Anda di halaman 1dari 2

Aktiviti 1:

Laksanakan kajian dokumen mengenai pendidikan khas yang merangkumi:


kategori individu berkeperluan khas; cara untuk mengenalpasti individu berkeperluan khas; aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang bertepatan dengan keperluan setiap individu khas; keperluan fizikal atau infrastruktur khas seperti peralatan; bahan dan lain-lain; lain-lain perkara yang difikirkan bersesuaian.

Peringatan:
Anda dinasihatkan untuk muat naik (upload) laporan Aktiviti 1 sebelum atau pada 26 November 2013 (5.00pm). Namakan fail laporan anda sebagai T1A1.

Aktiviti 2:
Anda perlu membangunkan satu set instrumen penilaian dan proses saringan bagi mengenal pasti dengan tepat tahap kompetensi murid dan menempatkan mereka dalam opsyen persekolahan yang sesuai. Anda perlu melaksanakan perkara berikut:

tetapkan kriteria penilaian berdasarkan kajian dokumen dalam aktiviti 1; bangunkan instrumen penilaian yang diperlukan; sediakan carta alir proses saringan (langkah-langkah membuat saringan)

Peringatan:
Anda dinasihatkan untuk muat naik (upload) laporan Aktiviti 2 sebelum atau pada 31 Disember 2013 (5.00pm). Namakan fail laporan anda sebagai T1A2.

Aktiviti 3:
Berdasarkan instrumen yang anda bangunkan dalam aktiviti 2, seterusnya anda perlu melaksanakan perkara berikut:

pilih satu kelas (mana-mana Tahun atau Tingkatan) murid-murid di sekolah sendiri lakukan proses penilaian menggunakan instrumen yang anda bangunkan lakukan proses saringan mengikut carta alir yang anda sediakan laporkan hasil saringan yang dilaksanakan

Peringatan:
Anda dinasihatkan untuk muat naik (upload) laporan Aktiviti 3 sebelum atau pada 25 Febuari 2014 (5.00pm). Namakan fail laporan anda sebagai T1A3.

Aktiviti 4:
Anda perlu menyediakan satu penulisan refleksi berdasarkan kepada pengalaman menyiapkan tugasan ini. Antara perkara yang boleh direnungkan adalah:

terdapatkah murid-murid dengan pelbagai keperluan khas dalam pembelajaran di kelas yang anda saring; apakah ilmu pengetahuan yang telah anda perolehi berkaitan pendidikan khas melalui kursus ini; adakah anda bersedia dan yakin untuk memberi pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti bagi membantu murid-murid berkeperluan khas dalam program pendidikan inklusif ataupun SEIP; lain-lain perkara yang berkaitan.

Peringatan:
Anda dinasihatkan untuk muat naik (upload) laporan Aktiviti 4 sebelum atau pada 11 Mac 2014 (5.00pm). Namakan fail laporan anda sebagai T1A4 (RJ).