Anda di halaman 1dari 20

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

Bab 1 2004 Beban orang putih Tugas mentamadunkan manusia 2005

D III dan IV

22 Pernyataan manakah berkaitan dengan maklumat di atas? A Melaksanakan dasar imperialisme B Mengatasi masalah kepadatan penduduk C Memajukan ekonomi penduduk tempatan D Masyarakat Timur memerlukan bantuan Barat 23 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pentadbiran birokrasi Barat di Asia Tenggara? I Kedudukan pemimpin setempat dikekalkan II Pemimpin setempat berkuasa memungut cukai III Jabatan kerajaan diketuai oleh pegawai Barat IV Undang-undang Barat diguna kan secara meluas

Slogan Beban orang Putih X

Kuasa Inggeris Perancis

21 Rajah di atas adalah slogan penjajah barat di Timur. X ialah A Asia untuk orang Asia B Asia Tanggungjawab Barat C Tugas menyebarkan tamadun D Agama tanggungjawab bersama Sistem Encomeinda telah diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina 22 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan sistem di atas? I Mengutip cukai II Menjaga keamanan III Menasihati pemerintah IV Mengkristiankan penduduk

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

24 Antara berikut yang manakah ciri-ciri persamaan gerakan nasionalisme peringkat awal di Asia Tenggara? I Perjuangan secara militant II Membentuk organsasi politik III Mengutamakan isu kebudayaan IV Golongan intelek menjadi pemimpin

Terdapat persamaan pemilihan golongan mandarin dalam birokrasi di Vietnam dengan system pentadbiran di Tanah Besar China 23 Merujuk pernyataan di atas, pemilihan tersebut dibuat berdasarkan A Pungutan suara rakyat B Pencapaian dalam peperiksaan C Pelantikan oleh gabenor Jeneral D Pencalonan oleh pembesar tempatan 2006 Tahun perkara 1887 Akta kampong Ulu Burma 1889 Akta Perkampungan Burma 23 Apakah implikasi pengenalan akta di atas kepada Burma? A Pengaruh golongan agama meningkat B System pentadbiran tradisional terhapus C Kedudukan institusi beraja diperkukuhkan

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

25 Apakah matlamat golongan nasionalis di Asia Tenggara pada tahap kedua? I Memajukan kegiatan ekonomi II Menimbulkan kesedaran politik III Menyebarkan ilmu pengetahuan IV Membebaskan diri daripada penjajah

A I dan II B I dan IV C II dan III

Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

Pendapatan penduduk tempatan merosot

D 2008

Kelemahan sistem pemerintahan

24 Pembesar mandarin di Vietnam dipilih melalui A Peperiksaan B Pemilihan rakyat C Pelantikan maharaja D Persetujuan golongan bangsawan Sistem Pendidikan di Indonesia awal abad ke-20 Bandar Anak golongan Priyayi Kampung Anak orang kebanyakan 25 Berdasarkan maklumat di atas, apakah tujuan Belanda mengasingkan sistem pendidikan tersebut? A Mengelakkan masalah pemberian bantuan B Menyekat penghijrahan penduduk ke Bandar C Memecahbelahkan perpaduan penduduk tempatan D Menghapuskan amalan tradisi penduduk tempatan 26 Mengapakah corak nasionalisme di asia Tenggara berubah daripada sederhana kepada radikal? A Sekatan pengaruh luar B Perjuangan tidak berkesan C Kekurangan sumber kewangan D Sokongan pemerintah tempatan 2007 21 Apakah tuntutan gerakan nasionalisme tahap awal di Filipina? A Hak mengundi B Hak kebebasan bersuara C Pengembalian kuasa raja D Pemerintahan kerajaan sendiri Tokoh Raden Adjeng Kartini Hasil Karya Habis Gelap terbitlah terang Penulisan Seorang Puteri Jawa

21 Mengapakah kerajaan Belanda bersikap pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan di Indonesia? A Menghalang perkembangan sekolah agama B Mengehadkan aktiviti budaya tempatan C Menyekat rakyat mendapat pekerjaan D Memecahbelahkan perpaduan rakyat 22 Jadual 1 merujuk kepada novel yang dihasilkan di Asia Tenggara sebelum Perang Dunia Kedua. Novel Penulis Noli Me Tengere Jose Rizal Kerikil-Kerikil Tajam Chairil Anwar Putera Gunung Tahan Pak Sako Jadual 1 Apakah persamaan isu yang dimuatkan dalam novel tersebut? A Nasib kaum wanita B Penindasan oleh penjajah C Peningkatan status sosial D Tuntutan kemerdekaan 2009 21 Jadual 2 menerangkan perubahan dalam bidang pentadbiran yang berlaku di Thailand pada abad ke-19. Tokoh Raja Mongkut Raja Chulalongkorn Perubahan Yang Dibuat Melantik 80 orang penasihat British Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah Jadual 2

22 Karya di atas mendedahkan tentang A Kemunduran rakyat B Kemerosotan ekonomi C Ketidakadilan undang-undang
Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

Mengapakah perubahan tersebut dilakukan? A Memperkukuhkan sistem pemerintahan beraja B Memantapkan pentadbiran kerajaan C Memelihara kedaulatan negara D Memenuhi tuntutan rakyat

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

22 Pertubuhan Muhammadiyah merupakan pertubuhan yang penting dalam gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia. Apakah matlamat perjuangan pertubuhan tersebut? A Mempertahankan kuasa pemimpin tempatan B Meningkatkan kerjasama dengan kerajaan C Memperjuangkan kemajuan ekonomi D Menghindari ancaman sekularisme 2010

A B C D

Pengukuhan system pertahanan Perluasan semangat nasionalisme Kemunculan semangat nasionalisme Kemantapan kuasa pemerintahan tempatan

22 X dalam rajah berikut adalah pertubuhan nasionalisme tahap awal di Burma Ditubuhkan pada tahun 1906 Menggunakan isu kasut

22 Apakah kesan akta berikut terhadap masyarakat Burma? A B C D Akta Kampung Ulu Burma 1887 Akta Perkampungan Burma 1889 Peningktan taraf hidup Penindasan golongan petani Pengukuhan golongan agama Penghapusan pentadbiran tradisional

Apakah X? A Liga Antipemisahan B Persatuan Belia Buddha C Liga Pembebasan Rakyat AntiFasis D Parti Dobama Asiayone Bab 2 2004 26 Mengapakah kedatangan British ditentang oleh pemimpin setempat? I Memajukan kegiatan ekonomi II Mengeksploitasi ekonomi tempatan III Menyelaras penggunaan mata wang IV Memperkenalkan sistem pentadbiran baru

23 Apakah kesan kesengsaraan berikut terhadap penduduk Tanah Melayu Kesengsaraan Hidup Semasa Pendudukan Jepun Kekurangan makanan Kekurangan Ubat-ubatan Kekejaman pentadbiran A B C D 2011 21 Jadual berikut berkaitan dengan kejayaan Jepun dalam bidang ketenteraan Tahun 1895 1905 Kejayaan Menewaskan China Menewaskan Rusia Mendapatkan bantuan luar Menolak penguasaan kuasa asing Menyerah nasib kepada penjajah Membentuk sistem politik tersendiri

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

27 Mengapakah Naning berjaya mengalahkan British pada tahun 1831? A Menggunakan askar upahan B Mempunyai tentera terlatih C Membina kubu pertahanan yang kukuh D Mendapatkan sokongan pembesar tempatan 2005 25 Andaikan anda seorang pembesar tempatan di Pasir Salak, Perak semasa British memperkenalkan pentadbiran Barat. Mengapakah anda menentang British?

Apakah kesan kejayaan tersebut terhadap Asia Tenggara?

Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

I II III IV

Hilang kawasan pegangan Hak memungut cukai terhapus Larangan memungut hasil hutan Campurtangan dalam adat resam

A B C D
Guru

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV


Tema novel Melur Kuala Lumpur yang dihasilkan pada tahun 1930-an berbeza dengan novel-novel sezamannya Bolehkah cikgu terangkan perbezaannya

Pengasuh 1918 Majalah Guru 1924 Bulan Melayu 1930 30 Mengapakah majalah di atas penting ketika itu? A Menghayati ajaran agama B Menghargai warisan C Meningkatkan kemajuan bangsa D Menggalakkan budaya membaca 2007 Tarikh 21 Julai 1875 Peristiwa Mesyuarat antara Dato Maharajalela dengan pembesar-pembesar Melayu di Durian Sebatang

Murid

26 Dialog di atas mungkin berlaku dalam pengajaran sejarah. Apakah persamaan tema novel tersebut? A Perpaduan guru B Kebebasan wanita C Penentangan penjajahan D semangat perjuangan pemuda

27 Antara sumbangan Mohammad Eunos Abdullah terhadap orang Melayu di Singapura ialah A Mewartakan tanah pertanian B Member peluang pendidikan C Mendapatkan petempatan khas D Menyediakan tapak perniagaan 2006 28 Apakah kesan dasar pentadbiran British di Tanah Melayu pada awal abad ke-20? I Pembukaan Bandar baru II Pertambahan buruh asing III Pengenalan pendidikan venakular IV Peningkatan taraf hidup penduduk tempatan

23 Peristiwa di atas berlaku di negeri Perak. Apakah kesan peristiwa tersebut? A Pengurangan kuasa sultan B Pemecatan Sultan Ismail C Pembunuhan J.W.W Birch D Pemansuhan jawatan Residen

24 Hj Abdul Rahman Limbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala Telemong, Terengganu menentang British. Mengapakah penentangan itu dilakukan A Pengenalan pendidikan secular B Pengenalan peraturan tanah C Perlucutan jawatan pembesar D Pembunuhan penduduk tempatan 2008 24 Jadual 2 menunjukkan tokoh tempatan yang telah menentang kuasa British pada abad ke-19. Tokoh Rentap Mat Salleh Negeri Sarawak Sabah

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

29 Mengapakah Gerakan Islah boleh berkembang di Negeri-Negeri Selat? A Tiada tentangan agama B Banyak sumber kewangan C Ramai pemimpin berkaliber D Tiada sekatan undang-undang
Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

Mengapakah penentangan tersebut berlaku? A Pencerobohan kawasan B Penghapusan system perhambaan C Peningkatan kemasukan imigran D Paksaan membayar ufti

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

2009 23 Dialog di bawah mungkin berlaku di Naning semasa pentadbiran Dol Said. A : Tok, British minta cukai. B : Berapa banyak? A : Satu persepuluh daripada hasil kita B : Jangan bayar walau sedikit pun

C D

Memperkukuhkan sistem pentadbiran tradisional Berjuang untuk menolak campur tangan Barat

25 Akhbar berikut digunakan oleh Kaum Muda sebagai wadah perjuangan mereka di Tanah Melayu pada tahun 1930-an. Al-Imam Neracha Saudara

Apakah tindakan British setelah arahannya diingkari? A Menduduki naming B Membunuh Dol Said C Merampas hasil penduduk D Memulau wilayah Naning 24 Apakah idea yang diketengahkan oleh Kaum Muda pada awal abad ke-20? A Penjanaan ajaran islam untuk kemajuan B Pembentukan Negara yang merdeka C Penubuhan syarikat kerjasama D Pemelihara tradisi bangsa 25 Majalah Guru memainkan peranan penting dalam memajukan bidang pendidikan pada awal abad ke-20 di Tanah Melayu. Apakah isu yang difokuskan dalam majalah tersebut? A Menghargai warisan bangsa B Memperjuangkan hak wanita C Memajukan bidang kesusasteraan D Mengekalkan nilai murni masyarakat 2010 24 Pantun berikut menggambarkan kedudukan pembesar di Perak semasa penjajahan British. Buah pala dari Makasar Jatuh sebiji ke dalam dulang Diberi pencen kepada pembesar Jawatan diwarisi turut hilang Bagaimanakah para pembesar tersebut berusaha untuk mengembalikan hak mereka? A Mengadakan kerjasama dengan orang Bugis B Menghapuskan sistem pemilikan hamba

Apakah isu yang dimuatkan oleh akhbar tersebut? A Peranan golongan pembesar B Mengkritik kelemahan raja C Menghapuskan amalan perhambaan D Menggalakkan pendidikan Inggeris 2011 23 Rajah berikut menerangkan perubahan jawatan Tok Janggut di Kelantan 1910 Pemimpin Tempatan 1915 Perdana Menteri

Apakah peristiwa yang menyebabkan perubahan tersebut? A Pembunuhan penasihat British B Perluasan kuasa British C Penawanan Pasir Puteh D Pengunduran tentera siam 24 Novel berikut adalah karya Ishak Hj Muhammad (Pak Sako) Anak Mat Lela Gila Putera Gunung Tahan

Apakah persamaan tema dalam novel tersebut? A Menghargai warisan bangsa B Menghargai sumbangan tokoh C Kepentingan pendidikan moden D Cinta akan tanah air Bab 3 2004 (tiada soalan)

Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

2005 28 Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seseorang raja kerajaan Melayu tradisional ditentukan? A Kesetiaan rakyat B Kegiatan ekonomi C konsep ketuhanan D Kekayaan hasil bumi 2006 31 Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor yang dikuatkuasakan pada tahun 1895 mempunyai ciri asas bagi pembinaan negara dan bangsa. Apakah buktinya? A Pemerintahan raja berkuasa mutlak B Perlembagaan bertulis yang lengkap C Pengiktirafan kerakyatan pelbagai kaum D Persamaan dengan Hukum Kanun Melaka 2007 Peperangan dengan Denmark- 1864 Peperngan dengan Austria- 1866 Peperangan dengan Perancis- 1870

A B C D

Kestabilan politik terjamin Kejayaan menyatukan Itali Kerjasama dengan negara lain Kemakmuran ekonomi negara

26 Kata perbilangan adat berikut berkaitan dengan Adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan. Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga Anak buah berbuapak Perbilangan adat tersebut dapat dikaitkan dengan A protokol istana B upacara perkahwinan C menyambut kelahiran D Pemilihan pemimpin 2009 26 Kata perbilangan adat berikut diamalkan oleh Masyarakat Negeri Sembilan Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga Anak buah berbuapak Apakah corak pentadbiran yang digambarkan oleh kata perbilangan adat tersebut? A Teokrasi B Demokrasi C Autokrasi D Birokrasi 27 Tokoh berikut mengamalkan konsep realpolitik serta politik darah dan besi semasa memerintah Jerman pada abad ke-19.

25 Senarai di atas menunjukkan peperangan yang melibatkan negara Jerman. Mengapakah peperangan tersebut berlaku? A Serangan balas B Penyatuan Negara C Penguasaan ekonomi D Kediktatoran pemerintah 26 Antara yang berikut, yang manakah ciri kenegaraan dalam Kesultanan Melayu Melaka? I Rakyat II Kerajaan III Pembesar IV kedaulatan

A B C D
2008

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

25 Mengapakah Count Camillo Benso di Cavour menyanjung amalan realpolitik?


Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

Mengapakah beliau mengamalkan konsep tersebut? A Menyatukan Negara B Melicinkan pentadbiran C Menghapuskan sistem beraja D Menggubal perlembagaan moden

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

A 2010 26 Tokoh berikut telah membangkitkan semangat rakyat Prusia di medan perang B C D

Meningkatkan kecekapan pemerintah Membentuk pentadbiran demokratik Memperkukuhkan sistem pertahanan Mengekalkan kedaulatan negeri

26 Tokoh berikut telah berjaya menyatukan negara masing-masing pada abad ke19. Bagaimanakah beliau berjaya membangkitkan semangat tersebut? A Membebaskan golongan hamba B Menyingkirkan golongan kapitalis C Menyemaikan sikap anti kuasa asing D Menghapuskan pemerintahan diktator 27 Apakah peranan Buapak dalam sistem pemerintahan yang berasaskan adat perpatih di Negeri Sembilan? I Menasihati Undang II Memimpin Suku III Mengetuai Perut IV Melantik Lembaga Count Camillo Benso di CavourItali Otto Eduard von Bismack Jerman

Bagaimanakah mereka Berjaya melakukan pen yatuan tersebut? A Mewujudkan pakatan strategic B Menyekat pengaruh agama C Mengamalkan realpolitik D Melaksanakan sistem perundingan Bab 4 2004 Akbar Utusan Melayu Majlis Warta Negara Tempat Singapura Kuala Lumpur Pulau Pinang

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

28 Pada awal abad ke-20, kegiatan berpesatuan di Sabah tidak menonjol. Apakah kesan perjanjian tersebut? A Halangan daripada pemerintah B Kelemahan sistem perhubungan C Menghadapi masalah kewangan D Perbezaan taraf hidup antara etnik 2011 25 Senarai berikut adalah undang-undang tubuh kerajaan Melayu Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 Undang-undnag Tubuh Kerajaan Terengganu 1911

28 Apakah peranan akhbar di atas semasa Malayan Union diperkenalkan? A Menyeru orang Melayu bersatu B Menganjurkan pertubuhan politik C Menyebarkan ideologi demokrasi D Memulaukan upacara perlantikan gabenor 2005 29 Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British pada tahun 1946. Mengapakah penyerahan tersebut tidak dipersetujui oleh penduduk Sarawak? A Mencanggahi Perlembagaan 1941 B Mendapat tentangan ahli Majlis Negeri C Mengugut pembesar bagi mendapat persetujuan D Menghapuskan hak istimewa pemimpin

Mengapakah undang-undang tersebut digubal?


Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

2006 tarikh 8 Februari 1946

Peristiwa Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British

2008 27 Senarai berikut menerangkan pertubuhan yang ditubuhkan di Tanah Melayu selepas perang dunia kedua Angkatan Pemuda Insaf (API) Angkatan Wanita Sedar (AWAS) Barisan Tani Malaya (BATAS) Apakah persamaan pendirian ahli pertubuhan tersebut? A Menentang kemasukan kaum imigran B Menentang pembentukan sistem ahli C Menyokong pendidikan sekular D Menyokong Malayan Union 28 Rajah 3 menunjukkan penyatuan ketigatiga unit politik di Tanah Melayu dalam pentadbiran Malayan Union. Negeri-Negeri Selat Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu Malayan Union

32 Mengapakah penyerahan tersebut ditentang oleh pemimpin dan persatuan kaum tempatan di Sarawak? A Penentangan Majlis Negeri B Penipuan terhadap pembesar C Penghapusan hak istimewa peribumi D Percanggahan dengan Perlembagaan 1941 2007 Tahun Peristiwa 1946 Pengenalan Malayan Union 27 Apakah kesan peristiwa di atas terhadap orang Melayu? A Perpaduan kukuh B Ekonomi meningkat C Budaya berkembang D Kuasa sultan bertambah Sebelum Perang Dunia Kedua -Negeri-negeri Selat -Negeri-negeri Melayu Bersekutu -Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu

Selepas Perang Dunia Kedua Malayan Union

Mengapakah British bertindak demikian? A Menjimatkan kewangan kerajaan B Memelihara hak istimewa peribumi C Memperkukuhkan pemerintahan beraja D Melatih penduduk tempatan mentadbir 29 Apakah manfaat yang diperoleh oran Melayu melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? A Kebebasan politik B Menguasai pentadbiran C Menentukan kerakyatan D Kedudukan istimewa dilindungi SPM 2009 28 Apakah kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 terhadap sistem pemerintahan beraja di Tanah Melayu? A Pelaksanaan system penasihat B Penubuhan Majlis Raja-Raja C Penyelarasan sistem pewarisan takhta D Pengenalan sistem Raja Berpelembagaan

28 Rajah di atas menunjukkan perubahan pentadbiran British di Tanah Melayu. Apakah tujuan British melakukan perubahan di atas A Melicinkan pentadbiran B Memajukan penduduk tempatan C Menghapuskan sempadan negeri D Menghapuskan pengaruh komunis Piagam Atlantik 1945 29 Apakah gesaan Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB) yang terkandung dalam piagam di atas? A Dasar liberalisasi B Amalan Realpolitik C Dasar dekolononisasi D Amalan monarki

Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

29 Apakah muslihat British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu pada tahun 1946? A Menyekat pengaruh dan campur tangan luar B Mendapatkan sokongan penduduk tempatan C Mengurangkan kemasukan orang dagang D Menghapuskan negara dan bangsa Melayu 2010 29 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan British pada 15 Ogos 1957. Apakah kesan perjanjian tersebut? A Pemisahan kuasa negeri dan persekutuan B Pembentukan kerajaan bercorak republic C Pesuruhjaya Negeri dikekalkan D Pengaruh golongan kiri dihapuskan

C D Bab 5 2004

Pembentukan pelbagai budaya Penghapusan ekonomi tradisional

Pemimpin Melayu Perikatan : Kami bersetuju menerima prinsip kerakyatan secara jus soli 29 Kesan daripada persetujuan di atas dalam Pakatan Murni menyebabkan pemimpin bukan Melayu bersetuju menerima I Agama persekutuan II Bahasa kebangsaan III Prinsip kehakiman IV Kedudukan raja-raja Melayu

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

SPM 2005 (tiada soalan) SPM 2006 (tiada soalan) SPM 2007 Sistem Ahli Januari 1951 hingga Jun 1955 30 Apakah kepentingan pembentukan sistem di atas? I Melatih berkerajaan sendiri II Memulakan proses perpaduan III Memperoleh kerakyatan yang sama IV Mendapat sokongan padu rakyat

30 Pada tahun 1949, Gabenor Sarawak, Duncan Stewart telah dibunuh. Apakah kesan peristiwa pembunuhan tersebut? A Pengaruh golongan radikal meningkat B Pentadbiran kerajaan menjadi lemah C Rosli Dhobi dihukum gantung D Vyner Brooke melepaskan kuasa pemerintahan SPM 2011 27 Mengapakah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) ditubuhkan pada tahun 1946? A Mengeratkan perpaduan antara kau m B Menentang perlaksaan Malayan Union C Memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu D Mengimbangi kemajuan ekonomi antara 28 Malayan Union memperkenalkan prinsip kerakyatan jus soli. Mengapakah orang Melayu menentang prinsip kerakyatan tersebut? A Menggugat kedudukan raja B Memusnahkan status quo

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

31 Suruhanjaya Reid dibentuk di Tanah Melayu pada tahun 1956 sebagai persediaan kemerdekaan. Apakah tugas suruhanjaya tersebut? A Menganjurkan rundingan antara kaum B Melantik pegawai pentadbiran baru C Mencadangkan tarikh pilihanraya D Merangka perlembagaan

Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

SPM 2008 30 Mengapakah parti bverikut ditubuhkan? Parti Parti Kemerdekaan Malaya Pengasas Dato Onn bin Jaafar Tahun 1951 Penubuhan A B C D Menyekat pengaruh komunis Mewujudkan perpaduan kaum Mempertahankan hak peribumi Mengurangkan pengaruh golongan radikal

Mengapakah peristiwa tersebut penting kepada masyarakat di Tanah Melayu? A Pengisytiharan tarikh kemerdekaan B Kunjungan pemimpin Negara C Kempen pilihan raya umum D Pembentukan Persekutuan Malaysia 2010 31 Apakah perkara yang dipersetujui dalam rundingan berikut? Tahun 1949 Rundingan Rundingan antara UMNO dengan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum atau Communities Liaison Commitee (CLC)

31 Apakah kepentingan Sistem Ahli yang diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1951? A Mengukuhkan kuasa penjajah B Memelihara hak peribumi C Melatih pemimpin dalam pentadbiran D Memperaku kuasa pembesar tempatan SPM 2009 30 Jadual 3 menunjukkan keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 Parti Bilangan Kerusi Yang Dimenangi Perikatan 51 PAS 1 Jadual 3 Apakah menifesto Parti Perikatan sehingga membawa kepada kemenangan tersebut? A Peningkatan taraf kesihatan B Pengekan sistem pentadbiran Barat C Peluang pekerjaan kepada rakyat D Perjuangan kemerdekaan tanah air 31 Gambar 2 menunjukkan Tunku Abdul Rahman sedang diarak di Bandar hilir, Melaka pada 20 Februari 1956.

A B C D

Pengehadan bilangan kaum imigran Penyertaan Singapura dalam Persekutuan Malaysia Penggubalan perlembagaan Persekutuan Malaysia Penubuhan Lembaga Kemajuan Industri Desa (RIDA)

32 Tokoh berikut memberi sumbangan dalam pentadbiran negara sebelum Merdeka? Dato Mahmud Mat Dato E.E.C Thuraisingam Dr. Lee Tiang Keng

Apakah sumbangan mereka? A Menganggotai Sistem Ahli B Menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya C Menganjurkan Konvensyen Kebangsaan D Menjadi ahli Suruhanjaya reid SPM 2011

29

Mengapakah sistem berikut diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu Tahun 1951 A B Perkara Sistem Ahli diperkenalkan

Gambar 2
Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

Merangka perlembagaan baru Membincangkan syarat kewarganegaraan

10

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

C D

Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri Melaksanakan pilihan raya umum

B C D

Memecahbelahkan perpaduan rakyat Menggugat rancangan kemerdekaan Mengukuhkan kedudukan British Parti Parti Perikatan Sabah Parti Perikatan Sarawak

30 Tokoh berikut telah dilantik memegang portfolio dalam Sistem Ahli pada tahun 1951 Dato Onn bin Jaafar Dr. Lee Tiang Keng Dato E.E.C Thuraisingam

Tahun 1961 1962

Apakah persamaan tugas mereka dalam sistem tersebut A Menasihati raja dalam pentadbiran B Mencadangkan undang-undang C Merangka sistem pendidikan D Memajukan kegiatan ekonomi Bab 6 SPM 2004 Tokoh Tarikh Idea Tunku Abdul Rahman 27 Mei 1961 Penggabungan Tanah melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei

33 Apakah persamaan perjuangan parti politik di atas? A Menyekat pengaruh komunis B Mengembalikan kuasa rakyat C Menuntut kemerdekaan negeri D Menyokong gagasan Malaysia SPM 2008 32 Jadual 3 menerangkan peristiwa penentangan Indonesia terhadap gagasan Malaysia. Tarikh Peristiwa kempen 20 Januari 1963 Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia Ganyang Malaysia Jadual 3

30 Mengapakah tokoh di atas mengemukakan idea pengabungan tersebut? I Mengembangkan ekonomi II Menamatkan penjajahan British III Menyediakan kemudahan sosial IV Mengukuhkan institusi kesultanan

Mengapakah Indonesia bertindak demikian? A Terpengaruh dengan dakyah komunis B Tidak dijemput untuk berunding C Terpedaya dengan penjajah Belanda D Tindakan perluasan wilayah terhalang 33 Maklumat berikut merujuk kepada penubuhan Parti Perikatan Sarawak. Tahun 1963 Peristiwa Parti PANAS, SNAP, BERJASA, SCA dan PESAKA membentuk Parti Perikatan Sarawak

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

SPM 2005 (tiada soalan) SPM 2006 (tiada soalan) SPM 2007 32 Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim pada bulan April 1961 membimbangkan kerajaan Singapura pimpinan Lee Kuan Yew. Mengapakah kerajaan Singapura bimbang dengan kemenangan itu? A Melambatkan penyertaan dalam Malaysia

Apakah kesan penubuhan parti tersebut? A Meneruskan sistem politik tradisional B Menamatkan pemerintahan Brooke C Merealisasikan pembentukan Malaysia D Menjayakan pengasasan Persekutuan Borneo

Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

11

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

2009 32 Jawatankuasa berikut ditubuhkan pada bulan Julai 1961. Jawatankuasa Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum Pengerusi Donald Stephens

2010 33 Pada bulan April 1961, parti Barisan Sosialis telah memenangi pilihan raya hong Lim, Singapura. Mengapakah kemenangan parti tersebut membimbangkan Lee Kuan Yew? A Kuasa british kukuh B Proses kemerdekaan tergugat C Kemajuan ekonomi tergendala D Perpaduan kaum terjejas 34 Idea pembentukan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke-19. Mengapakah idea tersebut dipersetujui British? A Mengurangkan kuasa raja-raja B Penyatuan pentadbiran tanah jajahan C Menghapuskan pengaruh komunis D Mengehadkan kemasukan imigran 2011 31 Jadual berikut berkaitan dengan keadaan hubungan antara Malaysia dengan indonesia pada peringkat awal penubuhan Malaysia. Tarikh 20 januari 1963 Peristiwa Indonesia mengumumkan kempen Ganyang Malaysia

Apakah peranan jawatankuasa tersebut? A Merangka perlembagaan Negara B Menetapkan tarikh pilihan raya umum C Menjelaskan tentang gagasan malaysia D Merintis kerjasama pelbagai parti Politik 33 Apakah hak keistimewaan yang diperoleh Sarawak dan Sabah apabila menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963? A Menentukan agama rasmi negeri B Mengawal hal ehwal imigresen C Menentukan dasar luar negeri D Mengawal sumber kewangan negeri 35 Apakah yang terkandung dalam Akta Malaysia yang diisytiharkan pada 26 Ogos 1963? I Hak Sabah mengawal perkhidmatan awam II Hal ehwal negeri tanggungjawab negeri III Pertahanan di bawah pentadbiran kerajaan negeri IV Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Bagaimanakah kempen tersebut dilaksanakan? A Mempererat hubungan dengan Filipina B Melakukan serangan dari udara C Melawat negara Afro-Asia D Menyokong parti pembangkang 32 Rajah berikut berkaitan dengan pembentukan Malaysia Negeri yang Menyokong Gagasan Malaysia Singapura Sabah Sarawak

36 Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M. Azahari telah melancarkan Pemberontakan Brunei untuk menentang gagasan Malaysia. Mengapakah pemberontakan tersebut dilancarkan? A Menjaga hak peribumi B Tekanan penjajah British C Mengawal sumber ekonomi D Berhasrat menubuhkan Persekutuan Borneo

Mengapakah negeri-negeri tersebut menokong gagasan Malaysia? A Menamatkan ancaman komunis B Memperkukuhkan amalan demokrasi C Mengelakkan campur tangan asing D Memenuhi desakan penduduk tempatan

Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

12

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

Bab 7 SPM 2004 Dari Seremban ke Felda Palong Singgah sebentar di gerai Asia Bersatu hati, tolong menolong Aman makmur rakyat Malaysia 31 Berdasarkan pantun di atas, apakah unsur yang boleh dikaitkan dengan Perlembagaan Malaysia? I Kestabilan politik II Perpaduan rakyat III Kebebasan bercakap IV Pembentukan kerajaan

III Mengukuhkan kedaulatan sultan IV Menerapkan semangat patriotisme

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

SPM 2007 PUTRAJAYA- Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menetapkan Selasa, 16 Januari 2007 sebagai tarikh penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri (DUN) Batu Talam, Raub, Pahang manakala pengundian pada Ahad, 28 Januari 2007. Sumber: Berita Harian, 7 Januari 2007 34 Jika seseorang berminat untuk bertanding dalam pilihan raya di atas, apakah syaratsyarat yang dipenuhi? I Bebas daripada kemuflisan II Melepaskan jawatan dalam kerajaan III Menjadi ahli dalam sebuah pareti politik IV Berumur tidak kurang daripada 21 tahun

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Unsur taat setia kepada Negara termaktub dalam perkara 24 Perlembagaan Malaysia 32 Berdasarkan maklumat di atas, apakah perkara yang membolehkan kerakyatan seseorang dilucutkan? A Melanggar undang-undang B Bermastautin di negara lain C Tidak mentaati Rukun Negara D Mempunyai kerakyatan negara lain Bab 2005 33 Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)? I Menetapkan manifesto parti II Mengendalikan penamaan calon III Menguruskan pendaftaran pengundi IV Memastikan pengundian berjalan lancar

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

35 Perlembagaan Malaysia menetapkan bidang kuasa Yang Di-Pertuan Agong. Antara yang berikut, yang manakah bidang kuasa baginda? I Membubarkan Parlimen II Mengisytiharkan darurat III Mengetuai Kerajaan Persekutuan IV Mempengerusikan perkhidmatan awam

SPM 2006 33 Mengapakah Jata Negara penting kepada warganegara Malaysia? I Memupuk perpaduan II Menanam semangat waja 2008

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

34 Encik Abu telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah. Mengikut sistem pilihan raya

Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

13

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

di Malaysia beliau tidak layak untuk A Menjadi calon pilihan raya B Menyertai parti politik C Mendaftar sebagai pengundi D menjalankan

36 Rajah berikut menunjukkan komponen Parlimen X Dewan Negara Dewan Rakyat

35 Apakah syarat pindaan perlembagaan yang berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu? A Persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen B Persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen C Persetujuan majoriti lebih 2/3 Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja D Persetujuan majoriti lebih 2/3 Dewan Parlimen dan kelulusan Yang Dipertua Negeri Sabah dan Sarawak 2009 34 Sejak tahun 1957, perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali. Mengapakah perlembagaan tersebut dipinda? A Perubahan ekonomi semasa B Mengelak tekanan pihak luar C Memastikan kelancaran pentadbiran D Mematuhi perintah Majlis Raja-Raja 2010 35 Rajah berikut menerangkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan Hal ehwal luar negeri Bidang Kuasa Kerajaan Persekutuan Menggunakan isu kasut X Apakah X? A Pelajaran B Perhubungan C Hiburan awam D Perancangan bandar

Apakah X? A Yang di-pertuan Agong B Yang Dipertua Negeri C Majlis Raja-Raja D Jemaah Menteri 37 Jadual berikut menerangkan sistem pemerintahan dua buah negara di Asia Tenggara. Negara Malaysia Indonesia Sistem Pemerintahan Demokrasi Berparlimen Republik

Apakah persamaan sistem pemerintahan tersebut? A Pilihan raya diadakan untuk memilih pemimpin B Pentadbiran dijalankan oleh golongan bangsawan C Perdana Menteri berkuasa membubarkan parlimen D Dewan Perhimpunan bersidang setiap tiga bulan SPM 2011 34 Jadual berikut menerangkan jenis undang-undang yang terdapat di negara kita. Jenis undangundang Enakmen X Keterangan Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Sabah dan Sarawak

Apakah X? A Kanun B Piagam C Ordinan D Akta


Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

14

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

SPM 2006 35 Seorang rakyat Malaysia menghadapi masalah beriut: Disabitkan kesalahan jenayah oleh mahkamah Diisytiharkan muflis 34 Apakah tindakan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar untuk menilai pelaksanaan program Rancangan Malaya Kedua? A Memperkenalkan Buku Merah B Menubuhkan Majlis Amanah Rakyat C Merangka Pelan Induk Perindustrian D Melaksanakan Dasar Pertanian Negara Temasya Sukan Malaysia (SUKMA)

Dalam sistem pilihan raya di Malaysia, individu terbabit dengan masalah di atas tidak berhak A Menganggotai parti politik B Membuang undi C Menyediakan menifesto D Menjadi calon pilihan raya Bab 8 SPM 2004 Majlis amanah Rakyat (MARA) Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) 33 Apakah peramaan agensi kerajaan di atas dalam Rancangan Malaysia Pertama A Mempelbagaikan jenis tanaman B Menumpukan pembangunan luar Bandar C Mengawal kemasukan bahan makanan import D Melatih bumiputera dalam bidang perindustrian SPM 2005 34 Laporan Rahman Talib 1960 diperkenalkan dengan penekanan kepada perpaduan kaum. Antara berikut yang manakah syor laporan tersebut? I Aliran vokasional diperkenalkan II Sistem persekolahan bercorak intergrasi III Sekolah kebangsaan menggantikan sekolah umum IV Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sekolah menengah

35 Apakah faedah yang diperoleh daripada sukan di atas? I Menangkis ancaman luar II Memupuk semangat setia kawan III Menyatupadukan penduduk berbilang kaum IV Mewujudkan semangat kerjasama negeri terlibat

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV


Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya

Cabaran kelapan Wawasan 2020

36 Apakah langkah yang perlu diambil bagi menghadapi cabaran di atas? A Kekayaan Negara dikongsi B Pelaburan asing ditingkatkan C Peluang pekerjaan ditambah D Budaya cemerlang diamalkan SPM 2007 Ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 Mengembalikan keharmonian kaum. Pentadbiran selama 21 bulan

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

36 X dalam di atas merujuk kepada A Jawatankuasa Kabinet B Majlis Gerakan Negara C Majlis Angkatan Tentera D Jawatankuasa Antara Kerajaan

Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

15

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

Rancangan Malaysia Ketiga

KEJORA (Lembaga Kemajuan Johor Tenggara) KETENGAH (Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah) DARA (Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara)

C II dan III D III dan IV


SPM 2009 37 Rajah 1 menerangkan langkah kerajaan untuk memajukan ekonomi negara. Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) digantikan dengan Majlis Amanah Rakyat (MARA) Bank Bumiputera ditubuhkan Apakah kesan langkah tersebut? A Pembukaan tanah pertanian secara besar-besaran B Perkembangan pesat kemudahan asas C Peningkatan produktiviti sektor perkilangan D Penglibatan bumiputera dalam sektor perusahaan SPM 2010 (tiada soalan) SPM 2011 36 Rancangan Malaysia Pertama dilaksanakan pada tahun 1956 hingga 1960. Apakah matlamat rancangan tersebut? A Membangunkan kawasan luar Bandar B Menyusun semula sistem pendidikan C Memajukan sektor perindustrian berat D Memperkukuhkan sistem pertahanan

37 Apakah tanaman komersial yang diusahakan oleh agensi di atas? A Nanas dan kopi B Kelapa dan koko C Tembakau dan teh D Getah dan kelapa sawit Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika 38 Pernyataan di atas merujuk kepada cabaran keempat wawasan 2020. Apakah yang dapat merealisasikan cabaran tersebut? I Kecemerlangan budaya II Kemampuan para pemimpin III Keunggulan institusi keluarga IV Keberkesanan sistem pendidikan

1 Mac 1966

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

SPM 2008 36 Apakah peranan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) yang ditubuhkan pada tahun 1973? A Membangunkan industry desa B Mengawal kualiti hasil pertanian C Menjalanka penyelidikan pertanian D Membantu petani dalam kegiatan koperasi 37 Bagaimanakah matlamat Rancangan Malaya Pertama untuk membangunkan kawasan luar bandar dapat dicapai? I Menyatukan penduduk II Membuka kawasan pertanian baru III Menyediakan kemudahan pinjaman IV Menamatkan kutipan cukai pertanian

37 Kerajaan telah memperkenalkan program pembangunan in-situ melalui Dasar Pertanian Negara (DPN). Apakah tujuan program tersebut? A Membuka petempatan baru B Menambah peluang pekerjaan C Memperkemaskan sistem pemasaran D Memulihkan kawasan berproduktif rendah

A I dan II B I dan IV
Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

16

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

Bab 9 SP)M 2004 Tahun Perkara Matlamat 1984 Dasar Meningkatkan jumlah kependudukan penduduk di Malaysia menjadi 70 juta dalam tempoh 115 hingga 120 tahun

Negara-negara Berkecuali Negara-negara Selatan 38 Apakah tujuan Malaysia mengadakan hubungan luar dengan negara di atas? I Menjamin keselamatan II Mengukuhkan ekonomi III Mengadakan pakatan ketenteraan IV Memantapkan struktur penntadbiran

34 Mengapakah kerajaan melaksanakan dasar di atas? I Menambah bilangan tenaga kerja II Merapatkan jurang ekonomi antara kaum III Mengimbangi kekuatan tentera negara jiran IV Meningkatkan pasaran keluaran barangan tempatan

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV


Sukan Tahun Komanwel 1998

Tempat Kuala Lumpur

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

35 Apakah kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara-negara di Asia Tenggara? A Kuasa raja dipulihkan B Kerajaan republik dibentuk C Semangat kebangsaan meningkat D Wujud pelbagai aliran parti politik 36 Mengapakah Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan Amerika Syarikat dan Britain? A Memperoleh bahan mentah B Memerlukan pasaran modal C Meningkatkan teknologi pertanian D Mendapatkan bantuan ketenteraan 37 Mengapakah Malaysia tidak menjalinkan hubungan dengan negara Israel? A Menjaga pendirian majority Negara Islam B Tidak mempunyai kepentingan ekonomi C Tidak diiktiraf oleh negara sekutu Malaysia D Bukan anggota Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu Hubungan Luar Negara Malaysia Negara-negara Komanwell

39 Apakah tujuan Malaysia menganjurkan temasya sukan di atas? A Mengukuhkan semangat perpaduan B Melambangkan kekuatan negara peserta C Memupuk kerjasama antara negara peserta D Menunjukkan kecekapan mengendalikan sukan dunia 40 Apakah sumbangan Malaysia untuk menghapuskan Dasar Apartheid di Afrika Selatan? A Membantah campur tangan asing B Mencadangkan pemerintah yang baru C Menggugurkan keahliannya dalam komanwel D Mengesyorkan penglibatan tentera negara Komanwel SPM 2005 Pakatan Pakatan Bertiga Pakatan Kuasa Tengah Perbelanjaan US $ 125 bilion 60 bilion

35 Jadual di atas menunjukkan perbelanjaan dalam Perang Dunia Pertama. Antara berikut yang manakah kesan ekonomi kepada negara yang menganggotai pakatan tersebut? I Kadar inflasi meningkat II Beban hutang bertambah III Pengangguran bertambah

Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

17

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

IV Nilai mata wang meningkat

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV


Dasar Luar Malaysia

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Sebelum 1971 Selepas 1971

Pro-Barat Berkecuali

Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN telah berlangsung di Kuala Lumpur pada November 1971 40 Apakah kesan daripada mesyuarat di atas? A Pengisytiharan ZOPFAN B Penentangan keganasan di Israel C Penekanan kepada industri berat D Perjanjian kerjasama ketenteraan SPM 2006 Perikatan Kuasa Tengah Jerman Austria-Hungary Itali 37 Rajah di atas merujuk kepada perikatan negara di Eropah yang wujud pada kahir abad ke-19. Apakah implikasi pembentukan pakatan tersebut? A Perebutan bahan mentah B Peningkatan ekonomi dunia C Permulaan persaingan kuasa D Pembentukan perpaduan sejagat 38 Apakah masalah yang dihadapi oleh negara bekas tanah jajahan Barat selepas Perang Dunia Kedua? I Membentuk kerajaan baru II Mewujudkan perpaduan kaum III Membangunkan sektor ekonomi IV Menghapuskan warisan penjajah

36 Jadual di atas menunjukkan perubahan dasar luar Malaysia. Mengapakah berlaku perubahan dasar di atas? A Suasana yang aman di Vietnam B Bantuan pertahanan dari Komanwel C Pengaruh Britain di Timur berkurangan D Perjanjian Inggeris-Tanah Melayu ditandatangani Britain Australia New Zealand

37 Apakah tujuan Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan dengan negara di atas? A Membeli peralatan perang B Menjamin keselamatan negara C Memulihkan hubungan antarabangsa D Meningkatkan kemasukan pelabur asing 38 Apakah faktor penubuhan Liga Bangsa? A Kemelesetan ekonomi dunia B Perluasan pengaruh komunis C Kegagalan menghalang peperangan D Pengisytiharan kemerdekaan kebanyakan negara Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) Ditubuhkan pada bulan September 1961 Dianggotai oleh Negara Asia, Afrika dan Amerika Selatan

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

39 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pergerakan di atas? I Mengekalkan keamanan dunia II Menggalakkan kerjasama ekonomi III Mengukuhkan kerjasama pertahanan IV Menggalakkan hubungan negara anggota

39 Mengapakah Rancangan Colombo penting kepada negara anggota Komanwel? A Membiayai pengajian pelajar B Memajukan sektor pertanian C Menggalakkan aktiviti pelancongan D Menyediakan kemudahan perubatan

Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

18

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

Telefon

Internet

berpanjangan Mengatasi masalah kemelesetan ekonomi

40

Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan perkembangan teknologi tersebut kepada Malaysia? I Peningkatan kadar celik huruf II Penyatuan dunia tanpa sempadan III Pembentukan masyarakat berpengetahuan IV Penyebaran maklumat dalam masa singkat

39 Sebagai anggota Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB). Malaysia telah memberi sumbangan ke arah memelihara keamanan dunia. Apakah sumbangan tersebut? I Menetang dasar apartheid II Menghantar pasukan pemerhati III Membebaskan negara yang dijajah IV Menyarankan penggunaan inar emas

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

SPM 2007 39 Bagaimanakah Perang Dunia Kedua (1939-1945) bermula di Eropah? A Rusia memasuki Berlin B Jerman menyerang Poland C Itali menceroboh Perancis D Austria mengancam Serbia Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA)-1961 Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)-1967 40 Kedua-dua pertubuhan di atas mempunyai matlamat yang sama iaitu A Menyelaraskan system pentadbiran B Mengadakan pakatan ketenteraan C Mewujudkan kebudayaan serantau D Menjamin kerjasama dalam pelbagai bidang SPM 2008 38 Peristiwa tersebut berlaku semasa Perang Dunia Kedua Tarikh 6 dan 8 Ogos 1945 Peristiwa Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki

40 Jadual 4 berkaitan dengan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) Tahun 2002 Tempat Kuala Lumpur Peristiwa Persidangan Luar Biasa Menteri-Menteri Luar Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) Apakah isu yang diketengahkan dalam persidangan tersebut? A Mewujudkan kerjasama ketenteraan B Memerangi penyalahgunaan dadah C Memulihara alam sekitar D Menentang keganasan SPM 2009 38 MAPHILINDO yang ditubuhkan apda tahun 1963 adalah pertubuhan serantau yang dianggotai oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia. Mengapakah pertubuhan tersebut ditubuhkan? I Meningkatkan hubungan persahabatan II Menyelesaikan pertelingkahan III Menggalakkan kerjasama pendidikan IV Mewujudkan kerjasama dalam bidang ketenteraan

Mengapakah Amerika Syarikat mengambil tindakan demikian? A Menguji kekuatan senjata B Mengingkari Perjanjian Versailles C Mengelakkan peperangan
Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

19

Cikgu Rosle Bin Yasin

SMK Danau Kota K.L

39 Malaysia menentang dasar apartheid yang diamalkan oleh Afrika Selatan. Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut? A Menamatkan perlindungan politik B Menghalang hubungan perdagangan C Memutuskan hubungan diplomatik D Menyekat bantuan kemanusiaan 40 Apakah matlamat penubuhan Liga Bangsa 1919? A Memupuk keamanan dunia B Mengeratkan hubungan perdagangan C Menggalakkan kerjasama pendidikan D Meningkatkan kerjasama kebudayaan

SPM 2011 38 Gambar berikut menunjukkan penderitaan yang dialami rakyat Palestin akibat kekejaman tentera Israel.

SPM 2010 38 Pada 28 Jun 1914, peristiwa pembunuhan pewaris takhta Austria-Hungary berlaku. Antara yang berikut manakah kesan daripada peristiwa berikut? A Perang Dingin B Perang Saudara C Perang Dunia Pertama D Pembentukan Pakatan Bertiga 39 Tunku Abdul Rahman telah mencetuskan idea penubuhan OIC pada tahun 1971. Antara matlamat penubuhan pertubuhan tersebut adalah untuk A Mengekalkan keamanan dunia B Meningkatkan perhubungan sosio buaya C Mengekalkan perdamaia antara negara Islam D Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan 40 Tokoh berikut adalah pemimpin Jerman yang dituduh mengingkari Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919?

Bagaimanakah Malaysia membantu untuk mengurangkan penderitaan tersebut? A Menghantar bantuan ketenteraan B Menganjurkan persidangan antarabangsa C Meningkatkan kerjasama kebudayaan D Menambah pelaburan pelbagai sektor 39 Apakah kesan peperangan berikut terhadap Eropah? Tahun 1914-1918 A B C D Peperangan Perang Dunia Pertama

Keperluan bahan mentah meningkat Kerjasama etnik diperkukuh Pakatan tentera dibentuk Pemerintahan beraja tamat

40 Jadual berikut berkaitan dengan Dasar Luar Malaysia Tahap I. Dasar Luar Malaysia Dasar Pro-Barat Dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan tentera komanwel

Tahap I (1957-1970)

Mengapakah Malaysia mengamalkan dasar tersebut? I Keperluan pasaran II Sikap diskriminasi III Persamaan ideologi IV Ancaman keselamatan

Adolf Hitler Apakah bukti tuduhan tersebut? A Memperbesarkan angkatan tentera B Menakluki wilayah Itali C Menyertai Kuasa Bersekutu D Mengamalkan pemerintahan diktator
Soalan SPM Tingkatan 5 Topikal bab 1 bab 9 (2004-2011)

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

20