Meng0a.Men&i!#a dan idea /u8ikal /enyanyikan /el$di k ea#i. /enggunakan !e ku.a kan #ek.1.1 Meng0a.1 Meng0a.ilkan +.ilkan +.1.e&a a k ea#i.

Mu id4 Nyanyi "e .e $n$k ii)/engi/! $:i .i =6a(a!an9 ke!ada =. Mu id4 Ka/i .a/a *Mu id /enggunakan /el$di yang .a.$alan9 /el$di yang di"e ikan *Gu u /enyediakan dial$g C$n#$0 dial$g 4 Cikgu4 Ma i /enyanyi.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 4 C$n#$0 dial$g4 Cikgu 4 Sela/a# !agi.

/u id /endenga APRESIASI MUZIK -.1. /u id /eng0aya#i dan /engenal!a.1. 1.i$nal * /u8ik kla. /u id /endenga !el"agai 6eni.+. +. Mengenal 6eni.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 4 di.ia.1.#i ala# yang digunakan dala/ lagu.1.ediakan $le0 gu u un#uk /elak. -.1. /u8ik * /u8ik !$!ula * /u8ik # adi..1 Meng0aya#i /u8ik da i!ada -. ala# /u8ik * ala# "e #ali APRESIASI MUZIK -.#i /u8ik yang didenga -. 1.1 /engenal!a.1 /engenal!a.1 Meng0aya#i /u8ik da i!ada !el"agai e!e #$i . *Ak#i:i#i dilakukan di dala/ ku/!ulan.1. .#i /u8ik yang didenga -.anakan ak#i:i#i di a#a.ik "a a# * /u8ik A. Mengenal 6eni.1.

+ Mena/akan dan /enuli. "a 7 kle. n$# 4 Mu id di/in#a /enuli. n$# /u8ik !ada "aluk APRESIASI MUZIK -.1 Meng0aya#i /u8ik da i!ada !el"agai e!e #$i 4. n$#a.i$nal * /u8ik kla. . /u id /eng0aya#i dan /engenal!a.#i /u8ik yang didenga -.1 Menuli.1 Me/"a&a dan /enuli.i /u8ik -.ia.1.1. /u8ik * /u8ik !$!ula * /u8ik # adi. !ena/a# Mena/akan dan /enuli.1.1.i /u8ik 4.1.1 Me/"a&a dan /enuli.i/"$l /u8ik Menuli.i/"$l /u8ik . n$# G7 A7 %7 C97 29 .1.1. 6eni.1 /engenal!a. n$#a.e/"a0an MEM%ACA 2AN MENULIS N>TASI MUZIK MEM%ACA 2AN MENULIS N>TASI MUZIK 4. +.#i ala# yang digunakan dala/ lagu. dan ga i.-.e!e #i "aluk7 ga i. .ik "a a# * /u8ik A.i/"$l /u8ik dala/ le/"a an yang di.ediakan Mu id di/in#a /enuli.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 4 !el"agai e!e #$i ala# /u8ik * #iu!an !el"agai 6eni. Ca a !e . . * K$i * 2iki %a a# * Tea#e 4.

angka */enuli.ediakan Me/in#a /u id /elengka!kan 6adual nilai n$#?luki. nilai n$# dan #anda e0a#. n$#a.Menuli. n$# .1 Me/"a&a dan /enuli..i /u8ik 4.7 /ini/7 k $&e# dan kua:e yang di.e/in i.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 4 . n$#a. 6eni. #anda e0a# /engiku# ga/"a n$#.1 Me/"a&a dan /enuli.i /u8ik 4.a#u "a MEM%ACA 2AN MENULIS N>TASI MUZIK 4.4 /enuli. n$# /engiku# nilai? /eluki.1. angka a#a. angka /e#e di 0ada!an "aluk "e da. /e#e Menuli.1. MEM%ACA 2AN MENULIS N>TASI MUZIK 4. dan /e#e angka "a(a0 "agi /e#e . Menuli.e/i" i.a0a6a iai#u .7 /ini/7 k $&e# dan kua:e 4 6eni.a kan n$# di dala/ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful