Anda di halaman 1dari 2

PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL S.

K KAMPUNG KENINGAU TAHUN 2013- 2015 ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN % murid mendapat gred A Pendidikan Seni dalam peperiksaan SASARAN (ETR) 2013 2014

TOV

2015

Peratus murid yang mendapat gred A belum memuaskan Pencapaian Pendidikan Seni Visual belum mencapai tahap cemerlang

Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam mapapelajaran Pendidikan Seni menjelang 2015

Meningkatkan pencapaian melalui kerjasama antara semua guru mata pelajaran

70%

80%

85%

90%

Peratus murid Tahap 1 yang mendapat band 5 dan 6 belum memuaskan

Meningkatkan peratus murid mendapat band 5 dan 6 dalam mapapelajaran Pendidikan Seni menjelang 2015

Meningkatkan pencapaian melalui kerjasama antara semua guru mata pelajaran

% murid Band 6 % murid Band 5 % murid Band 4 % murid Band 3 % murid Band 2 % murid Band 1

0 0 15% 45% 40% 0%

2% 3% 17% 43% 35% 0%

5% 5% 20% 40% 30% 0%

8% 8% 24& 38% 22% 0%

Pengurusan panitia belum mencapai tahap yang memuaskan

Kekerapan mengemaskini sistem fail kurang teratur

Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat

Meningkatkan kekerapan mengemaskini fail

Kekerapan mengemaskini system fail

Disediakan oleh, __________________________________ (SUZIANAH ENSIL) KETUA PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL S.K KAMPUNG KENINGAU SESSI 2013